تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

بررسي و تحليل داده هاي واقعي چند سيكل نيروگاه تركيبي ايران به منظور پايش وضعيت

نام اساتید: علي كشاورزوليان, محمدرضا شاه نظري, علي اشرفي زاده, علي اشرفي زاده, محمد عامري, سيدمصطفي حسينعلي پور
Ali Keshavarz Valian, Mohammad Reza Shahnazari, Ali Ashrafizadeh, Ali Ashrafizadeh, ,
نام دانشجو : ارش قهرماني

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

تحليل و ارزيابي عملكرد مبدل حرارتي سرد با هندسه هاي متفاوت در يك موتور استرلينك -ST500

نام اساتید: علي كشاورزوليان, مسعود ضيابشرحق, صادق صديقي, اميرحسين كاكايي, حسين شكوه مند
Ali Keshavarz Valian, Masoud Ziabasharhagh, Sadegh Seddighi, ,
نام دانشجو : حسين كشت كار

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

بررسي پارامترهاي موثر بر خنك¬كاري اتاق مركز داده¬ها جهت بهبود عملكرد سيستم سرمايش آن

نام اساتید: علي كشاورزوليان, آزاده شهيديان, مصطفي ورمرزيار, آزاده شهيديان
Ali Keshavarz Valian, Azadeh Shahidian, , Azadeh Shahidian
نام دانشجو : رضا جهرمي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

تحليل عددي آب شيرين كن تقطير غشائي

نام اساتید: علي كشاورزوليان, سيروس آقانجفي, عليرضا بازرگان, سيروس آقانجفي
Ali Keshavarz Valian, Cyrus Aghanajafi, , Cyrus Aghanajafi
نام دانشجو : حسين نوروزبيگي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

بررسي عددي جوشش جرياني مادون سرد نانو سيالات با گرمايش نقطه اي

نام اساتید: علي كشاورزوليان, مسعود ضيابشرحق, حميد صفاري, مسعود ضيابشرحق
Ali Keshavarz Valian, Masoud Ziabasharhagh, , Masoud Ziabasharhagh
نام دانشجو : امين شاكري

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۷

شبيه سازي ععدي احتراق سوخت گاز طبيعي در محفظه احتراق توربين گاز با تزريق بخار،به منظور كاهش آلاينده nox

نام اساتید: علي كشاورزوليان, صادق صديقي, اميرحسن كاكايي, صادق صديقي
Ali Keshavarz Valian, Sadegh Seddighi, , Sadegh Seddighi
نام دانشجو : امير كاوسي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

تحليل عددي حرارتي، هيدوليكي نانوسيال با سيال پايه اي روغن گيربكس

نام اساتید: علي كشاورزوليان, افسانه مجري, زهرا بني عامريان, افسانه مجري
Ali Keshavarz Valian, Afsaneh Mojra, , Afsaneh Mojra
نام دانشجو : فرانك مرادي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۰۲

تحليل عددي انتقال حرارت جريان رفت و برگشتي سيال گذر كننده از محيط بازياب موتور استرلينگ

نام اساتید: علي كشاورزوليان, مسعود ضيابشرحق, علي اشرفي زاده, سيدعلي اكبر موسويان, محمدرضا انصاري, سيامك كاظم زاده
Ali Keshavarz Valian, Masoud Ziabasharhagh, Ali Ashrafizadeh, Seyed Aliakbar Moosavian, ,
نام دانشجو : حجت صابري نژاد

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۲۱

بهينه سازي چندمنظوره ماشين (موتور يخچال) استرلينگ با تحليل حرارتي موتور

نام اساتید: علي كشاورزوليان, مسعود ضيابشرحق, صادق صديقي, مجيد صفاراول, محمدرضا انصاري, رحمت الله قاجار
Ali Keshavarz Valian, Masoud Ziabasharhagh, Sadegh Seddighi, , , Rahmatollah Ghajar
نام دانشجو : عليرضا بتوئي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

شبيه سازي عددي جريان پالسي در محيط متخلخل

نام اساتید: علي كشاورزوليان, افسانه مجري, جاماسب پيركندي, افسانه مجري
Ali Keshavarz Valian, Afsaneh Mojra, , Afsaneh Mojra
نام دانشجو : احسان قادري

