سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A gamma type stirling refrigerator optimization An experimental and analytical investigation

نویسندگان: عليرضا بتوئي, علي كشاورزوليان
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION-REVUE INTERNATIONALE DU FROID
از صفحه: ۸۹
تا صفحه: ۱۰۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: ولز / WALES

Numerical study of heat transfer performance in a pipe partially filled with non-uniform porous media under LTNE condition

نویسندگان: حجت صابري نژاد, علي كشاورزوليان, محمد پاينده دوست ماسوله, محمدرضا آزموده, عليرضا بتوئي
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF NUMERICAL METHODS FOR HEAT and FLUID FLOW
از صفحه: ۱۸۴۵
تا صفحه: ۱۸۶۵

سال: ۱۳۹۶

بررسي عددي عدد ناسلت و ضريب اصطكاك در هيتر كماني شكل موتور استرلينگ

نویسندگان: حسن فرضي, علي كشاورزوليان, عليرضا بتوئي
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۸۵
تا صفحه: ۹۱

سال: ۱۳۹۶

بررسي عددي جريان رفت و برگشتي در خنك كن پوسته و لوله اي موتور استرلينگ گاما

نویسندگان: اسما دهقان, علي كشاورزوليان, عليرضا بتوئي, حجت صابري نژاد
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۳۵۹
تا صفحه: ۳۶۶

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Designing a micro stirling engine for cleaner production of combined cooling heating and power in residential sector of different climates

نویسندگان: بهاره جهاني كلدهي, علي كشاورزوليان, امير علي صفايي پيروز, عليرضا بتوئي, مسعود ابراهيمي
عنوان مجله: JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
از صفحه: ۵۰۲
تا صفحه: ۵۱۶

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

Subcooled flow boiling of ethylene-glycol/water mixture in an inclined channel with a hot spot An experimental study

نویسندگان: حامد ستوده, علي كشاورزوليان, علي قاسميان مقدم, امين نصوحي
عنوان مجله: INTERNATIONAL COMMUNICATIONS IN HEAT AND MASS TRANSFER
از صفحه: ۲۸۵
تا صفحه: ۲۹۴

سال: ۱۳۹۵

آناليز حرارتي و بهينه سازي راندمان سيكل تركيبي اتو-استرلينگ به منظور بازيابي انرژي اتلافي خروجي از اگزوز موتور احتراق داخلي

نویسندگان: عليرضا بتوئي, علي كشاورزوليان
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۱۴۷
تا صفحه: ۱۵۸

سال: ۱۳۹۵

تحليل ترموديناميكي پارامترهاي عملكردي ساختار جديد سه - سيلندر موتور استرلينگ

نویسندگان: علي امارلو, علي كشاورزوليان, عليرضا بتوئي, سيامك عليزاده نيا
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۳۹۵

استفاده از سيستم هاي گرمايش هيبريدي جهت تامين آسايش حرارتي با حداقل مصرف انرژي در ساختمان هاي مسكوني

نویسندگان: نبي جهانتيغ, علي كشاورزوليان, مسعود ميرزايي
عنوان مجله: مكانيك هوافضا
از صفحه: ۳۵
تا صفحه: ۴۴

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

experimental investigation of subcooled flow boiling in an inclined channel with a hot spot

نویسندگان: حامد ستوده, علي كشاورزوليان, علي قاسميان مقدم, امين نصوحي
عنوان مجله: EXPERIMENTAL HEAT TRANSFER
از صفحه: ۷۴۱
تا صفحه: ۷۵۸

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: كرواسي / Croatia

Experimental and numerical study of an internal combustion engine coolant flow distribution

نویسندگان: علي قاسميان مقدم, علي كشاورزوليان
عنوان مجله: Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette
از صفحه: ۲۵۷
تا صفحه: ۲۶۴

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Reciprocating turbulent flow heat transfer enhancement within a porous medium embedded in a circular tube

نویسندگان: حجت صابري نژاد, علي كشاورزوليان
عنوان مجله: APPLIED THERMAL ENGINEERING
از صفحه: ۱۳۵۵
تا صفحه: ۱۳۶۵

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Heat transfer enhancement of an internal subcooled flow boiling over a hot spot

نویسندگان: باقر سليماني, علي كشاورزوليان
عنوان مجله: APPLIED THERMAL ENGINEERING
از صفحه: ۲۰۶
تا صفحه: ۲۱۳

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Designing an optimal solar collector (orientation type and size) for a hybrid-CCHP sysytem in different climates

نویسندگان: مسعود ابراهيمي, علي كشاورزوليان
عنوان مجله: ENERGY AND BUILDINGS
از صفحه: ۱۰
تا صفحه: ۲۲

سال: ۱۳۹۴

بررسي آزمايشگاهي اثر سرعت و زبري روي جوشش جرياني مادون سرد

نویسندگان: باقر سليماني, علي كشاورزوليان, تورج ملك پور
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۳۲۷
تا صفحه: ۳۳۴

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Subcooled flow boiling of alumina/water nanofluid in a channel with a hot spot An experimental study

