تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

ساخت و مشخصه يابي نانوكامپوزيت زمينه آلومينيوم تقويت شده با هيبريدتركيبات تنگستن و نانو ساختارهاي كربني

نام اساتید: علي شكوه فر, سيدسلمان سيدافقهي, عباس منتظري هدش, حميد خرسند, نادر پروين, مهشاد اعلايي, منا عليمحمدي
Ali Shkoohfar, Seyedsoleiman Seyedafghahi, Abbas Montazeri hedesh, Hamid Khorsand, , , Mona Alimohammadi
نام دانشجو : حسين صالحي وزيري

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

بررسي ارزش مواد غذايي پس از پاستوريزاسيون غيرحرارتي با استفاده از تكنولوژي نانوكاويتاسيون

نام اساتید: علي شكوه فر, نفيسه حسن زاده يزدي, اشكان ذوالرياستين, نفيسه حسن زاده يزدي
Ali Shkoohfar, Nafiseh Hassanzadehyazdi, , Nafiseh Hassanzadehyazdi
نام دانشجو : ياسمن غفاري محلاتي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

سنتز و مشخصه يابي نانوكاتاليستهاي پايه تيتانيوم جهت جداسازي آلودگي آبي

نام اساتید: علي شكوه فر, رضا اسلامي فارساني, اشكان ذوالرياستين, رضا اسلامي فارساني
Ali Shkoohfar, Reza Eslami Farsani, , Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : سروش اكبرزاده

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

بررسي اثر افزودن نانوذرات آنتي باكتريال اكسيد منيزيم بر خواص نانوكامپوزيت پليمري

نام اساتید: علي شكوه فر, عرفان صلاحي نژاد, اشكان ذوالرياستين, عرفان صلاحي نژاد
Ali Shkoohfar, Erfan Salahinejad, , Erfan Salahinejad
نام دانشجو : زهرا محمدعلي پور

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰

ساخت و بررسي خواص مكانيكي نانو كامپوزيت زمينه آلومينيوم تقويت شده با نيتريد بور و نانو لوله هاي كربني

نام اساتید: علي شكوه فر, مهدي خدايي, ميثم جلالي, مهدي خدايي
Ali Shkoohfar, Mehdi Khodaei, , Mehdi Khodaei
نام دانشجو : راضيه قمي اويلي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷

تصفيه آب هاي آلوده رنگي با استفاده از فوتو كاتاليست پايهzno

نام اساتید: علي شكوه فر, نفيسه حسن زاده يزدي, محمدرضا واعظي جزه, نفيسه حسن زاده يزدي
Ali Shkoohfar, Nafiseh Hassanzadehyazdi, , Nafiseh Hassanzadehyazdi
نام دانشجو : محبوبه رضائي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

ساخت نانو كامپوزيت زمينه آلومينيوم تقويت شده با گرافن هيبريدي و يا تقويت كننده ي احتمالي ديگر به روش آلياژ سازي مكانيكي و يا روش ديگر و بررسي خواص مكانيكي آن

نام اساتید: علي شكوه فر, محمدرضا واعظي جزه, حميد خرسند, نادر پروين, حميد خرسند
Ali Shkoohfar, Mohamadreza Vaezigazeh, Hamid Khorsand, , Hamid Khorsand
نام دانشجو : بهاره وحيد

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۰۷

سنتز و مشخصه يابي تركيبات ترموالكتريك نانو ساختار پايه سولفيدي

نام اساتید: علي شكوه فر, عرفان صلاحي نژاد, سيدمحمدحسين سيادتي, رسول صراف ماموري, محمدرضا واعظي, شيما نجفي نوبر
Ali Shkoohfar, Erfan Salahinejad, Hossein Siadati, , , Shima Najafi Nobar
نام دانشجو : احمد استواري مقدم

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

اثر افزودن نانوذرات سراميكي و لايه واسط بر اتصال نامشابه AZ31/Al6061-T6 ايجاد شده به روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي

نام اساتید: علي شكوه فر, حميد اميدوار, رضا اسلامي فارساني, مهدي خدايي, نادر پروين, كامران دهقاني, آزاده شهيديان
Ali Shkoohfar, Hamid Omidvae, Reza Eslami Farsani, Mehdi Khodaei, , , Azadeh Shahidian
نام دانشجو : امين عبداله زاده

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

ساخت و مشخصه يابي نانو حسگر هيبريد گرافن جهت تشخيص متان

نام اساتید: علي شكوه فر, مصطفي حسني سعدي, رضا اسلامي فارساني, عباس منتظري هدش, شيما نجفي نوبر, محمدرضا واعظي , نادر پروين
Ali Shkoohfar, Mostafa Hsanisadi, Reza Eslami Farsani, Abbas Montazeri hedesh, Shima Najafi Nobar, ,
نام دانشجو : شيوا نوازني

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

بررسي ميكروساختار و خاصيت حافظه¬داري آلياژ نيتينول در حالت بالك و نانوساختار

نام اساتید: علي شكوه فر, عرفان صلاحي نژاد, سيدمحمدحسين سيادتي, عرفان صلاحي نژاد
Ali Shkoohfar, Erfan Salahinejad, Hossein Siadati, Erfan Salahinejad
نام دانشجو : سعيده سليماني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

مطالعه رفتار مكانيكي نانو كامپوزيت پايه پليمري اپوكسي تقويت شده با نانو ذرات سولفيد تنگستن

نام اساتید: علي شكوه فر, عباس منتظري هدش, اشكان ذوالرياستين, عباس منتظري هدش
Ali Shkoohfar, Abbas Montazeri hedesh, , Abbas Montazeri hedesh
نام دانشجو : محمدعلي جعفري ندوشن

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

ساخت و مشخصه يابي نانو كامپوزيت زمينه اپوكسي و مطالعه اثر ذرات نانو WS2 همراه با ZrO2 يا TiO2 بر روي خواص مكانيكي آن

