پروژه الكترونيكي

نام اساتید: امين نيك انجام
Amin Nikanjam
نام دانشجو : مصطفي واله

پروژه الكترونيكي -

نام اساتید: امين نيك انجام
Amin Nikanjam
نام دانشجو : مريم مشرفي زاده

طراحي و پياده سازي سامانه مديريت كاركنان مبتني بر وب - الكترونيكي

نام اساتید: امين نيك انجام
Amin Nikanjam
نام دانشجو : ثمرياس آقاپورزنگنه

طراحي و پياده سازي سيستم جامع بازرگاني يك مجموعه فرهنگي اموزشي - الكترونيكي

نام اساتید: امين نيك انجام
Amin Nikanjam
نام دانشجو : زهرا اسلامي

طراحي و پياده سازي كاربردي براي مديريت خريد و فروش و اجاره املاك - الكترونيكي

نام اساتید: امين نيك انجام
Amin Nikanjam
نام دانشجو : آيدين نبيلي طهراني

بهبود عملكرد نرم افزار شبيه ساز رانندگي نصير

نام اساتید: امين نيك انجام, سعيد صديقيان كاشي, علي نحوي
Amin Nikanjam, Saeed Sedighian Kashi, Ali Nahvi
نام دانشجو : افشين جمشيدي

پياده سازي ماشين حالت متناهي سلسله مراتبي موازي براي موتور Unity

نام اساتید: امين نيك انجام, سيدحسين خواسته
Amin Nikanjam, Seyed Hossein Khasteh
نام دانشجو : شروين رحيمي راد

طراحي و پياده سازي يك پايگاه داده تصاوير با سرعت بازيابي بالا

نام اساتید: امين نيك انجام, سعيد صديقيان كاشي
Amin Nikanjam, Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : فرانه حدادي

طراحي و پياده سازي يك سيستم مديريت log در سامانه هاي توزيع شده با استفاده از پايگاه داده mongoDB

نام اساتید: امين نيك انجام, سعيد صديقيان كاشي
Amin Nikanjam, Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : دريا زركلام

طراحي وپياده سازي سايت مديريت دانشگاه

نام اساتید: امين نيك انجام
Amin Nikanjam
نام دانشجو : مريم درويش

طراحي و پياده سازي اي پي آي براي كاربرد مايا = الكترونيكي

نام اساتید: امين نيك انجام
Amin Nikanjam
نام دانشجو : سيدمصطفي موسوي

طراحي وب سايت پويا - الكترونيكي

نام اساتید: امين نيك انجام
Amin Nikanjam
نام دانشجو : مهرداد ايل بيگي

بررسي روش هاي پالايش همكمارانه براي بهبود سيستم هاي پيشنهاد دنده - الكترونيكي

نام اساتید: امين نيك انجام
Amin Nikanjam
نام دانشجو : رويا قره بيكلو

پالايش همكارانه براي بهبود دقت در سيستمهاي پيشنهاد دهنده - الكترونيكي

نام اساتید: امين نيك انجام
Amin Nikanjam
نام دانشجو : مهرناز نوري

طراحي روند تعريف و دفاع از پروژه هاي كارشناسي - الكترونيكي

نام اساتید: امين نيك انجام
Amin Nikanjam
نام دانشجو : مريم محبوب

سامانه پروژه هاي كارشناسي = الكترونيكي

نام اساتید: امين نيك انجام
Amin Nikanjam
نام دانشجو : سمانه نورافكن

پياده سازي يك سامانه پيشنهاد دهنده بر اساس پالايش همكارانه براي دادگان موسيقي Yahoo

نام اساتید: امين نيك انجام, بابك ناصر شريف
Amin Nikanjam, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : مينا ترقي

پياده سازي روشي براي يادگيري توزيع گوسي چند متغيره در الگوريتم هاي تكاملي

نام اساتید: امين نيك انجام
Amin Nikanjam
نام دانشجو : نگار نجيمي

طراحي و پياده سازي يك سامانه مبتني بر وب براي مديريت هتل

نام اساتید: امين نيك انجام, سعيد صديقيان كاشي
Amin Nikanjam, Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : لادن مداح