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

بررسي و تحليل انتقال حرارت و اكسرژي در بازياب موتور استرلينگ

نام اساتید: علي كشاورزوليان, مجيد بازارگان, ميراعلم مهدي, مجيد بازارگان
Ali Keshavarz Valian, Majid Bazargan, , Majid Bazargan
نام دانشجو : مصطفي غلاميان كاركن

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۸

شبيه سازي عددي محفظه احتراق توربين گازي با سوخت تركيبي متان – هيدروژن به منظور پيش بيني آلاينده ها

نام اساتید: علي كشاورزوليان, صادق صديقي, علي قاسميان مقدم, صادق صديقي
Ali Keshavarz Valian, Sadegh Seddighi, , Sadegh Seddighi
نام دانشجو : ميلاد محمد

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

بهبود انتقال حرارت در ميكروكانال هاي چاه حرارت

نام اساتید: علي كشاورزوليان, سيروس آقانجفي, جاماسب پيركندي, سيروس آقانجفي
Ali Keshavarz Valian, Cyrus Aghanajafi, , Cyrus Aghanajafi
نام دانشجو : علي ميرزازاده اكبرپور

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

تاثير ارتفاع ساختمان و معماري سقف بر بازده انرژي سيستم سرمايش مركز داده

نام اساتید: علي كشاورزوليان, آزاده شهيديان, آزاده شهيديان, بهرنگ سجادي
Ali Keshavarz Valian, Azadeh Shahidian, Azadeh Shahidian,
نام دانشجو : هانيه فرامرزپوردارزيني

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

تجزيه و تحليل يكپارچه سازي سيستم CCHP و آب شيرين كن بر پايه انرژي خورشيدي

نام اساتید: علي كشاورزوليان, مجيد بازارگان, آزاده شهيديان, مجيد بازارگان
Ali Keshavarz Valian, Majid Bazargan, Azadeh Shahidian, Majid Bazargan
نام دانشجو : مهسا حاجي علي بابائي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

آناليز سيستم يكپارچه CCHP آب شيرين كن در مقياس كوچك (مسكوني)

نام اساتید: علي كشاورزوليان, محمدحسين حامدي, مجيد بازارگان, مجيد بازارگان
Ali Keshavarz Valian, Mohammad Hossin Hamedi, Majid Bazargan, Majid Bazargan
نام دانشجو : سيد مصطفي خداشناس

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

آناليز و بهينه سازي حرارتي خنك كن موتور استرلينگ ST500

نام اساتید: علي كشاورزوليان, مسعود ضيابشرحق, صادق صديقي, مسعود ضيابشرحق
Ali Keshavarz Valian, Masoud Ziabasharhagh, Sadegh Seddighi, Masoud Ziabasharhagh
نام دانشجو : اسما دهقان

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

آناليز حرارتي گرمكن موتور استرلينگ

نام اساتید: علي كشاورزوليان, مسعود ضيابشرحق, مهرزاد شمس, مهرزاد شمس
Ali Keshavarz Valian, Masoud Ziabasharhagh, Mehrzad Shams, Mehrzad Shams
نام دانشجو : حسن فرضي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

بررسي آزمايشگاهي خواص انتقال حرارتي و تريبولوژيكي نانو سيال با سيال پايه¬اي روغن

نام اساتید: علي كشاورزوليان, افسانه مجري, علي اشرفي زاده, علي اشرفي زاده
Ali Keshavarz Valian, Afsaneh Mojra, Ali Ashrafizadeh, Ali Ashrafizadeh
نام دانشجو : امين كرامتي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

بررسي عددي جوشش جرياني مادون سرد داخل يك كانال با گرمايش نقطه¬اي

نام اساتید: علي كشاورزوليان, مسعود ضيابشرحق, صادق صديقي, محمدرضا شاه نظري, محمدرضا شاه نظري
Ali Keshavarz Valian, Masoud Ziabasharhagh, Sadegh Seddighi, Mohammad Reza Shahnazari, Mohammad Reza Shahnazari
نام دانشجو : مصطفي خوشحال زاده بنا

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۰

آناليز عددي گرمايش تركيبي غير دائم به منظور ايجاد شرايط آسايش حرارتي يك واحد مسكوني

نام اساتید: علي كشاورزوليان, افسانه مجري, سيروس آقانجفي, سيروس آقانجفي
Ali Keshavarz Valian, Afsaneh Mojra, Cyrus Aghanajafi, Cyrus Aghanajafi
نام دانشجو : رضا يزدي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۳

