سال: ۱۴۰۲

مفدماي بر كنترل داده راند

An Introduction to Data-Driven Control Systems

نویسندگان: علي خاكي صديق
ISBN: ۹۷۸۱۳۹۴۱۹۶۴۰۱

سال: ۱۴۰۱

اصول كنترل مدرن

نویسندگان: علي خاكي صديق
ISBN: -

سال: ۱۳۹۹

Control Strategy for Time-Delay Systems (Chapter 8 - Adaptive control of large-scale systems with long input and state delays and time-varying delays in the uncertain nonlinear interconnections)

نویسندگان: هاشمي پور سيدحميد, موثق نسترن, علي خاكي صديق
ISBN: ۹۷۸۰۱۲۸۲۰۶۱۴۰

سال: ۱۳۹۷

مقدمه‌اي بر اخلاق پژوهشي و اخلاق مهندسي بايدها، نبايدها و آسيب‌ها

Introduction to research ethics and engineering ethics

نویسندگان: علي خاكي صديق
ISBN: ۹۷۸۶۲۲۶۰۲۹۳۰۸

سال: ۱۳۹۶

تحليل و طراحي سيستم‌هاي كنترل خطي

Analysis and design of linear control systems

نویسندگان: علي خاكي صديق
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۶۳۸۳۶۷۵

سال: ۱۳۹۴

مقدمه‌اي بر اخلاق پژوهشي و اخلاق مهندسي بايدها، نبايدها و آسيب‌ها

نویسندگان: علي خاكي صديق
ISBN: ??۹۷۸۶۰۰۷۸۶۷۰۳۷

سال: ۱۳۹۴

تحليل و طراحي سيستم هاي كنترل چند متغيره

Analysis and design of multivariable control systems

نویسندگان: علي خاكي صديق
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۶۳۸۳۰۲۶

سال: ۱۳۹۳

تحليل و طراحي سيستم‌هاي كنترل چندمتغيره

نویسندگان: علي خاكي صديق
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۶۳۸۳۰۲۶

سال: ۱۳۹۳

تحليل و طراحي سيستم هاي كنترل خطي

نویسندگان: علي خاكي صديق
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۶۳۸۳۶۷۵

سال: ۱۳۹۳

تاريخ مهندسي كنترل

نویسندگان: علي خاكي صديق
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۶۳۸۳۷۶۷

سال: ۱۳۹۱

مقدمه‌اي بر اخلاق‌ پژوهشي و اخلاق مهندسي

نویسندگان: علي خاكي صديق
ISBN: ۹۷۸۹۶۴۸۷۰۳۷۶۴

سال: ۱۳۹۱

تحليل و طراحي سيستم هاي كنترل چند متغيره

نویسندگان: علي خاكي صديق
ISBN: ۹۷۸۶۰۰۶۳۸۳۰۲۶

سال: ۱۳۹۰

تحليل و طراحي سيستم‌هاي كنترل چند متغيره

نویسندگان: علي خاكي صديق
ISBN: ۹۷۸-۶۰۰-۶۳۸۳-۰۲-۶

سال: ۱۳۹۰

مقدمه اي بر اخلاق پژوهشي و اخلاق مهندسي بايدها، نبايدها و آسيب ها

نویسندگان: علي خاكي صديق
ISBN: ۹۷۸۹۴۶۸۷۰۳۷۶

سال: ۰

نویسندگان:
ISBN: