طراحي و پياده سازي يك پرتال سلامت هوشمند

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, مهدي زمانيان, علي احمدي
Abdorasoul Ghasemi, Mahdi Zamanian, Ali Ahmadi
نام دانشجو : شيدا هادوي

طراحي و پياده سازي يك سامانه تحت وب براي ارائه سرويس جهت مراكز برگزاري گردهمايي ها

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, مرتضي نوريان چالي, علي احمدي
Abdorasoul Ghasemi, Morteza Nourian Chali, Ali Ahmadi
نام دانشجو : امين ناعمي

طراحي و پياده سازي يك فروشگاه بزرگ اينترنتي يكپارچه

نام اساتید: عبدالرسول قاسمي, مرتضي نوريان چالي, علي احمدي
Abdorasoul Ghasemi, Morteza Nourian Chali, Ali Ahmadi
نام دانشجو : امير مدرسي

بررسي موانع گسترش تجارت الكترونيك در ايران و ارائه راه حل براي توسعه خدمات الكترونيكي در دو تجارت خاص (موبايل و مسكن)

نام اساتید: علي احمدي, مهدي زمانيان, مرتضي نوريان چالي
Ali Ahmadi, Mahdi Zamanian, Morteza Nourian Chali
نام دانشجو : حميد معماري

طراحي وشبيه سازي وساخت گيرنده چندكاناله

نام اساتید: علي احمدي, سعدان زكائي, مهدي زمانيان
Ali Ahmadi, Saedan Zokaei, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : بهنام صفري

بهينه سازي تابع ارزياب يك موتور شطرنج بوسيله الگوريتم هاي تكاملي

نام اساتید: علي احمدي, مهدي زمانيان, علي رضا فاتحي
Ali Ahmadi, Mahdi Zamanian, Alireza Fatehi
نام دانشجو : علي پارساي

پروژه الكترونيكي

نام اساتید: علي احمدي
Ali Ahmadi
نام دانشجو : مژده پاك نژاد

طراحي و پياده سازي يك نرم افزار دفترچه يادداشت

نام اساتید: علي احمدي, مهدي زمانيان
Ali Ahmadi, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : شاهين غديري گركاني

طراحي وپياده سازي سيستم حفاظتي دما در اتاق سرور

نام اساتید: علي احمدي, بابك ناصر شريف, مهدي زمانيان
Ali Ahmadi, Babak Naser Sharif, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : فربد صراف جديديان

طراحي وپياده سازي نرم افزار مسيريابي مراكز درماني براي درخواستهاي فوريتي بيماران

نام اساتید: علي احمدي, مهدي زمانيان
Ali Ahmadi, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : محمدحسام كلانتري

طراحي سامانه آموزشي دانشگاهي تحت وب توسط ASP.NET

نام اساتید: علي احمدي, علي اصغر صفايي
Ali Ahmadi, Aliasghar Safaei
نام دانشجو : بهزاد حسني

طراحي و پياده سازي سيستم رزرواسيون تحت وب يك هتل

نام اساتید: علي احمدي, مهدي زمانيان
Ali Ahmadi, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : گلاره صالحي نيك

طراحي و ساخت سامانه اي براي دريافت مختصات مكاني خودرو و اعلام موقعيت مكاني

نام اساتید: علي احمدي, محمديوسف درماني
Ali Ahmadi, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : نازنين بيداريان

طراحي و پياده سازي سامانه برنامه ريزي درسي دانشگاه

نام اساتید: علي احمدي, عبدالرسول قاسمي
Ali Ahmadi, Abdorasoul Ghasemi
نام دانشجو : احسان ناصري گازار

طراحي وساخت نرم افزار دفترچه يادداشت قابل استفاده براي گوشي هايي با سيستم عامل اندرويد

نام اساتید: علي احمدي, امين نيك انجام
Ali Ahmadi, Amin Nikanjam
نام دانشجو : مونا فدوي اردكاني

طراحي و پياده سازي برنامه كاربردي اندرويد مسيرياب حمل و نقل عمومي تهران

نام اساتید: علي احمدي, امين نيك انجام
Ali Ahmadi, Amin Nikanjam
نام دانشجو : علي قناعت پيشه

شبيه سازي شبكه بين شعب سازمان در سراسر كشور

نام اساتید: علي احمدي, محمديوسف درماني
Ali Ahmadi, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : بهنام بزرگي

طراحي و پياده سازي يك سامانه آرشيو فايل هاي صوتي

نام اساتید: علي احمدي, سيدحسين خواسته
Ali Ahmadi, Seyed Hossein Khasteh
نام دانشجو : الهام صادق نژاد

استخراج روابط طبقه اي و مفاهيم درمتن با استفاده از الگوهاي زبان فارسي-الكترونيكي

نام اساتید: علي احمدي
Ali Ahmadi
نام دانشجو : عليرضا چگني

طراحي وب سايت اموزش زبان - الكترونيكي

نام اساتید: علي احمدي
Ali Ahmadi
نام دانشجو : فاطمه شريفي

طراحي وب سايت جامع فروش كالا به صورت مزايده اي

نام اساتید: علي احمدي, مهدي زمانيان
Ali Ahmadi, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : سپهر رفتاري