آناليز ترموسيالاتي موتور استرلينگ جهت بهبود انتقال حرارت

نام اساتید: علي كشاورزوليان, مجيد بازارگان, مسعود ضيابشرحق, مسعود ضيابشرحق
Ali Keshavarz Valian, Majid Bazargan, Masoud Ziabasharhagh, Masoud Ziabasharhagh
نام دانشجو : محسن بسطامي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۰۱

بررسي آزمايشگاهي اثر جنس و زبري سطح روي جوشش جرياني مادون سرد نانو سيال

نام اساتید: علي كشاورزوليان, مجيد بازارگان, صادق صديقي, صادق صديقي
Ali Keshavarz Valian, Majid Bazargan, Sadegh Seddighi, Sadegh Seddighi
نام دانشجو : باقر سليماني

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۲۷

تحليل و اصلاح راهگاه خنك كاري موتور EF7

نام اساتید: علي كشاورزوليان, مسعود ضيابشرحق, سيدعلي جزايري, علي شكوه فر
Ali Keshavarz Valian, Masoud Ziabasharhagh, Seyed ali Jazayeri, Ali Shkoohfar
نام دانشجو : علي قاسميان مقدم

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

آناليز و بهبود انتقال حرارت در موتور استرلينگ

نام اساتید: علي كشاورزوليان, علي اشرفي زاده, مجيد بازارگان, علي اشرفي زاده
Ali Keshavarz Valian, Ali Ashrafizadeh, Majid Bazargan, Ali Ashrafizadeh
نام دانشجو : محمدرضا آزموده

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۰

تجزيه و تحليل آزمايشگاهي اثر زبري و جنس سطح روي جوشش استخري نانو سيال

نام اساتید: علي كشاورزوليان, مجيد بازارگان, محمدرضا شاه نظري, محمدرضا شاه نظري
Ali Keshavarz Valian, Majid Bazargan, Mohammad Reza Shahnazari, Mohammad Reza Shahnazari
نام دانشجو : امين نصوحي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

تجزيه و تحليل آزمايشگاهي اثر خصوصيات سطح روي جوشش جريان نانو سيال

نام اساتید: علي كشاورزوليان, مجيد قاسمي, سيروس آقانجفي, سيروس آقانجفي
Ali Keshavarz Valian, Majid Ghasemi, Cyrus Aghanajafi, Cyrus Aghanajafi
نام دانشجو : حامد ستوده

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

بررسي و ساخت كيت تبديل گاز طبيعي به هيدروژن جهت استفاده در خودروهاي گازسوز

نام اساتید: علي كشاورزوليان, مهرزاد شمس, مسعود ضيابشرحق, مهرزاد شمس
Ali Keshavarz Valian, Mehrzad Shams, Masoud Ziabasharhagh, Mehrzad Shams
نام دانشجو : محمد فلاح

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

طراحي يك سيستم توليد همزمان حرارت سرما و برق مسكوني (CCHP) بر پايه پيل سوختي و تركيب شده با سيستم گرمايش خورشيدي

نام اساتید: علي كشاورزوليان, علي اشرفي زاده, مجيد بازارگان, مجيد بازارگان
Ali Keshavarz Valian, Ali Ashrafizadeh, Majid Bazargan, Majid Bazargan
نام دانشجو : حامد باقري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

تحليل دوبعدي دسته پره هاي توربين جريان محوري و ارائه مدل هاي بهبود يافته محاسبات افت و زواياي انحراف

نام اساتید: مسعود ضيابشرحق, علي كشاورزوليان, مهرزاد شمس, علي اشرفي زاده, علي اشرفي زاده
Masoud Ziabasharhagh, Ali Keshavarz Valian, Mehrzad Shams, Ali Ashrafizadeh, Ali Ashrafizadeh
نام دانشجو : محمدباقر اميري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۳

تحليل عددي جوشش استخري و مقايسه با نتايج آزمايشگاهي

نام اساتید: علي كشاورزوليان, مسعود ضيابشرحق, سيروس آقانجفي, علي اشرفي زاده, سيروس آقانجفي
Ali Keshavarz Valian, Masoud Ziabasharhagh, Cyrus Aghanajafi, Ali Ashrafizadeh, Cyrus Aghanajafi
نام دانشجو : سهيل وهابي املشي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۱۴

بهينه سازي چيدمان المانهاي حرارتي در اتاق مسكوني سه بعدي جهت رسيدن به دماي آسايش

نام اساتید: علي كشاورزوليان, مسعود ميرزايي, سيروس آقانجفي, مجيد قاسمي, محمدحسن رحيميان, محمدحسن سعيدي, رضا كاظمي
Ali Keshavarz Valian, Mirzaei Masoud, Cyrus Aghanajafi, Majid Ghasemi, , , Reza Kazemi
نام دانشجو : نبي جهانتيغ

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۹

طراحي يك سيستم توليد همزمان حرارت سرما و برق (CCHP) مسكوني با موتور رفت و برگشتي گازسوز و سيستم گرمايش خورشيدي

نام اساتید: علي كشاورزوليان, سيروس آقانجفي, محمدرضا شاه نظري, سيروس آقانجفي
Ali Keshavarz Valian, Cyrus Aghanajafi, Mohammad Reza Shahnazari, Cyrus Aghanajafi
نام دانشجو : علي مومن زاده

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

طراحي سيستم توليد همزمان برق گرما و سرما خانگي (CCHP) همراه با انرژي خورشيدي و ذخيره سازي گرمايي

نام اساتید: علي كشاورزوليان, مسعود ضيابشرحق, محمدمهدي هيهات, مسعود ضيابشرحق
Ali Keshavarz Valian, Masoud Ziabasharhagh, Mohammad Mahdi Heyhat, Masoud Ziabasharhagh
نام دانشجو : محمد تقي زاده گنجي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۵

بهينه سازي يك سيستم ميكرو CCHP هيبريدي (بر پايه انرژي خورشيدي) در اقليم هاي مختلف آب و هوايي ايران

نام اساتید: علي كشاورزوليان, مسعود ضيابشرحق, محمدرضا شاه نظري, حسين شكوهمند, مجيد صفاراول , محمد شرعيات
Ali Keshavarz Valian, Masoud Ziabasharhagh, Mohammad Reza Shahnazari, , , Mohammad Shariyat
نام دانشجو : مسعود ابراهيمي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

بهينه سازي انتقال حرارت در سيستم خنك كاري يك موتور احتراق داخلي با در نظر گرفتن پديده ي جوشش

نام اساتید: علي كشاورزوليان, مسعود ضيابشرحق, سيدعلي جزايري, مسعود ضيابشرحق
Ali Keshavarz Valian, Masoud Ziabasharhagh, Seyed ali Jazayeri, Masoud Ziabasharhagh
نام دانشجو : مريم اسفندياري

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۱۶

آناليز عددي انتقال حرارت تشعشعي در يك اتاق به منظور تامين آسايش حرارتي يك شخص به همراه تعريق بدن

نام اساتید: علي كشاورزوليان, مسعود ضيابشرحق, سيروس آقانجفي, سيروس آقانجفي
Ali Keshavarz Valian, Masoud Ziabasharhagh, Cyrus Aghanajafi, Cyrus Aghanajafi
نام دانشجو : جواد عارفي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

تحليل انتقال حرارت جابجايي نانوسيالات در جريان داخلي با شرط مرزي شار حرارتي ثابت

نام اساتید: علي كشاورزوليان, مسعود ضيابشرحق, مهرزاد شمس, مسعود ضيابشرحق
Ali Keshavarz Valian, Masoud Ziabasharhagh, Mehrzad Shams, Masoud Ziabasharhagh
نام دانشجو : محمد مهدي رازنهان

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۷

آناليز عددي انتقال حرارت تركيبي جابجايي در يك اتاق با در نظر گرفتن آسايش حرارتي يك شخص

نام اساتید: علي كشاورزوليان, سيروس آقانجفي, مجيد بازارگان, سيروس آقانجفي
Ali Keshavarz Valian, Cyrus Aghanajafi, Majid Bazargan, Cyrus Aghanajafi
نام دانشجو : علي حسيني مقدم امامي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۷

بررسي شاخصه هاي انتقال حرارت نانوسيالات در جريان آشفته داخلي

نام اساتید: علي كشاورزوليان, مسعود ضيابشرحق, مهرزاد شمس, مسعود ضيابشرحق
Ali Keshavarz Valian, Masoud Ziabasharhagh, Mehrzad Shams, Masoud Ziabasharhagh
نام دانشجو : محمد سالمي مجرد

