تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۰۲

توسعه الگوريتم تصميم گيري مبتني بر كنترل توزيع شده در ريزشبكه هاي هوشمند انرژي

نام اساتید: احمدرضا تحسيري, حميدرضا تقي راد, تورج امرايي, علي خادم, حميدرضا مومني, حامد كبريايي
Ahmad Reza Tahsiri, Hamid Reza Taghirad, Toraj Amraee, Ali Khadem, ,
نام دانشجو : نجمه بازمحمدي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲

توسعه يك مدل ديناميكي از فرآيند انتشار گاز اكسيدهاي نيتروژن در جو و ارائه استراتژي كنترل آن براي كلان شهرهاي ايران

نام اساتید: احمدرضا تحسيري, حميدرضا تقي راد, حميدرضا تقي راد, محسن اكبرپورشيرازي
Ahmad Reza Tahsiri, Hamid Reza Taghirad, Hamid Reza Taghirad,
نام دانشجو : محمدجواد عرب

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

كنترل ترافيك شهري بر پايه عامل هاي شناختي: توسعه يك مدل مبتني بر رفتار رانندگان

نام اساتید: احمدرضا تحسيري, محمد تشنه لب, حميدرضا تقي راد, بيژن معاوني, محمود صفارزاده, كمال محامد پور
Ahmad Reza Tahsiri, Mohammad Teshnehlab, Hamid Reza Taghirad, , , Kamal Mohamedpour
نام دانشجو : محمدحسين نورانيان

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۸

مدل سازي ديناميك بازار برق ايران تحت شرايط واقعي انحصار چند جانبه

نام اساتید: احمدرضا تحسيري, اميرحسين نيكوفرد, اميرحسين نيكوفرد, محسن پارسا مقدم
Ahmad Reza Tahsiri, Amirhossein Nikoofard, Amirhossein Nikoofard,
نام دانشجو : علي سياهي شادباد

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۰۹

تشخيص و تحليل بيماري فشار چشم با استفاده از شبكه هاي عصبي راف

نام اساتید: محمد تشنه لب, احمدرضا تحسيري, مهدي علياري شوره دلي, مهدي علياري شوره دلي, مجتبي احمديه خانه سر
Mohammad Teshnehlab, Ahmad Reza Tahsiri, Mahdi Aliyari Shorehdeli, Mahdi Aliyari Shorehdeli,
نام دانشجو : محسن صفاري

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

توسعه مدل يادگيري در فرايند تصميم گيري كنترل كننده ديناميكي شناختي به منظورارتقاء الگوي پاسخ گويي به اثر اغتشاش

نام اساتید: احمدرضا تحسيري, حميدرضا تقي راد, حميد خالوزاده, حميد خالوزاده, فرزانه عبدالهي
Ahmad Reza Tahsiri, Hamid Reza Taghirad, Hamid Khaloozadeh, Hamid Khaloozadeh,
نام دانشجو : علي شيريان حسين آبادي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

مدلسازي و ديناميك توليد گاز گلخانه اي CO2 و انتشار آن در افق سال 2050 ميلادي: تحليل پيچيدگي روند تغييرات ميزان CO2 در جو زمين و طراحي استراتژي هاي بهينه براي سياست گذاري و كنترل

نام اساتید: احمدرضا تحسيري, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي
Ahmad Reza Tahsiri, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : شايسته سادات كريمي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۴

طراحي ، مدلسازي و شبيه سازي روش كنترل ترافيك با استفاده از تئوي گراف در لايه شبكه ي سيستم هاي خودكار جاده اي (AHS)

نام اساتید: احمدرضا تحسيري, بابك توسلي, بابك توسلي
Ahmad Reza Tahsiri, Babak Tavassoli, Babak Tavassoli
نام دانشجو : محمد اذانگو

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

ارائه الگوريتم كنترلي براي اجماع در شبكه هاي چند عضوي مرتبه بالا در حضور تاخير در لينك ارتباطي

نام اساتید: حميدرضا تقي راد, احمدرضا تحسيري, محمدعلي نكويي, محمدعلي نكويي
Hamid Reza Taghirad, Ahmad Reza Tahsiri, Ali Mohammad Nekouei, Ali Mohammad Nekouei
نام دانشجو : محمدعلي انصاري

تاریخ:

طراحي مدل شبكه اي براي مديريت توليد فيلم در شرايط

نام اساتید: احمدرضا تحسيري
Ahmad Reza Tahsiri
نام دانشجو : نجمه خيري

تاریخ:

ارائه راهكارهاي موسسه آموزش عالي با استفاده از نگرش مهندسي سيستم در حل مسئله

نام اساتید: احمدرضا تحسيري
Ahmad Reza Tahsiri
نام دانشجو : علي رهبري

تاریخ:

ارائه الگوريتمي براي طراحي بهينه سيستم هاي توليد در فضاي

نام اساتید: احمدرضا تحسيري
Ahmad Reza Tahsiri
نام دانشجو : بهرخ مختارپور

تاریخ:

شناسايي و تحليل ريسك در پروژه هاي سكوهاي دريايي و تاثير آن بر روي بهره وري و انرژي

نام اساتید: سيد علي بهبهاني نيا, احمدرضا تحسيري
Ali Behbahaninia, Ahmad Reza Tahsiri
نام دانشجو : حسين خبره

تاریخ:

توسعه يك مدل ديناميكي-شناختي براي مديريت انرژي:يك راه حل براي طراحي تعادلي مولفه هاي كلان در سيستم انرژي براي افق 2035 ميلادي

نام اساتید: احمدرضا تحسيري
Ahmad Reza Tahsiri
نام دانشجو : زينب برزگر يارمحمدي

تاریخ:

توسعه الگوريتم كنترل پوشش بهينه عامل ها در پايش آلودگي نفتي سطح دريا

نام اساتید: احمدرضا تحسيري, حميدرضا تقي راد
Ahmad Reza Tahsiri, Hamid Reza Taghirad
نام دانشجو : سمانه كويري بيدگلي

تاریخ:

توسعه مدل تصميم گيري شناختي براي هدايت خودرو خودران در ترافيك بزرگراه

نام اساتید: احمدرضا تحسيري
Ahmad Reza Tahsiri
نام دانشجو : علي شيريان حسين آبادي

تاریخ:

طراحي كنترل كننده SDRE براي ترافيك شهري مبتني بر مدلهاي ماكروسكوپيك

نام اساتید: بابك توسلي, احمدرضا تحسيري
Babak Tavassoli, Ahmad Reza Tahsiri
نام دانشجو : مهرداد ايماني

تاریخ:

توسعه مدل ديناميكي سيستم مديريت آب استاني و طراحي استراتژي هاي كنترلي براي تعادل

نام اساتید: احمدرضا تحسيري
Ahmad Reza Tahsiri
نام دانشجو : عليرضا مشايخي