مشخصات فردی

نام: عبدالحسین

نام خانوادگی: جلالی اقچای


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: jalali@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AbdolhossienJalaliAghchai


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: دانشیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک

گرایش: ساخت و تولید

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک