سال: ۱۴۰۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A novel bearing fault diagnosis approach using the Gaussian mixture model and the weighted principal component analysis

نویسندگان: امير اسحقي چالشتري, عبدالله آقايي
عنوان مجله: RELIABILITY ENGINEERING and SYSTEM SAFETY
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

COVID-19 vaccine distribution planning using a congested queuing systemA real case from Australia

نویسندگان: Hamed Jahani, امير اسحقي چالشتري, Seyed Mohammad Sadegh Khaksar, عبدالله آقايي, Jiuh-Biing Sheu
عنوان مجله: TRANSPORTATION RESEARCH PART E-LOGISTICS AND TRANSPORTATION REVIEW
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۳۳

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: آمريكا / USA

A combined continuous-time Markov chain and queueing-inventory model for a blood transfusion network considering ABO/Rh substitution priority and unreliable screening laboratory

نویسندگان: امير اقسامي, ياسر صميمي, عبدالله آقايي
عنوان مجله: EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۷۸

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: ايران / Iran

مدل سازي و بهينه سازي زنجيره ي تامين زيست توده ي ليگنوسلولزي در شرايط عدم قطعيت با در نظر گرفتن مسئله ي هاب

نویسندگان: حانيه غديري, عبدالله آقايي, عماد روغنيان
عنوان مجله: مهندسي صنايع و مديريت
از صفحه: ۷۹
تا صفحه: ۸۷

سال: ۱۴۰۱

محل برگزاری: ايران / Iran

طراحي شبكه توزيع اقلام ضروري در شرايط زلزله هاي بزرگ (مطالعه موردي: شهر تهران)

نویسندگان: رضا بيرانوند, عبدالله آقايي
عنوان مجله: نشريه پژوهش هاي مهندسي صنايع در سيستم هاي توليد Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems (IERPS)
از صفحه: ۶۳
تا صفحه: ۷۵

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Robust process capability indices for multiple linear profiles

نویسندگان: سعيد مهري قاراب عليا, محمد مهدي احمدي, حميد شهرياري, عبدالله آقايي
عنوان مجله: QUALITY AND RELIABILITY ENGINEERING INTERNATIONAL
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Multi-modal urban transit network design considering reliability: multi-objective bi-level optimization

نویسندگان: اميرحسين براهيمي, عليرضا عيدي, عبدالله آقايي
عنوان مجله: RELIABILITY ENGINEERING and SYSTEM SAFETY
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۴۱

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: ايران / Iran

Integrating PSO-GA with ANFIS for predictive analytics of confirmed cases of COVID-19 in Iran

نویسندگان: عبدالله آقايي, امير اسحقي چالشتري
عنوان مجله: Journal of Industrial and Systems Engineering
از صفحه: ۳۷
تا صفحه: ۵۴

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A novel Markovian queueing-inventory model with imperfect production and inspection processes: A hospital case study

نویسندگان: امير اقسامي, ياسر صميمي, عبدالله آقايي
عنوان مجله: COMPUTERS and INDUSTRIAL ENGINEERING
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۰

سال: ۱۴۰۰

محل برگزاری: ايران / Iran

An Integrated Markovian Queueing-Inventory Model in a Single Retailer- Single Supplier Problem with Imperfect Quality and Destructive Testing Acceptance Sampling

نویسندگان: امير اقسامي, ياسر صميمي, عبدالله آقايي
عنوان مجله: Advances in Industrial Engineering (AIE)
از صفحه: ۳۶۷
تا صفحه: ۴۰۱

سال: ۱۳۹۹

A Novel Excellence Model of the Information and Communications Technology Industry: Case Study on Telecommunications Backbone Network of Iran

نویسندگان: محمدرضا زارع, عبدالله آقايي, ياسر صميمي, احمد اصل حداد
عنوان مجله: International Journal of Engineering
از صفحه: ۲۰۱۶
تا صفحه: ۲۰۲۹

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Bi-objective optimization approach to a multi-layer location-allocation problem with jockeying

نویسندگان: امير اسحقي چالشتري, حامد جهاني, عبدالله آقايي
عنوان مجله: COMPUTERS and INDUSTRIAL ENGINEERING
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۴۰

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Robust T2 control chart using median-based estimators

