تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

مدلي براي پيش بيني عزت نفس بر اساس پارامترهاي سلامت عمومي با استفاده از يك روش جديد در انتخاب ويژگي ها

نام اساتید: سميه عليزاده, محمدجعفر تارخ, محمدجعفر تارخ, الهام آخوندزاده, علي احمدي
Somayeh Alizadeh, Mohammad Jafar Tarokh, Mohammad Jafar Tarokh, , Ali Ahmadi
نام دانشجو : ميلاد مطلبي شبستري

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

شناسايي و اولويت بندي ژن هاي موثر در بيماري ها با استفاده از روش هاي مبتني بر يادگيري ماشين

نام اساتید: علي احمدي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب, رضا ابراهيم پور
Ali Ahmadi, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab,
نام دانشجو : علي غفاري

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۰۶

شناسايي بدافزار APT براساس داده هاي DNS

نام اساتید: علي احمدي, سعيد صديقيان كاشي, سعيد صديقيان كاشي, حسن نادري
Ali Ahmadi, Saeed Sedighian Kashi, Saeed Sedighian Kashi,
نام دانشجو : محمدامين جودكي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

طراحي يك واسط بين مغز و كامپيوتر به منظور شناسايي عملكرد مغز در هنگام حركت دست با استفاده از الگوريتم هاي يادگيري ماشين

نام اساتید: علي احمدي, امير موسوي نيا, امير موسوي نيا, رضا ابراهيم پور
Ali Ahmadi, Amir Mousavinia, Amir Mousavinia,
نام دانشجو : آرش سياره

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

بازشناسي سبك موسيقي اصيل ايراني براساس ويژگيهاي طيفي ضرب آهنگ با يادگيري ژرف

نام اساتید: علي احمدي, بابك ناصر شريف, بابك ناصر شريف, حميدرضا رشيدي كنعان
Ali Ahmadi, Babak Naser Sharif, Babak Naser Sharif,
نام دانشجو : شهلا رضازاده آذر

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

طراحي و پياده سازي يك سيستم مديريت بحران طبيعي با استفاده از واقعيت مجازي

نام اساتید: علي احمدي, علي نحوي, علي نحوي, سعيد شيري
Ali Ahmadi, Ali Nahvi, Ali Nahvi,
نام دانشجو : ميثم رضائي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

ارزيابي كيفيت محصولات با نظر كاوي در سطح وجه در فروشگاه هاي الكترونيكي فارسي زبان

نام اساتید: علي احمدي, چيترا دادخواه, چيترا دادخواه, مهرنوش شمس فرد
Ali Ahmadi, Chitra Dadkhah, Chitra Dadkhah,
نام دانشجو : فاطمه حسين زاده بندارخيلي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۹/۱۳

برچسب گذاري معنايي تصاوير با استفاده از شبكه هاي عصبي پيچشي عميق

نام اساتید: علي احمدي, بابك ناصر شريف, بابك ناصر شريف, رضا ابراهيم پور
Ali Ahmadi, Babak Naser Sharif, Babak Naser Sharif,
نام دانشجو : علي عبدي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

طراحي و پياده سازي شبيه ساز هوشمند سه بعدي مهار آتش با استفاده از واقعيت تلفيق شده

نام اساتید: علي احمدي, علي نحوي, علي نحوي, سعيد شيري قيداري
Ali Ahmadi, Ali Nahvi, Ali Nahvi,
نام دانشجو : حسين ايرانفر

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۳۰

ارائه الگوريتمي به منظور شناسايي و رهگيري اهداف در تصاويري با نرخ فريم پايين در پس زمينه پويان با تغييرات شديد روشنايي

نام اساتید: علي احمدي, سيد بهروز نصيحت كن, سيد بهروز نصيحت كن, محسن سرياني
Ali Ahmadi, Seyed Behrooz Nasihatkon, Seyed Behrooz Nasihatkon,
نام دانشجو : احسان رضائي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

ارائه روشي براي پياده سازي خوشه بندي جريان داده به صورت توزيع شده در محيط رايانش ابري

نام اساتید: علي احمدي, سعيد صديقيان كاشي, سعيد صديقيان كاشي, حميد بيگي
Ali Ahmadi, Saeed Sedighian Kashi, Saeed Sedighian Kashi,
نام دانشجو : فرناز انصاري فر

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۳

پياده سازي سه بعدي بازي تنيس مجازي با استفاده از واقعيت مجازي و الگوريتم هاي يادگيري ماشين

نام اساتید: علي احمدي, علي نحوي, علي نحوي, سعيد شيري
Ali Ahmadi, Ali Nahvi, Ali Nahvi,
نام دانشجو : الهام رحيمي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۳

