محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۸

شناسايي ضرايب هيدروديناميك زيرسطحي بدون سرنشين با روش حداكثر مشابهت مبتني بر الگوريتم فرابتكاري ازدحام ذرات

نویسندگان: سجاد صادقيان بافقي, عبدالمجيد خوشنود

Sajad Sadeqian Bafqi, Abdolmajied Khoshnood

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران

21st International Conference on Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۲۶

A Novel Distributed Fault-Tolerant Cooperative Control Approach for Auto-Reconfiguration of a Multi Agent System in Natural Disasters

نویسندگان: علي امين زاده, عبدالمجيد خوشنود

Ali Aminzadeh, Abdolmajied Khoshnood

عنوان همایش:

9th RSI International Conference on Robotics and Mechatronics (ICRoM 2021)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

كنترل مدل مرجع هوشمند فاز در يك پهپاد دم نشين

نویسندگان: مانا غني فر, اميرعلي نيكخواه, عبدالمجيد خوشنود

Mana Ghanifar, Amirali Nikkhah, Abdolmajied Khoshnood

عنوان همایش: نوزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران

The 19th International Conference of Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

كنترل فيدبك خطي ساز هوشمند فاز انتقال در يك پهپاد دم نشين

نویسندگان: مانا غني فر, اميرعلي نيكخواه, عبدالمجيد خوشنود

Mana Ghanifar, Amirali Nikkhah, Abdolmajied Khoshnood

عنوان همایش: نوزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران

The 19th International Conference of Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

مروري بر روش هاي مديريت بحران با كمك يك سيستم چند عامله توزيع شده مشاركتي خودكار متشكل از وسايل بدون سرنشين

نویسندگان: علي امين زاده, عبدالمجيد خوشنود

Ali Aminzadeh, Abdolmajied Khoshnood

عنوان همایش: نوزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران

The 19th International Conference of Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۰

مقايسه نرم 1 و 2 به منظور طراحي مشاهده گرهاي لياپانوف پايه

نویسندگان: مهيار اكبري, عبدالمجيد خوشنود, سعيد ايراني

Mahyar Akbari, Abdolmajied Khoshnood, Saeid Irani

عنوان همایش: بيست و هفتمين همايش سالانه بين المللي مهندسي مكانيك ايران

27th Annual International conference of Iranian society mechanical engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

Neural Network Backstepping control of a reentry vehicle in the presence of uncertainties

نویسندگان: عبدالمجيد خوشنود, حسين عاشوري

Abdolmajied Khoshnood, Hossein Ashoori

عنوان همایش: شانزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران

The 16th International Conference of Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

طراحي مسير ايمن و سريع يك ميني كوادروتور در حضور موانع

نویسندگان: فاطمه خواجه محمدي, عبدالمجيد خوشنود, سيدسينا زهتابچي

Fatemeh Khaje mohammadi, Abdolmajied Khoshnood, Sina Zehtabchi

عنوان همایش: شانزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران

The 16th International Conference of Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

طراحي كنترل كننده مود لغزشي تطبيقي براي كنترل وضعيت يك ماهواره بر

نویسندگان: فاطمه خواجه محمدي, محسن فتحي, عبدالمجيد خوشنود

Fatemeh Khaje mohammadi, Mohsen Fathi, Abdolmajied Khoshnood

عنوان همایش: شانزدهمين كنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران

The 16th International Conference of Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۴

مدل سازي ديناميكي و آيروديناميكي ايرفويل ناكا 2415 با استفاده از ديدگاه شبيه سازي چند موضوعي

نویسندگان: كبير بخشائي, حسن صابري نيا, عبدالمجيد خوشنود, ماني فتحعلي

Kabir Bakhshaei, Hassan Saberinia, Abdolmajied Khoshnood, Mani Fathali

عنوان همایش: پانزد مين كنفرانس بين المللي انجمن وا فضاي ايران

15th International Conference of Iranian Aerospace Society

محل برگزاری: تركيه / Turkey

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۰۵

Adaptive Vibration Control of a 6 DOF Landing Gear with Reference Based Model on L yapunov Method

نویسندگان: آرش افتخاري, عبدالمجيد خوشنود, جعفر روشني يان

Arash Eftekhari, Abdolmajied Khoshnood, Jafar Roshanian

عنوان همایش:

2nd International Conference on Electrical Computer Mechanical and Mechatronics Engineering (ICE2015)

محل برگزاری: كانادا / Canada

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۰۷

Novel Fault Tolerant Navigation sensor for a Reusable Launch Vehicle

نویسندگان: سيد محمد مهدي حسني نجف آبادي, عبدالمجيد خوشنود, جعفر روشني يان

, Abdolmajied Khoshnood, Jafar Roshanian

عنوان همایش:

65th International Astronautical Congress (IAC 2014)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۰۴

كنترل ارتعاشات يك سيستم انعطاف پذير با استفاده از روش تطبيقي مقاوم

نویسندگان: عبدالمجيد خوشنود, ايوب شيباني, جعفر روشني يان

Abdolmajied Khoshnood, Ayub Sheibani, Jafar Roshanian

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي آكوستيك و ارتعاشات

3rd International Conference on Acoustics and Vibration ISAV2013

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

شناسايي همزمان چند فركانس ارتعاشي در يك سيستم ديناميكي متغير با زمان با استفاده از فيلترهاي تطبيقي زيرباند

Simultaneous identification of time varying system

نویسندگان: عبدالمجيد خوشنود, مهرداد محسني

Abdolmajied Khoshnood,

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

21st Annual International Conference on Mechanical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

عملكرد هدايت تناسبي با استفاده از روش مونت كارلو درانتخاب پرتابه بهينه

نویسندگان: عبدالمجيد خوشنود, احمد رضا ذبيحيان, حميدرضا شهسواري

Abdolmajied Khoshnood, ,

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

21st Annual International Conference on Mechanical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲/۰۱

Reduction of the actuator oscillations in the flying vehicle under a follower force via adaptive filter

نویسندگان: اميد كاوياني پور, عبدالمجيد خوشنود, ايوب شيباني

, Abdolmajied Khoshnood, Ayub Sheibani

عنوان همایش: دوازدهمين كنفرانس انجمن هوافضاي ايران