نویسندگان: حامد ستوده, علي كشاورزوليان, علي قاسميان مقدم, امين نصوحي
عنوان مجله: APPLIED THERMAL ENGINEERING
از صفحه: ۳۸۴
تا صفحه: ۳۹۴

سال: ۱۳۹۴

بررسي آزمايشگاهي اثر غلظت و جنس نانوسيال بر جوشش استخري

نویسندگان: تورج ملك پور, علي كشاورزوليان, مسعود ضيابشرحق, باقر سليماني
عنوان مجله: مهندسي مكانيك مدرس
از صفحه: ۱۶۵
تا صفحه: ۱۷۲

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: ايران / Iran

Hybrid heating systems optimization of residential environment to have thermal comfort conditions by numerical simulation

نویسندگان: نبي جهانتيغ, علي كشاورزوليان, مسعود ميرزايي
عنوان مجله: Journal of Environmental Health Science and Engineering
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۳۹۴

تحليل عددي انتقال حرارت جريان آشفته رفت و برگشتي در مبدل حرارتي موتور استرلينگ

نویسندگان: محمدرضا آزموده, علي كشاورزوليان, حجت صابري نژاد, عليرضا بتوئي
عنوان مجله: مكانيك سازه ها و شاره ها
از صفحه: ۱۸۷
تا صفحه: ۲۰۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Experimental measurements for gaseous transport within an aircraft cabin

نویسندگان: علي كشاورزوليان, Byron Jones, M. H Hosni, J. M. Beneke
عنوان مجله: BUILDING AND ENVIRONMENT
از صفحه: ۳۲۷
تا صفحه: ۳۳۵

سال: ۱۳۹۳

Robust empirical correlation development for subcooled flow boiling heat transfer in internal combustion engiens

نویسندگان: علي قاسميان مقدم, علي كشاورزوليان
عنوان مجله: international journal of scientific and engineering research
از صفحه: ۱۱۲۳
تا صفحه: ۱۱۳۲

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Experimental investigation on heat transfer enhancement of alumina/water and alumina/water-ethylene glycol nanofluids in thermally developing laminar flow

نویسندگان: محمد سالمي مجرد, علي كشاورزوليان, مسعود ضيابشرحق, محمد مهدي راز نهان
عنوان مجله: EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE
از صفحه: ۱۱۱
تا صفحه: ۱۱۸

سال: ۱۳۹۲

Integration engine exhaust manifold with cylinder head towards engine size and weight reduction

نویسندگان: محمدامين نشان كوشكنو, علي كشاورزوليان, كاظم خسروي
عنوان مجله: تحقيقات موتور
از صفحه: ۵۵
تا صفحه: ۶۴

سال: ۱۳۹۲

بهينه سازي توزيع انتقال حرارت در يك اتاق گرم شونده با پنل هاي حرارتي جابجائي به منظور آسايش حرارتي

نویسندگان: علي حسيني مقدم امامي, علي كشاورزوليان, نبي جهانتيغ
عنوان مجله: مهندسي مكانيك اميركبير
از صفحه: ۶۳
تا صفحه: ۷۳

سال: ۱۳۹۲

Experimental investigation of surface roughness effect on flow boiling in internal combustion engine water jacket

نویسندگان: علي قاسميان مقدم, علي كشاورزوليان, حامد ستوده
عنوان مجله: international journal of automotive engineering
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Sizing the prime mover of a residential micro-combined cooling heating and power (CCHP) sysem by multi-criteria sizing method for ferent climates

نویسندگان: مسعود ابراهيمي, علي كشاورزوليان
عنوان مجله: ENERGY
از صفحه: ۲۹۱
تا صفحه: ۳۰۱

سال: ۱۳۹۲

Nanofluids thermal behavior analysis using a new dispersion model along with single phase

نویسندگان: محمد سالمي مجرد, علي كشاورزوليان, آذين شكوهي
عنوان مجله: HEAT AND MASS TRANSFER
از صفحه: ۱۳۳۳
تا صفحه: ۱۳۴۳

سال: ۱۳۹۲

Heat transfer simulation in a helically coiled tube steam generator

نویسندگان: بازرگان حسن زاده, علي كشاورزوليان, مسعود ابراهيمي
عنوان مجله: HEAT AND MASS TRANSFER
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Energy and exergy analyses of a new combined cycle using carbon dioxide as working fluid

نویسندگان: آرش جمالي, علي كشاورزوليان
عنوان مجله: International Journal of Exergy
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

the impact of Nanofluid concenteration used as an engine coolant on the warm-up timing

نویسندگان: مهرشاد افتخار, علي كشاورزوليان, علي قاسميان مقدم, جواد مهدوي نيا
عنوان مجله: international journal of automotive engineering
از صفحه: ۳۵۶
تا صفحه: ۳۶۷

سال: ۱۳۹۲

بهينه سازي سيستم گرمايش هيبريدي ساختمانهاي مسكوني در اقليم هاي مختلف ايران جهت تامين آسايش حرارتي

نویسندگان: نبي جهانتيغ, علي كشاورزوليان, مسعود ميرزايي
عنوان مجله: مكانيك سازه ها و شاره ها
از صفحه: ۹۷
تا صفحه: ۱۰۸