نام اساتید: علي شكوه فر, مجيد سيد صالحي, اشكان ذوالرياستين, مجيد سيد صالحي
Ali Shkoohfar, Majid Seyedsalehi, , Majid Seyedsalehi
نام دانشجو : ميثم كوثري نيا

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

ارائه روش جديد SPD با استفاده از فرآيند اكستروژن در كانال زاويه دار براي دست يابي به نانو ساختار آلياژها پايه مس

نام اساتید: علي شكوه فر, مسعود عسگري, كارن ابري نيا, مسعود عسگري
Ali Shkoohfar, Masoud Asgari, , Masoud Asgari
نام دانشجو : اميرمسعود وافي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

بررسي تاثيرات اصلاح ساختار بر خاصيت حافظه شكل در آلياژهاي حافظه¬دار پايه مس

نام اساتید: علي شكوه فر, كيوان نارويي, محمدرضا واعظي, كيوان نارويي
Ali Shkoohfar, Keivan Narooei, , Keivan Narooei
نام دانشجو : اميرحسين ميرزائي قهنويه

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

ساخت و بررسي خواص فيزيكي تركيب نانوساختار CuAlS2 به روش آلياژسازي مكانيكي

نام اساتید: علي شكوه فر, اشكان ذوالرياستين, عرفان صلاحي نژاد, نادر پروين, عرفان صلاحي نژاد
Ali Shkoohfar, Ashkan Zolriasatain, Erfan Salahinejad, , Erfan Salahinejad
نام دانشجو : مريم شجاعي مياندشتي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۷

توسعه و افزايش استحكام داربست هاي نانو بيوسراميكي كلسيم سيليكاتي منيزيم دار تهيه شده به روش شيميايي تر جهت كاربردهاي اورتوپدي و دنداني

نام اساتید: علي شكوه فر, عرفان صلاحي نژاد, سيدمحمدحسين سيادتي, حميد رضا رضايي, سيدمحمدحسين سيادتي
Ali Shkoohfar, Erfan Salahinejad, Hossein Siadati, , Hossein Siadati
نام دانشجو : شيما طباطبائي نائيني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

ساخت و مشخصه¬يابي تركيبات ترموالكتريك نانوساختار پايه Cu12Sb4S13 به روش سولووترمال

نام اساتید: علي شكوه فر, مهدي خدايي, محمدرضا واعظي, مهدي خدايي
Ali Shkoohfar, Mehdi Khodaei, , Mehdi Khodaei
نام دانشجو : ميثم حسن جهان ميلاني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

بهبود خواص خوردگي اتصال آلياژ منيزيم ايجاد شده به روش جوشكاري اصطكاكي با افزودن نانوذرات سراميكي

نام اساتید: علي شكوه فر, مهدي خدايي, محمدرضا واعظي, مهدي خدايي
Ali Shkoohfar, Mehdi Khodaei, , Mehdi Khodaei
نام دانشجو : صبا مقدم

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

توليد نانوكامپوزيت سطحي Al-Al3Mg2 به روش اصطكاكي اغتشاشي (FSP)

نام اساتید: علي شكوه فر, رضا اسلامي فارساني, سيدمحمدحسين سيادتي, رضا اسلامي فارساني
Ali Shkoohfar, Reza Eslami Farsani, Hossein Siadati, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : وحيد بديعي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

بررسي تاثير افزودن نانو ذرات در جوشكاري فولاد زنگ نزن 316 به آلومينيم 5083 با روش جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي FSW بر روي ميكروساختار و خواص مكانيكي

نام اساتید: علي شكوه فر, سيدمحمدحسين سيادتي, مجيد سيد صالحي, مجيد سيد صالحي
Ali Shkoohfar, Hossein Siadati, Majid Seyedsalehi, Majid Seyedsalehi
نام دانشجو : علي اصغر فلاحي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

بررسي خواص مغناطيسي نانوذره CoFe2O4 پوشش داده شده با پليمر

نام اساتید: علي شكوه فر, عرفان صلاحي نژاد, مهدي خدايي, مهدي خدايي
Ali Shkoohfar, Erfan Salahinejad, Mehdi Khodaei, Mehdi Khodaei
نام دانشجو : امير علي شاهي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۳

ساخت و بررسي رفتار مكانيكي نانوكامپوزيت سه¬تايي پلي¬پروپيلن- نانورس- سيليكا

نام اساتید: علي شكوه فر, سيدمحمدحسين سيادتي, محمدرضا واعظي, سيدمحمدحسين سيادتي
Ali Shkoohfar, Hossein Siadati, , Hossein Siadati
نام دانشجو : پيام منصوري

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۱

ساخت و بررسي خواص مكانيكي نانوكامپوزيت زمينه آلومينيوم تقويت شده با نانوذرات تركيبات پيچيده فلزي Mg (Al, Zn)

نام اساتید: علي شكوه فر, مهدي خدايي, حميد خرسند, مهدي خدايي
Ali Shkoohfar, Mehdi Khodaei, Hamid Khorsand, Mehdi Khodaei
نام دانشجو : سيده عاطفه ابراهيميان جلودار

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

بررسي تجربي و عددي فرايند اكستروژن در كانال هاي زاويه دار پيچشي صفحه اي

نام اساتید: علي شكوه فر, اميررضا شاهاني, عبدالحسين جلالي اقچاي, اميررضا شاهاني, سهيل نخودچي
Ali Shkoohfar, Amir Reza Shahani, Abdolhossien Jalali Aghchai, Amir Reza Shahani, Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : محمد محمودي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

بررسي تاثير رفتار مكانيكي ناحيه مرزي بر ثوابت الاستيك نانو كامپوزيت هاي فلزي تقويت شده با گرافن با استفاده از مدلسازي چند مقياسي

