مشخصات فردی

نام: علی

نام خانوادگی: احمدی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: ahmadi@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AliAhmadi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

گرایش: هوش مصنوعی

واحد سازمانی: مهندسی کامپیوتر