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

بررسي وآناليز سيستم هاي توليد بخار در ابعاد ميكرو

نام اساتید: علي كشاورزوليان, مجيد قاسمي, محمدرضا شاه نظري, محمدرضا شاه نظري, سيد علي بهبهاني نيا
Ali Keshavarz Valian, Majid Ghasemi, Mohammad Reza Shahnazari, Mohammad Reza Shahnazari, Ali Behbahaninia
نام دانشجو : بازرگان حسن زاده

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

تجزيه و تحليل جوشش جرياني نانوسيال داخل كانال

نام اساتید: علي كشاورزوليان, مجيد قاسمي, مهرزاد شمس, مهرزاد شمس
Ali Keshavarz Valian, Majid Ghasemi, Mehrzad Shams, Mehrzad Shams
نام دانشجو : محمدرضا روشي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۴

آناليز يك بعدي جريان سيال درون توربين بخار

نام اساتید: علي كشاورزوليان, مهرزاد شمس, محمدحسين حامدي, مهرزاد شمس
Ali Keshavarz Valian, Mehrzad Shams, Mohammad Hossin Hamedi, Mehrzad Shams
نام دانشجو : داود قاسمي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

يكسان نمودن جنس سرسيلندر مينفولد دود

نام اساتید: علي كشاورزوليان, سيدعلي جزايري, مجيد قاسمي, مسعود ضيابشرحق, مسعود ضيابشرحق
Ali Keshavarz Valian, Seyed ali Jazayeri, Majid Ghasemi, Masoud Ziabasharhagh, Masoud Ziabasharhagh
نام دانشجو : محمدامين نشان كوشكنو

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

ارائه يك مدل ترموديناميكي جهت شبيه سازي تاثير فراوان هيدروژن به سوخت

نام اساتید: علي كشاورزوليان, سيدعلي جزايري, اميرحسين شامخي, مسعود ضيابشرحق, اميرحسين شامخي
Ali Keshavarz Valian, Seyed ali Jazayeri, Amir Hossein Shamekhi, Masoud Ziabasharhagh, Amir Hossein Shamekhi
نام دانشجو : هادي يونسيان

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۹

بهبود انتقال حرارت در سيستم ذخيره سازي انرژي با استفاده از مواد تغيير فاز دهنده و مواد نانو

نام اساتید: علي كشاورزوليان, مجيد قاسمي, مجيد بازارگان, مجيد قاسمي, مجيد بازارگان
Ali Keshavarz Valian, Majid Ghasemi, Majid Bazargan, Majid Ghasemi, Majid Bazargan
نام دانشجو : مهران ابوالقاسمي بيزكي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۸

بررسي شاخصه هاي انتقال حرارت نانوسيالات در موتورهاي احتراق داخلي

نام اساتید: علي كشاورزوليان, مسعود ضيابشرحق, سيدعلي جزايري, مجيد بازارگان, مجيد بازارگان, سيدعلي جزايري
Ali Keshavarz Valian, Masoud Ziabasharhagh, Seyed ali Jazayeri, Majid Bazargan, Majid Bazargan, Seyed ali Jazayeri
نام دانشجو : آذين شكوهي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴/۱۲

تحليل عددي جريان در كمپرسور و توربين محوري

نام اساتید: علي كشاورزوليان, مسعود ضيابشرحق, مجيد بازارگان, علي اشرفي زاده, مجيد بازارگان
Ali Keshavarz Valian, Masoud Ziabasharhagh, Majid Bazargan, Ali Ashrafizadeh, Majid Bazargan
نام دانشجو : محمدحسين مشرفي عراقي

تاریخ:

بررسي و انتخاب مبدل حرارتي بهينه براي كاهش دماي گاز در منيقولد خروجي در دورهاي بالا

نام اساتید: علي كشاورزوليان, سيدعلي جزايري, اميرحسين شامخي, مسعود ضيابشرحق, مسعود ضيابشرحق
Ali Keshavarz Valian, Seyed ali Jazayeri, Amir Hossein Shamekhi, Masoud Ziabasharhagh, Masoud Ziabasharhagh
نام دانشجو : مهرشاد افتخار

تاریخ:

آناليز 1 بعدي توبوشارژ با در نظر گرفتن افت تكيه بر روابط تجربي

نام اساتید: علي كشاورزوليان, مسعود ضيابشرحق, سيدعلي جزايري, سيدعلي جزايري, محمدحسن شجاعي فرد
Ali Keshavarz Valian, Masoud Ziabasharhagh, Seyed ali Jazayeri, Seyed ali Jazayeri,
نام دانشجو : جواد مهدوي نيا