نام اساتید: مسعود عسگري, اميررضا شاهاني, اميررضا شاهاني, علي شكوه فر, عباس منتظري هدش
Masoud Asgari, Amir Reza Shahani, Amir Reza Shahani, Ali Shkoohfar, Abbas Montazeri hedesh
نام دانشجو : سيده سمانه صادقي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۱۳

ساخت و مشخصه يابي نانوذرات تركيبات پيچيده فلزي (CMAs) و نانوكامپوزيتهاي AL-CMAs

نام اساتید: علي شكوه فر, سيدمحمدحسين سيادتي, رضا اسلامي فارساني, علي جباري
Ali Shkoohfar, Hossein Siadati, Reza Eslami Farsani, Ali Jabbari
نام دانشجو : اشكان ذوالرياستين

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

بررسي پيرسختي در آلياژ نانو ساختار آلومينيوم- منيزيم

نام اساتید: علي شكوه فر, مجيد سيد صالحي, عرفان صلاحي نژاد, عرفان صلاحي نژاد
Ali Shkoohfar, Majid Seyedsalehi, Erfan Salahinejad, Erfan Salahinejad
نام دانشجو : فرح مرادي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

سنتز نانو ساختار هسته- پوسته با هسته اكسيد آهن و پوسته پليمري و بررسي خواص مغناطيسي آن

نام اساتید: علي شكوه فر, سيدمحمدحسين سيادتي, مهدي خدايي, مهدي خدايي
Ali Shkoohfar, Hossein Siadati, Mehdi Khodaei, Mehdi Khodaei
نام دانشجو : سميه اكبري

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

بررسي ذخيره‌سازي هيدروژني نانو ذرات بين فلزي حاوي كلسيم

نام اساتید: علي شكوه فر, سيدمحمدحسين سيادتي, رضا اسلامي فارساني, عباس منتظري هدش, عباس منتظري هدش
Ali Shkoohfar, Hossein Siadati, Reza Eslami Farsani, Abbas Montazeri hedesh, Abbas Montazeri hedesh
نام دانشجو : سمانه قهاري

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

بررسي جذب /واجذب خواص هيدروژني نانو ذرات بين فلزي منيزيم- آلومينيم

نام اساتید: علي شكوه فر, سيدمحمدحسين سيادتي, عباس منتظري هدش, رضا اسلامي فارساني, رضا اسلامي فارساني
Ali Shkoohfar, Hossein Siadati, Abbas Montazeri hedesh, Reza Eslami Farsani, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : ندا مددي نجف آبادي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۱

استفاده از مدل گراديان كرنش در تغيير فرم بزرگ مواد نانو جهت بررسي موضعي شدن تغيير فرم

نام اساتید: علي شكوه فر, كيوان نارويي, رحمت الله قاجار, عباس منتظري هدش, رحمت الله قاجار
Ali Shkoohfar, Keivan Narooei, Rahmatollah Ghajar, Abbas Montazeri hedesh, Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : امين زعمي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

ارائه روشي جديد SPD با استفاده از تركيب فرآيندهاي ECAP و SSE و مدلسازي تحليلي و عددي براي دستيابي به نانو ساختار آلياژهاي پايه آلومينيوم

نام اساتید: علي شكوه فر, رحمت الله قاجار, مهرداد آقايي خفري, كارن ابري نيا, نادر پروين, سهيل نخودچي
Ali Shkoohfar, Rahmatollah Ghajar, Mehrdad Aghaie Khafri, , , Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : محمود شمس برهان

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

سنتز نانو ساختارهاي هسته اكسيد فلزي با پوسته كربني و كاربرد آنها در جذب امواج الكترومغناطيسي

نام اساتید: علي شكوه فر, رضا اسلامي فارساني, عرفان صلاحي نژاد, رضا اسلامي فارساني
Ali Shkoohfar, Reza Eslami Farsani, Erfan Salahinejad, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : حامد بخشي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

رسوب الكتروشيميايي پوشش نانو كامپوزيتي زمينه نيكلي تقويت شده با نانو ذرات

نام اساتید: علي شكوه فر, رضا اسلامي فارساني, عرفان صلاحي نژاد, رضا اسلامي فارساني
Ali Shkoohfar, Reza Eslami Farsani, Erfan Salahinejad, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : سياوش ايمانيان قازانلو

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۳

سنتز نانوذرات هسته- پوسته FeCo/C به روش شيميايي و بررسي خواص الكترومغناطيسي آن

نام اساتید: علي شكوه فر, حميد خرسند, رضا اسلامي فارساني, نادر پروين, عبداله جاويدان, مهدي ظهور
Ali Shkoohfar, Hamid Khorsand, Reza Eslami Farsani, , , Mehdi Zohoor
نام دانشجو : سيدسلمان سيدافقهي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۴

بررسي موضعي شدن تغيير فرم در فرآيند تغيير شكل پلاستيك شديد SPD با استفاده از روش X-FEM و پيش بيني نانو ساختار ايجاد شده

نام اساتید: علي شكوه فر, كيوان نارويي, اميررضا شاهاني, مهدي ظهور, اميررضا شاهاني
Ali Shkoohfar, Keivan Narooei, Amir Reza Shahani, Mehdi Zohoor, Amir Reza Shahani
نام دانشجو : سجاد نوروزي نيا

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۶

سنتز نانو ذرات تك فاز پايه آهن و نانو ذرات دوفاز هسته (پايه آهن) - پوسته (سيليكا) و بررسي خواص مغناطيسي آنها

نام اساتید: علي شكوه فر, رضا اسلامي فارساني, حميد خرسند, رضا اسلامي فارساني
Ali Shkoohfar, Reza Eslami Farsani, Hamid Khorsand, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : فريبا تشكري

