از تاریخ : ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ تا تاریخ :

عضو شوراي مركز رشد واحدهاي فناور

از تاریخ : ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ تا تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

مدير گروه مكاترونيك

از تاریخ : ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ تا تاریخ :

عضو گروه تجهيزات فناوري اطلاعات پژوهشكده