محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

بهينه سازي قالب كشش عميق ورق جهت دست يابي به بيش ترين عمق كشش

نویسندگان: سيدحميد سيدصالحي, فرنوش تركي, عبدالحسين جلالي اقچاي, محمد جواد بختياري دوست

SeyedHamid SeyedSalehi, Farnoosh Torki, Abdolhossien Jalali Aghchai, Mohammad javad Bakhtiari doost

عنوان همایش: ششمين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مهندسي برق، كامپيوتر، مكانيك و مكاترونيك در ايران و جهان اسلام

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

بررسي شكل پذيري ورق فلزي با استفاده از فرآيند كشش عميق و به دست آوردن ضرايب ماده با بهره گيري از تست كشش

نویسندگان: سيدحميد سيدصالحي, فرنوش تركي, عبدالحسين جلالي اقچاي, محمد جواد بختياري دوست

SeyedHamid SeyedSalehi, Farnoosh Torki, Abdolhossien Jalali Aghchai, Mohammad javad Bakhtiari doost

عنوان همایش: ششمين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مهندسي برق، كامپيوتر، مكانيك و مكاترونيك در ايران و جهان اسلام

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

Theoretical Analysis of Formability in Forming Process of Metallic Bipolar Plates by Using Stamping Process

نویسندگان: هاجر حمزه جونقاني, عبدالحسين جلالي اقچاي, محمد مؤمني فر

Hajar Hamzeh joneghani, Abdolhossien Jalali Aghchai, Momhammad Momenifar

عنوان همایش: يازدهمين سمينار پيل سوختي ايران

11 th Ianian Fuel Cell Seminar

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

Experimental analysis of formability of stainless steel 316L metallic bipolar plates

نویسندگان: محمد مؤمني فر, عبدالحسين جلالي اقچاي

Momhammad Momenifar, Abdolhossien Jalali Aghchai

عنوان همایش: يازدهمين سمينار پيل سوختي ايران

11 th Ianian Fuel Cell Seminar

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

بهينه سازي چند منظوره و شبيه سازي فورج داغ قطعه ديسكي آلياژ آلومينيوم AA7075-T6

نویسندگان: پژمان كياني, مجيد قريشي, عبدالحسين جلالي اقچاي

Pejman Kiani, Majid Ghoreishi, Abdolhossien Jalali Aghchai

عنوان همایش: هجدهمين همايش ملي و هفتمين كنفرانس بين المللي انجمن مهندسي ساخت و توليد ايران

ICME 2022

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۰۴

بررسي توزيع ضخامت و محل پارگي ورق دو لايه مس- آلومينيوم در فرايند اتساع گرم

نویسندگان: امين علي محمدي, عبدالحسين جلالي اقچاي

Amin Alimohammadi, Abdolhossien Jalali Aghchai

عنوان همایش: شانزهمين همايش ملي و پنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي ساخت و توليد

ICME2019

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

بررسي تجربي حد شكل پذيري ورق دو لايه مس-آلومينيوم در دماي بالا

نویسندگان: امين علي محمدي, عبدالحسين جلالي اقچاي

Amin Alimohammadi, Abdolhossien Jalali Aghchai

عنوان همایش: پانزدهمين همايش ملي و چهارمين كنفرانس بين¬المللي مهندسي ساخت و توليد

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

بررسي تجربي و المان محدود چروكيدگي و كرنش موثر در فرآيند هيدروفرمينگ لوله هاي فولاد زنگ نزن استوانه اي جهت ايجاد شكل كروي

نویسندگان: اميرحسين كريمي پريدري, شاهين خستوان, عبدالحسين جلالي اقچاي, فرزاد شهري

Amirhossein Karimi paridari, Shahin Khastavan, Abdolhossien Jalali Aghchai, Farzad Shahri

عنوان همایش: هفتمين كنفرانس بين المللي مهندسي مواد و متالورژي

7th International Conference on Materials Engineering and Metallurgy

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۲۱

بررسي تجربي تاثير شعاع ماتريس بر روي كيفيت سطح حاصل از فرايند برش دقيق

نویسندگان: محمدرضا داودي, عبدالحسين جلالي اقچاي, صادق رحمتي

Davodi Mohammadreza, Abdolhossien Jalali Aghchai, Sadegh Rahmati

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك و هوافضا

2nd International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۲۱

تاثير جنس صفحه پشتيبان بر رفتار برشي اتصال ايجاد شده توسط جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي نقطه اي آلياژ آلومينيوم 6T-7075

نویسندگان: محمد كاظمي نصرآبادي, عبدالحسين جلالي اقچاي, سخايي اميرحسين

Mohammad Kazemi Nasrabadi, Abdolhossien Jalali Aghchai, sakhaie Amirhossein

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك و هوافضا

2nd International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۸

بررسي تجربي قابليت شكل دهي ورق هاي چندلايه الياف- فلزي در فرايند كشش هيدرومكانيكي

نویسندگان: عليرضا سعادت فرد, مهدي گردويي, عبدالحسين جلالي اقچاي, ابوالفضل طاهرخاني

, , Abdolhossien Jalali Aghchai,

عنوان همایش: سومين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي برق، مكانيك و مكاترونيك

3rd National and 1st International Conference on Applied Researches in Electrical Mechanical and Mechantronics Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۲

بررسي تجربي چين خوردگي در فرآيند كشش عميق هيدرومكانيكي ورق ساندويچي

نویسندگان: عبدالحسين جلالي اقچاي, بابك صديقي

Abdolhossien Jalali Aghchai,

عنوان همایش: بيست و سومين همايش بين المللي مهندسان مكانيك ايران

ISME 2015

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۲

بررسي تجربي شكل پذيري ورق هاي ساندويچي آلومينيم/پلي يورتان/آلومينيم در مسير بارگذاري كشش دو محوري متقارن