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

شبيه سازي پديده خودترميمي در نانو كامپوزيت هاي پليمري توسط ديناميك مولكولي

نام اساتید: علي شكوه فر, جهانبخش قاسمي, سيدمحمدحسين سيادتي, سيد محمدرضا خليلي, رضا كاظمي, محمود موسوي مشهدي
Ali Shkoohfar, Jahanbakhsh Ghasemi, Hossein Siadati, Seyed Mohammd Reza Khalili, Reza Kazemi,
نام دانشجو : بهروز عرب

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

سنتز نانو ذرات پايه آهن به دو روش مكانيكي و شيميايي و بررسي مقايسه اي خواص مغناطيسي آنها

نام اساتید: علي شكوه فر, رضا اسلامي فارساني, مهرداد آقايي خفري, مهرداد آقايي خفري
Ali Shkoohfar, Reza Eslami Farsani, Mehrdad Aghaie Khafri, Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : بهزاد صابري

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

امكان سنجي توليد نانو كامپوزيت پودر زمينه NiAL به روش آلياژسازي مكانيكي و سنتز احتراقي

نام اساتید: علي شكوه فر, رضا اسلامي فارساني, حميد خرسند, رضا اسلامي فارساني
Ali Shkoohfar, Reza Eslami Farsani, Hamid Khorsand, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : محمد شوكتي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

بررسي اثر تنش پسماند ناشي از جوشكاري در ايجاد ترك در لاينر اگزوز توربين به روش عددي و تجربي

نام اساتید: علي شكوه فر, سهيل نخودچي, رحمت الله قاجار, مهدي ظهور, رحمت الله قاجار
Ali Shkoohfar, Soheil Nakhodchi, Rahmatollah Ghajar, Mehdi Zohoor, Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : صالح اكبري ايرج

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

مطالعه و پيش بيني رفتار مكانيكي نانوكامپوزيتهاي زمينه آلومينيومي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي

نام اساتید: علي شكوه فر, علي اصغر جعفري, سيدحسين ساداتي, عباس منتظري هدش, عباس منتظري هدش
Ali Shkoohfar, Ali Asghar Jafari, Seyed Hossein Sadati, Abbas Montazeri hedesh, Abbas Montazeri hedesh
نام دانشجو : سعيده قربان پور

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

بررسي رفتار خزشي نانو كامپوزيت زمينه AI-Zn تقويت شده با الياف كوتاه شيشه

نام اساتید: علي شكوه فر, علي اصغر جعفري, سهيل نخودچي, عباس منتظري هدش, سهيل نخودچي
Ali Shkoohfar, Ali Asghar Jafari, Soheil Nakhodchi, Abbas Montazeri hedesh, Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : امين عظيمي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

تاثير ذخيره سازي هيدروژن بر كمانش نانو لوله هاي نيتريد بور تحت بارگذاري فشاري محوري به روش شبيه سازي ديناميك مولكولي

Atomistic Simulation of the Mechanical Behavior of Boron Nitride Nanoutubes under Compressive Loading With Hydrogen Storage

نام اساتید: علي شكوه فر, رحمت الله قاجار, سيد محمدرضا خليلي, جهانبخش قاسمي, سهراب سنجابي, كيوان نارويي
Ali Shkoohfar, Rahmatollah Ghajar, Seyed Mohammd Reza Khalili, Jahanbakhsh Ghasemi, , Keivan Narooei
نام دانشجو : سلمان ابراهيمي نژاد رفسنجاني

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

تهيه و ساخت آلياژ Al-Mg-Si با ساختار نانو از طريق تغيير فرم پلاستيك شديد به روش پرس زاويه اي با مقاطع يكسان

نام اساتید: علي شكوه فر, عباس منتظري هدش, سهيل نخودچي, سهيل نخودچي
Ali Shkoohfar, Abbas Montazeri hedesh, Soheil Nakhodchi, Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : اميد نژادسيفي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

بررسي خواص كششي آلياژ حافظه دار مس - قلع نانو ساختار توليد شده به روش تغيير شكل پلاستيكي شديد

نام اساتید: علي شكوه فر, عباس منتظري هدش, سهيل نخودچي, سهيل نخودچي
Ali Shkoohfar, Abbas Montazeri hedesh, Soheil Nakhodchi, Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : وحيد مودي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

طراحي وشبيه سازي يك نانو عملگر زيستي بوسيله چپرون هاي مولكولي

Design and Simulation of a Bio Nano Actuator by Molecular Chaperones

نام اساتید: علي غفاري, علي شكوه فر, سيدعلي اكبر موسويان, محمدرضا همايي نژاد, جهانبخش قاسمي, محرم حبيب نژاد, علي نحوي
Ali Ghaffari, Ali Shkoohfar, Seyed Aliakbar Moosavian, Mohammad Reza Homaeinezhad, Jahanbakhsh Ghasemi, , Ali Nahvi
نام دانشجو : رضا حسن زاده قاسمي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۷

سنتز و مشخصه يابي نانو كامپوزيت زمينه پليمري خود ترميم

نام اساتید: علي شكوه فر, رضا اسلامي فارساني, سيدمحمدحسين سيادتي, سيدمحمدحسين سيادتي
Ali Shkoohfar, Reza Eslami Farsani, Hossein Siadati, Hossein Siadati
نام دانشجو : مهدي ولي نژادقناتي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۷

توليد آلياژهاي حافظه دار Cu-Al-X با ساختار نانو به روش تغيير شكل پلاستيك شديد و تحليل برخي از خواص مكانيكي و خاصيت حافظه داري آن ها

نام اساتید: علي شكوه فر, رضا اسلامي فارساني, سيدمحمدحسين سيادتي, رضا اسلامي فارساني
Ali Shkoohfar, Reza Eslami Farsani, Hossein Siadati, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : محمد باقرپور

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۷

بررسي تاثير عوامل مختلف در سيكل هاي عمليات حرارتي آلياژهاي حافظه دارCu-Al-X-Y با ساختار نانو و توليد شده به روش تغيير شكل پلاستيك شديد

