محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۱۲

Micro Solid Phase Extraction of Some NSAIDs from Environmental and Biological Samples Using Porphyrin-Functionalized Graphene Sheets as an Efficient Sorbent Followed by HPLC-UV

نویسندگان: مهشيد منوچهري, شهرام صيدي, احمد روح الهي

Mahshid Manouchehri, Shahram Seidi, Ahmad Roohollahi

عنوان همایش: نهمين سمينار ملي شيمي و محيط زيست

9th national seminar of chemistry and environment

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۹

A novel N N -bis(acetylacetone)ethylenediimine functionalized silica-core shell magnetic nanosorbent for sub-trace determination of copper in cereal grain followed by FAAS

نویسندگان: مريم عزيزي, شهرام صيدي, احمد روح الهي

Maryam Azizi, Shahram Seidi, Ahmad Roohollahi

عنوان همایش: بيست و سومين كنفرانس شيمي تجزيه ايران

The 23rd Iranian Analytical Chemistry Conference