محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

The influence of PLGA coating on the structure and compressive strength of bredigite scaffolds

نویسندگان: علي جديدي, عرفان صلاحي نژاد, علي شكوه فر

Ali Jadidi, Erfan Salahinejad, Ali Shkoohfar

عنوان همایش: هشتمين كنفرانس و نمايشگاه بين المللي مهندسي مواد و متالورژي ايران

8th Iran International Conferenece & Exhibition on Materials Science & Metallurgical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

Synthesis of SnO2-reduced graphene oxide nano hybrid for methane gas detection

نویسندگان: شيوا نوازني, علي شكوه فر, مصطفي حسني سعدي

Shiva Navazani, Ali Shkoohfar, Mostafa HassaniSadi

عنوان همایش:

6th international biennial conference on ultrafine grained and nanostructured materials

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

Synthesis of noble-metal doped tin dioxide nanohybrid and its application in the chemiresistive sensors

نویسندگان: شيوا نوازني, مصطفي حسني سعدي, علي شكوه فر, مجتبي عسكريه

Shiva Navazani, Mostafa Hassanisadi, Ali Shkoohfar, Mojtaba Askarieh

عنوان همایش: ششمين كنفرانس بين المللي مهندسي مواد و متالورژي

6th International Conference on Material Engineering and Metallurgy

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

The effects of rotational and traveling speeds on grain size cavities and precipitations of SiC-AZ31 Nano-composites fabricated via FSW method

نویسندگان: امين عبداله زاده, علي شكوه فر, حميد اميدوار, حميد حق گويان, محمد اميني

Amin Abdollahzadeh, Ali Shkoohfar, Hamid Omidvar, Hamid Haghgooyan, Mohammad Amini

عنوان همایش: ششمين كنفرانس بين المللي مهندسي مواد و متالورژي

6th International Conference on Material Engineering and Metallurgy

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

بررسي اثر هندسه ابزار در جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي آلياژ منيزيم AZ31 به همراه افزودن نانو ذرات كاربيد سيليسيم

نویسندگان: حميد حق گويان, علي شكوه فر, امين عبداله زاده, محمد اميني

Hamid Haghgooyan, Ali Shkoohfar, Amin Abdollahzadeh, Mohammad Amini

عنوان همایش: ششمين كنفرانس بين المللي مهندسي مواد و متالورژي

6th International Conference on Material Engineering and Metallurgy

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۶

بررسي عددي و آزمايشگاهي تنش پسماند ناشي از فرايند جوشكاري چند پاسه در ورق هاي فولاد زنگ نزن AISI321 با ضخامت غيريكسان

نویسندگان: صالح اكبري ايرج, سهيل نخودچي, حسين رضازاده, علي شكوه فر, شاهرخ سرخ خواه

Saleh Akbari iraj, Soheil Nakhodchi, , Ali Shkoohfar,

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي جوشكاري و آزمايش هاي غيرمخرب ايران

محل برگزاری: مالزي / Malaysia

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۰۸

نویسندگان: علي شكوه فر

Ali Shkoohfar

عنوان همایش:

International Journal Conference on Nanotechnology and Industrial Manufacturing

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۰۶

اثر تغييرات نسبت مولي آب به عامل سطحي بر اندازه نانوذرات آهن - كبالت در روش شيميايي ميكروامولسيون

نویسندگان: سيد سلمان سيد افقهي, علي شكوه فر, بهزاد صابري, عبداله جاويدان

, Ali Shkoohfar, ,

عنوان همایش: سومين همايش سراسري كاربردهاي دفاعي علوم نانو

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۰۶

بررسي اثرغلظت نمك هاي فلزي براندازه نانوذرات جاذب رادار سنتز شده درروش ميكروامولسيون

نویسندگان: سيد سلمان سيد افقهي, علي شكوه فر, بهزاد صابري, عبدالله جاويدان

, Ali Shkoohfar, ,

عنوان همایش: سومين همايش سراسري كاربردهاي دفاعي علوم نانو

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۰۶

بررسي جذب ميدان متناوب مغناطيسي توسط نانوذرات مغناطيسي FeCo در محدوده كيلوهرتز

نویسندگان: سيد سلمان سيد افقهي, علي شكوه فر, بهزاد صابري

, Ali Shkoohfar,

عنوان همایش: سومين همايش سراسري كاربردهاي دفاعي علوم نانو

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۰۶

بررسي خواص جذب نانوذرات هسته-پوسته FeCo C ميدانهاي متناوب درمحدوده فركانس كيلوهرتز

نویسندگان: سيد سلمان سيد افقهي, علي شكوه فر, بهزاد صابري

, Ali Shkoohfar,

عنوان همایش: سومين همايش سراسري كاربردهاي دفاعي علوم نانو

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۰۶

بررسي مكانيزم هاي تشكيل گرافيت برزمينه نانوذرات آلياژي پايه آهن

نویسندگان: سيد سلمان سيد افقهي, علي شكوه فر, بهزاد صابري

, Ali Shkoohfar,

عنوان همایش: سومين همايش سراسري كاربردهاي دفاعي علوم نانو

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۰۶

سنتز نانوذرات آلياژي آهن - نيكل به روش ميكروامولسيون آب در روغن و بررسي خواص مغناطيسي آنها

نویسندگان: فريبا تشكري, سيد سلمان سيد افقهي, علي شكوه فر

Fariba Tashakori, , Ali Shkoohfar

عنوان همایش: سومين همايش سراسري كاربردهاي دفاعي علوم نانو

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۰۶

سنتزنانوذرات هسته پوسته FeCo C و بررسي خواص جذب امواج مايكروويو آنها

نویسندگان: سيد سلمان سيد افقهي, علي شكوه فر, بهزاد صابري

, Ali Shkoohfar,

عنوان همایش: سومين همايش سراسري كاربردهاي دفاعي علوم نانو

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸

مطالعه دگرگوني فازي و رفتار گرما كشساني آلياژ حافظه دار NiTiCu با ريزساختار نانومتر

نویسندگان: مرتضي قديمي, علي شكوه فر

, Ali Shkoohfar

عنوان همایش: دومين همايش بين المللي و هفتمين همايش مشترك انجمن مهندسي متالورژي ايران و انجمن ريخته گري ايران

The Second International and the Seventh Joint Conference of Iranian Metallurgical Engineering and Iranian Foundrymen Scientific Societies

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸

استفاده ازشبكه عصبي مصنوعي به منظور پيش بيني سختي نانوكامپوزيت هاي آسياب شده Al-MWCNT

نویسندگان: سعيده قربان پور, علي شكوه فر, سجاد نصيري خليل آباد, اشكان ذوالرياستين

Saeede Ghorbanpour, Ali Shkoohfar, ,

عنوان همایش: دومين همايش بين المللي و هفتمين همايش مشترك انجمن مهندسي متالورژي ايران و انجمن ريخته گري ايران

The Second International and the Seventh Joint Conference of Iranian Metallurgical Engineering and Iranian Foundrymen Scientific Societies

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸

بررسي رفتار خزشي نانوكامپوزيت زمينه آلومينيوم آلياژي تقويت شده باالياف كوتاه شيشه

نویسندگان: امين عظيمي, علي شكوه فر, اشكان ذوالرياستين

Amin Azimi, Ali Shkoohfar,

عنوان همایش: دومين همايش بين المللي و هفتمين همايش مشترك انجمن مهندسي متالورژي ايران و انجمن ريخته گري ايران

The Second International and the Seventh Joint Conference of Iranian Metallurgical Engineering and Iranian Foundrymen Scientific Societies

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۸

مدلسازي و شبيه سازي فرآيند پليمريزاسيون و بررسي خواص مكانيكي پليمرهاي فرمالدهيد اوره براي نانوكپسو لهاي پليمري و مواد خودترميم

نویسندگان: بهروز عرب, علي شكوه فر

, Ali Shkoohfar

عنوان همایش: دومين همايش بين المللي و هفتمين همايش مشترك انجمن مهندسي متالورژي ايران و انجمن ريخته گري ايران

The Second International and the Seventh Joint Conference of Iranian Metallurgical Engineering and Iranian Foundrymen Scientific Societies

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۹/۰۱

طراحي و ساخت كامپوزيت مقاوم به تنش هاي حرارتي

نویسندگان: پوريا پاس بخش, جمال زماني اشني, علي شكوه فر, مهدي ظهور

Pooria Pasbakhsh , Jamal Zamani, Ali Shkoohfar, Mehdi Zohoor

عنوان همایش: نخستين همايش تخصصي سازه هاي هوافضايي و سيستم هاي جدايش

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۱/۰۳/۰۴

تاثير پارامترهاي ماشينكاري بر مقادير تنش هاي پس ماند در آلياژ استحكام بالاي آلومينيوم 7075

نویسندگان: علي شكوه فر, فرشيد درگاهي گيلو, مهدي ظهور

Ali Shkoohfar, , Mehdi Zohoor

عنوان همایش: دهمين كنفرانس سالانه بين المللي مهندسي مكانيك

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۰/۰۳/۰۶

بررسي اثر تغيير فرم پلاستيك همگن بر كاهش تنش هاي پس ماند ناشي از عمليات سخت كردن آلياژهاي آلومينيوم استحكام بالا

نویسندگان: علي شكوه فر, فرشيد درگاهي گيلو, مهدي ظهور, كرامت قهرماني

Ali Shkoohfar, , Mehdi Zohoor,

عنوان همایش: نهمين كنفرانس سالانه و پنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

ISME 2001