نام اساتید: علي شكوه فر, رضا اسلامي فارساني, سيدمحمدحسين سيادتي, رضا اسلامي فارساني
Ali Shkoohfar, Reza Eslami Farsani, Hossein Siadati, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : عليرضا فرزانه بهلگردي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۳

ايجاد پوشش تك لايه نانومتري سيليكا بر روي زير لايه شيشه به روش سل- ژل و بررسي خواص آن

نام اساتید: علي شكوه فر, --- امروني حسيني, سيدمحمدحسين سيادتي, رضا اسلامي فارساني, رضا اسلامي فارساني
Ali Shkoohfar, , Hossein Siadati, Reza Eslami Farsani, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : ابراهيم اقدام

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۰۵

طراحي بهينه مكانيكي يك حسگر زيستي چند منظوره مولكولي

نام اساتید: علي شكوه فر, علي اصغر جعفري, علي نحوي, حميد خالوزاده, رضا صابر, سيدحسين ساداتي
Ali Shkoohfar, Ali Asghar Jafari, Ali Nahvi, Hamid Khaloozadeh, , Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : پيام حيدري

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰/۲۷

بررسي و ايجاد پوشش نانومتري خود تميز شونده و فوتوكاتاليستي دي اكسيد تيتانيم برروي زير لايه شيشه پوشش داده شده با دي اكسيد سيليسيم

نام اساتید: علي شكوه فر, --- امروني حسيني, سيدمحمدحسين سيادتي, رضا اسلامي فارساني, رضا اسلامي فارساني
Ali Shkoohfar, , Hossein Siadati, Reza Eslami Farsani, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : مهدي الزماني

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰/۲۵

بررسي رفتار مكانيكي و مدلسازي خزش نانو كامپوزيتهاي تقويت شده با سيليكاتهاي لايه اي

نام اساتید: علي شكوه فر, محمد شرعيات, سيد محمدرضا خليلي, شهريار محمدي, سهراب سنجابي, كارن ابري نيا, محمد شرعيات, سيد محمدرضا خليلي, شهريار محمدي
Ali Shkoohfar, Mohammad Shariyat, Seyed Mohammd Reza Khalili, Shahriar Mohammadi, , , Mohammad Shariyat, Seyed Mohammd Reza Khalili, Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : ابوالفضل زارع شاه آبادي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

توليد آلياژ نانو ساختاري NiTiCu به روش آلياژسازي مكانيكي و ارزيابي رفتار حافظه داري و خواص مكانيكي آن

نام اساتید: علي شكوه فر, سيدمحمدحسين سيادتي, رضا اسلامي فارساني, سيدمحمدحسين سيادتي
Ali Shkoohfar, Hossein Siadati, Reza Eslami Farsani, Hossein Siadati
نام دانشجو : مرتضي قديمي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۹

توليد آلياژهاي حافظه بر پايه Cu-Mn با ساختار نانو به روش آلياژسازي مكانيكي

نام اساتید: علي شكوه فر, رضا نقد آبادي, محمد شرعيات, محمد شرعيات
Ali Shkoohfar, , Mohammad Shariyat, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : داود بصري

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶/۰۷

بررسي و مقايسه خواص آلياژهاي (Ni- Ti- Al,Ni- Ti-Cu ) توليد شده به روش آلياژسازي

نام اساتید: مهرداد آقايي خفري, مهرداد آقايي خفري, رضا اسلامي فارساني, علي شكوه فر
Mehrdad Aghaie Khafri, Mehrdad Aghaie Khafri, Reza Eslami Farsani, Ali Shkoohfar
نام دانشجو : سيداميد گشتي

تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲/۰۶

بهينه سازي خواص مكانيكي فولاد مارجينگ cr_9ni_4mo_2cu_1ti از طريق كنترل اثر درجه حرارت دفاع

نام اساتید: علي شكوه فر
Ali Shkoohfar
نام دانشجو : سيد مهدي عباسي

تاریخ: ۱۳۸۵/۱۱/۲۸

استفاده از شبكه هاي عصبي براي بهينه سازي عوامل مهم موثر بر آلياژسازي مكانيكي نانو كامپوزيت هاي زمينه آلومينيوم

نام اساتید: علي شكوه فر
Ali Shkoohfar
نام دانشجو : محمد رضا دشت بياضي

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۳/۰۹

تاثير پارامترهاي عمليات حرارتي بر ساختارو خواص فولادهاي زنگ نزن 431 AISI و12CR -9Ni - 4mo2cu+ ti + 7

نام اساتید: علي شكوه فر
Ali Shkoohfar
نام دانشجو : آرش شادماني

تاریخ: ۱۳۸۴/۰۸/۲۹

توليد وبهينه سازي الياف كربن از الياف پلي اكريلونيتريل تجاري

نام اساتید: علي شكوه فر
Ali Shkoohfar
نام دانشجو : رضا اسلامي فارساني

تاریخ: ۱۳۸۴/۰۶/۲۶

ساخت پودر سيليكا در مقياس نانو وتحليل خصوصيات آن

نام اساتید: علي شكوه فر
Ali Shkoohfar
نام دانشجو : سيده سالومه طباطبايي

تاریخ:

مطالعه فرآيند ها ي همگن سازي و نورد و عوامل موثر بر ساختار و خواص آلياژهاي AILi

نام اساتید: علي شكوه فر
Ali Shkoohfar
نام دانشجو : آرش رضايي

تاریخ:

مطالعه و بررسي عوامل موثر در فرآيند استحكام دهي آلياژ AILi

نام اساتید: علي شكوه فر
Ali Shkoohfar
نام دانشجو : شهرام احمدي

تاریخ:

