مشخصات فردی

نام: امین

نام خانوادگی: نیک انجام


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: nikanjam@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۴۰۶۲۴۵۰ (۴۰۴)

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AminNikanjam


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی

گرایش: هوش مصنوعی

واحد سازمانی: مهندسی کامپیوتر