مدلسازي تلاطم سوخت مايع در يك هواپيما

نام اساتید: عبدالمجيد خوشنود, جعفر روشني يان, عليرضا باصحبت نوين زاده
Abdolmajied Khoshnood, Jafar Roshanian, Alireza Basohbat Novinzadeh
نام دانشجو : مهيار اكبري

مدلسازي و كنترل يك كوادروتور

نام اساتید: عبدالمجيد خوشنود, عليرضا باصحبت نوين زاده, اميرعلي نيكخواه
Abdolmajied Khoshnood, Alireza Basohbat Novinzadeh, Amirali Nikkhah
نام دانشجو : ارازولي دبيري

طراحي مفهومي يك پرنده بالزن

نام اساتید: عبدالمجيد خوشنود, عليرضا باصحبت نوين زاده, مسعود ميرزايي
Abdolmajied Khoshnood, Alireza Basohbat Novinzadeh, Mirzaei Masoud
نام دانشجو : سارا سوداني

كنترل ارتعاشات يك تير ساده با استفاده از عملگر پيزو الكتريك

نام اساتید: مجتبي فرخ, عبدالمجيد خوشنود, سعيد ايراني, علي مظفري
Mojtaba Farrokh, Abdolmajied Khoshnood, Saeid Irani, Ali Mozaffari
نام دانشجو : وحيد غلامرضايي

بررسي افزايش مداومت پروازي يك نمونهuav

نام اساتید: عبدالمجيد خوشنود, عليرضا باصحبت نوين زاده, اميرعلي نيكخواه
Abdolmajied Khoshnood, Alireza Basohbat Novinzadeh, Amirali Nikkhah
نام دانشجو : علي كركي

شناسايي پارامترهاي يك سيستم هوافضايي با استفاده از روش هاي شناسايي سيستم

نام اساتید: عبدالمجيد خوشنود, عليرضا باصحبت نوين زاده, اميرعلي نيكخواه
Abdolmajied Khoshnood, Alireza Basohbat Novinzadeh, Amirali Nikkhah
نام دانشجو : زهرا كمانكش

بررسي حركت يك كوادرتور با وجود موانع

نام اساتید: عبدالمجيد خوشنود, جعفر روشني يان, اميرعلي نيكخواه
Abdolmajied Khoshnood, Jafar Roshanian, Amirali Nikkhah
نام دانشجو : فاطمه خواجه محمدي

اينده پژوهي موشك هاي بالستيك

نام اساتید: عبدالمجيد خوشنود, جعفر روشني يان, عليرضا باصحبت نوين زاده
Abdolmajied Khoshnood, Jafar Roshanian, Alireza Basohbat Novinzadeh
نام دانشجو : ابراهيم مسلمي آريمي

طراحي و ساخت سيستم سخت افزار در حلقه (HIL) براي چرخ عكس العملي يك ماهواره (REACTION WHEEL)

نام اساتید: عبدالمجيد خوشنود
Abdolmajied Khoshnood
نام دانشجو : سيدمهدي خوانساري

مدلسازي و كنترل پرواز حالت شناوري يك پرنده بدون سرنشين تركيبي

نام اساتید: عبدالمجيد خوشنود, مهران مير شمس
Abdolmajied Khoshnood, Mehran Mirshams
نام دانشجو : عاطفه دارابي

شناسايي سيستم يك سامانه هوافضايي با استفاده از شكبه هاي عصبي

نام اساتید: عبدالمجيد خوشنود, مهران مير شمس
Abdolmajied Khoshnood, Mehran Mirshams
نام دانشجو : محيا رمضاني

اولويت بندي انواع هواپيماهاي هوانوردي عمومي با هدف خريد هوشمندانه

نام اساتید: عبدالمجيد خوشنود, اميرعلي نيكخواه
Abdolmajied Khoshnood, Amirali Nikkhah
نام دانشجو : وحيد كبيري دهخوارقاني

طراحي و ساخت ميز آزمايشگاهي يك درجه آزادي كنترل وضعيت يك ducted fan

ducted fan

نام اساتید: عبدالمجيد خوشنود, اميرعلي نيكخواه
Abdolmajied Khoshnood, Amirali Nikkhah
نام دانشجو : هانيه شهرابي فراهاني

مدلسازي ديناميكي و كنترل يك پرنده بدون سرنشين تركيبي

نام اساتید: عبدالمجيد خوشنود, عليرضا باصحبت نوين زاده
Abdolmajied Khoshnood, Alireza Basohbat Novinzadeh
نام دانشجو : فرنوش فرجي