پياده سازي همجوشي داده ها در لايه پايگاه داده در بستر PaaSاز رايانش ابري

نام اساتید: علي احمدي, سيدحسين خواسته, سيدحسين خواسته, حميد بيگي
Ali Ahmadi, Seyed Hossein Khasteh, Seyed Hossein Khasteh,
نام دانشجو : عرفان نوراني

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۳

سازگارسازي مبتني برقواعد به منظور بهبود كيفيت در همجوشي داده ها

نام اساتید: علي احمدي, چيترا دادخواه, چيترا دادخواه, كامبيز بديع
Ali Ahmadi, Chitra Dadkhah, Chitra Dadkhah,
نام دانشجو : رضا درخشان

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸

ارتقاء دقت در بازيابي تصوير مبتني بر محتوا در موتورهاي جستجو با استفاده از انتخاب بهينه مجموعه ويژگي ها

نام اساتید: علي احمدي, حميد ابريشمي مقدم, حميد ابريشمي مقدم, شهره كسايي
Ali Ahmadi, Hamied Abrieshami Moghaddam, Hamied Abrieshami Moghaddam,
نام دانشجو : محمد رضائي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

برنامه ريزي در محيط هاي يادگير تقويتي با استفاده از روش بهينه سازي آنتروپي متقاطع

نام اساتید: علي احمدي, سيدحسين خواسته, سيدحسين خواسته, حميد بيگي
Ali Ahmadi, Seyed Hossein Khasteh, Seyed Hossein Khasteh,
نام دانشجو : كامليا ميركمالي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

كشف رفتارهاي ناهنجار در صحنه هاي شلوغ در توالي هاي ويديويي

نام اساتید: علي احمدي, امير موسوي نيا, امير موسوي نيا
Ali Ahmadi, Amir Mousavinia, Amir Mousavinia
نام دانشجو : فائقه نگيني

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

پياده سازي سامانه تشخيص و رديابي هدف مبتني بر روش هاي مينيمم سازي انرژي بر روي سخت افزار DM642

نام اساتید: علي احمدي, امير موسوي نيا, داود آسماني, داود آسماني
Ali Ahmadi, Amir Mousavinia, Davood Asemani, Davood Asemani
نام دانشجو : مصطفي زهرودي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰

ارائه الگوريتمي كارامد براي استخراج روابط معنايي در مستندات مبتني بر پايگاه دانش ويكپيديا

نام اساتید: علي احمدي, سيدحسين خواسته, سيدحسين خواسته
Ali Ahmadi, Seyed Hossein Khasteh, Seyed Hossein Khasteh
نام دانشجو : امين مصلي نژاد

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۵

بهبود گويايي منظور جستار در جستجوي معنايي وب با استفاده از رويكردهاي آكاه به زمينه

نام اساتید: علي احمدي, سعيد صديقيان كاشي, سعيد صديقيان كاشي
Ali Ahmadi, Saeed Sedighian Kashi, Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : جواد داودي مقدم بايگي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

تشخيص خستگي راننده توسط تحليل تصاوير چهره

نام اساتید: علي احمدي, داود آسماني, داود آسماني
Ali Ahmadi, Davood Asemani, Davood Asemani
نام دانشجو : عرفان اماني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۱

تخصيص طيف كانال در شبكه ي راديوي شناختي با استفاده از يادگيري تقويتي

نام اساتید: امير موسوي نيا, علي احمدي, مهدي احسانيان مفرد, مهدي احسانيان مفرد
Amir Mousavinia, Ali Ahmadi, Mahdi Ehsanian Mofrad, Mahdi Ehsanian Mofrad
نام دانشجو : لاله كياني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۶

طراحي S-box هاي ديناميك براساس نگاشت هاي آشوبي و الگوريتم هاي تكاملي

نام اساتید: علي احمدي, حميد خالوزاده, سيدحسين خواسته, سيدحسين خواسته
Ali Ahmadi, Hamid Khaloozadeh, Seyed Hossein Khasteh, Seyed Hossein Khasteh
نام دانشجو : رضا نورمحمدي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۶

حل مشكل جدول زمانبندي دروس دانشگاهي با رويكرد اتوماتاي سلولي

نام اساتید: علي احمدي, امين نيك انجام, امين نيك انجام
Ali Ahmadi, Amin Nikanjam, Amin Nikanjam
نام دانشجو : فرشيد گنجعلي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

ارائه يك روش هوشمند براي تحليل و پيش بيني بيان ژن هاي رمزكننده اسيد فسفاتازها و كاربرد در يك گياه خاص

نام اساتید: علي احمدي, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي
Ali Ahmadi, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli
نام دانشجو : صدف ايران پورطاري

