طراحي مكانيزم و شبيه سازي نرم افزاري حركت مكانيزم لرزاننده درخت جهت چيدن ميوه پسته

نام اساتید: عبدالحسين جلالي اقچاي, مهرداد كازروني
Abdolhossien Jalali Aghchai, Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : عليرضا بختور

بررسي تئوري بازگشت فنري در فرايند خمكاري ورق هاي FLM و مقايسه نتايج ان با نتايج تجربي و المان محدود موجود

نام اساتید: عبدالحسين جلالي اقچاي, مهدي ظهور
Abdolhossien Jalali Aghchai, Mehdi Zohoor
نام دانشجو : بهروز مرادخاني

مطالعه تجربي توزيع ضخامت و بازگشت فنري در فرآيند شكل دهي تدريجي تك نقطه اي ورق آلومينيمومي به همراه پد الاستيك

نام اساتید: عبدالحسين جلالي اقچاي, مهرداد كازروني
Abdolhossien Jalali Aghchai, Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : سيدعليرضا جوادپور

بررسي تجربي پارگي ورق آلومينيومي همراه با پد پلي اورتان در فرآيند شكل دهي تدريجي دو نقطه اي

نام اساتید: عبدالحسين جلالي اقچاي, جمال زماني اشني
Abdolhossien Jalali Aghchai, Jamal Zamani
نام دانشجو : عليرضا اعتمادي

تحليل تجربي تئوري و المان محدود برگشت فنري و تغيير شكل سطح مقطع در فرايند همكاري سه نقطه لوله فلزي چند لايه جدار نازك

نام اساتید: عبدالحسين جلالي اقچاي, مهرداد كازروني
Abdolhossien Jalali Aghchai, Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : نويدرضا پهلواني

بررسي تجربي شكل پذيري گرم ورق هاي متصل شده با FSW

نام اساتید: عبدالحسين جلالي اقچاي, مهرداد كازروني
Abdolhossien Jalali Aghchai, Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : امين جلالي

طراحي پيش فرم نورج قطعات درپوش آلومينيومي با بهره گيري از خطوط هم پتانسيل الكتريكي

نام اساتید: عبدالحسين جلالي اقچاي, مهرداد كازروني
Abdolhossien Jalali Aghchai, Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : فاطمه ارجمندزاده

بررسي تجربي كيفيت محصول در شكل دهي ورق با روش الكترومغناطيسي

نام اساتید: عبدالحسين جلالي اقچاي, مجيد قريشي
Abdolhossien Jalali Aghchai, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : علي هدايتي راد

تحليل فرآيند خمكاري آزاد فضايي لوله هاي فلزي بوسيله روش اجزاء محدود

نام اساتید: عبدالحسين جلالي اقچاي, مجيد قريشي
Abdolhossien Jalali Aghchai, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : محمدسجاد زنده دل

طراحي قالب و تحليل فرايند كشش عميق ورق هاي زنگ نزن فولادي با بهره گيري از منحني حد شكل پذيري

نام اساتید: عبدالحسين جلالي اقچاي
Abdolhossien Jalali Aghchai
نام دانشجو : محمدجواد بختياري دوست

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۰

تحليل تجربي و المان محدود شكل دهي حلقه در لوله فلزي با بهره گيري از فرايند شكل دهي غلتكي

نام اساتید: عبدالحسين جلالي اقچاي, مجيد قريشي
Abdolhossien Jalali Aghchai, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : محمد خراساني گرده كوهي

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۰

تحليل تجربي شكل دهي در لوله فلزي با بهره گيري از ماده الاستوري

نام اساتید: عبدالحسين جلالي اقچاي, مجيد قريشي
Abdolhossien Jalali Aghchai, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : محمدرضا صبور

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۰

تحليل المان محدود فرايند شكل دهي حلقه در لوله فلزي با بهره گيري ماده الاستوري

نام اساتید: عبدالحسين جلالي اقچاي, مجيد قريشي
Abdolhossien Jalali Aghchai, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : مهدي زهره وند