طراحي و پياده سازي يك كاربرد براي جستجوي امكانات رفاهي تحت سيستم عامل Android

نام اساتید: امين نيك انجام, سعيد صديقيان كاشي
Amin Nikanjam, Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : ابراهيم بابائي

پياده سازي يك سامانه پيشنهاد دهنده بر اساس پالايش همكارانه براي دادگان Book-Crossing

نام اساتید: امين نيك انجام, سيدحسين خواسته
Amin Nikanjam, Seyed Hossein Khasteh
نام دانشجو : مهسا بيات

طراحي و پياده سازي يك كاربرد تحت

qs

نام اساتید: امين نيك انجام
Amin Nikanjam
نام دانشجو : سپهر سارجاني

طراحي پياده سازي بازي = الكترونيكي

نام اساتید: امين نيك انجام
Amin Nikanjam
نام دانشجو : اميد اخوان دامغاني

طراحي و پياده سازي بازي بازبان = الكترونيكي

نام اساتید: امين نيك انجام
Amin Nikanjam
نام دانشجو : سيدشاهين معبودي مقدم

پياده سازي يك فروشگاه اينترنتي - الكترونيكي

نام اساتید: امين نيك انجام
Amin Nikanjam
نام دانشجو : انسيه جهان بخش

پياده سازي فروشگاه اينترنتي - الكترونيكي

نام اساتید: امين نيك انجام
Amin Nikanjam
نام دانشجو : مهرناز محمدي حسينيه

طراحي و پياده سازي يك ربات گفتگو براساس AIML براي اندرويد

نام اساتید: امين نيك انجام, سيدحسين خواسته
Amin Nikanjam, Seyed Hossein Khasteh
نام دانشجو : سارا صادقيان

ايجادتصويروكتوربااستفاده ازفايل نقاط - الكترونيكي

نام اساتید: امين نيك انجام
Amin Nikanjam
نام دانشجو : نويد صنايع مظفري ثابت

پياده سازي يك الگوريتم تكاملي براي بهينه سازي چند هدفه در داده هاي عظيم

نام اساتید: امين نيك انجام, سيدحسين خواسته
Amin Nikanjam, Seyed Hossein Khasteh
نام دانشجو : آيدا يونسي

بومي سازي نرم افزار متن باز مديريت كنفرانس تحت وب

نام اساتید: امين نيك انجام, سيدحسين خواسته
Amin Nikanjam, Seyed Hossein Khasteh
نام دانشجو : محمود كهن سال نودهي

حل مسائل ارضاي محدوديت توزيع شده با استفاده از چهارچوب هاي برنامه نويسي چند عامله

نام اساتید: امين نيك انجام, سعيد صديقيان كاشي
Amin Nikanjam, Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : ماهنوش مهدوي مقدم

ساخت Private Cloud برپايهOpenStack

نام اساتید: امين نيك انجام, سعيد صديقيان كاشي
Amin Nikanjam, Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : بهنام لقماني

پياده سازي بازي sudoku با زبان جاوا براي سيستم عامل اندرويد با امكان حل خودكار

نام اساتید: امين نيك انجام, چيترا دادخواه
Amin Nikanjam, Chitra Dadkhah
نام دانشجو : سيده محبوبه موسوي

طراحي و پياده سازي نرم افزار شبكه اجتماعي كوچك تحت شبكه محلي

نام اساتید: امين نيك انجام, سعيد صديقيان كاشي
Amin Nikanjam, Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : فاطمه ستاره

طراحي و پياده سازي وب سرويس تحت net. براي ارتباط با برنامه كاربردي داشبورد مديريتي تحت اندرويد

نام اساتید: امين نيك انجام, سعيد صديقيان كاشي
Amin Nikanjam, Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : محمدصدرا طبرستاني

پياده سازي الگوريتم مسيريابي در بازي اكشن با استفاده از موتور Unity

نام اساتید: امين نيك انجام, مهدي زمانيان
Amin Nikanjam, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : ساغر حسيني

طراحي و پياده سازي وب سرويس براي اجراي بلادرنگ كاربردهاي nosql تحت ios با قابليت جست و جو

نام اساتید: امين نيك انجام, مهدي زمانيان
Amin Nikanjam, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : زهراسادات شمس موسوي

پياده سازي سه بعدي منحني هاي Bezier براي حركت ماشين هاي مجازي در شبيه سازي رانندگي

