تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

طراحي و بهينه سازي سامانه چند منظري براساس ميدان تناظري براي اندازه گيري دقيق سطوح خارجي سه بعدي

نام اساتید: امير موسوي نيا, مهدي احسانيان مفرد, سيد بهروز نصيحت كن, حميد ابريشمي مقدم, بابك توسلي, احسان اله كبير, محمدرضا دليري
Amir Mousavinia, Mahdi Ehsanian Mofrad, Seyed Behrooz Nasihatkon, Hamied Abrieshami Moghaddam, Babak Tavassoli, ,
نام دانشجو : مظاهر كرمي چمگرداني

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

افزايش دقت اندازه گيري در تصاوير دو چشمي به كمك مفهوم زير پيكسل

نام اساتید: امير موسوي نيا, هدي رودكي لواساني, هدي رودكي لواساني, ستار ميرزا كوچكي
Amir Mousavinia, Hoda Roodaki Lavasani, Hoda Roodaki Lavasani,
نام دانشجو : اشكان پوريا

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

تطبيق تصاوير دو چشمي به كمك شبكه هاي عصبي كانولوشن

نام اساتید: امير موسوي نيا, بابك ناصر شريف, برادران شكوهي شهريار, بابك ناصر شريف
Amir Mousavinia, Babak Naser Sharif, , Babak Naser Sharif
نام دانشجو : امين آهنگران

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

تناظر چيني در تصاوير ويديويي با استفاده از اطلاعات تصاوير اختلاف و هندسه اپيپلار

نام اساتید: امير موسوي نيا, سيد بهروز نصيحت كن, سيد بهروز نصيحت كن, احسان اله كبير
Amir Mousavinia, Seyed Behrooz Nasihatkon, Seyed Behrooz Nasihatkon,
نام دانشجو : مهسا صديقي كله سر

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

مكانيابي و رديابي نوك انگشتان دست با استفاده از اطلاعات عمق و فيلتر ذره اي

نام اساتید: امير موسوي نيا, هدي رودكي لواساني, هدي رودكي لواساني, محسن سرياني
Amir Mousavinia, Hoda Roodaki Lavasani, Hoda Roodaki Lavasani,
نام دانشجو : شهلا ابراهيمي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

طراحي و ساخت ضبط كننده اطلاعاتي پرواز تحمل پذير در برابر خطا

نام اساتید: امير موسوي نيا, مسعود ده يادگاري, مسعود ده يادگاري, علي جهانيان
Amir Mousavinia, Masoud Dehyadegari, Masoud Dehyadegari,
نام دانشجو : خشايار رستمي كلاگري

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۵

تشخيص الفباي دستي فارسي ناشنوايان مبتني بر اطلاعات عمق در ويديو

نام اساتید: امير موسوي نيا, بابك ناصر شريف, شهريار برادران شكوهي, بابك ناصر شريف
Amir Mousavinia, Babak Naser Sharif, , Babak Naser Sharif
نام دانشجو : شهاب رجبي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

طراحي و پياده سازي كنترل كننده PID توسعه يافته براي خودرو خودتعادل دوچرخ (ايستارو)

نام اساتید: امير موسوي نيا, مهدي علياري شوره دلي, مهدي دلربايي, سعيد شمقدري, مهدي دلربايي
Amir Mousavinia, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mehdi Delrobaei, , Mehdi Delrobaei
نام دانشجو : محسن شهركي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹

معياري جديد براي اندازه گيري سختي مساله در الگوريتم هاي تخمين توزيع گسسته

نام اساتید: امير موسوي نيا, علي رضا فاتحي, علي رضا فاتحي, عادل رحماني, امين نيك انجام
Amir Mousavinia, Alireza Fatehi, Alireza Fatehi, , Amin Nikanjam
نام دانشجو : سعيد قديري

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

تناظرچيني تصوير بر مبناي اطلاعات عمق براي ايجاد تصاوير ويديو موزاييك

نام اساتید: امير موسوي نيا, حميد ابريشمي مقدم, شهريار برادران شكوهي, حميد ابريشمي مقدم
Amir Mousavinia, Hamied Abrieshami Moghaddam, , Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : سعيد عبداللهي طارمسري

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۴

ايجاد نقشه محيطي با استفاده از تصاوير دوچشمي و الگوريتم انتشار باور

نام اساتید: امير موسوي نيا, حسين حسيني نژادمحبتي, حسين حسيني نژادمحبتي, شهريار برادران شكوهي
Amir Mousavinia, Hossein Hosseininezhad Mohebati, Hossein Hosseininezhad Mohebati,
نام دانشجو : شيدا قنبرعلي زاده بهنميري

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۸

تخمين عمق در تصاوير دوچشمي با استفاده از الگوريتم برش گراف

نام اساتید: امير موسوي نيا, داود آسماني, داود آسماني
Amir Mousavinia, Davood Asemani, Davood Asemani
نام دانشجو : سودا محمدي قرالر

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۹

طراحي، مدلسازي و شبيه سازي حسگر خورشيدي با ميدان ديد بهبود يافته

نام اساتید: امير موسوي نيا, مهدي احسانيان مفرد, مهدي احسانيان مفرد
Amir Mousavinia, Mahdi Ehsanian Mofrad, Mahdi Ehsanian Mofrad
نام دانشجو : محمد مالمير

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۶

طراحي و پياده سازي سگوي خود تعادل دوچرخ با استفاده از پردازنده هاي ديجيتال

نام اساتید: فرامرز حسين بابايي, امير موسوي نيا, محمديوسف درماني, محمديوسف درماني
Faramarz Hossien Babaei, Amir Mousavinia, Mohammad Yousef Darmani, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : عليرضا صالحي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

يك تخمين نگاشت عمق بهبود يافته براي تصاوير چند منظر با استفاده از الگوريتم هاي تطبيق استريو

نام اساتید: امير موسوي نيا, داود آسماني, داود آسماني
Amir Mousavinia, Davood Asemani, Davood Asemani
نام دانشجو : سيده فاطمه ميرسليمي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

استخراج عمق در تصاوير دو چشمي با استفاده از روش تطبيق تقاطعي

نام اساتید: امير موسوي نيا, داود آسماني, داود آسماني
Amir Mousavinia, Davood Asemani, Davood Asemani
نام دانشجو : محمدهادي نجفي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۱

تخصيص طيف كانال در شبكه ي راديوي شناختي با استفاده از يادگيري تقويتي

نام اساتید: امير موسوي نيا, علي احمدي, مهدي احسانيان مفرد, مهدي احسانيان مفرد
Amir Mousavinia, Ali Ahmadi, Mahdi Ehsanian Mofrad, Mahdi Ehsanian Mofrad
نام دانشجو : لاله كياني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۲

تخمين حركت براي كاهش افزونگي تصاوير ويديويي با استفاده از رويكرد ماركوف

نام اساتید: امير موسوي نيا, داود آسماني, داود آسماني
Amir Mousavinia, Davood Asemani, Davood Asemani
نام دانشجو : هادي اميرپور آذريان

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۲

تخمين حركت با استفاده از مدل انرژي و فيلتر كالمن

نام اساتید: امير موسوي نيا, داود آسماني, داود آسماني
Amir Mousavinia, Davood Asemani, Davood Asemani
نام دانشجو : امير قهرماني

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۵

تخمين عمق در تصاوير دو چشمي به روش انتشار باور

نام اساتید: امير موسوي نيا, داود آسماني, داود آسماني
Amir Mousavinia, Davood Asemani, Davood Asemani
نام دانشجو : عليرضا ابوترابي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