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۹

تحليل المان محدود شكل دهي الكترومغناطيسي لوله جهت توليد حلقه روي آن

نام اساتید: عبدالحسين جلالي اقچاي, سهيل نخودچي
Abdolhossien Jalali Aghchai, Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : محمدعلي محمدي سنجاني

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

شبيه سازي عددي بارگذاري پروتز زانو

نام اساتید: مهكامه شربت دار, عبدالحسين جلالي اقچاي, آيسا رسولي
Mahgol Sharbatdar, Abdolhossien Jalali Aghchai, Aisa Rassoli
نام دانشجو : علي باقري نژاد

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۹

شبيه سازي فرايند شكل دهي غلتكي سرد ورق جهت توليد لوله درزدار

نام اساتید: عبدالحسين جلالي اقچاي, سهيل نخودچي
Abdolhossien Jalali Aghchai, Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : محمد آزادخاني

تاریخ:

بررسي اثر پارامترهاي فرايند ساخت بر خواص مكانيكي نمونه پليمري حاوي نانو لوله كربن ساخته شده به روش FDM

نام اساتید: عبدالحسين جلالي اقچاي, سهيل نخودچي
Abdolhossien Jalali Aghchai, Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : علي مهريزي

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۹

تحليل عددي شكل پذيري و ورق فلزي در فرايند شكل دهي تدريجي يك نقطه اي به كمك فشار سيال

نام اساتید: عبدالحسين جلالي اقچاي, سهيل نخودچي
Abdolhossien Jalali Aghchai, Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : محمد زارع

تاریخ:

بررسي ارتعاش در حين فرآيند بر سختي نمونه ي فلزي ساخته شده به روش رسوب نشاني مستقيم فلزي

نام اساتید: عبدالحسين جلالي اقچاي, مهرداد كازروني
Abdolhossien Jalali Aghchai, Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : اميرمهدي علي خاني

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۸

تحليل تجربي اثر پارامترهاي هندسي و ساخت به استحكام فشاري سازه متخلخل پليمري با سلول واحد كلوين

نام اساتید: عبدالحسين جلالي اقچاي, مهرداد كازروني
Abdolhossien Jalali Aghchai, Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : رضا فراهاني

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۸

طراحي و ساخت دستگاه نورپردازي حرفه اي سينما

نام اساتید: عبدالحسين جلالي اقچاي, سهيل نخودچي
Abdolhossien Jalali Aghchai, Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : مهدي جمالي

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

عيب يابي در ورق فلزي قبل از ورود به خط توليد به منظور حذف بخش عيب دار از ورق

نام اساتید: عبدالحسين جلالي اقچاي, سهيل نخودچي
Abdolhossien Jalali Aghchai, Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : رضا جعفري

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۹

تحليل تنش و تغيير شكل درفرايند رول فرمينگ فولاد زنگ با در نظر گرفتن اثر Spring back

نام اساتید: محمد راوندي, عبدالحسين جلالي اقچاي, امير يزدان مهر
Mohammad Ravandi, Abdolhossien Jalali Aghchai, Amir Yazdanmehr
نام دانشجو : محمدامين بندري

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۸

شبيه سازي المان محدود فرآيند شكل دهي نوار فلزي

نام اساتید: عبدالحسين جلالي اقچاي, سهيل نخودچي
Abdolhossien Jalali Aghchai, Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : محمدحسين رسولي

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۹

تحليل فرايند Spliting spinning به كمك روش المان محدود

نام اساتید: عبدالحسين جلالي اقچاي, سهيل نخودچي
Abdolhossien Jalali Aghchai, Soheil Nakhodchi
نام دانشجو : علي گرجي

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۹

بررسي طراحي مفهومي توربين شعاعي جريان خروجي براي سيكل ارگانيك رانكين

نام اساتید: محمد راوندي, عبدالحسين جلالي اقچاي, امير يزدان مهر
Mohammad Ravandi, Abdolhossien Jalali Aghchai, Amir Yazdanmehr
نام دانشجو : ميلاد مرادخاني