مشخصات فردی

نام: سیدعلی محمد

نام خانوادگی: موسوی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: musavi245@gmail.com

شماره تماس: ۰۲۱۸۴۰۶۴۰۰۰

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/SayedAliMohammadMusavi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مدرسی معارف اسلامی- مبانی نظری اسلام

گرایش: معارف اسلامی

واحد سازمانی: مرکز آموزش های عمومی