نویسندگان: فاطمه ملكي, سعيد مهري قاراب عليا, عبدالله آقايي, حميد شهرياري
عنوان مجله: QUALITY AND RELIABILITY ENGINEERING INTERNATIONAL
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۳۹۹

Calculation of Urban Transportation Network Reliability Considering Correlation Among the Links Comprising a Route

نویسندگان: اميرحسين ابراهيمي, عليرضا عيدي, عبدالله آقايي
عنوان مجله: Scientia Iranica
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۹

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: ايران / Iran

بررسي معيار هاي ارتقاي مديريت كيفيت و تعالي صنعت ارتباطات و فناوري اطلاعات با مطالعه موردي شبكه ي مادر مخابراتي كشور

نویسندگان: محمدرضا زارع, عبدالله آقايي, ياسر صميمي, احمد اصل حداد
عنوان مجله: مهندسي صنايع و مديريت
از صفحه: ۱۰۷
تا صفحه: ۱۱۸

سال: ۱۳۹۹

Customization of Quality Management and Excellence Model of the Information and communications technology industry -The Real Case Study of the Telecommunications Backbone Network of Iran

نویسندگان: محمدرضا زارع, عبدالله آقايي, ياسر صميمي, احمد اصل حداد
عنوان مجله: International Journal of Engineering
از صفحه: ۲۱۶
تا صفحه: ۲۲۹

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: هندوستان / India

Bi-level multi-objective model for existing link capacity expansion problem across urban transportation network considering travel time reliability: presenting dynamic particle swarm algorithm

نویسندگان: اميرحسين براهيمي, عليرضا عيدي, عبدالله آقايي
عنوان مجله: SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۱

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: ايران / Iran

Statistical Adjustment and Calibration of Complex Systems considering Multiple Outputs: Case Study of Laser-Assisted Micromachining Process

نویسندگان: زينب خلج, عبدالله آقايي, ياسر صميمي
عنوان مجله: Scientia Iranica
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۵

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A simulation-based optimisation framework for process plan generation in reconfigurable manufacturing systems (RMSs) in an uncertain environment

نویسندگان: اميرحسين كاظمي صبور, عبدالله آقايي, حامد سلمان زاده
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۹

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: ايران / Iran

A Hybridized Metaheuristic Algorithm to Solve the Robust Resource Constrained Multi-Project Scheduling Problem

نویسندگان: الهام نبي پور افروزي, عبدالله آقايي
عنوان مجله: AUT Journal of Modeling and Simulation
از صفحه: ۱۵
تا صفحه: ۳۲

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: ايران / Iran

Simulation based optimization of a stochastic supply chain considering supplier disruption: An agent-based modeling and reinforcement learning

نویسندگان: عبدالله آقايي, مجتبي حاجيان حيدري
عنوان مجله: Scientia Iranica
از صفحه: ۳۷۸۰
تا صفحه: ۳۷۹۵

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: ايران / Iran

تنظيم و كاليبراسيون مدل هاي پيچيده ي رايانه يي با رويكرد مهندسي-آماري مطالعه ي موردي: ماشين كاري به كمك ليزر

نویسندگان: زينب خلج, عبدالله آقايي, ياسر صميمي
عنوان مجله: مهندسي صنايع و مديريت
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۷

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: ايران / Iran

مدل سازي، كنترل و ارتقاء مديريت كيفيت سرويس و تعالي ارتباطات و فناوري اطالعات با مطالعه موردي شبكه مادرمخابراتي كشور

نویسندگان: محمدرضا زارع, عبدالله آقايي, احمد اصل حداد, ياسر صميمي
عنوان مجله: كنترل JOURNAL OF CONTROL
از صفحه: ۹
تا صفحه: ۲۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: ايران / Iran

شبيه سازي مسئله كنترل موجودي محصولات فسادپذير با هزينه سفارش دهي متغير به كمك پويايي هاي سيستم

نویسندگان: عبداله شريفي, عبدالله آقايي, دنيا رحماني
عنوان مجله: نشريه پژوهش هاي مهندسي صنايع در سيستم هاي توليد Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems (IERPS)
از صفحه: ۲۹
تا صفحه: ۴۴

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: اتريش / Austria

A multi-layer congested facility location problem with consideration of impatient customers in a queuing system