نویسندگان: غلامحسن پايگانه, عبدالحسين جلالي اقچاي, مرتضي تاجيك

, Abdolhossien Jalali Aghchai,

عنوان همایش: بيست و سومين همايش بين المللي مهندسان مكانيك ايران

ISME 2015

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۰

تئوري حد بالا و شبيه سازي المان محدود اكستروژن زاويه اي در كانال هاي هم مقطع دايره اي

نویسندگان: سوگند بيگلري, مهدي ظهور, عبدالحسين جلالي اقچاي

Sogand Biglari, Mehdi Zohoor, Abdolhossien Jalali Aghchai

عنوان همایش: هفتمين همايش ملي مهندسي مكانيك

7th National Conference of Mechanical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۵

بررسي اثر درصد رطوبت مواد، دما و سرعت در فرايند اكستروژن مستقيم بر تنش و كرنش ايجاد شده در پيشرانه هاي جامد دو پايه با استفاده از طرح مركب مركزي

نویسندگان: فرهاد نوربخش كاشكي, عبدالحسين جلالي اقچاي, الياس تقي زاده

Farhad Nourbakhsh Kashki, Abdolhossien Jalali Aghchai,

عنوان همایش: اولين همايش سراسري ايمني مواد پر انرژي

The First National Conference on Energic Materials Saftey

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۷

بررسي فرايند اكستروژن در كانالهاي هم مقطع زاويه دار براي توليد آلياژ آلومينيوم 8090 با استفاده از روش هاي حد بالايي و المان محدود

Investigation of ECAP Process for Manufacturing of Aluminum Alloy (Al8090) by using Upper Bound and Finite Element Methods

نویسندگان: سوگند بيگلري, مهدي ظهور, عبدالحسين جلالي اقچاي

Sogand Biglari, Mehdi Zohoor, Abdolhossien Jalali Aghchai

عنوان همایش: هشتمين همايش مشترك و سومين كنفرانس بين المللي مواد مهندسي و متالورژي

8th Congress 3rd International Engineering Materials and Metallurgy Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۱۶

بررسي تجربي و المان محدود نيروهاي شكل دهي و پارگي ورق آلومينيم در فرايند چرخكاري برشي

نویسندگان: عبدالحسين جلالي اقچاي, امين قاسمي مقدم

Abdolhossien Jalali Aghchai,

عنوان همایش: هشتمين همايش دانشجويي مهندسي مكانيك ايران

The 8th student conference on Mechanical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

Investigation of spring-back in bimetallic tubes bending process using FEM and Experimental Methods

نویسندگان: عبدالحسين جلالي اقچاي, مصطفي مودي

Abdolhossien Jalali Aghchai,

عنوان همایش: كنفرانس دو سالانه بين المللي مكانيك جامدات تجربي

The Bi-Annual International Conference on Experimental Solid Mechanics (X-Mech-2014)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

Theoretical and Experimental Investigation of the effects of Bimetallic Tubes Bending Process Parameters on Spring-back

نویسندگان: عبدالحسين جلالي اقچاي, مصطفي مودي

Abdolhossien Jalali Aghchai,

عنوان همایش: كنفرانس دو سالانه بين المللي مكانيك جامدات تجربي

The Bi-Annual International Conference on Experimental Solid Mechanics (X-Mech-2014)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۴

Effect of friction stir processing on mechanical properties of surface composite of Cu reinforced with Cr particles

نویسندگان: بهرام امان اله خياوي, عبدالحسين جلالي اقچاي, محمدرضا ارباب تفتي, محمدكاظم بشارتي گيوي, جلال جعفري

, Abdolhossien Jalali Aghchai, , ,

عنوان همایش:

4th International Conference on Ultrafine Grained and NanoStructured Materials (UFGNSM 2013)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

شبيه سازي نيروي تسليم و شاخص تسليم همزمان در ورق هاي چند لايه فلزي با استفاده از شبكه عصبي

نویسندگان: عبدالحسين جلالي اقچاي, پويا عزيزي

Abdolhossien Jalali Aghchai,

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

21st Annual International Conference on Mechanical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

بررسي تجربي تاثير شعاع ابزار بر عمليات شكل دهي ورق آلومنيوم به روش چرخكاري تك پاسه با استفاده از دوران ابزار

نویسندگان: جواد تاج ابادي, عبدالحسين جلالي اقچاي

, Abdolhossien Jalali Aghchai

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

21st Annual International Conference on Mechanical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

بررسي خستگي فنر پابند پاندرول به كمك روش هاي عددي و تجربي

نویسندگان: محسن چگني, عبدالحسين جلالي اقچاي, سيدوحيد محمدي

, Abdolhossien Jalali Aghchai,

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

21st Annual International Conference on Mechanical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷

پرداختكاري سطح آيروديناميكي با استفاده از جريان چرخشي مواد ساينده

نویسندگان: فراز خدايي, حامد اديبي, عبدالحسين جلالي اقچاي

, , Abdolhossien Jalali Aghchai

عنوان همایش: بيست و يكمين كنفرانس بين المللي مهندسي مكانيك

21st Annual International Conference on Mechanical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۱

بررسي خواص مكانيكي و ريزساختار كامپوزيت زمينه مسي تقويت شده با ذرات كروم توليد شده به روش فراوري اصطكاكي اغتشاشي

نویسندگان: بهرام امان اله اوغلي خياوي, جلال جعفري, عبدالحسين جلالي اقچاي, محمدكاظم بشارتي گيوي

Bahram Amanollah oghli khiavi, Jalal jafari, Abdolhossien Jalali Aghchai, Mohammadkazem Besharati Givi

عنوان همایش: هفتمين كنفرانس دانشجويي مهندسي مكانيك ايران