تاریخ:

خنك كاري و بهينه سازي مستقل بلوك موتور

نام اساتید: علي كشاورزوليان, سيدعلي جزايري, مهرداد آقايي خفري, سيروس آقانجفي
Ali Keshavarz Valian, Seyed ali Jazayeri, Mehrdad Aghaie Khafri, Cyrus Aghanajafi
نام دانشجو : مهدي كاظمي

تاریخ:

شبيه سازي يك بعدي كاتاليست در موتورهاي ديزل سبك (سواري)

نام اساتید: علي كشاورزوليان, مسعود ضيابشرحق, سيدعلي جزايري, سيدعلي جزايري
Ali Keshavarz Valian, Masoud Ziabasharhagh, Seyed ali Jazayeri, Seyed ali Jazayeri
نام دانشجو : مصطفي كوچك

تاریخ:

آناليز عددي احتراق سوخت HCNG در موتور گازسوز EF7 به منظور كاهش آلاينده هاي NOX و CO

نام اساتید: علي كشاورزوليان, صادق صديقي
Ali Keshavarz Valian, Sadegh Seddighi
نام دانشجو : فرشته خدام رضائي

تاریخ:

تحليل عددي انتقال حرارت جريان رفت و برگشتي در محيط متخلخل

نام اساتید: علي كشاورزوليان
Ali Keshavarz Valian
نام دانشجو : محمد پاينده دوست ماسوله

تاریخ:

دفاع از پيشنهاد رساله دكتري

نام اساتید: مهرزاد شمس, محمدرضا شاه نظري, محمدرضا شاه نظري, حسين شكوهمند, محمدسعيد سعيدي, علي كشاورزوليان
Mehrzad Shams, Mohammad Reza Shahnazari, Mohammad Reza Shahnazari, , , Ali Keshavarz Valian
نام دانشجو : محمد پاينده دوست ماسوله

تاریخ:

تحليل عددي و بهينه سازي آب شيرين كن تقطير غشايي تماس مستقيم

نام اساتید: علي كشاورزوليان
Ali Keshavarz Valian
نام دانشجو : محمدرضا ازموده

تاریخ:

آناليز عددي سوخت CNG+water vapor در موتور گازسوز EF7 به منظور بررسي آلاينده¬هاي NOx و CO

نام اساتید: علي كشاورزوليان
Ali Keshavarz Valian
نام دانشجو : محمدسينا دهقاني

تاریخ:

تحليل عددي و بهبود پارامترهاي پديده-هاي انتقال در آب شيرين كن تقطير غشايي شكاف هوا

نام اساتید: علي كشاورزوليان
Ali Keshavarz Valian
نام دانشجو : محمد محبي نارين اباد

تاریخ:

سيستم¬هاي توليد همزمان توان،سرمايش وگرمايش تركيبي با آب شيرين كن¬ها براي اقليم¬هاي مختلف

نام اساتید: علي كشاورزوليان
Ali Keshavarz Valian
نام دانشجو : دانيال احمدي

تاریخ:

شبيه سازي عددي مبدل حرارتي تقطيركننده در سيستم آب شيرين كن حرارتي مقياس كوچك

نام اساتید: علي كشاورزوليان
Ali Keshavarz Valian
نام دانشجو : سيداميرحسين ميركاظمي

تاریخ:

استفاده بهينه مواد تغيير فازدهنده(PCMs) در CHP هاي خانگي

نام اساتید: علي كشاورزوليان
Ali Keshavarz Valian
نام دانشجو : جاويد زماني

تاریخ:

توليد بخار در آب شيرين كن حرارتي مسكوني

نام اساتید: علي كشاورزوليان
Ali Keshavarz Valian
نام دانشجو : طناز فرهي

تاریخ:

بررسي و آناليز اثر نانوسيالات بر انتقال حرارت جابه جايي در جريان داخلي

نام اساتید: علي كشاورزوليان
Ali Keshavarz Valian
نام دانشجو : ليا هوشياري

تاریخ:

شبيه سازي عددي محفظه تقطير كننده يك سيستم آب شيرين كن حرارتي كوچك

نام اساتید: علي كشاورزوليان
Ali Keshavarz Valian
نام دانشجو : رضا مشتهي