كاهش خطاي ناشي از تغييرات دمايي درMEMS IMU به كمك تلفيق روشهاي فعال و غيرفعال

نام اساتید: امير موسوي نيا, جعفر حيراني نوبري, جعفر حيراني نوبري
Amir Mousavinia, Jafar Heyrani Nobari, Jafar Heyrani Nobari
نام دانشجو : محمدحسين عربلو

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

طراحي و شبيه سازي يك پيش بيني كننده ي طيف راديويي به منظور استفاده در راديوي هوشمند با كمك شبكه هاي عصبي

نام اساتید: امير موسوي نيا, مهرداد اردبيلي پور, مهرداد اردبيلي پور
Amir Mousavinia, Mehrdad Ardebilipour, Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : نكيسا شمسي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۵

بهبود دقت يك IMU ديجيتال با استفاده از جبران سازي خطاي بلوك انتگرال گيري به كمك الگوريتم انتگرال گيري تركيبي

نام اساتید: امير موسوي نيا, جعفر حيراني نوبري, جعفر حيراني نوبري
Amir Mousavinia, Jafar Heyrani Nobari, Jafar Heyrani Nobari
نام دانشجو : رضا مقصودي اكبري

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۵

مكان يابي غير فعال منبع صوتي با كمك آرايه اي از گيرنده ها در حوزه فركانس با استفاده از شبكه هاي عصبي

نام اساتید: امير موسوي نيا, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي
Amir Mousavinia, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : آزاده وكيلي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

طراحي و ساخت سيستم هوشمند تعقيب پستي و بلندي هاي زمين بر اساس روش شار نوري

نام اساتید: امير موسوي نيا, اميرمسعود سوداگر, محمديوسف درماني
Amir Mousavinia, Amir Masoud Sodagar, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : اصغر پرتوي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

شبيه سازي و پياده سازي سيستم تلفيقي GPS/INS مبتني بر شبكه هاي عصبي

نام اساتید: امير موسوي نيا, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي
Amir Mousavinia, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : امير هزاوه

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰/۱۴

طراحي و ساخت كنترلر سنكرون مبدل ماتريسي غيرمستقيم به وسيله DSP

نام اساتید: امير موسوي نيا, احمد رادان, محمديوسف درماني, محمديوسف درماني
Amir Mousavinia, Ahmad Radan, Mohammad Yousef Darmani, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : حسين كمالي اردكاني

تاریخ:

بازخواني برنامه سي...

نام اساتید: امير موسوي نيا
Amir Mousavinia
نام دانشجو : علي حاجيان برنجستانكي

تاریخ:

طراحي و ساخت فرستنده و گيرنده ديجيتال OFDM

نام اساتید: امير موسوي نيا
Amir Mousavinia
نام دانشجو : امير روشني طالش

تاریخ:

بهينه سازي و نرم افزاري كدك تصوير ام-پي-اي-جي با .....

نام اساتید: امير موسوي نيا
Amir Mousavinia
نام دانشجو : علي قربانيان

تاریخ:

طراحي و پياده سازي كدكننده توربو توسط پردازنده سيگنال ديجيتال TMS 320C67XX

نام اساتید: امير موسوي نيا
Amir Mousavinia
نام دانشجو : حميد صمديان

تاریخ:

پياده سازي الگوريتم 32 K Point FFT توسط روش خط لوله بوسيله پردازنده DSP

نام اساتید: امير موسوي نيا
Amir Mousavinia
نام دانشجو : مصطفي مغاري

تاریخ:

طراحي و ساخت سيستم ضبط ديجيتالي مقاوم در برابر خطا براي كابين هواپيماي مسافربري

نام اساتید: امير موسوي نيا
Amir Mousavinia
نام دانشجو : اسماعيل حجتي نجف آبادي

تاریخ:

طراحي سيستم كنترل براي يك پهپاد عمود پرواز تك فن

control system design for a ducted fan UAV

نام اساتید: اميرعلي نيكخواه, امير موسوي نيا
Amirali Nikkhah, Amir Mousavinia
نام دانشجو : سيدمهدي ناجي

