تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۰۴

بررسي رويكردهاي مبتني بر يادگيري ماشين و رويكردهاي واژگاني در تشخيص نظرات هرز (اسپم )در شبكه هاي اجتماعي

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : ميررضا موسوي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

امكان سنجي و موانع پياده سازي اينتر نت اشيا در ايران

نام اساتید: شهريار محمدي, منيره حسيني , منيره حسيني , شهناز پيروزفر
Shahriar Mohammadi, Moniereh Hosseini, Moniereh Hosseini,
نام دانشجو : مهديس السادات شبيري

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۴/۱۰

بررسي عامل جاده در كاهش تصادفات رانندگي در ايران با استفاده از شبكه هاي عصبي مطالعه موردي استان زنجان

نام اساتید: شهريار محمدي, منيره حسيني , منيره حسيني
Shahriar Mohammadi, Moniereh Hosseini, Moniereh Hosseini
نام دانشجو : اسمعيل كبودوند

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۷

ارتقا امنيتي پرداختهاي موبايل در ايران

نام اساتید: شهريار محمدي, منيره حسيني , منيره حسيني , داود كريم زادگان
Shahriar Mohammadi, Moniereh Hosseini, Moniereh Hosseini,
نام دانشجو : فروغ السادات ميركريم زاده تفتي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۱۷

بررسي بهبود سيستم هاي پيشنهاد دهنده درفناوري اطلاعات - مطالعه موردي سيستم حمل و نقل انلاين الو پيك

نام اساتید: شهريار محمدي, حجت اله حميدي, حجت اله حميدي, داود كريم زادگان
Shahriar Mohammadi, Hojatollah Hamidi, Hojatollah Hamidi,
نام دانشجو : اميرحسين آقاصالحي مرزيجراني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳

ارائه مدلي براي احراز هويت آنلاين

نام اساتید: شهريار محمدي, محمدجعفر تارخ, رضا رمضانيان, داود كريمزادگان
Shahriar Mohammadi, Mohammad Jafar Tarokh, Reza Ramezanian,
نام دانشجو : حبيب اله صالح الوستاني

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

ارائه چارچوب براي استفاده از امكانات اينترنت اشيا در مديريت تداوم سازمان هاي ارائه دهنده خدمات فناوري اطلاعات

نام اساتید: شهريار محمدي, سميه عليزاده, محمودرضا هاشمي, سميه عليزاده
Shahriar Mohammadi, Somayeh Alizadeh, , Somayeh Alizadeh
نام دانشجو : زهرا رضواني

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

ارائه يك سيستم تشخيص نفوذ خوديادگيرنده مبتني بر شبكه عصبي

نام اساتید: شهريار محمدي, منيره حسيني , علي بنيادي نائيني, منيره حسيني
Shahriar Mohammadi, Moniereh Hosseini, , Moniereh Hosseini
نام دانشجو : فاطمه اميري

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

ارائه مدلي براي ارزيابي ارزش كاربران رسانه هاي اجتماعي - وبسايت هاي نقد و بررسي محصولات

نام اساتید: شهريار محمدي, محمدجعفر تارخ, حجت اله حميدي, محمد فتحيان, بهروز مينايي, ياسر صميمي
Shahriar Mohammadi, Mohammad Jafar Tarokh, Hojatollah Hamidi, , , Yaser Samimi
نام دانشجو : روجيار پيرمحمدياني

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

ارائه مدل يكپارچه جهت زمانبندي توليد و تحويل محصول در سيستم جريان كارگاهي

نام اساتید: شهريار محمدي, رضا رمضانيان
Shahriar Mohammadi, Reza Ramezanian
نام دانشجو : علي چراغعلي خاني

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

طراحي و پياده سازي يك ساز و كار امنيتي براي سيستم عامل اندرويد در ايران

نام اساتید: شهريار محمدي, سميه عليزاده, علي بنيادي, رضا رمضانيان
Shahriar Mohammadi, Somayeh Alizadeh, , Reza Ramezanian
نام دانشجو : رسول مرادي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

عوامل مؤثر بر پذيرش بانكداري همراه در ايران

نام اساتید: شهريار محمدي, ياسر صميمي, عماد روغنيان, سعيد پارسا
Shahriar Mohammadi, Yaser Samimi, Emad Roghanian,
نام دانشجو : دانيال مهراد

