سال: ۱۳۹۸

Urmia Lake desiccation and the signs of local climate changes

نویسندگان: عليرضا برهاني داريان, محبوبه قاسمي, فرزانه كرمي, شادي حاتمي مجومرد
عنوان مجله: Journal of Hydraulic Structures
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۷

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Assimilation of Sentinel 1 and SMAP - based satellite soil moisture retrievals into SWAT hydrological model: the impact of satellite revisit time and product spatial resolution on flood simulations in small basins

نویسندگان: شيما عظيمي, عليرضا برهاني داريان, Sara Modanesi, Bernhard Bauer-Marschallinger, Rajat Bindlish, Wolfgang Wagner, Christian Massari
عنوان مجله: JOURNAL OF HYDROLOGY
از صفحه: ۱۲۴۳۶۷
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۸

Forecasting of rainfall using different input selection methods on climate signals for neural network inputs

نویسندگان: عليرضا برهاني داريان, محمدرضا اشرفي گل, فرزانه كرمي
عنوان مجله: Journal of Hydraulic Structures
از صفحه: ۴۲
تا صفحه: ۵۹

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: اسپانيا / Spain

Developing heuristic multi-criteria auto calibration method for continuous HEC-HMS in snow-affected catchment

نویسندگان: عليرضا برهاني داريان, رضا باقري, فرزانه كرمي, محمدمهدي جواديان زاده
عنوان مجله: International Journal of River Basin Management
از صفحه: ۶۹
تا صفحه: ۸۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Many-Objective Multi-Scenario Algorithm for Optimal Reservoir Operation Under Future Uncertainties

نویسندگان: فرزانه كرمي, عليرضا برهاني داريان
عنوان مجله: WATER RESOURCES MANAGEMENT
از صفحه: ۳۸۸۷
تا صفحه: ۳۹۰۲

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: ايران / Iran

An Evolutionary Algorithm for Deriving Optimal Operating Policy Under Uncertainties for Tehran Multi-reservoir System

نویسندگان: فرزانه كرمي, عليرضا برهاني داريان
عنوان مجله: AUT Journal of Civil Engineering
از صفحه: ۲۱۳
تا صفحه: ۲۲۴

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Investigating spatiotemporal snow cover variability via cloud-free MODIS snow cover product in Central Alborz Region

نویسندگان: عليرضا برهاني داريان, امين خرميان, Emanuele Santi
عنوان مجله: REMOTE SENSING OF ENVIRONMENT
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: فرانسه / France

Developing a Cloud-Reduced MODIS Surface Reflectance Product for Snow Cover Mapping in Mountainous Regions

نویسندگان: امين خرميان, عليرضا برهاني داريان
عنوان مجله: Geosciences
از صفحه: ۲۹
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Coupled Operating Rules for Optimal Operation of Multi-Reservoir Systems

نویسندگان: سيدمحمد اشرفي, عليرضا برهاني داريان
عنوان مجله: WATER RESOURCES MANAGEMENT
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۶

سال: ۱۳۹۶

Finding the Causes and Evaluating Their Impacts on Urmia Lake Crisis Using a Comprehensive Water Resources Simulation Model

نویسندگان: عليرضا برهاني داريان, ليلا ايمن
عنوان مجله: Journal of Hydraulic Structures
از صفحه: ۶۲
تا صفحه: ۷۷

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Long Term Streamflow Forecasting Using a Hybrid Entropy Model

نویسندگان: عليرضا برهاني داريان, منا فرحاني, شيما عظيمي
عنوان مجله: WATER RESOURCES MANAGEMENT
از صفحه: ۱۴۳۹
تا صفحه: ۱۴۵۱

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Streamflow forecasting by combining neural networks and fuzzy models using advanced methods of input variable selection

نویسندگان: عليرضا برهاني داريان, شيما عظيمي
عنوان مجله: JOURNAL OF HYDROINFORMATICS
از صفحه: ۵۲۰
تا صفحه: ۵۳۲

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: اسپانيا / Spain

Optimizing signal decomposition techniques in artificial neural network-based rainfall-runoff model

نویسندگان: فرزانه كرمي, عليرضا برهاني داريان
عنوان مجله: International Journal of River Basin Management
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۸

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

Evolving neural networks and fuzzy clustering for multireservoir operations

نویسندگان: اميرمحمد مرادي, عليرضا برهاني داريان
عنوان مجله: NEURAL COMPUTING and APPLICATIONS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Towards an Efficient Rainfall Runoff Model through Partitioning Scheme

نویسندگان: عليرضا برهاني داريان, محمدمهدي جواديان زاده
عنوان مجله: Water
از صفحه: ۶۳
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Developing an Efficient Auto-Calibration Algorithm for HEC-HMS Program

نویسندگان: عليرضا برهاني داريان, محمدمهدي جواديان زاده, L. Douglas James
عنوان مجله: WATER RESOURCES MANAGEMENT
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۳۹۳

مقايسه روشهاي جيره بندي در مديريت مخازن در شرايط خشكسالي

نویسندگان: فرزانه كرمي, عليرضا برهاني داريان
عنوان مجله: آب و فاضلاب
از صفحه: ۷۶
تا صفحه: ۸۵

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Deriving Hedging Rules of Multi-Reservoir System by Online Evolving Neural Networks

نویسندگان: عليرضا برهاني داريان, فرزانه كرمي
عنوان مجله: WATER RESOURCES MANAGEMENT
از صفحه: ۳۶۵۱
تا صفحه: ۳۶۶۵