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

مدلسازي آگاه به محيط راننده و تشخيص رفتار او با كمك سامانه هاي چند خبره اي

نام اساتید: علي احمدي, علي رضا فاتحي, علي رضا فاتحي
Ali Ahmadi, Alireza Fatehi, Alireza Fatehi
نام دانشجو : سورنا ناصر مقدسي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

پيش بيني مسنجر آر ان اي هاي هدف ميكرو آر ان اي با استفاده از شبكه هاي عصبي چند لايه پرسپترون

نام اساتید: علي احمدي, مهدي علياري شوره دلي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Ali Ahmadi, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : حامد احمدي

تاریخ:

طراحي و پياده سازي يك محيط مجازي هوشمند براي ارتباط با مشتري با استفاده از عامل هاي خودمختار فازي

نام اساتید: علي نحوي, علي احمدي, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Ali Nahvi, Ali Ahmadi, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : كاوه حسني

تاریخ:

طراحي و پياده سازي يك الگوريتم مبتني بر آتوماتاي يادگير براي مديريت زماني پهناي باند شبكه هاي كامپيوتري

نام اساتید: علي احمدي
Ali Ahmadi
نام دانشجو : ام البنين عاليشاه

تاریخ:

پياده سازي بازي تنيس هوشمند با استفاده از واقعيت مجازي

نام اساتید: علي احمدي
Ali Ahmadi
نام دانشجو : مهدي رحيمي حسين آباد

تاریخ:

تخصيص كانال پويا در شبكه هاي سلولي سيار با استفاده از آتاتاماي سلولي يادگير

نام اساتید: علي احمدي
Ali Ahmadi
نام دانشجو : هادي اردشيري لاجيمي

تاریخ:

تحليل وتغييرجنبه هاي هيجاني- تركيبي نظرات كاربران

نام اساتید: علي احمدي
Ali Ahmadi
نام دانشجو : رضوان محمدي باغ ملايي

تاریخ:

آشكارسازي عابر پياده در تصاوير به وسيله شبكه هاي عصبي پيچشي عميق با تمركز بر پوشيدگي نواحي و تغيير نما

نام اساتید: علي احمدي
Ali Ahmadi
نام دانشجو : محمود سعيدي

تاریخ:

اولويت بندي ژن هاي كانديد بيماري با استفاده ازيك رويكردتركيبي وتجميع داده هاي ناهمگون

نام اساتید: علي احمدي
Ali Ahmadi
نام دانشجو : سعيد ازادي فر

تاریخ:

بهبود قطعه بندي معنايي تصاوير در رانندگي خودران مبتني بر شبكه ي عصبي پيچشي عميق

نام اساتید: علي احمدي, بابك ناصر شريف
Ali Ahmadi, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : محمدحسين هاميان

تاریخ:

طراحي و پياده سازي يك سيستم واقعيت مجازي براي بهبود اختلالات اجتماعي در بيماران مبتلا به اوتيسم

نام اساتید: علي احمدي
Ali Ahmadi
نام دانشجو : سهيل خواجه محمود

تاریخ:

شناسايي اجتماعات در شبكه هاي اطلاعاتي با استفاده از يادگيري مبتني بر بازنمايي گراف

نام اساتید: علي احمدي
Ali Ahmadi
نام دانشجو : مهدي بلوچي

تاریخ:

الگوريتمي جهت بهينه سازي پيوندهاي بيروني كوچك - بزرگ در محيط محاسبات ابري

نام اساتید: علي احمدي
Ali Ahmadi
نام دانشجو : فرشاد دلاورپور

تاریخ:

طراحي و شبيه سازي يك محيط هوشمند جهت آموزش زبان با استفاده از واقعيت مجازي

نام اساتید: علي احمدي
Ali Ahmadi
نام دانشجو : شاهو شافعي نژاد

تاریخ:

ارائه روشي نوين براي حاشيه نويسي خودكار و معنايي تصاوير با استفاده از يادگيري عميق

نام اساتید: علي احمدي
Ali Ahmadi
نام دانشجو : فائزه عرب نژادخانوكي

تاریخ:

توسعه يك سامانه رابط مغز و رايانه مبتني بر تصور حركتي با استفاده از سيگنال هاي الكترو انسفالوگرام چند كاناله و بكارگيري يادگيري عميق

نام اساتید: علي احمدي
Ali Ahmadi
نام دانشجو : شيوا روشن روان

تاریخ:

ارائه روشي براي بهبود عملكرد يادگيري تقويتي عميق در محيط چند عامله بازي ويدئويي فوتبال

نام اساتید: علي احمدي
Ali Ahmadi
نام دانشجو : سيداحمد شاهرخي