پياده سازي نرم افزار با استفاده از سامانه مديريت فرايند كسب وكارمبتني بر مديريت جريان كار ويندوز

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, سيدحسين خواسته
Saeed Sedighian Kashi, Seyed Hossein Khasteh
نام دانشجو : مونا نريمان فر

پياده سازي نرم افزار با استفاده از سامانه مديريت فرايند كسب وكار مبتني بر جاوا

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, مهدي زمانيان
Saeed Sedighian Kashi, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : مينا هراتيان نژادي

طراحي نرم افزار به وسيله يك سامانه مديريت فرآيند كسب وكار متن باز

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, چيترا دادخواه
Saeed Sedighian Kashi, Chitra Dadkhah
نام دانشجو : مهدي خدايار

طراحي و پياده سازي هماهنگ ساز متون دو سطري مبتني بر وب

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, امين نيك انجام
Saeed Sedighian Kashi, Amin Nikanjam
نام دانشجو : مائده عراقي زاده

بررسي الكوي اخلالگرو پياده سازي يك فرآيند نرم افزاري بر اساس اين الگو

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, علي اصغر صفايي
Saeed Sedighian Kashi, Aliasghar Safaei
نام دانشجو : صبا جميلان

توسعه نرم افزار براساس سامانه مديريت فرآيندكسب و كاردر بسته دات نت

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, امين نيك انجام
Saeed Sedighian Kashi, Amin Nikanjam
نام دانشجو : پونه موسوي

طراحي و پياده سازي يك سرويس آگاهي دهنده مبتني بر مدل انتشار/ اشتراك

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, سيدحسين خواسته
Saeed Sedighian Kashi, Seyed Hossein Khasteh
نام دانشجو : سيدمحمدصالح حسيني

سيستم نظارتي شبكه دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, محمديوسف درماني
Saeed Sedighian Kashi, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : قاسم تقي زاده كفشگركلايي

طراحي و پياده سازي سامانه ي مديريت محتوي با استفاده از چارچوپ زند

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, امين نيك انجام
Saeed Sedighian Kashi, Amin Nikanjam
نام دانشجو : سهيل قنبري

برنامه كاربردي مكان يابي افراد به كمك GPS در اندرويد

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, امين نيك انجام
Saeed Sedighian Kashi, Amin Nikanjam
نام دانشجو : بهرام محمدي

پياده سازي نرم افزار مقابله با دزدي ادبي با استفاده از موتورهاي جستجو

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, امين نيك انجام
Saeed Sedighian Kashi, Amin Nikanjam
نام دانشجو : سيدكسري نظام آبادي

پياده سازي يك روش شارژ كردن گره هاي حسگر در شبكه هاي حسگر بيسيم

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, امين نيك انجام
Saeed Sedighian Kashi, Amin Nikanjam
نام دانشجو : مرضيه شيخي

شبيه سازي سه بعدي شبكه حسگر - كنشگر بي سيم در يك سناريوي روي زمين

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, سيدحسين خواسته
Saeed Sedighian Kashi, Seyed Hossein Khasteh
نام دانشجو : شايان اميري

شبيه سازي سه بعدي شبكه حسگر - كنشگر بي سيم در يك سناريوي زير آب

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, سيدحسين خواسته
Saeed Sedighian Kashi, Seyed Hossein Khasteh
نام دانشجو : علي اكبري برومند

پياده سازي يك مكانيزم حمله به شبكه هاي حسگر كنشگر بي سيم

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, عبدالرسول قاسمي
Saeed Sedighian Kashi, Abdorasoul Ghasemi
نام دانشجو : بهاره چمني تكلداني

طراحي و پياده سازي نرم افزار ارزياب وضعيت اينترنت از ديد كاربر در ايران

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, امين نيك انجام
Saeed Sedighian Kashi, Amin Nikanjam
نام دانشجو : محمد مقصودي مهرباني

بررسي مديريت كليد در شبكه هاي هوشمند بيسيم

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, محمديوسف درماني
Saeed Sedighian Kashi, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : سيدميلاد اسدي

راه اندازي بستر پردازش ابري openSTACK و پياده سازي يك نمونه اوليه محاسباتي در آن

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, مهدي زمانيان
Saeed Sedighian Kashi, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : رضا صفوي سهي

پياده سازي يك روش دفاع در برابر حملات در شبكه هاي حسگر كنشگر بي سيم

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, عبدالرسول قاسمي
Saeed Sedighian Kashi, Abdorasoul Ghasemi
نام دانشجو : پري ناز اله دادي

طراحي و ساخت سخت افزار و نرم افزار جمع آوري اطلاعات محيطي

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, مهدي زمانيان
Saeed Sedighian Kashi, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : سالار مقيمي

پياده سازي نرم افزار اطلاع رساني موبايل دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي بر روي سيستم عامل اندرويد

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, امين نيك انجام
Saeed Sedighian Kashi, Amin Nikanjam
نام دانشجو : زهرا سمائي

پياده سازي نرم افزار موبايل و وب جهت جمع آوري اطلاعات محيطي

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, مهدي زمانيان
Saeed Sedighian Kashi, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : حميدرضا حبيب اله

طراحي و پياده سازي شبكه اجتماعي بانكي

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, چيترا دادخواه
Saeed Sedighian Kashi, Chitra Dadkhah
نام دانشجو : حامد عسكري مال شيخ

پياده سازي و ارزيابي يك مدل اعتماد در شبكه هاي حسگر/كنش گر بي سيم

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, امين نيك انجام
Saeed Sedighian Kashi, Amin Nikanjam
نام دانشجو : احسان زرقلمي

طراحي و ساخت نرم افزار اندرويدي براي برقراري ارتباط دو طرفه NFC

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, امين نيك انجام
Saeed Sedighian Kashi, Amin Nikanjam
نام دانشجو : محمود اقوامي پناه

ساخت كنترلر هوشمند لامپ و امكان تنظيم شدت نور به صورت بي سيم

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, مهدي زمانيان
Saeed Sedighian Kashi, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : حامد شادباش

طراحي و ساخت نرم افزار مقابله با دزدي ادبي با استفاده از موتور جستجوي گوگل

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, سيدحسين خواسته
Saeed Sedighian Kashi, Seyed Hossein Khasteh
نام دانشجو : پوريا گلشن راد

طراحي و پياده سازي مكانيزم تاييد هويت ضمني در وب

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي
Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : عليرضا فراست معمار

طراحي و ساخت شبيه ساز شبكه هاي حسگر بي سيم مبتني بر وب

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, مهدي زمانيان
Saeed Sedighian Kashi, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : عباس نجاتي فر

طراحي يك شبيه ساز به همراه ارائه يك روش جديد زمانبندي شارژ حسگرها در شبكه هاي حسگر تجديد پذير بي سيم

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, امين نيك انجام
Saeed Sedighian Kashi, Amin Nikanjam
نام دانشجو : علي نقدي دالنجان

طراحي و ساخت نرم افزار اندرويدي براي ايجاد شبكه موردي و برقراري ارتباط در شرايط بحران

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, سيدحسين خواسته
Saeed Sedighian Kashi, Seyed Hossein Khasteh
نام دانشجو : مهدي يزدان پناه

طراحي و پياده سازي ابزار انتقال خودكار برنامه هاي نوشته شده با فريمورك هاي رايج برنامه نويسي وب به بستر رايانش ابري

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, حامد خانميرزا
Saeed Sedighian Kashi, Hamed Khanmirza
نام دانشجو : كسرا فخاري

طراحي و پياده سازي سيستم پيك مركزي براي فروشگاه هاي آنلاين

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, محمدمهدي اثني عشري
Saeed Sedighian Kashi, Mohammad Mehdi Esnaashari
نام دانشجو : فاطمه مدبر

ايجاد يك cryptocurrency جديد مبتني بر تكنولوژي Blockchain

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, سيدحسين خواسته
Saeed Sedighian Kashi, Seyed Hossein Khasteh
نام دانشجو : حامد محمدي

طراحي و پياده سازي يك روش مديريت منابع در رايانش مه

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, امين نيك انجام
Saeed Sedighian Kashi, Amin Nikanjam
نام دانشجو : مائده زمزمه

طراحي و پياده سازي سيستم نمايش دما با استفاده از برد سخت افزاري و يكي از پلتفرم هاي نرم افزاري اينترنت اشيا

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, مسعود ده يادگاري
Saeed Sedighian Kashi, Masoud Dehyadegari
نام دانشجو : شايان علي پور

طراحي و پياده سازي يك سامانه ارائه خدمات پرستاري با استفاده از سامانه مديريت كسب و كار

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, سعيد فرضي
Saeed Sedighian Kashi, Saeed Farzi
نام دانشجو : شايان صدرالاسلامي

توسعه چارچوب هاي سرويس گراي مبتني بر وب جهت پشتيباني از سيستم هاي مديريت فرآيند كسب و كار

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, مهدي زمانيان
Saeed Sedighian Kashi, Mahdi Zamanian
نام دانشجو : عباس شيري

طراحي و پياده سازي بخش چند نفره ، گسترش مراحل و ابزارهاي ساخت مراحل بازي ويديويي توپ ديوانه

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, سعيد فرضي
Saeed Sedighian Kashi, Saeed Farzi
نام دانشجو : علي اوليايي

پياده سازي برنامه هاي كاربردي براي ايجاد سامانه ي هويتي يكپارچه با استفاده از بستر Keycloak

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, محمدمهدي اثني عشري
Saeed Sedighian Kashi, Mohammad Mehdi Esnaashari
نام دانشجو : مهران اسعد

طراحي و توسعه رابط كاربري برنامه ي كنترل هوشمند تردد و ترافيك در راه ها در لايه بستر به عنوان سرويس ابري

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, مسعود ده يادگاري
Saeed Sedighian Kashi, Masoud Dehyadegari
نام دانشجو : اميرحسين باقي نژادقزويني

طراحي و توسعه بخش سروري برنامه ي كنترل هوشمند تردد و ترافيك در راه ها در لايه بستر به عنوان سرويس ابري

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي, مسعود ده يادگاري
Saeed Sedighian Kashi, Masoud Dehyadegari
نام دانشجو : امير نيك پور

پياده سازي آزمون هاي مورد نياز شبيه ساز دو بعدي فوتبال مبتني بر يكپارچه سازي مداوم

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي
Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : مجتبي موذن

پياده سازي يك كاربرد با استفاده از مجازي سازي داده بر روي داده هاي نمونه

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي
Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : فاطمه يداله زاده منصور

پياده سازي مايكروسرويس وفاداري در كيف پول الكترونيك

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي
Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : خاطره تاج فر

طراحي و پياده سازي بازي ويديويي ماشين مسابقه اي (Racing Car ) وو پياده سازي بخش چند نفره (Multiplayer )

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي
Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : مجيد رمضان خاني

ايجاد يك سامانه ي هوشمند براي فروش كالاهاي ديجيتال در سايت هاي فروشگاهي

نام اساتید: سعيد صديقيان كاشي
Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : محمد ملكي