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: هندوستان / India

Artificial neural network coupled with wavelet transform for estimating snow water equivalent using passive microwave data

نویسندگان: عليرضا برهاني داريان, شيما عظيمي, احمدرضا ذاكري نژاد
عنوان مجله: Journal of Earth System Science
از صفحه: ۱۵۹۱
تا صفحه: ۱۶۰۱

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Forecasting streamflow by combination of genetic input selection algorithm and wavelet transform using ANFIS model

نویسندگان: عليرضا برهاني داريان, شيما عظيمي
عنوان مجله: HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A Comparative Analysis of Evolving Artificial Neural Network and Reinforcement Learning in Stochastic Optimization of Multireservoir Systems

نویسندگان: عليرضا برهاني داريان, اميرمحمد مرادي
عنوان مجله: HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

Long-term Streamflow Forecasting by Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System Using K-fold Cross-validation (Case Study Taleghan Basin Iran)

نویسندگان: سيدرضا اسمعيل زاده, عليرضا برهاني داريان
عنوان مجله: journal of water sciences research
از صفحه: ۷۱
تا صفحه: ۸۳

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: ايران / Iran

ارزيابي مدلهاي پيش بيني جريان رودخانه

Evaluation of Riverflow Forecasting Models

نویسندگان: مژگان باقري نيا, عليرضا برهاني داريان
عنوان مجله: مهندسي آبياري و آب ايران
از صفحه: ۱۴
تا صفحه: ۳۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آفريقاي جنوبي / South Africa

A comparative study of marriage in honey bees optimisation (MBO) algorithm in multi-reservoir system optimisation

نویسندگان: عليرضا برهاني داريان, زينب فرهمندفر
عنوان مجله: WATER SA
از صفحه: ۳۲۷
تا صفحه: ۳۳۴

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Application of Intelligent Water Drops Algorithm in Reservoir Operation

نویسندگان: عليرضا برهاني داريان, سهيلا ساراني
عنوان مجله: WATER RESOURCES MANAGEMENT
از صفحه: ۴۸۲۷
تا صفحه: ۴۸۴۳

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Performance Evaluation of an Improved Harmony Search Algorithm for Numerical Optimization Melody Search MS

نویسندگان: سيدمحمد اشرفي, عليرضا برهاني داريان
عنوان مجله: ENGINEERING APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
از صفحه: ۱۳۰۱
تا صفحه: ۱۳۲۱

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: ايران / Iran

كاليبراسيون مدل هاي بارش-رواناب به كمك الگوريتم هاي فراكاوشي

نویسندگان: عليرضا برهاني داريان, زينب فرهمندفر
عنوان مجله: مهندسي آبياري و آب ايران
از صفحه: ۶۰
تا صفحه: ۷۱

سال: ۱۳۸۹

الگوريتم مورچگان پيوسته در بهينه سازي بهره برداري از سيستم هاي چند مخزني مطالعه موردي مخازن حوزه كرخه

نویسندگان: عليرضا برهاني داريان, اميرمحمد مرادي
عنوان مجله: آب و فاضلاب
از صفحه: ۸۱
تا صفحه: ۹۱

سال: ۱۳۸۸

مدلسازي جريان در رودخانه هاي كرج، لار، جاجرود، و طالقان با استفاده از سري هاي زماني چند متغيره

نویسندگان: عليرضا برهاني داريان, حسين بوجاري, جواد خانبانپور
عنوان مجله: مهندسي آب
از صفحه: ۶۹
تا صفحه: ۸۴

سال: ۱۳۸۸

Optimization of Multireservoir Systems Operation Using Modified Direct Search Genetic Algorithm

نویسندگان: عليرضا برهاني داريان, شروين ممتحن
عنوان مجله: JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
از صفحه: ۱۴۱
تا صفحه: ۱۴۸

سال: ۱۳۸۷

بررسي كاربرد الگوريتم شبيه سازي آنيلينگ در بهره برداري بهينه از منابع آب و مقايسه آن با ديگر روش هاي كاوشي

Optimization of reservoir operation using simulated annealing and other heuristic methods

نویسندگان: عليرضا برهاني داريان, لاله شهيدي مارناني
عنوان مجله: نشريه بين المللي علوم مهندسي دانشگاه علم و صنعت ايران
از صفحه: ۳۱
تا صفحه: ۴۰

سال: ۱۳۸۷

كاربرد شبكه عصبي مصنوعي در پيش بيني جريان رودخانه با استفاده از شاخص هاي اقليمي مطالعه موردي حوضه آبريز نازلوچاي

نویسندگان: عليرضا برهاني داريان, احمد فاتحي مرج
عنوان مجله: مجله دانشكده فني دانشگاه تبريز
از صفحه: ۲۵
تا صفحه: ۳۶

سال: ۱۳۸۷

مقايسه كاربرد روشهاي كاوشي در بهره برداري بهينه از منابع آب

نویسندگان: عليرضا برهاني داريان, سيدمحمد مرتضوي ناييني
عنوان مجله: آب و فاضلاب
از صفحه: ۵۷
تا صفحه: ۶۶

سال: ۱۳۸۶

Direct Search Approaches Using the Genetic Algorithms for Optimization of Water Reservoir Operating policies

نویسندگان: شروين ممتحن, عليرضا برهاني داريان
عنوان مجله: JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
از صفحه: ۲۰۲
تا صفحه: ۲۰۹