شبيه سازي شبكه هاي بين شعب مختلف يك سازمان

نام اساتید: علي احمدي
Ali Ahmadi
نام دانشجو : فاطمه جعفري

طراحي و پياده سازي واسط كاربري پويا براي سامانه اينترنتي كمك آموزشي

نام اساتید: علي احمدي, سيدحسين خواسته
Ali Ahmadi, Seyed Hossein Khasteh
نام دانشجو : محمد حكيمي هريس

طراحي و پياده سازي بستر نرم افزاري براي سامانه اينترنتي كمك آموزشي

نام اساتید: علي احمدي, سيدحسين خواسته
Ali Ahmadi, Seyed Hossein Khasteh
نام دانشجو : هادي گندمي نصرآبادي

طراحي و پياده سازي يك سيستم آگهي آنلاين

نام اساتید: علي احمدي, سيدحسين خواسته
Ali Ahmadi, Seyed Hossein Khasteh
نام دانشجو : پريسا نظري

طراحي سايت براي آموزش دروس

نام اساتید: علي احمدي, مهدي زمانيان
Ali Ahmadi, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : رضا سنگينيان

طراحي و پياده سازي اپليكيشن قابل اجرا در محيط سيستم عامل اندرويد جهت سيستم مديريت توزيع كالا با استفاده از سرويس هاي تحت وب

نام اساتید: علي احمدي, مهدي زمانيان
Ali Ahmadi, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : اميررضا شريفي يزدي

طراحي و پياده سازي سرويس هاي تحت وب سيستم مديريت توزيع كالا جهت استفاده در اپليكيشن قابل اجرا در محيط سيستم عامل اندرويد

نام اساتید: علي احمدي, مهدي زمانيان
Ali Ahmadi, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : كيوان محمودي

طراحي و پياده سازي سايت اينترنتي آگهي نيازمندي ها

نام اساتید: علي احمدي, سعيد فرضي
Ali Ahmadi, Saeed Farzi
نام دانشجو : فاطمه آهي اندي

پياده سازي ابزارهاي مربو به لايه Pass در رايانش ابري

نام اساتید: علي احمدي, سعيد صديقيان كاشي
Ali Ahmadi, Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : اميررضا نگهبان

طراحي و پياده سازي نرم افزاري كنسول بازي

نام اساتید: علي احمدي, هدي رودكي لواساني
Ali Ahmadi, Hoda Roodaki Lavasani
نام دانشجو : اميرپاشا معتمد

طراحي و ساخت سخت افزار كنسول بازي

نام اساتید: علي احمدي, هدي رودكي لواساني
Ali Ahmadi, Hoda Roodaki Lavasani
نام دانشجو : حسام باطبي

طراحي و پياده سازي نرم افزار مانيتورينگ مسابقات اتومبيلراني

نام اساتید: علي احمدي, مهدي زمانيان
Ali Ahmadi, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : سيدمرتضي هاشمي رهقي

طراحي و پياده سازي نرم افزار جستجو و مسير يابي مراكز نزديك به كار بر اساس مختصات جغرافيايي گوشي موبايل

نام اساتید: علي احمدي, مهدي زمانيان
Ali Ahmadi, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : نرگس داداشي

طراحي و پياده سازي يك سيستم كنترل شرايط گلخانه با استفاده از تكنولوژي IOT

نام اساتید: علي احمدي, بابك ناصر شريف
Ali Ahmadi, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : امين نادري

طراحي و پياده سازي يك سيستم مديريت دوربين هاي نظارتي مبتني بر تكنولوژي IOT

نام اساتید: علي احمدي, بابك ناصر شريف
Ali Ahmadi, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : محمدحسين ماهر

پياده سازي بك اند سامانه يافت محل اسكان،تجربه ها و رستوران ها

نام اساتید: علي احمدي, مهدي زمانيان
Ali Ahmadi, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : محمد گنجي

پياده سازي سامانه يافت محل اسكان، تجربه ها و رستوران ها در محيط اندرويد

نام اساتید: علي احمدي, مهدي زمانيان
Ali Ahmadi, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : سينا احمدي

طراحي و پياده سازي نرم افزار نمايش قيمت ارز(رمز پايه ديجيتال و دولتي) و محاسبه سود و زيان

نام اساتید: علي احمدي, سعيد فرضي
Ali Ahmadi, Saeed Farzi
نام دانشجو : سيدمحمدحسين عمراني

تشخيص ژن هاي بيماري ناشنوايي با استفاده از ابزارهاي هوش مصنوعي

نام اساتید: علي احمدي, بابك ناصر شريف
Ali Ahmadi, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : پويا رستمي مزرعه

كاربرد شبكه GAN در قطعه بندي معنايي تصوير

نام اساتید: علي احمدي
Ali Ahmadi
نام دانشجو : سيدمحمد مقدس

طراحي و پياده سازي اپليكيشن اندرويدي مديريت آپارتمان ها

نام اساتید: علي احمدي
Ali Ahmadi
نام دانشجو : علي سالار

طراحي و پياده سازي سايت مديريت آپارتمان ها با امكان ارتباط با اپليكيشن موبايل

نام اساتید: علي احمدي
Ali Ahmadi
نام دانشجو : حسين سراج