طراحي وساخت دستگاه خواندن وثبت

ECG

نام اساتید: امير موسوي نيا, محمديوسف درماني, حسين حسيني نژادمحبتي
Amir Mousavinia, Mohammad Yousef Darmani, Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : مريم محبتي

طراحي سيستم پيجينگ باتكنولوژي

نام اساتید: امير موسوي نيا, محمديوسف درماني
Amir Mousavinia, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : منا اقابابايي تفرشي

طراحي سيستم پيجينگ با تكنولوژي 485 RS

نام اساتید: امير موسوي نيا, محمديوسف درماني, داود آسماني
Amir Mousavinia, Mohammad Yousef Darmani, Davood Asemani
نام دانشجو : شادي جنان صفت

طراحي و ساخت رطوبت سنج باثبت و نمايش سالانه اطلاعات

نام اساتید: سعدان زكائي, مرتضي نوريان چالي, امير موسوي نيا
Saedan Zokaei, Morteza Nourian Chali, Amir Mousavinia
نام دانشجو : مريم خدادادي

طراحي و ساخت امولاتور AT MEGA 128

نام اساتید: حسين حسيني نژادمحبتي, محمديوسف درماني, امير موسوي نيا
Hossein Hosseininezhad Mohebati, Mohammad Yousef Darmani, Amir Mousavinia
نام دانشجو : احد يارضوي

طراحي و ساخت ربات تعقيب خط هوشمند

نام اساتید: امير موسوي نيا, محمديوسف درماني, مهدي علياري شوره دلي
Amir Mousavinia, Mohammad Yousef Darmani, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : سيده ثنا يحيي پور خامنه

طراحي كمپايلر سي براي ميكروكنترلرهاي AVR

نام اساتید: امير موسوي نيا, بابك ناصر شريف
Amir Mousavinia, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : محمدمهدي محب شاهدين

طراحي و ساخت امولاتور AT MEGA 128

نام اساتید: امير موسوي نيا, حسين حسيني نژادمحبتي, محمديوسف درماني
Amir Mousavinia, Hossein Hosseininezhad Mohebati, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : امير پيمان

طراحي و ساخت مدل ساده چشم مركب حشره

نام اساتید: امير موسوي نيا, حسين حسيني نژادمحبتي, محمديوسف درماني
Amir Mousavinia, Hossein Hosseininezhad Mohebati, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : فاطمه معرفت سيدبيگلو

سيستم نمونه برداري همزمان صداي دو كاناله با استاندارد USB

نام اساتید: امير موسوي نيا, حسين شمسي, مرتضي نوريان چالي
Amir Mousavinia, Hossein Shamsi, Morteza Nourian Chali
نام دانشجو : نسرين بني اسدي

سامانه راهنماي مراجعين دانشكده

نام اساتید: امير موسوي نيا, علي احمدي, تورج نيكوبين بروجني
Amir Mousavinia, Ali Ahmadi,
نام دانشجو : اميرحسين رضاي قائمقامي

مولد سيگنال تصادفي با توزيع يكنواخت و گوسي

نام اساتید: امير موسوي نيا, مهدي احسانيان مفرد, مهدي زمانيان
Amir Mousavinia, Mahdi Ehsanian Mofrad, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : كاميار گيوه كي

طراحي وساخت مدل سيستم هليوستات با كمك ردياب خورشيدي

نام اساتید: امير موسوي نيا, اميرمسعود سوداگر, تورج نيكوبين بروجني
Amir Mousavinia, Amir Masoud Sodagar,
نام دانشجو : مونا هاشمي

طراحي و ساخت سيستم هليواستات با كمك اطلاعات ستاره شناسي

نام اساتید: امير موسوي نيا, عليرضا فريدونيان, مهدي علياري شوره دلي
Amir Mousavinia, Alireza Fereidunian, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : نيكا حميدي

طراحي وساخت كنترلر دما با استفاده از روش ارتباطي CAN

نام اساتید: امير موسوي نيا, مهدي زمانيان, مهدي علياري شوره دلي
Amir Mousavinia, Mahdi Zamanian, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : حسين محمدي ماكراني

بهينه سازي نرم افزار مدل چشم مركب حشره

نام اساتید: امير موسوي نيا, محمديوسف درماني, سعدان زكائي
Amir Mousavinia, Mohammad Yousef Darmani, Saedan Zokaei
نام دانشجو : مهسا سنقري فرد

طراحي و پياده سازي درايور PWMچهار كاناله با كنترلر ديجيتال

نام اساتید: امير موسوي نيا, محمديوسف درماني, مهدي علياري شوره دلي
Amir Mousavinia, Mohammad Yousef Darmani, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : محمد مهدي شمس احمر

طراحي و ساخت سيستم Caller ID با SM8223A

نام اساتید: امير موسوي نيا, محمديوسف درماني
Amir Mousavinia, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : سيده گل سانا قائمي

طراحي و ساخت منبع تغذيه سوئيچينگ با ورودي برق شهر و خروجي 20 ولت (dc) و 1 آمپر

نام اساتید: امير موسوي نيا, حسين شمسي
Amir Mousavinia, Hossein Shamsi
نام دانشجو : سعيد كشاورزحداد