شبيه سازي تغيير شكل گرم فولاد زنگ نزن بر پايه عناصر cr-ni-mo-ou-ti

نام اساتید: علي شكوه فر
Ali Shkoohfar
نام دانشجو : امير مومني

تاریخ:

طراحي و ساخت كامپوزيتهاي مقاوم به شوكهاي انفجاري

نام اساتید: علي شكوه فر, جمال زماني اشني
Ali Shkoohfar, Jamal Zamani
نام دانشجو : پوريا پاس بخش

تاریخ:

شبيه سازي خواص مكانيكي فولادهاي متالورژي پودر

نام اساتید: علي شكوه فر, حميد خرسند
Ali Shkoohfar, Hamid Khorsand
نام دانشجو : مريم عليزاده ذوالبين

تاریخ:

بررسي و ثبت تيتانات آلومينيوم با استفاده از افزودني هاي در سايز ميكرون و نانو

نام اساتید: علي شكوه فر
Ali Shkoohfar
نام دانشجو : گلسا نادري

تاریخ:

بررسي تجربي اتصالات چسبي و پارامترهاي موثر در شرايط بارگذاري ضربه و خزش در مواد كامپوزيتي

نام اساتید: سيد محمدرضا خليلي, علي شكوه فر
Seyed Mohammd Reza Khalili, Ali Shkoohfar
نام دانشجو : موسي الرضا بيدخوري

تاریخ:

بررسي تجربي اتصالات چسبي و پارامترهاي موثردرشرايط بارگذاري استاتيكي و تناوبيو خستگي در مواد كامپوزيتي

نام اساتید: سيد محمدرضا خليلي, علي شكوه فر
Seyed Mohammd Reza Khalili, Ali Shkoohfar
نام دانشجو : سيد دانيال حسيني

تاریخ:

بررسي و تحليل خواص مكانيكي نانو تيوبهاي كربني با بكار گيري شبكه هاي عصبي مصنوعي

نام اساتید: علي شكوه فر
Ali Shkoohfar
نام دانشجو : وحيد اميرجهادي

تاریخ:

تقويت زمينه آسفالت با اسبتفاده از ذرات نانو رس

نام اساتید: علي شكوه فر
Ali Shkoohfar
نام دانشجو : ابوالفضل زارع شاه ابادي

تاریخ:

پاسخ ديناميكي صفحات كامپوزيتي پايه پليمري تقويت شده توسط سيمهاي حافظه دار در برابر ضربه در سرعت هاي پايين

نام اساتید: سيد محمدرضا خليلي, علي شكوه فر
Seyed Mohammd Reza Khalili, Ali Shkoohfar
نام دانشجو : فرامرز آشناي قاسمي

تاریخ:

بررسي و آناليز فصل مشترك فازها وذرات در ساختار كامپوزيتها و نانو كامپوزيتهاي تهيه شده به روش آلياژسازي مكانيكي

نام اساتید: علي شكوه فر
Ali Shkoohfar
نام دانشجو : سيدحسام ميرشاه قاسمي

تاریخ:

بررسي ويژگيهاي چاههاومخزن هاي هيدروكربني با رويكرد الگوريتم هاي هوشمند

نام اساتید: سيدحسين ساداتي, علي شكوه فر
Seyed Hossein Sadati, Ali Shkoohfar
نام دانشجو : امين فخري

تاریخ:

بررسي وتحليل ضربه مايل و مستقيم برروي جسم انحنادار

نام اساتید: سيد محمدرضا خليلي, علي شكوه فر
Seyed Mohammd Reza Khalili, Ali Shkoohfar
نام دانشجو : محمد مجيدي

تاریخ:

ساخت نانو ذرات آهن و اكسيد هاي آن به روش شيميايي

نام اساتید: علي شكوه فر
Ali Shkoohfar
نام دانشجو : سمانه علي بيگي

تاریخ:

سنتز شيميايي نانو اكسيد روي و بررسي كاربردها و خواص متفاوت آن

نام اساتید: علي شكوه فر
Ali Shkoohfar
نام دانشجو : احمد اسماعيل زاده كندجاني

تاریخ:

ساخت نانودر لايه هاي نازك اكسيد روي به روش سل-ژل و بررسي خواص الكترونيك آنها

نام اساتید: علي شكوه فر
Ali Shkoohfar
نام دانشجو : جواد صامعي

تاریخ:

سنتز كامپوزيتهاي پايه Zno2 Zno و بررسي خواص آنها

نام اساتید: علي شكوه فر
Ali Shkoohfar
نام دانشجو : نادعلي عارفيان

تاریخ:

سنتز نانو ذرات هيدروكسي آپاتيت و نقره براي كاربردهاي زيستي (ساخت استخوان مصنوعي و خواص ضدميكروبي)

نام اساتید: علي شكوه فر, رضا اسلامي فارساني, سهراب سنجابي, سيدمحمدحسين سيادتي
Ali Shkoohfar, Reza Eslami Farsani, , Hossein Siadati
نام دانشجو : ميلاد محبعلي

تاریخ:

توليد آلياژ پايهni3al توسط آسيا كاري گلوله اي

نام اساتید: علي شكوه فر
Ali Shkoohfar
نام دانشجو : مسعود نظريان ساماني

تاریخ:

استفاده از روش سونو شيميايي براي تهيه مواد (پودر مواد) نانومتري

نام اساتید: علي شكوه فر
Ali Shkoohfar
نام دانشجو : زهره رجبعلي

تاریخ:

توليد نانو ذرات آلومينيوم به روش آلياژسازي مكانيكي

نام اساتید: علي شكوه فر, سيدمحمدحسين سيادتي, رضا اسلامي فارساني, رضا اسلامي فارساني
Ali Shkoohfar, Hossein Siadati, Reza Eslami Farsani, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : سونيا سليماني

تاریخ:

