سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: ايران / Iran

Analysis of a Functionally Graded Finite Wedge Under Antiplane Deformation

نویسندگان: اميررضا شاهاني, I Shakeri
عنوان مجله: Journal of Solid Mechanics
از صفحه: ۲۹۱
تا صفحه: ۳۱۱

سال: ۱۴۰۰

Numerical and Experimental Investigation on Post-buckling Behavior of Stiffened Cylindrical Shells with Cutout subject to Uniform Axial Compression

نویسندگان: اميررضا شاهاني, فراز كيارسي
عنوان مجله: Journal of Applied and Computational Mechanics
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۰

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: ايران / Iran

بررسي روابط تحليلي و مدل سازي كمانش غيرخطي در فانوسي ها

نویسندگان: اميررضا شاهاني, محمدحسن حاج باقري فروشاني
عنوان مجله: مهندسي مكانيك اميركبير
از صفحه: ۷۲۹
تا صفحه: ۷۴۴

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Development of a two-scale damage model for incorporating the fatigue crack nucleation from surface inclusions

نویسندگان: Yousef Ghaderi Dehkordi, Ali Pourkamali Anaraki, اميررضا شاهاني
عنوان مجله: THEORETICAL AND APPLIED FRACTURE MECHANICS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Fatigue crack growth of butt welded joints subjected to mixed mode loading and overloading

نویسندگان: ايمان شاكري, اميررضا شاهاني, Calvin David Rans
عنوان مجله: ENGINEERING FRACTURE MECHANICS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: برزيل / Brazil

Fatigue crack growth of Al 5083-H111 subjected to mixed-mode loading

نویسندگان: اميررضا شاهاني, ايمان شاكري, Calvin David Rans
عنوان مجله: Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering
از صفحه: ۳
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: فرانسه / France

Comparative study of the effective parameters on residual stress relaxation in welded aluminum plates under cyclic loading

نویسندگان: Yousef Ghaderi Dehkordi, Ali Pourkamali Anaraki, اميررضا شاهاني
عنوان مجله: Mechanics and Industry
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: ايران / Iran

Analytical Solution of the Coupled Dynamic Thermoelasticity Problem in a Hollow Cylinder

نویسندگان: حميد شريفي تركي, اميررضا شاهاني
عنوان مجله: Journal of Stress Analysis
از صفحه: ۱۲۱
تا صفحه: ۱۳۴

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Effect of residual stress redistribution and weld reinforcement geometry on fatigue crack growth of butt welded joints

نویسندگان: اميررضا شاهاني, ايمان شاكري, Calvin David Rans
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: اتريش / Austria

The crack propagation path for a system of surface and subsurface cracks and their interactions due to rolling contact fatigue

نویسندگان: اميررضا شاهاني, محمدجواد بابائي
عنوان مجله: ACTA MECHANICA
از صفحه: ۱۷۵۱
تا صفحه: ۱۷۶۴

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

An improvement to the single specimen test method for fracture characterization of elastomer materials using DENT specimen

نویسندگان: اميررضا شاهاني, مهدي بقائي, حميد شوشتر
عنوان مجله: POLYMER TESTING
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Two engineering models for predicting the retardation of fatigue crack growth caused by mixed mode overload

نویسندگان: اميررضا شاهاني, ايمان شاكري, Calvin David Rans
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: هندوستان / India

Investigation of the effective parameters on welding residual stress in GTAW of aluminum cylindrical shell

نویسندگان: يوسف قادري دهكردي, علي پوركمالي اناركي, اميررضا شاهاني
عنوان مجله: INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES
از صفحه: ۷۷
تا صفحه: ۸۶

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Evaluation of different methods of relaxation modulus extraction for linear viscoelastic materials from ramp-constant strain experiments

نویسندگان: اميررضا شاهاني, حميد شوشتر, آرش كرباسيان, محمدمهدي كريمي
عنوان مجله: PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE
از صفحه: ۳۱۵۵
تا صفحه: ۳۱۶۹

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Effect of stirring time on the mechanical behavior of friction stir spot weld of Al 6061-T6 lap-shear configuration