نویسندگان: امير اسحقي چالشتري, حامد جهاني, عبدالله آقايي, Dmitry Ivanov
عنوان مجله: IFAC-PapersOnLine
از صفحه: ۲۲۷۹
تا صفحه: ۲۲۸۴

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: ايران / Iran

Robust optimization for the resource-constrained multi-project scheduling problem with uncertain activity durations

نویسندگان: الهام نبي پور افروزي, عبدالله آقايي, اميرعباس نجفي
عنوان مجله: Scientia Iranica
از صفحه: ۳۶۱
تا صفحه: ۳۷۶

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: ايران / Iran

رويكرد چندپروژه ا ي استوار براي حل مسئلة زمانبندي چندپروژه اي با محدوديت منابع

نویسندگان: الهام نبي پور افروزي, عبدالله آقايي
عنوان مجله: مهندسي صنايع Journal of Industrial Engineering
از صفحه: ۲۹۱
تا صفحه: ۳۰۷

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: ايران / Iran

Determination of Criticality Indexes in the Remanufacturing Process A GERT-based Simulation Approach

نویسندگان: الهام بابائي, عبدالله آقايي, مجتبي حاجيان حيدري
عنوان مجله: Journal of Optimization in Industrial Engineering
از صفحه: ۸۹
تا صفحه: ۹۸

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: ايران / Iran

ارائه مدل مكان يابي-تخصيص چند سطحي در چارچوب شبكه هاي صف

نویسندگان: درين صفاري, عبدالله آقايي, عماد روغنيان
عنوان مجله: نشريه پژوهش هاي مهندسي صنايع در سيستم هاي توليد Journal of Industrial Engineering Research in Production Systems (IERPS)
از صفحه: ۴۹
تا صفحه: ۶۱

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Risk averse sourcing in a stochastic supply chain: A simulation-optimization approach

نویسندگان: مجتبي حاجيان حيدري, عبدالله آقايي
عنوان مجله: COMPUTERS and INDUSTRIAL ENGINEERING
از صفحه: ۶۲
تا صفحه: ۷۴

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A simulation-optimization approach for a multi-period multi-objective supply chain with demand uncertainty and an option contract

نویسندگان: مجتبي حاجيان حيدري, عبدالله آقايي, عمار جمالي منش
عنوان مجله: SIMULATION-TRANSACTIONS OF THE SOCIETY FOR MODELING AND SIMULATION INTERNATIONAL
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۳۹۵

ارائه مدل برنامه ريزي خطي براي مسئله ديرترين زمان ها در شبكه هاي پروژه با مدت زمان انجام غير قطعي

نویسندگان: رضا مروتدار, عبدالله آقايي, عماد روغنيان, احمد اصل حداد, مسعود معيني پور
عنوان مجله: مهندسي صنايع و مديريت شريف
از صفحه: ۳
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۳۹۵

پيش بيني سري هاي زماني مالي با استفاده از روش هالت- وينترز چندگام جلوتر

نویسندگان: حميد شهرياري, عبدالله آقايي, مريم نژادافراسيابي
عنوان مجله: تحقيقات مالي
از صفحه: ۵۰۵
تا صفحه: ۵۱۸

سال: ۱۳۹۵

توسعه ي مدل استوار چند بازه يي براي مواجهه با عدم قطعيت هيستوگرامي (مطالعه موردي مكان يابي تسهيلات)

نویسندگان: مريم خداوردي, عبدالله آقايي
عنوان مجله: مهندسي صنايع و مديريت شريف
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۷

سال: ۱۳۹۴

Risk measurement in the global supply chain using monte-carlo simulation

نویسندگان: مجتبي حاجيان حيدري, عبدالله آقايي
عنوان مجله: Journal Of Industrial Engineering And Management Studies
از صفحه: ۲
تا صفحه: ۱۲

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: تايوان / Taiwan

Improving Reliability in Multistage Processes With Autocorrelated Observations

نویسندگان: شروين اسدزاده, عبدالله آقايي, حميد شهرياري, سيد تقي اخوان نياكي
عنوان مجله: Quality Technology and Quantitative Management
از صفحه: ۱۴۴
تا صفحه: ۱۵۷

سال: ۱۳۹۴

ارائه روش نظارتي براي نظر كاوي در زبان فارسي با استفاده از لغت نامه و الگوريتم SVM