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: آمريكا / USA

Experimental investigation of pool boiling heat transfer enhancement of alumina-water-ethylene glycol nanofluids

نویسندگان: محمدرضا روشي, علي كشاورزوليان, محمد سالمي مجرد, شايان اميري
عنوان مجله: EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE
از صفحه: ۸۰۵
تا صفحه: ۸۱۴

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Energy and exergy analyses of a micro-steam CCHP cycle for a residential building

نویسندگان: مسعود ابراهيمي, علي كشاورزوليان, آرش جمالي
عنوان مجله: ENERGY AND BUILDINGS
از صفحه: ۲۰۲
تا صفحه: ۲۱۰

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Prime mover selection for a residential micro-CCHP by using two multi-criteria decision making methods

نویسندگان: مسعود ابراهيمي, علي كشاورزوليان
عنوان مجله: ENERGY AND BUILDINGS
از صفحه: ۳۲۲
تا صفحه: ۳۳۱

سال: ۱۳۹۱

Thermodynamic analysis of a thermal storage unit under the influence of nano-particles added to the phase change material and/ or the working fluid

نویسندگان: مهران ابوالقاسمي بيزكي, علي كشاورزوليان, مظفر علي مهرابيان
عنوان مجله: HEAT AND MASS TRANSFER
از صفحه: ۱۹۶۱
تا صفحه: ۱۹۷۰

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: آمريكا / USA

Heat transfer enhancement of a thermal storage unit consisting of a phase change material and nano-particles

نویسندگان: مهران ابوالقاسمي بيزكي, علي كشاورزوليان, مظفر علي مهرابيان
عنوان مجله: Journal of Renewable and Sustainable Energy
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Climate impact on the prime mover size and design of a CCHP system for the residential bulding

نویسندگان: مسعود ابراهيمي, علي كشاورزوليان
عنوان مجله: ENERGY AND BUILDINGS
از صفحه: ۲۸۳
تا صفحه: ۲۸۹

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

prime mover selection for a residential micro-CCHP by using two multi-criteria decision-makiing methods

نویسندگان: مسعود ابراهيمي, علي كشاورزوليان
عنوان مجله: ENERGY AND BUILDINGS
از صفحه: ۳۲۲
تا صفحه: ۳۳۱

سال: ۱۳۹۰

بهبود خنك كاري موتورهاي احتراق داخلي از طريق تغيير الگوي ورودي خنك كننده

نویسندگان: علي قاسميان مقدم, علي كشاورزوليان, مهدي كاظمي
عنوان مجله: مدل سازي در مهندسي
از صفحه: ۶۷
تا صفحه: ۷۵

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Energy and Exergy Analyses of a Micro-CCHP Cycle for a Residential Building

نویسندگان: مسعود ابراهيمي, علي كشاورزوليان, آرش جمالي
عنوان مجله: ENERGY AND BUILDINGS
از صفحه: ۲۰۲
تا صفحه: ۲۱۰

سال: ۱۳۸۹

بررسي ترازنامه حرارتي در موتورهاي اشتعال جرقه اي با سوخت گاز طبيعي در حالت پرخوراني

نویسندگان: مصطفي كوچك, علي كشاورزوليان, پيمان شرق, مصطفي ميرسليم, آيت ا.. قرهقاني
عنوان مجله: تحقيقات موتور
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۸۹

Reducing the emissions and fuel consumption of a spark ignition engine by utilizing heat exchangers in the exhust gas stream

نویسندگان: مهرشاد افتخار, علي كشاورزوليان
عنوان مجله: Automotive Engineer (London)
از صفحه: ۷۶۰
تا صفحه: ۷۷۰

سال: ۱۳۸۹

Performance Analysis of a variable Geometry Turbocharger Using Mean Line Method

نویسندگان: جواد مهدوي نيا, علي كشاورزوليان, محمدحسين مشرفي عراقي
عنوان مجله: international journal of automotive engineering
از صفحه: ۴۷
تا صفحه: ۵۵

سال: ۱۳۸۸

محل برگزاری: كويت / Kuwait

Experimental Study of Hydrogen Addition Impact on Emission and Performance of a Natural Gas Fueled Engine

نویسندگان: علي كشاورزوليان, Kirby Chapman, Amar Patil
عنوان مجله: Journal of Engineering Research
از صفحه: ۴۳
تا صفحه: ۵۰

سال: ۱۳۸۵

مطالعه عددي فرآيند تغيير فاز در سيستم هاي ذخيره كننده انرژي با استفاده از روش آنتالپي

نویسندگان: جاماسب پيركندي, علي كشاورزوليان, مسعود ضيابشرحق
عنوان مجله: مكانيك هوافضا
از صفحه: ۵۱
تا صفحه: ۶۲

سال: ۱۳۸۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Thermal energy storage module design using energy and exergy analysis

نویسندگان: علي كشاورزوليان, مجيد قاسمي, آرش مصطفوي
عنوان مجله: HEAT TRANSFER ENGINEERING
از صفحه: ۷۶
تا صفحه: ۸۵