تاریخ:

بهبود كاليبراسيون سيستم چندمنظري و بهينه سازي پارامترهاي ميدان تناظري براي بازشناسي الگوي مسير حركت سه بعدي

نام اساتید: امير موسوي نيا
Amir Mousavinia
نام دانشجو : حسين كمالي اردكاني

تاریخ:

استخراج سطوح شيب دار از تصاوير دو چشمي براي پروتزهاي بينايي شبكيه اي

نام اساتید: امير موسوي نيا, اميرمسعود سوداگر
Amir Mousavinia, Amir Masoud Sodagar
نام دانشجو : بنيامين خردور

تاریخ:

تخمين ساختارصحنه متحرك با استفاده از يك دوربين متحرك در فضاي داخلي

نام اساتید: امير موسوي نيا, فرزاد صفايي
Amir Mousavinia, Farzad Safaee
نام دانشجو : رضا سراجه

تاریخ:

تخمين بردار حركت در تصاوير با استفاده از تطابق بلوكي و الگوريتم تخمين پيش بين

نام اساتید: امير موسوي نيا
Amir Mousavinia
نام دانشجو : سيدمحسن غيبي

تاریخ:

بهبود مدل سازي سه بعدي در تصاوير ماهواره اي به كمك مفهوم زير پيكسل

نام اساتید: امير موسوي نيا
Amir Mousavinia
نام دانشجو : هادي اقازاده

تاریخ:

طراحي و ساخت سيستم سنتز تصوير مياني با كمك فيلترينگ ابرنقاط براي كاهش خطاي مدلسازي سه بعدي

نام اساتید: امير موسوي نيا
Amir Mousavinia
نام دانشجو : نگين تميزي جونقاني

تاریخ:

طراحي و ساخت يك اسكنر سه بعدي تصويري با استفاده از نقاط ويژگي مناسب براي افزايش سرعت محاسبات

نام اساتید: امير موسوي نيا, سيد بهروز نصيحت كن
Amir Mousavinia, Seyed Behrooz Nasihatkon
نام دانشجو : محمد ايماني هكاني

تاریخ:

شبيه سازي ديناميكي يك موتور احتراق بنزيني به منظور بكارگيري به صورت بر خط در سيستم كنترل MIL

نام اساتید: امير موسوي نيا, شهرام آزادي
Amir Mousavinia, Shahram Azadi
نام دانشجو : زينب صالحي

تاریخ:

استخراج مدل سه بعدي اجسام با استفاده از نور ساختار يافته و مدل تركيبي شيفت فاز-فوريه

نام اساتید: امير موسوي نيا
Amir Mousavinia
نام دانشجو : مهناز تهجدي

تاریخ:

ارائه و پياده سازي يك الگوريتم تخمين حركت بلوكي در تصاوير ويدئو با انتخاب تطبيقي اندازه و شكل بلوك ها

نام اساتید: امير موسوي نيا
Amir Mousavinia
نام دانشجو : ميلاد ميرجليلي

تاریخ:

ارايه روشي جهت منطبق كردن ابر نقاط با استفاده از جستجو در فضاي خوشه بندي شده

نام اساتید: امير موسوي نيا
Amir Mousavinia
نام دانشجو : هانيه عبدي

تاریخ:

بازسازي لبه ها در ابر نقاط سه بعدي سطوح با بهينه سازي چند جمله اي هاي برازش

نام اساتید: امير موسوي نيا
Amir Mousavinia
نام دانشجو : عالمه سادات ناصري

تاریخ:

بهبود دقت تخمين حركت بلوكهاي تصوير ويديو با استفاده از فيلتر كالمن براي تعقيب حركت پس زمينه

نام اساتید: امير موسوي نيا
Amir Mousavinia
نام دانشجو : سپيده آقابابايي رودباري