نویسندگان: سعيده علي مرداني, عبدالله آقايي
عنوان مجله: مديريت فناوري اطلاعات
از صفحه: ۳۴۵
تا صفحه: ۳۶۲

سال: ۱۳۹۴

شناسايي و تحليل روندهاي پژوهشي در رشته مهندسي صنايع در مقالات منتشر شده در بازه زماني 2012 تا 2015 ميلادي

نویسندگان: عبدالله آقايي, مجتبي حاجيان حيدري
عنوان مجله: فصلنامه آموزش مهندسي ايران
از صفحه: ۵۷
تا صفحه: ۷۴

سال: ۱۳۹۴

ارائه يك معماري سرويس گرا براي شبكه همكاري علمي در محيط علمي الكترونيكي

نویسندگان: جواد پورعباسي نجف آبادي, عبدالله آقايي, مجتبي حاجيان حيدري
عنوان مجله: سياست علم و فناوري
از صفحه: ۴۷
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: ايران / Iran

طراحي يك معماري سرويس گرا در محيط علم الكترونيكي براي توليد و انتشار علم و دانش

A Service-oriented Architecture for Generating and Sharing Science and Knowledge in the E-science Environment

نویسندگان: جواد پورعباسي نجف آبادي, عبدالله آقايي, مجتبي حاجيان حيدري
عنوان مجله: پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات Iranian Journal of Information Processing Management
از صفحه: ۲۶۵
تا صفحه: ۲۹۲

سال: ۱۳۹۳

قابليتهاي تشخيصي و اجرايي در نوآوري مديريت

نویسندگان: عبدالله آقايي, عطيه حجاريان كا شاني
عنوان مجله: مطالعات مديريت بهبود و تحول
از صفحه: ۹۹
تا صفحه: ۱۱۳

سال: ۱۳۹۳

كاربرد رويكرد زنجيره ي ماركوف در طراحي نمودار كنترل جمع تجمعي براي پايش رضايت و وفاداري براساس مشاهدات رضايت سنجي

نویسندگان: ياسر صميمي, عبدالله آقايي, حميد شهرياري
عنوان مجله: مهندسي صنايع و مديريت شريف
از صفحه: ۱۵
تا صفحه: ۲۵

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Crowdsourcig contests understanding the effect of competitors participation history on their performance

نویسندگان: هانيه جوادي خسرقي, عبدالله آقايي
عنوان مجله: BEHAVIOUR and INFORMATION TECHNOLOGY
از صفحه: ۳۷
تا صفحه: ۴۱

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

The application of proportional hazards and frailty models to multistage processes surveillance

نویسندگان: شروين اسدزاده, عبدالله آقايي, حميد شهرياري, سيد تقي اخوان نياكي
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY
از صفحه: ۴۶۱
تا صفحه: ۴۷۰

سال: ۱۳۹۳

Mahalanobis Taguchi system a review

نویسندگان: الهام قاسمي, عبدالله آقايي, اليزابت كادني
عنوان مجله: International Journal of Quality and Reliability Management
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

An Agent-Based Knowledge Management Framework for Marketing-Mix Decision Making

نویسندگان: معصومه مرادي, عبدالله آقايي, منيره حسيني
عنوان مجله: International Journal of Strategic Decision Sciences
از صفحه: ۱۱۰
تا صفحه: ۱۲۹

سال: ۱۳۹۲

Evaluating option sensitivities in financial markets using linkelihood ratio method path wise sensitivity and patch wise-likelihood ratio decomposition methods

نویسندگان: امين رضا عطاري مقدم, عبدالله آقايي
عنوان مجله: international research journal of applied and basic sciences
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

simulating financial risk of companies using vibrato monte carlo and allargando vibrato monte carlo

نویسندگان: امين رضا عطاري مقدم, عبدالله آقايي
عنوان مجله: RESEARCH JOURNAL OF RECENT SCIENCES
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: ايران / Iran

A New Mathematical Approach based on Conic Quadratic Programming for the Stochastic Time Cost Tradeoff problem in project management

نویسندگان: محمدرضا پيغامي, عبدالله آقايي, هادي مختاري
عنوان مجله: International Journal of Industrial Engineering and Productional Research
از صفحه: ۱۷۷
تا صفحه: ۱۸۸