بررسي تاثير تغييرات دما و زمان آنيل بر ايجاد ساختار نانو و خواص مكانيكي در فولاد زنگ نزن آستيني 301

نام اساتید: علي شكوه فر, عباسي, رضا اسلامي فارساني, رضا اسلامي فارساني, سيدمحمدحسين سيادتي
Ali Shkoohfar, , Reza Eslami Farsani, Reza Eslami Farsani, Hossein Siadati
نام دانشجو : علي يزداني

تاریخ:

ساخت نانوكامپوزيت cu/tic -fe-50به روش آسياب كاري مكانيكي و بررسي خواص مكانيكي آن

نام اساتید: علي شكوه فر, سيدمحمدحسين سيادتي, رضا اسلامي فارساني, رضا اسلامي فارساني
Ali Shkoohfar, Hossein Siadati, Reza Eslami Farsani, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : حميده كفاش

تاریخ:

تاثير عناصر آلياژي بر خواص آلياژ نيكل - تيتانيوم غني از نيكل

نام اساتید: علي شكوه فر, سيدمحمدحسين سيادتي, رضا اسلامي فارساني, رضا اسلامي فارساني
Ali Shkoohfar, Hossein Siadati, Reza Eslami Farsani, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : امير اطاعتي

تاریخ:

عمليات حرارتي آلياژهاي نيكل تيتانيوم غني از نيكل

نام اساتید: علي شكوه فر, رضا اسلامي فارساني, رضا اسلامي فارساني, سيدمحمدحسين سيادتي
Ali Shkoohfar, Reza Eslami Farsani, Reza Eslami Farsani, Hossein Siadati
نام دانشجو : پوريا موحد

تاریخ:

تاثير عناصر آلياژي بر عمليات ترمومكانيكي آلياژهاي نيكل- تيتانيوم غني از نيكل

نام اساتید: علي شكوه فر, رضا اسلامي فارساني, سيدمحمدحسين سيادتي, رضا اسلامي فارساني
Ali Shkoohfar, Reza Eslami Farsani, Hossein Siadati, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : عماد عمراني

تاریخ:

بررسي فرم پذيري فولادهاي كم كربن تجاري و تاثير آن بر شكل پذيري قطعه تودري پژو

نام اساتید: حميد خرسند, علي شكوه فر
Hamid Khorsand, Ali Shkoohfar
نام دانشجو : حسين علي ويرديلو

تاریخ:

مطالعه خواص مكانيكي و ساخت نانو كامپوزيت پايه فلزي به منظور استفاده در صنايع خودرو و هوافضا

نام اساتید: علي شكوه فر, محمد شرعيات, سيد محمدرضا خليلي, سيد محمدرضا خليلي
Ali Shkoohfar, Mohammad Shariyat, Seyed Mohammd Reza Khalili, Seyed Mohammd Reza Khalili
نام دانشجو : اميد اوژدل نيا

تاریخ:

توليد پوشش نانوكامپوزيتي پليمر/ خاك رس با استفاده از روش هم زدن صوتي و بررسي خواص محافظت كنندگي آن در برابر خوردگي

نام اساتید: علي شكوه فر, مهرداد آقايي خفري, رضا اسلامي فارساني, مهرداد آقايي خفري
Ali Shkoohfar, Mehrdad Aghaie Khafri, Reza Eslami Farsani, Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : محمد نظرنژادبجستاني

تاریخ:

تعمير و بازسازي قطعه فورج شده شفت توربين بخار به روش جوشكاري

نام اساتید: علي شكوه فر, مهرداد آقايي خفري, رضا اسلامي فارساني, مهرداد آقايي خفري
Ali Shkoohfar, Mehrdad Aghaie Khafri, Reza Eslami Farsani, Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : علي رهبردوست

تاریخ:

ساخت نانو كامپوزيتهاي Duralumin - TiB2 به روش آلياژسازي مكانيكي و بررسي و مقايسه خواص ناشي از پير سختي آن با آلياژ معمولي كامپوزيت نشده

نام اساتید: علي شكوه فر, 00 ثقفيان, -- رضايي, محمدرضا واعظي جزه, رضا اسلامي فارساني, رضا اسلامي فارساني
Ali Shkoohfar, 00 00, , Mohamadreza Vaezigazeh, Reza Eslami Farsani, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : علي مستعد

تاریخ:

سنتز و مشخصه يابي نانو هيدريدهاي فلزي به منظور ذخيره سازي هيدروژن در پيل هاي سوختي غشاء پليمري

نام اساتید: علي شكوه فر, رضا اسلامي فارساني, سيدمحمدحسين سيادتي, حميد خرسند, سيدمحمدحسين سيادتي
Ali Shkoohfar, Reza Eslami Farsani, Hossein Siadati, Hamid Khorsand, Hossein Siadati
نام دانشجو : اميرحسين تسليمي

تاریخ:

توليد آلياژ حافظه دار پايه مس با ساختار نانو

نام اساتید: علي شكوه فر, سيد محمدرضا خليلي, رضا اسلامي فارساني, محمد شرعيات, محمد شرعيات
Ali Shkoohfar, Seyed Mohammd Reza Khalili, Reza Eslami Farsani, Mohammad Shariyat, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : حسام قورچي بيگي

تاریخ:

تحليل تنش هاي اعمال شده بر نانو ساختارها از جمله نانو تيوب هاي كربن تحت بارگذاري پيچشي

نام اساتید: علي شكوه فر, رضا اسلامي فارساني, رضا اسلامي فارساني, محمد شرعيات
Ali Shkoohfar, Reza Eslami Farsani, Reza Eslami Farsani, Mohammad Shariyat
نام دانشجو : سيدسعيد سخي جوارشك

تاریخ:

ساخت و بررسي خواص سايشي نانو كامپوزيت زمينه فنوليك

نام اساتید: علي شكوه فر, محمد شرعيات, رضا اسلامي فارساني
Ali Shkoohfar, Mohammad Shariyat, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : مرتضي عطاريان قراملكي