نام اساتید: امين نيك انجام, امير موسوي نيا
Amin Nikanjam, Amir Mousavinia
نام دانشجو : محمدصابر غلامي نجاركلا

پياده سازي الگوريتمي بلادرنگ براي هدايت ماشين هاي مجازي در شبيه ساز رانندگي سه

نام اساتید: امين نيك انجام, سعيد صديقيان كاشي
Amin Nikanjam, Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : فاطمه فتحي

پياده سازي رويكرد چند مدلي در الگوريتم هاي تخمين توزيع براي حل مسائل چند ساختاري

نام اساتید: امين نيك انجام, بابك ناصر شريف
Amin Nikanjam, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : محمدرضا كريمي دستجردي

پياده سازي روسي براي دوري از موانع در ربات هاي quadrotor با استفاده از دوربين تك چشمي

نام اساتید: امين نيك انجام, بابك ناصر شريف
Amin Nikanjam, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : بابك سيستاني زاده اقدم

پياده سازي يك سامانه ي چند عاملي براي جمع آوري داده از شبكه

نام اساتید: امين نيك انجام, سعيد فرضي
Amin Nikanjam, Saeed Farzi
نام دانشجو : شهاب الدين هادي

پياده سازي الگوريتم NSGA III براي حل مسايل بهينه سازي چند هدفه

نام اساتید: امين نيك انجام, بابك ناصر شريف
Amin Nikanjam, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : شراره حاتمي

پياده سازي تطبيق زوج هاي حالت كنش يادگيري تقويتي در محيط هاي چند عاملي پويا

نام اساتید: امين نيك انجام, سيدحسين خواسته
Amin Nikanjam, Seyed Hossein Khasteh
نام دانشجو : طلايه طهوري

پياده سازي رويكرد چند مدلي براي الگوريتم ژنتيكي فشرده ي توسعه يافته ECGA

نام اساتید: امين نيك انجام, سعيد فرضي
Amin Nikanjam, Saeed Farzi
نام دانشجو : نگار صبور

پياده سازي مدل احتمالي بر اساس توزيع گوسي مخلوط چند متغيره براي بهيه سازي در حوزه پيوسته

نام اساتید: امين نيك انجام, بابك ناصر شريف
Amin Nikanjam, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : سهيلا زنگنه

پياده سازيابزاري براي پيش بيني رفتار بازيكنان در شبيه سازي دو بعدي فوتبال با استفاده از يادگيري عميق

نام اساتید: امين نيك انجام, سيدحسين خواسته
Amin Nikanjam, Seyed Hossein Khasteh
نام دانشجو : مريم قربان نژاد اردهائي

پياده سازي يك كاربرد تحت اندرويد به عنوان واسط كاربري شبيه ساز رانندگي نصير

نام اساتید: امين نيك انجام, سيدحسين خواسته
Amin Nikanjam, Seyed Hossein Khasteh
نام دانشجو : فاطمه رحيميان

استفاده از الگوريتم NSGA II براي استخراج خطاها از نرم افزارهاي كافه بازار

نام اساتید: امين نيك انجام, محمدمهدي اثني عشري
Amin Nikanjam, Mohammad Mehdi Esnaashari
نام دانشجو : نگار جقتائي

پياده سازي هوش مصنوعي با حالت هاي سختي متفاوت براي طراحي و حل مراحل بازي ويديويي توپ ديوانه

نام اساتید: امين نيك انجام, سعيد فرضي
Amin Nikanjam, Saeed Farzi
نام دانشجو : محمدسينا كيارستمي

طراحي و پياده سازي ابزاري براي مصور سازي اخبار منتشر شده در شبكه هاي اجتماعي

نام اساتید: امين نيك انجام, سعيد فرضي
Amin Nikanjam, Saeed Farzi
نام دانشجو : مريم محمدي

تشخيص پاد الگوهاي مربوط به واسط وب سرويس هاي مبتني بر WSDL با كمك الگوريتم NSGA-LL

نام اساتید: امين نيك انجام
Amin Nikanjam
نام دانشجو : مريم ذاكري نژاد

پياده سازي سيستم توصيه گر موسيقي

نام اساتید: امين نيك انجام
Amin Nikanjam
نام دانشجو : رادمان حسيني