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

حفظ حريم خصوصي داده هاي منتشر شده در شبكه هاي اجتماعي

نام اساتید: شهريار محمدي, منيره حسيني , داود كريم زادگان, ياسر صميمي
Shahriar Mohammadi, Moniereh Hosseini, , Yaser Samimi
نام دانشجو : زهرا رفيعي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸

پيش‌بيني روند بازار بورس بوسيله هوشمندي سازي روش‌هاي تجزيه و تحليل فني با به كارگيري روش‌هاي هوش مصنوعي"

نام اساتید: شهريار محمدي, منيره حسيني , داود كريم زادگان, ياسر صميمي
Shahriar Mohammadi, Moniereh Hosseini, , Yaser Samimi
نام دانشجو : رضا كشمير

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۴

بهينه‌سازي انرژي در اينترنت اشياء با استفاده از دو الگوريتم كلوني مورچگان و كلوني زنبور عسل

نام اساتید: شهريار محمدي, محمدجعفر تارخ, علي بنيادي, ياسر صميمي
Shahriar Mohammadi, Mohammad Jafar Tarokh, , Yaser Samimi
نام دانشجو : مريم حاجي شاه كرم

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۵

ارائه يك مدل تركيبي كارا از سيستم تشخيص نفوذ مبتني بر امضاءو ناهنجاري با استفاده از الگوريتم يادگيري عميق

Presenting An Efficient And Combination Model of IDS Base on Signature And Anomaly using Deep Laerning Algorithm

نام اساتید: شهريار محمدي, منيره حسيني , سميه عليزاده, ياسر صميمي
Shahriar Mohammadi, Moniereh Hosseini, Somayeh Alizadeh, Yaser Samimi
نام دانشجو : امين نمدچيان

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۵

ارائه يك مدل تركيبي به منظور بهبود سيستم هاي تشخيص نفوذبراي حملات مبتني بر وب با استفاده از رويكرد يادگيري عميق.

A Hybrid Model To Improve Intrusion Detection Systems In Web based Attack Using Deep Learning Approach

نام اساتید: شهريار محمدي, منيره حسيني , سميه عليزاده, ياسر صميمي
Shahriar Mohammadi, Moniereh Hosseini, Somayeh Alizadeh, Yaser Samimi
نام دانشجو : امين نمدچيان

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۵

پروپوزال

نام اساتید: شهريار محمدي, منيره حسيني , سميه عليزاده, ياسر صميمي, محمدجعفر تارخ
Shahriar Mohammadi, Moniereh Hosseini, Somayeh Alizadeh, Yaser Samimi, Mohammad Jafar Tarokh
نام دانشجو : امين نمدچيان

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۰

ارائه مدلي جهت حفظ محرمانگي در پردازش داده هاي كلان

نام اساتید: شهريار محمدي, منيره حسيني , مصطفي ستاك
Shahriar Mohammadi, Moniereh Hosseini, Mostafa Setak
نام دانشجو : گلنارالسادات افضلي بروجني

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۰

ارائه چارچوبي براي ارزش ايجاد شده از طريق رسانه هاي اجتماعي در كسب و كارها

نام اساتید: شهريار محمدي, منيره حسيني , مصطفي ستاك
Shahriar Mohammadi, Moniereh Hosseini, Mostafa Setak
نام دانشجو : رزا همت خواه

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

ارائه مدلي براي پرداخت موبايلي مبتني بر فناوري NFC در ايران

نام اساتید: شهريار محمدي, سميه عليزاده, سميه عليزاده
Shahriar Mohammadi, Somayeh Alizadeh, Somayeh Alizadeh
نام دانشجو : مهدي برخورداري فيروزآبادي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

معرفي يك سيستم تشخيص نفوذ ملي

نام اساتید: شهريار محمدي, حجت اله حميدي, حجت اله حميدي
Shahriar Mohammadi, Hojatollah Hamidi, Hojatollah Hamidi
نام دانشجو : رجبعلي حاجي ميرزائي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۵

