رديابي و پردازش حركت سه بعدي پاي انسان

نام اساتید: فريد نجفي, علي نحوي
Farid Najafi, Ali Nahvi
نام دانشجو : آرمان شريفي كلاريجاني

طراحي ربات نيوماتيكي براي حركتژاي معلولين

نام اساتید: علي نحوي, فريد نجفي, سيدعلي اكبر موسويان, علي اصغر جعفري
Ali Nahvi, Farid Najafi, Seyed Aliakbar Moosavian, Ali Asghar Jafari
نام دانشجو : حامد مهدوي

تحليل سينماتيكي و سينتيكي سكوي شبيه سازي رانندگي

نام اساتید: علي نحوي, فريد نجفي
Ali Nahvi, Farid Najafi
نام دانشجو : فرهاد فتوحي نيا

كنترل ديناميك خودرو با استفاده از سيستم تعليق با هندسه فعال

نام اساتید: علي نحوي, شهرام آزادي
Ali Nahvi, Shahram Azadi
نام دانشجو : اميرحسين اسكندري شهرابي

شبيه سازي رانندگي با خودروهاي تعليق فعال در سيمولاتور رانندگي

نام اساتید: علي نحوي, شهرام آزادي
Ali Nahvi, Shahram Azadi
نام دانشجو : علي اكبر شمشيري احمدآباد

طراحي روبات توانبخشي پا

نام اساتید: فريد نجفي, علي نحوي, علي غفاري, سيدعلي اكبر موسويان
Farid Najafi, Ali Nahvi, Ali Ghaffari, Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : علي طاهري فر

پياده سازي نرم افزاري شبيه ساز رانندگي آساران

نام اساتید: علي نحوي, سيدعلي اكبر موسويان, سيدحسين ساداتي
Ali Nahvi, Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : سياوش توكلي

شبيه سازي آزمايشات غير مخرب مربوط به AirBag برروي سيمولاتور رانندگي

نام اساتید: علي نحوي, شهرام آزادي, سيدحسين ساداتي, سيدعلي اكبر موسويان
Ali Nahvi, Shahram Azadi, Seyed Hossein Sadati, Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : كيوان اسدي اقبلاغي

كنترل يك پارچه سيستم هاي ترمزABS,EBD برروي يك خودرو سواري

نام اساتید: شهرام آزادي, علي نحوي, سيدحسين ساداتي, علي غفاري
Shahram Azadi, Ali Nahvi, Seyed Hossein Sadati, Ali Ghaffari
نام دانشجو : ميلاد طاطاري

طراحي هواپيماي بدون سرنشين عمود پرواز

نام اساتید: علي اشرفي زاده, علي نحوي, مجيد بازارگان, مسعود ضيابشرحق
Ali Ashrafizadeh, Ali Nahvi, Majid Bazargan, Masoud Ziabasharhagh
نام دانشجو : مهدي محمودي سبوكي

طراحي يك هواپيماي مدل با قابليت پرواز عمودي

نام اساتید: علي اشرفي زاده, علي نحوي, مسعود ضيابشرحق, مجيد بازارگان
Ali Ashrafizadeh, Ali Nahvi, Masoud Ziabasharhagh, Majid Bazargan
نام دانشجو : حسين سالمكار

پياده سازي ردياب و نمايشگر گرافيكي شبيه ساز جوشكار

نام اساتید: علي نحوي, فريد نجفي, سيدحسين ساداتي, مهرداد آقايي خفري
Ali Nahvi, Farid Najafi, Seyed Hossein Sadati, Mehrdad Aghaie Khafri
نام دانشجو : مسعود عسگرپور

طراحي و ساخت رابط لامه اي بديع با موتورهاي ژايه ثابت و سيستم جبران سازي

نام اساتید: علي نحوي, سيدحسين ساداتي, فريد نجفي
Ali Nahvi, Seyed Hossein Sadati, Farid Najafi
نام دانشجو : مجتبي يزداني

به كارگيري حسگر ردياب چشم در شبيه ساز رانندگي

نام اساتید: علي نحوي, سيدحسين ساداتي, اميرحسين شامخي
Ali Nahvi, Seyed Hossein Sadati, Amir Hossein Shamekhi
نام دانشجو : محمد حسين مرعشي

به گارگيري حسگر ردياب چشم در شبيه ساز رانندگي

نام اساتید: علي نحوي, سيدحسين ساداتي, اميرحسين شامخي
Ali Nahvi, Seyed Hossein Sadati, Amir Hossein Shamekhi
نام دانشجو : محمد آخوندي

طراحي مفمومي سيستم خودروهاي بدون سرنشين با اتاق كنترل

نام اساتید: فريد نجفي, علي نحوي, سيدعلي اكبر موسويان, سيدحسين ساداتي
Farid Najafi, Ali Nahvi, Seyed Aliakbar Moosavian, Seyed Hossein Sadati
نام دانشجو : وحيد حسني منير

طراحي مفهومي شبيه ساز وسايط نقليه سنگين

نام اساتید: علي نحوي, سيدعلي اكبر موسويان, فريد نجفي
Ali Nahvi, Seyed Aliakbar Moosavian, Farid Najafi
نام دانشجو : امير جابري

مدل سازي شيوه ي صحيح رانندگي براي كاهش مصرف سوخت و پياده سازي آن در شبيه سازي رانندگي آسرانTM

نام اساتید: علي نحوي
Ali Nahvi
نام دانشجو : كميل نصرالهي نسب

آموزش مجازي تشخيص غدد سرطاني در بافت نرم ( سينه ) با استفاده از واسط لامسه اي ( فالكون )

نام اساتید: علي نحوي, محمد علي احمدي پژوه, حميدرضا تقي راد
Ali Nahvi, , Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : محدثه جهانيان

بهبود عملكرد نرم افزار شبيه ساز رانندگي نصير

نام اساتید: امين نيك انجام, سعيد صديقيان كاشي, علي نحوي
Amin Nikanjam, Saeed Sedighian Kashi, Ali Nahvi
نام دانشجو : افشين جمشيدي

طراحي و پياده سازي سامانه تشخيص خروج از خط راننده خواب آلود

نام اساتید: علي نحوي, علي نجفي اردكاني
Ali Nahvi, Ali Najafi Ardakani
نام دانشجو : مهدي قاضي زاده

تحليل ديناميكي ربات هاي صفحه اي و فضايي با استفاده از موتور باز ديناميكي

نام اساتید: علي نحوي, طالع ماسوله, علي نجفي اردكاني
Ali Nahvi, , Ali Najafi Ardakani
نام دانشجو : بهزاد مهرافروز

طراحي مفهومي و تحليل سينماتيكي مكانيزم يك شبيه ساز دو درجه آزادي با دوران كامل

نام اساتید: علي نحوي, علي نجفي اردكاني
Ali Nahvi, Ali Najafi Ardakani
نام دانشجو : شهاب چيتگران

طراحي و پياده سازي ردياب زاويه نمايشگر سربند

نام اساتید: علي نحوي, علي نجفي اردكاني
Ali Nahvi, Ali Najafi Ardakani
نام دانشجو : علي صفايي فر

پياده سازي گرافيكي شبيه ساز جوشكاي قوس الكتريكي و رديابي نوري الكترود

نام اساتید: علي نحوي, محمدرضا همايي نژاد
Ali Nahvi, Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : امير ضرغامي

آموزش پارك موازي با استفاده از گشتاور كمكي هپتيكي در شبيه ساز رانندگي

نام اساتید: علي نحوي, محمدرضا همايي نژاد
Ali Nahvi, Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : حسين محنت كش قاديكلائي

طراحي و پياده سازي سامانه دستيار پارك موازي خودرو با استفاده از حسگرهاي فراصوتي

نام اساتید: علي نحوي, محمدرضا همايي نژاد
Ali Nahvi, Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : عماد شهبازي

پياده سازي سامانه تشخيص خواب آلودگي راننده با استفاده از پردازش صوتي

نام اساتید: علي نحوي, محمدرضا همايي نژاد
Ali Nahvi, Mohammad Reza Homaeinezhad
نام دانشجو : حميدرضا مسعودي جويباري

طراحي و ساخت دستگاه خودكار تحويل پيجر

نام اساتید: علي نحوي, سيدعلي اكبر موسويان
Ali Nahvi, Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : مريم شمس

طراحي و ساخت سامانه رديابي مسير خط كشي شده براي كنترل عرضي خودرو

نام اساتید: علي نحوي, سيدعلي اكبر موسويان
Ali Nahvi, Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : امير صادقي

طراحي و پياده سازي سيستم تشخيص ترمزگيري خودروي جلو

نام اساتید: علي نحوي, سيدعلي اكبر موسويان
Ali Nahvi, Seyed Aliakbar Moosavian
نام دانشجو : آريا كهنگي

طراحي الگوريتم و ساخت پلتفرم پارك موازي براي خودروي دنا

نام اساتید: ناصر ناصري فر, علي نحوي
Naser Naserifar, Ali Nahvi
نام دانشجو : علي شجاعي زاده