تاریخ:

تحليل تاثير عيوب ساختاري بر خواص مكانيكي (كششي يا پيچشي) نانو لوله

نام اساتید: علي شكوه فر, رحمت الله قاجار, محمد شرعيات, رحمت الله قاجار
Ali Shkoohfar, Rahmatollah Ghajar, Mohammad Shariyat, Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : مهرداد ارجمند

تاریخ:

تحليل تنش هاي اعمال شده بر نانو ساختارها از جمله نانو تيوب هاي كربن تحت بارگذاري كششي

نام اساتید: علي شكوه فر, سيد محمدرضا خليلي, سيد محمدرضا خليلي, رحمت الله قاجار
Ali Shkoohfar, Seyed Mohammd Reza Khalili, Seyed Mohammd Reza Khalili, Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : محمد اميني سرابي

تاریخ:

تحليل تغيير شكل ورقهاي نانوكامپوزيت پليمر/رس

نام اساتید: علي شكوه فر, محمد شرعيات, رضا كاظمي, رضا كاظمي, سيد محمدرضا خليلي
Ali Shkoohfar, Mohammad Shariyat, Reza Kazemi, Reza Kazemi, Seyed Mohammd Reza Khalili
نام دانشجو : احسان دارابي

تاریخ:

سنتز نانو ساختارهاي اكسيد اينديم به روش شيميايي و بررسي رفتار حسگر گازي آن

نام اساتید: علي شكوه فر, محمدرضا واعظي جزه, سيدمحمدحسين سيادتي, رضا اسلامي فارساني, رضا اسلامي فارساني
Ali Shkoohfar, Mohamadreza Vaezigazeh, Hossein Siadati, Reza Eslami Farsani, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : زهرا گوهري بجستاني

تاریخ:

سنتز نانوپودر اكسيدبيسموت دوپت شده با عناصر مختلف به روش سل ژل مورد استفاده در الكتروليت پيل سوختي اكسيد جامد

نام اساتید: علي شكوه فر, محمدرضا واعظي, سيدمحمدحسين سيادتي, رضا اسلامي فارساني, رضا اسلامي فارساني
Ali Shkoohfar, , Hossein Siadati, Reza Eslami Farsani, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : مهديه ملاحي كاراي

تاریخ:

توليد پيل فتوولتائيك CIS به صورت يك جوهر

نام اساتید: علي شكوه فر, سيدمحمدحسين سيادتي, مهرداد آقايي خفري, مهرداد آقايي خفري, رضا اسلامي فارساني
Ali Shkoohfar, Hossein Siadati, Mehrdad Aghaie Khafri, Mehrdad Aghaie Khafri, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : الهام لوني

تاریخ:

تهيه پودر نانومتري آلياژ حافظه دار پايه مس به روش آلياژسازي مكانيكي

نام اساتید: علي شكوه فر, محمد شرعيات, رضا اسلامي فارساني, حميد خرسند, رضا اسلامي فارساني
Ali Shkoohfar, Mohammad Shariyat, Reza Eslami Farsani, Hamid Khorsand, Reza Eslami Farsani
نام دانشجو : محمدرضا رضواني

تاریخ:

ايجاد نانوكامپوزيت هسته پوسته Ni-P/Tio2 به كمك الكترولس و پوشش دهي ST37 با آن به روش HVOF

نام اساتید: علي شكوه فر, سيدمحمدحسين سيادتي
Ali Shkoohfar, Hossein Siadati
نام دانشجو : علي اكبر شركت

تاریخ:

سنتز و مشخصه يابي تركيبات الكتروكاتاليست نانوساختار پايه كبالت براي استفاده در شكافت آب

نام اساتید: سيدمحمدحسين سيادتي, علي شكوه فر
Hossein Siadati, Ali Shkoohfar
نام دانشجو : الهام لوني

تاریخ:

ساخت و بررسي خواص مكانيكي و زيست¬سازگاري نانوكامپوزيت پلي¬اتر اتر كتون تقويت شده با نانوذرات پيچيده فلزي Mg (Al, Zn)

نام اساتید: علي شكوه فر
Ali Shkoohfar
نام دانشجو : سارا احمدزاده

تاریخ:

دفاع از پيشنهاد رساله دكتري

نام اساتید: عرفان صلاحي نژاد, سيدمحمدحسين سيادتي, سيدمحمدحسين سيادتي, علي شكوه فر
Erfan Salahinejad, Hossein Siadati, Hossein Siadati, Ali Shkoohfar
نام دانشجو : احمد استواري مقدم

تاریخ:

سنتز و مشخصه يابي نانوكامپوزيت هاي هيبريدي زمينه آلومينيوم تقويت شده با تركيب بين فلزي بور- منيزيوم- آلومينيوم و گرافيت

نام اساتید: علي شكوه فر
Ali Shkoohfar
نام دانشجو : الهام بخشي زاده

تاریخ:

سنتز و مشخصه يابي نانوكامپوزيت هاي اكسيد آهن - نيمه رسانا جهت تخريب فتوكاتاليستي آلاينده هاي آلي

نام اساتید: علي شكوه فر, محمدرضا خدا بخش
Ali Shkoohfar, Mohammadreza Khodabakhsh
نام دانشجو : شيرين كلانتري

تاریخ:

پيش بيني خواص مكانيكي نانو ساختار آلياژ نيتينول توليد شده به روش ECAP با بكارگيري فرآيند شبكه عصبي مصنوعي

نام اساتید: علي شكوه فر
Ali Shkoohfar
نام دانشجو : جواد رحمتي

تاریخ:

بررسي حذف تركيب و يا تركيبات غيرمطلوب از آب توسط

نام اساتید: علي شكوه فر
Ali Shkoohfar
نام دانشجو : نريمان نوابي سهي