طراحي و ساخت ردياب راديويي حيوانات در حيات وحش

نام اساتید: امير موسوي نيا, حسين شمسي
Amir Mousavinia, Hossein Shamsi
نام دانشجو : سيدحسن تفرشيان

استفاده از پروتكل MIL-1553 براي ارسال و نمايش اطلاعات دما

نام اساتید: امير موسوي نيا, هدي رودكي لواساني
Amir Mousavinia, Hoda Roodaki Lavasani
نام دانشجو : شايان دولت زاده

انتقال و نمايش اطلاعات با استفاده از پروتكل ARINC 429

نام اساتید: امير موسوي نيا
Amir Mousavinia
نام دانشجو : سيدرضا رضوي

كنترل سرعت ربات عمود پرواز در سه محور

نام اساتید: امير موسوي نيا, محمديوسف درماني
Amir Mousavinia, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : حميد دي دري خمسه مطلق

طراحي و ساخت سيستم كنترل مدار فرمان چهارگانه به كمك Bluetooth

نام اساتید: امير موسوي نيا, محمديوسف درماني
Amir Mousavinia, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : مريم مهدوي

طراحي و ساخت كنترل از راه دور موتورخانه بوسيله پيامك

نام اساتید: امير موسوي نيا, محمديوسف درماني
Amir Mousavinia, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : سارا كرمي ورنامخواست

طراحي و ساخت سيستم رابط مغز - رايانه: بخش ثبت سيگنال مغزي

نام اساتید: داود آسماني, امير موسوي نيا, ابراهيم نديمي
Davood Asemani, Amir Mousavinia, Ebrahim Nadimi
نام دانشجو : فرشته مرادي كر

طراحي و ساخت رابط RS488 به WIFI قابل حمل و نقل

نام اساتید: امير موسوي نيا, محمديوسف درماني
Amir Mousavinia, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : حسين زارعين

طراحي و ساخت سيستم رابط مغز - رايانه: بخش تحليل سيگنال مغزي و مدار فرمان

نام اساتید: داود آسماني, امير موسوي نيا, حسين حسيني نژادمحبتي
Davood Asemani, Amir Mousavinia, Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : آوا دانيالي

طراحي و ساخت چراغ هاي راهنمايي و رانندگي هوشمند چند زمانه

نام اساتید: امير موسوي نيا, حسين حسيني نژادمحبتي
Amir Mousavinia, Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : سيدمحمدحسين تقوي

طراحي و ساخت مكان ياب خودرو با استفاده از ماژول Sim808

نام اساتید: امير موسوي نيا, محمديوسف درماني
Amir Mousavinia, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : عليرضا حسيني اصل

طراحي و ساخت سامانه اندازه گيري ميزان آب (رطوبت) خاك

نام اساتید: امير موسوي نيا, محمديوسف درماني
Amir Mousavinia, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : علي باقرزاده كريمي

طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري محتواي آب خاك با كمك سنسور امپدانسي

نام اساتید: امير موسوي نيا, حسين حسيني نژادمحبتي
Amir Mousavinia, Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : محمدسعيد ديلمي

طراحي و ساخت كنترلر آسانسور چهار طبقه

نام اساتید: امير موسوي نيا, حسين حسيني نژادمحبتي
Amir Mousavinia, Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : مائده شهرستاني يكتا

طراحي و ساخت مدار رگولاتور سري با كنترل ديجيتال

نام اساتید: امير موسوي نيا, محمديوسف درماني
Amir Mousavinia, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : محمدطاها پور محمد

طراحي و ساخت سوييچ ابري با قابليت اندازه گيري توان و كنترل از طريق MQTT SERVER

نام اساتید: امير موسوي نيا, محمديوسف درماني
Amir Mousavinia, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : حسين غلامي

طراحي و ساخت در بازكن الكتريكي با استفاده از بلوتوث

نام اساتید: امير موسوي نيا, محمديوسف درماني
Amir Mousavinia, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : فاطمه عبدي

سيستم هوشمند حضور و غياب از طريق كارت RF ID

نام اساتید: امير موسوي نيا, حسين شمسي
Amir Mousavinia, Hossein Shamsi
نام دانشجو : احمد راهداري

طراحي و ساخت سيستم مديريت و كنترل هوشمند موتور خانه

نام اساتید: امير موسوي نيا, محمديوسف درماني
Amir Mousavinia, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : مهدي حاجي سلماني ممقاني

طراحي و پياده سازي الگوريتم پايدار ساز تصوير به كمك چشم مصنوعي حشره و الگوريتم شار نوري

نام اساتید: امير موسوي نيا, محمديوسف درماني
Amir Mousavinia, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : مهدي كافي

طراحي و ساخت امولاتور سخت افزاري موتور احتراق داخلي تك سيلندر

نام اساتید: امير موسوي نيا, حسين شمسي
Amir Mousavinia, Hossein Shamsi
نام دانشجو : آزاده سادات موسوي

طراحي و ساخت سيستم پاشش سوخت و جرقه زني موتور احتراق داخلي تك سيلندر

نام اساتید: امير موسوي نيا, حسين شمسي
Amir Mousavinia, Hossein Shamsi
نام دانشجو : هدي ابراهيمي