ارائه چارچوبي مبتني بر رايانش ابري براي سيستم آموزشي

نام اساتید: شهريار محمدي, داود كريم زادگان, محمدجعفر تارخ, محمدجعفر تارخ
Shahriar Mohammadi, , Mohammad Jafar Tarokh, Mohammad Jafar Tarokh
نام دانشجو : يوسف امدادي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۵

تاثير اعتماد در بهبود عملكرد سيستم هاي توصيه گر شبكه هاي اجتماعي

نام اساتید: شهريار محمدي, دنيا رحماني, دنيا رحماني, داود كريم زادگان
Shahriar Mohammadi, Donya Rahmani, Donya Rahmani,
نام دانشجو : منا شيري كوزه تير

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۵

امنيت سيسم هايSCADA

نام اساتید: شهريار محمدي, سيدجواد حسيني نژاد, سيدجواد حسيني نژاد, كامران اعتمادمقدم
Shahriar Mohammadi, Seyed Javad Hosseininezhad, Seyed Javad Hosseininezhad,
نام دانشجو : حسين ياوري

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۲

معرفي كدل بهبود يافته از لحاظ امنيتي براي پرداخت الكترونيكي مبتني بر موبايل

نام اساتید: شهريار محمدي, احمد فراهي, حجت اله حميدي, حجت اله حميدي
Shahriar Mohammadi, , Hojatollah Hamidi, Hojatollah Hamidi
نام دانشجو : ميرميلاد حسيني

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

بررسي و ارائه يك سيستم مدييت زنجيره تامينمبتني بر تكنولوزي رايانش ابري.

نام اساتید: شهريار محمدي, محمدجعفر تارخ, محمدجعفر تارخ
Shahriar Mohammadi, Mohammad Jafar Tarokh, Mohammad Jafar Tarokh
نام دانشجو : علي ميرزائي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

تاثيركاربري نظريه صف برروي كسب وكار(كاهش زمان انتظاردر پمپ بنزين ها- الكترونيكي

نام اساتید: شهريار محمدي, محمدجعفر تارخ, محمدجعفر تارخ
Shahriar Mohammadi, Mohammad Jafar Tarokh, Mohammad Jafar Tarokh
نام دانشجو : سجاد نبوي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

ارائه يك روش همبسته سازي هشدارها به منظور تشخيص حملات كند.

نام اساتید: شهريار محمدي, مصطفي ستاك, مصطفي ستاك
Shahriar Mohammadi, Mostafa Setak, Mostafa Setak
نام دانشجو : فرشيد ميري

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

ارائه مدلي جديد مبتني بر sms براي پرداخت با تلفن همراه در ايران .

نام اساتید: شهريار محمدي, منيره حسيني , منيره حسيني
Shahriar Mohammadi, Moniereh Hosseini, Moniereh Hosseini
نام دانشجو : دياكو سعادي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۶

امكان سنجي پياده سازي رايانش ابري در سازمان ها و صنايع ايران

نام اساتید: شهريار محمدي, سميه عليزاده, سميه عليزاده
Shahriar Mohammadi, Somayeh Alizadeh, Somayeh Alizadeh
نام دانشجو : الياس فتحي كيادهي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۶

روشهاي تشخيص بد افزار و توسعه شيوه اي جديد در تشخيص بدافزار

نام اساتید: شهريار محمدي, سميه عليزاده, سميه عليزاده
Shahriar Mohammadi, Somayeh Alizadeh, Somayeh Alizadeh
نام دانشجو : محمود كرمي پور

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۱۰

بررسي وامن سازي درمراحل واگذاري انتقال وپرداخت چك هاي الكترونيكي - الكترونيكي

نام اساتید: شهريار محمدي, محمدجعفر تارخ, محمدجعفر تارخ
Shahriar Mohammadi, Mohammad Jafar Tarokh, Mohammad Jafar Tarokh
نام دانشجو : عليرضا قاسمياني بافقي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

بررسي عوامل موثر برپذيرش بانكداري همراه از ديدگاه مشتريان - الكترونيكي

نام اساتید: شهريار محمدي, سميه عليزاده, سميه عليزاده
Shahriar Mohammadi, Somayeh Alizadeh, Somayeh Alizadeh
نام دانشجو : ساجده كارخانه

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

ارائه مدلي جهت نمايش اطلاعات آنلاين اتوبوس هاي شهري بي آر تي خط تجريش راه آهن - الكترونيكي

نام اساتید: شهريار محمدي, منيره حسيني , منيره حسيني
Shahriar Mohammadi, Moniereh Hosseini, Moniereh Hosseini
نام دانشجو : شيما حسن زاده

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۲۸

تركيب فناوري اطلاعات و اطلاعات پايگاه دادهي آزمايشگاه كاتتر حيواني

نام اساتید: شهريار محمدي, احمد اصل حداد, سميه عليزاده, حميد ابريشمي مقدم
Shahriar Mohammadi, Ahmad Asal Hadad, Somayeh Alizadeh, Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : مسعود عرفانيان مشيري نژاد

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۳۰

ارزيابي و بهبود روشهاي مسيريابي چند مسيره مبتني بر پروتكل هاي بر حسب تقاضا در شبكه هاي ادهاك

نام اساتید: شهريار محمدي, منيره حسيني
Shahriar Mohammadi, Moniereh Hosseini
نام دانشجو : وحيد زنگنه

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۳۰

ايجاد مدلي براي امن سازي وب سرويس ها

نام اساتید: شهريار محمدي, عبدالله آقايي, مهرداد كازروني, عبدالله آقايي
Shahriar Mohammadi, Abdollah Aghaei, Mehrdad Kazerooni, Abdollah Aghaei
نام دانشجو : مجتبي خاقاني ميلاني

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۳۰

ارائه مدلي جامع براي مديريت امنيت اطلاعات در معماري سازماني سرويس گرا

نام اساتید: شهريار محمدي, محمدجعفر تارخ, محمدجعفر تارخ, مهرداد كازروني
Shahriar Mohammadi, Mohammad Jafar Tarokh, Mohammad Jafar Tarokh, Mehrdad Kazerooni
نام دانشجو : صفي اله حيدري

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۰

مدلي براي تحليل رفتار كاربران در بستر وب با استفاده از متودهاي وب كاوي

نام اساتید: شهريار محمدي, منيره حسيني , ياسر صميمي
Shahriar Mohammadi, Moniereh Hosseini, Yaser Samimi
نام دانشجو : وحيد اله وكيل

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۹

طرحي جامع براي پياده سازي و اجراي يك شبكه ملي هاني پاتي(هاني نت) براي ايران

نام اساتید: شهريار محمدي, محمود احمديان عطاري, محمدجعفر تارخ, محمدجعفر تارخ
Shahriar Mohammadi, Mahmoud Ahmadian Attari, Mohammad Jafar Tarokh, Mohammad Jafar Tarokh
نام دانشجو : مسعود مردان نيا

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۷

بانكداري سيار بر مبناي سيستم هاي مبتني ژيام كوتاه در ايران

نام اساتید: شهريار محمدي, سميه عليزاده, اميرعباس نجفي
Shahriar Mohammadi, Somayeh Alizadeh, Amir Abbas Najafi
نام دانشجو : سولماز پورداور

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۷

امن سازي توزيع اوبونتو در سيستم عامل لينوكس با تكيه بر فناوري هاي ايزوله

نام اساتید: شهريار محمدي, منيره حسيني , اميرعباس نجفي
Shahriar Mohammadi, Moniereh Hosseini, Amir Abbas Najafi
نام دانشجو : سيدمحسن سيدصالحي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۶

ارائه يك روش جديد براي ژذيرش سرويس ها در دولت الكترونيك توسط كاربران

نام اساتید: شهريار محمدي, احمد اصل حداد, احمد اصل حداد
Shahriar Mohammadi, Ahmad Asal Hadad, Ahmad Asal Hadad
نام دانشجو : احمد خلعتبري

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۶

مديريت امنيت شبكه هاي حسگربي سيم

نام اساتید: شهريار محمدي, محمدجعفر تارخ, اميرعباس نجفي
Shahriar Mohammadi, Mohammad Jafar Tarokh, Amir Abbas Najafi
نام دانشجو : سيدرضا تقي زاده

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۲۶

قابليت اطمينان پايگاه داده فازي در وب معنايي

نام اساتید: شهريار محمدي, محمدجعفر تارخ, اميرعباس نجفي
Shahriar Mohammadi, Mohammad Jafar Tarokh, Amir Abbas Najafi
نام دانشجو : فريد دهقان محمودآباد

تاریخ:

برسي مدلهاي كسب وكار

نام اساتید: شهريار محمدي, عبدالله آقايي
Shahriar Mohammadi, Abdollah Aghaei
نام دانشجو : داود فرجيان شوشتري

تاریخ:

بررسي پذيرش سيستم هاي پرداخت الكترونيكي از ديد كاربري هايي در ايران

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : مجتبي باقرزاده

تاریخ:

ژيش بيني نرخ شكست كسب وكار با استفاده از تكنيكهاي داده كاوي

نام اساتید: شهريار محمدي, سميه عليزاده
Shahriar Mohammadi, Somayeh Alizadeh
نام دانشجو : سارا عاشوري

تاریخ:

تجزيه وتحليل عملكرد مشتريان هوش تجاري در بانكداري الكترونيكي

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : محمدعلي فرجيان

تاریخ:

ارائه مدلي كارا براي تامين ناشناس بودن در شبكه هاي نقطه به نقطه

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : احسان صبوري

تاریخ:

بخش بندي مشتريان براساس چرخه عمر آن ها در حوزه خدمات مختلف بانك سپه

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : كمال رمضاني

تاریخ:

رساله

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : امين نمدچيان

تاریخ:

طراحي مدلي براي امن سازي اينترنت اشياء

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : انيا قاريي

تاریخ:

ارايه مدل و پيش بيني بيماري قلبي با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : حميدرضا دويراني

تاریخ:

بررسي رويكردهاي مبتني بر يادگيري ماشين و رويكردهاي واژگاني در تشخيص نظرات اسپم در شبكه هاي اجتماعي

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : ميررضا موسوي

تاریخ:

ارائه مدلي براي ايمن سازي صنعت بيمه با استفاده از فناوري بلاكچين

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : نيما رياضي

تاریخ:

شناسائي و الويت بندي عوامل تاثير گذار بر ايجاد اعتماد مشتريان به خدمات بانكدار الكترونيكي

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : فرشيد خورسندي

تاریخ:

عقيده كاوي و تحليل احساس در سطح ويژگي سند براي نظرات كاربران هتل ها

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : الهام خلج

تاریخ:

احراز هويت در يك شبكه سلامت الكترونيك با استفاده از بلاك چين

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : نازنين قنبري

تاریخ:

ارائه راهكارهايي جهت بهينه سازي و كنترل سيستم گلخانه خورشيدي با استفاده از تكنولوژي اينترنت اشيا

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : سيدحسين پرپنچي

تاریخ:

ارائه يك مدل تركيبي به منظور بهبود سيستم هاي تشخيص نفوذبراي حملات مبتني بر وب با استفاده از رويكرد يادگيري عميق.

AHybrid Model To Improve Intrusion Detection Systems In Web Based Attack Using Deep Learning Approach

نام اساتید: شهريار محمدي, منيره حسيني , فتانه تقي ياره, سعيد پارسا, ياسر صميمي, محمدجعفر تارخ
Shahriar Mohammadi, Moniereh Hosseini, Fataneh Taghiyareh, Saeed Parsa, Yaser Samimi, Mohammad Jafar Tarokh
نام دانشجو : امين نمدچيان

تاریخ:

" بررسي ابعاد و طراحي مدل كلينيك مجازي مخصوص بيماران كوويد 19 در ايران"

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : محدثه زهري

تاریخ:

"ارائه مدلي هوشمند با استفاده از يادگيري تقويتي عميق براي بلاكچين در اينترنت اشيا"

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : الناز ربيعي نژادبالاگفشه

تاریخ:

" امكان¬سنجي پياده سازي اينترنت اشيا در حوزه سلامت الكترونيك"

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : سينا داور

تاریخ:

"ارائه مدلي كارا براي ارزيابي كاربران رسانه هاي اجتماعي با استفاده از تكنيك هاي يادگيري ماشين"

نام اساتید: شهريار محمدي
Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : سوگند دهقان