نویسندگان: اميررضا شاهاني, علي فرهي
عنوان مجله: PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE
از صفحه: ۳۵۸۳
تا صفحه: ۳۵۹۱

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Experimental investigation and numerical modeling of the fatigue crack growth in friction stir spot welding of lap-shear specimen

نویسندگان: اميررضا شاهاني, علي فرهي
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE
از صفحه: ۵۲۰
تا صفحه: ۵۲۹

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: روسيه / Russia

Investigation of Heat Source Models and Process Factors on Temperature and Residual Stress in GTAW of Aluminum Plates

نویسندگان: يوسف قادري دهكردي, علي پوركمالي, اميررضا شاهاني
عنوان مجله: Russian Journal of Non-Ferrous Metals
از صفحه: ۴۵۰
تا صفحه: ۴۶۲

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Study of the effective parameters on welding residual stress relaxation in aluminum cylindrical shells under cyclic pressure

نویسندگان: يوسف قادري دهكردي, علي پوركمالي, اميررضا شاهاني
عنوان مجله: THIN-WALLED STRUCTURES
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Experimental evaluation of fatigue behaviour of thin Al5456 welded joints

نویسندگان: اميررضا شاهاني, ايمان شاكري
عنوان مجله: FATIGUE and FRACTURE OF ENGINEERING MATERIALS and STRUCTURES
از صفحه: ۹۶۵
تا صفحه: ۹۷۷

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: هلند / Netherlands

The crack propagation path under multiple moving contact loads in rolling contact fatigue

نویسندگان: اميررضا شاهاني, رضا دواچي, معصومه بابايي
عنوان مجله: THEORETICAL AND APPLIED FRACTURE MECHANICS
از صفحه: ۲۰۰
تا صفحه: ۲۰۷

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: ايران / Iran

Effect of Sheet Thickness on Fatigue Behavior of Friction Stir Spot Weld of Al 6061-T6 Lap-shear Configuration

نویسندگان: اميررضا شاهاني, علي فرهي
عنوان مجله: Journal of Stress Analysis
از صفحه: ۶۱
تا صفحه: ۶۸

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Determination of the thermal stress wave propagation in orthotropic hollow cylinder based on classical theory of thermoelasticity

نویسندگان: اميررضا شاهاني, حميد شريفي تركي
عنوان مجله: CONTINUUM MECHANICS AND THERMODYNAMICS
از صفحه: ۵۰۹
تا صفحه: ۵۲۷

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

On the validity of LEFM methods to investigate the fracture behavior of angle-ply laminates

نویسندگان: اميررضا شاهاني, راضيه ابوالفتحي تبار, حميد شوشتر
عنوان مجله: COMPOSITES PART B-ENGINEERING
از صفحه: ۲۴۹
تا صفحه: ۲۵۳

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

The effect of adherent thickness on fatigue life of adhesively bonded joints

نویسندگان: اميررضا شاهاني, سيدمجيد پورحسيني
عنوان مجله: FATIGUE and FRACTURE OF ENGINEERING MATERIALS and STRUCTURES
از صفحه: ۵۶۱
تا صفحه: ۵۷۱

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Fracture analysis of finite length angle-ply composite double cantilever beam specimens

نویسندگان: اميررضا شاهاني, راضيه ابوالفتحي تبار
عنوان مجله: PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART C-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING SCIENCE
از صفحه: ۹۶۷
تا صفحه: ۹۷۶

سال: ۱۳۹۶

تعيين خواص شكست لاستيك ها بر مبناي روش آزمايش انتگرال J

نویسندگان: اميررضا شاهاني, حميد شوشتر
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۱۶۱
تا صفحه: ۱۷۲

سال: ۱۳۹۶

شبيه سازي رشد ترك در پره كمپرسور موتور جت T56 با استفاده روش نيمه تحليلي راجو-نيومن

نویسندگان: اميررضا شاهاني, زانيار اسماعيل پورحاجي لك
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۲۱
تا صفحه: ۳۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

On the determination of the critical J-integral in rubber-like materials by the single specimen test method

نویسندگان: اميررضا شاهاني, حميد شوشتر, علي بقائي
عنوان مجله: ENGINEERING FRACTURE MECHANICS
از صفحه: ۱۰۱
تا صفحه: ۱۲۰

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Quasi-static thermal stresses due to a concentrated moving heat source in a thin plate

نویسندگان: اميررضا شاهاني, صمد كلاني
عنوان مجله: MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: فرانسه / France

Helicopter Blade Reliability Statistical Data Analysis and Modeling

نویسندگان: اميررضا شاهاني, معصومه بابائي
عنوان مجله: AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY
از صفحه: ۴۳
تا صفحه: ۴۸

سال: ۱۳۹۵

تحليل شكست نمونه ي تير دوگانه ي يك سرگيردار تك جهته از جنس ماده مركب با طول محدود

نویسندگان: اميررضا شاهاني, راضيه ابوالفتحي تبار
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۱۴۵
تا صفحه: ۱۵۲

سال: ۱۳۹۵

حل تحليلي مساله ترموالاستيسيته در استوانه جدار ضخيم تحت بار حرارتي گذرا

نویسندگان: اميررضا شاهاني, حميد شريفي تركي
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۱۴۷
تا صفحه: ۱۵۴

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: ايتاليا / Italy

Damage tolerance and classic fatigue life prediction of a helicopter main rotor blade

نویسندگان: اميررضا شاهاني, سيروان محمدي
عنوان مجله: MECCANICA
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۰

سال: ۱۳۹۴

رشد ترك خستگي در اجسام تحت تماس غلتشي در اثر چندين بار متحرك

نویسندگان: اميررضا شاهاني, رضا دواچي
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۴۲
تا صفحه: ۵۲

سال: ۱۳۹۴

ارزيابي نتايج كمانشي پوسته هاي استوانه اي تقويت شده بر اساس تحليل هاي المان محدود و مقايسه آنها با مقادير حاصل از رابطه تحليلي

نویسندگان: اميررضا شاهاني, روح اله محمدجاني
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۵۸
تا صفحه: ۶۸

سال: ۱۳۹۴

شبيه سازي آزمون هاي شكست مود تركيبي با استفاده از روش المان محدود توسعه يافته

نویسندگان: علي عباس زاده بيدختي, اميررضا شاهاني
عنوان مجله: مكانيك سازه ها و شاره ها
از صفحه: ۱۲۳
تا صفحه: ۱۳۷

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: برزيل / Brazil

INTERACTION ANALYSIS OF NON-ALIGNED CRACKS USING EXTENDED FINITE ELEMENT METHOD

نویسندگان: علي عباس زاده بيدختي, اميررضا شاهاني
عنوان مجله: Latin American Journal of Solids and Structures
از صفحه: ۲۴۳۹
تا صفحه: ۲۴۵۹

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Damage Tolerance Approach for analyzing a helicopter main rotor blade

نویسندگان: اميررضا شاهاني, سيروان محمدي
عنوان مجله: ENGINEERING FAILURE ANALYSIS
از صفحه: ۵۶
تا صفحه: ۷۱

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

Experimental evaluation of the effect of preload on the fatigue life of bolts

نویسندگان: اميررضا شاهاني, ايمان شاكري
عنوان مجله: International Journal of Steel Structures
از صفحه: ۶۹۳
تا صفحه: ۷۰۱

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Investigation on the mechanical properties and fracture toughness of graphite

نویسندگان: اميررضا شاهاني, محمدمهدي نژادي
عنوان مجله: FATIGUE and FRACTURE OF ENGINEERING MATERIALS and STRUCTURES
از صفحه: ۱۲۰۹
تا صفحه: ۱۲۱۸

سال: ۱۳۹۳

تخمين عمر خستگي پيچ هاي فلنج اتصالي در يك پوسته استوانه اي تقويت شده

نویسندگان: اميررضا شاهاني, ايمان شاكري, حامد معيري كا شاني
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۲۰۱
تا صفحه: ۲۰۸