مدلسازي ديناميكي ارابه فرود يك هواپيما در نرم افزار adams

نام اساتید: عبدالمجيد خوشنود, اميرعلي نيكخواه
Abdolmajied Khoshnood, Amirali Nikkhah
نام دانشجو : اردشير سواري

طراحي كنترل براي نشستن خودكار يك پرنده عمود پرواز(كوادروتور)

نام اساتید: عبدالمجيد خوشنود, جعفر روشني يان
Abdolmajied Khoshnood, Jafar Roshanian
نام دانشجو : فاطمه احمدي

بررسي نسل هاي جديد پرنده هاي بدون سرنشين

نام اساتید: عبدالمجيد خوشنود, اميرعلي نيكخواه
Abdolmajied Khoshnood, Amirali Nikkhah
نام دانشجو : حامد ناصري

امكان سنجي بكارگيري ديدگاه هيبريد در پروژه هاي عمود پرواز

نام اساتید: عبدالمجيد خوشنود
Abdolmajied Khoshnood
نام دانشجو : سيدمحمدامين نبي پور

مدلسازي و كنترل وضعيت يك پرنده ي بدون سرنشين با هدف كاربرد در اطفائ حريق

نام اساتید: عبدالمجيد خوشنود
Abdolmajied Khoshnood
نام دانشجو : احسان عسكري

طراحي و ساخت يك پنتا كوپترپروانه محصور بر اساس اطلاعات آماري

نام اساتید: عبدالمجيد خوشنود
Abdolmajied Khoshnood
نام دانشجو : كاميار حقيقي

بررسي تركيب سنسورهاي شتاب سنج در ناوبري در قالب ست آزمايشگاهي

نام اساتید: عبدالمجيد خوشنود, عليرضا باصحبت نوين زاده
Abdolmajied Khoshnood, Alireza Basohbat Novinzadeh
نام دانشجو : حميدرضا فهيمي

مدلسازي و بررسي ديناميك پرواز پرنده داينا كوپتر

نام اساتید: عبدالمجيد خوشنود
Abdolmajied Khoshnood
نام دانشجو : مهديه فلاح زاده

پياده سازي نرم افزار مطلب موبايل براي آزمون زيز سيستم هاي ناوبري يك گوشي موبايل

نام اساتید: عبدالمجيد خوشنود, اميرعلي نيكخواه
Abdolmajied Khoshnood, Amirali Nikkhah
نام دانشجو : محمدرضا كاظميان

بررسي عملكرد سيستم كنترل مقر تلسكوپ ها و دنبال كننده ها

نام اساتید: عبدالمجيد خوشنود, عليرضا باصحبت نوين زاده
Abdolmajied Khoshnood, Alireza Basohbat Novinzadeh
نام دانشجو : رعنا منصوررضائي

مدلسازي و كنترل يك پرنده تركيبي 3 موتوره پره گردان

نام اساتید: عبدالمجيد خوشنود
Abdolmajied Khoshnood
نام دانشجو : حسين شعباني مياندهي

بررسي روشهاي توسعه و طراحي فرآيند پهپادها بال ثابت سبك وزن

نام اساتید: عبدالمجيد خوشنود
Abdolmajied Khoshnood
نام دانشجو : سجاد كريمي

طراحی شبکه پهپادی با هدف ارسال مرسوله پستی

نام اساتید: عبدالمجيد خوشنود
Abdolmajied Khoshnood
نام دانشجو : رضا شرفي

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

اندازه گيري شاخص هاي آلودگي هوا در كلان شهرها با استفاده از پهبادها

نام اساتید: عبدالمجيد خوشنود, جعفر روشني يان
Abdolmajied Khoshnood, Jafar Roshanian
نام دانشجو : زهرا صحرائيان

تاریخ:

شبيه سازي سخت افزار كنترل وضعيت پرنده ناظر نصير

نام اساتید: عبدالمجيد خوشنود
Abdolmajied Khoshnood
نام دانشجو : سيدمحمداحسان حسيني

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

بررسي مديريت كسب و كار آينده ي پهپادهاي كشاورزي در ايران

نام اساتید: عبدالمجيد خوشنود, اميرعلي نيكخواه
Abdolmajied Khoshnood, Amirali Nikkhah
نام دانشجو : محمدعلي دهقاني احمدآبادي

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۷

بررسي آينده توسعه كاربري هاي انواع پهپادها در ايران

نام اساتید: عبدالمجيد خوشنود, مهدي جعفري ندوشن
Abdolmajied Khoshnood, Mahdi Jafari Nadoushan
نام دانشجو : اميرمحمد سلاجقه