سال: ۱۳۹۲

مديريت ريسك تامين با استفاده از ابزار ارزش در معرض ريسك مبتني بر تئوري مقدار فرين

نویسندگان: معصومه مهرعلي دهنوي, عبدالله آقايي, مصطفي ستاك
عنوان مجله: پژوهشنامه بازرگاني
از صفحه: ۱۶۱
تا صفحه: ۱۹۴

سال: ۱۳۹۲

قابليت اطمينان و بررسي خرابي تعاملي

نویسندگان: فرزانه نظري زاده, عبدالله آقايي
عنوان مجله: صنعت هوشمند
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

برآورد ضرايب تعاملي به منظور تجزيه و تحليل خرابي هاي تعاملي

نویسندگان: فرزانه نظري زاده, عبدالله آقايي
عنوان مجله: صنعت هوشمند
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

Network revenue management under specific choice models

نویسندگان: فرهاد اعتباري, عبدالله آقايي, عمار جلالي منش
عنوان مجله: international journal of science and technology
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: ايران / Iran

Couse-Seecting Charts Based om Proportional Hazards and Binary Frailty Models

نویسندگان: شروين اسدزاده, عبدالله آقايي, حميد شهرياري
عنوان مجله: International Journal of Industrial Engineering and Productional Research
از صفحه: ۱۰۷
تا صفحه: ۱۱۲

سال: ۱۳۹۲

An Algorithm to Obtain Possibly Critical Paths in Imprecise Project Networks

نویسندگان: رضا مروتدار, عبدالله آقايي, عماد روغنيان, احمد اصل حداد
عنوان مجله: iranian journal of operations research
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

به كارگيري سيستم چند عامله هوشمند در تصميم گيري با رويكرد مديريت دانش

نویسندگان: معصومه مرادي, عبدالله آقايي, منيره حسيني
عنوان مجله: مديريت فناوري اطلاعات
از صفحه: ۲۱۹
تا صفحه: ۲۴۴

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: هلند / Netherlands

using fraility models to account for heterogeneity in multistage manufacturing and service processes

نویسندگان: شروين اسدزاده, عبدالله آقايي, حميد شهرياري
عنوان مجله: QUALITY and QUANTITY
از صفحه: ۵۹۳
تا صفحه: ۶۰۴

سال: ۱۳۹۲

برنامه ريزي شبكه تامين با در نظر گرفتن ريسك

نویسندگان: معصومه مهر علي دهنوي, عبدالله آقايي, مصطفي ستاك
عنوان مجله: ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS-CORDOBA ARGENTINA-MISCELANEA
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: هلند / Netherlands

knowledge-collector agents Applying intelligent agents in marketing decisions with knowledge management approach

نویسندگان: معصومه مرادي, عبدالله آقايي, منيره حسيني
عنوان مجله: KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS
از صفحه: ۱۸۱
تا صفحه: ۱۹۳

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Compound-Estimator Based Cause-Selecting Control Chart for Monitoring multistage processes

نویسندگان: شروين اسدزاده, ياسر زره ساز, عباس سقايي, عبدالله آقايي
عنوان مجله: COMMENTS ON INORGANIC CHEMISTRY
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۱

The IUFP Algorithm for Generating Simulation Heart

نویسندگان: الهام شادكام, عبدالله آقايي
عنوان مجله: اميركبير
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۱

Customer relationship termination problem for beta-geometric/beta-binomial model of customer behavior

نویسندگان: ياسر صميمي, عبدالله آقايي, حميد شهرياري
عنوان مجله: iranian journal of operations research
از صفحه: ۸۳
تا صفحه: ۹۴

سال: ۱۳۸۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Monitoring heterogeneous serially correlated usage behavior in subscription-based services

نویسندگان: ياسر صميمي, عبدالله آقايي
عنوان مجله: JOURNAL OF APPLIED STATISTICS
از صفحه: ۱۷۶۱
تا صفحه: ۱۷۷۷

سال: ۱۳۸۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Using logistic regression formulation to monitor heterogeneous usage rate for subscription-based services

نویسندگان: ياسر صميمي, عبدالله آقايي
عنوان مجله: COMPUTERS and INDUSTRIAL ENGINEERING
از صفحه: ۸۹
تا صفحه: ۹۸