سال: ۱۳۹۳

مروري بر روش هاي آزمايش مكانيك شكست بر روي نمونه هاي غير استاندارد انحنادار جدار نازك

نویسندگان: اميررضا شاهاني, سيدمجيد پورحسيني, حميد شوشتر
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۷۹
تا صفحه: ۸۸

سال: ۱۳۹۳

Dynamic Stress Intensity Factors for a longitudinal semi-elliptical Crack in a Thick-walled Cylinder

نویسندگان: سيد مهدي نبوي, اميررضا شاهاني
عنوان مجله: International Journal of Engineering Science and Technology
از صفحه: ۵۷
تا صفحه: ۷۷

سال: ۱۳۹۳

Fracture Mechanics-Based Life Prediction of a Riveted Lap Joint

نویسندگان: اميررضا شاهاني, حامد معيري كا شاني
عنوان مجله: journal of computational and applied research in mechanical engineering
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۷

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Fatigue crack growth analysis of a reinforced cylindrical shell under random loading

نویسندگان: محمد سالاري, اميررضا شاهاني, حامد معيري كا شاني
عنوان مجله: FATIGUE and FRACTURE OF ENGINEERING MATERIALS and STRUCTURES
از صفحه: ۱۱۹۷
تا صفحه: ۱۲۱۰

سال: ۱۳۹۳

Analysis of bonded anisotropic wedges with an interface crack under anti-plane shear loading

نویسندگان: مجيد قديري, اميررضا شاهاني
عنوان مجله: APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS-ENGLISH EDITION
از صفحه: ۶۳۷
تا صفحه: ۶۵۴

سال: ۱۳۹۳

بررسي قوانين هم راستايي و تركيب ترك هاي مجاور هم

نویسندگان: علي عباس زاده بيدختي, اميررضا شاهاني
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۹۱
تا صفحه: ۱۰۱

سال: ۱۳۹۲

بررسي تاثير پارامترهاي پهناي باند و سطح بارگذاري اتفاقي بر رشد ترك خستگي در يك نمونهCT با استفاده از تئوري حد مركزي

نویسندگان: اميررضا شاهاني, محمد سالاري
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۲۰
تا صفحه: ۲۹

سال: ۱۳۹۲

تحليل خستگي يك پوسته استوانه اي تقويت شده تحت بارگذاري چند محوره

نویسندگان: اميررضا شاهاني, حامد معيري كا شاني, محمد سالاري
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۱۵
تا صفحه: ۲۹

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Analytical solution of the coupled thermoelasticity problem in a pressurized sphere

نویسندگان: اميررضا شاهاني, سعيد مومني
عنوان مجله: JOURNAL OF THERMAL STRESSES
از صفحه: ۱۲۸۳
تا صفحه: ۱۳۰۷

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Analytical solution of the thermoelasticity problem in a pressurized thick-walled sphere subjected to transient thermal loading

نویسندگان: اميررضا شاهاني, سعيد مومني
عنوان مجله: MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS
از صفحه: ۱۳۵
تا صفحه: ۱۵۱

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Mode III fracture analysis of an anisotropic finite wedge with an interfacial crack

نویسندگان: مجيد قديري, اميررضا شاهاني
عنوان مجله: MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS
از صفحه: ۸۲۳
تا صفحه: ۸۳۶

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Finite element simulation of dynamic crack propagation process using an Arbitrary Lagrangian Eulerian formulation

نویسندگان: محمدرضا اميني فسخودي, اميررضا شاهاني
عنوان مجله: FATIGUE and FRACTURE OF ENGINEERING MATERIALS and STRUCTURES
از صفحه: ۵۳۳
تا صفحه: ۵۴۷

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Assessment of Equivalent Initial Flaw Size Estimation Methods in Fatigue Life Prediction Using Compact tension specimen tests

نویسندگان: اميررضا شاهاني, حامد معيري كاشاني
عنوان مجله: ENGINEERING FRACTURE MECHANICS
از صفحه: ۴۸
تا صفحه: ۶۱