سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

An element-free Galerkin forward solver for the complete-electrode model in electrical impedance tomography

نویسندگان: مائده هادي نياكلوري مقدم, رضا جعفري
عنوان مجله: FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION
از صفحه: ۶۸
تا صفحه: ۷۴

سال: ۱۳۹۳

مدل سازي اجزاي محدود-بدون مش مبتني بر موجك در حل مساله پيشرو مقطع نگاري القاي مغناطيسي

نویسندگان: محمدرضا يوسفي نجف آبادي, رضا جعفري, حميد ابريشمي مقدم
عنوان مجله: مهندسي پزشكي زيستي
از صفحه: ۶۹
تا صفحه: ۸۶

سال: ۱۳۹۳

مدل سازي اجزاي محدود-بدون مش مبتني بر موجك در حل مساله پيشرو مقطع نگاري القاي مغناطيسي

A Combined Wavelet Based Mesh Free-Finite Element Method for Solving the Forward Problem in Magnetic Induction Tomography

نویسندگان: محمدرضا يوسفي نجف آبادي, رضا جعفري, حميد ابريشمي مقدم
عنوان مجله: مهندسي پزشكي زيستي
از صفحه: ۶۹
تا صفحه: ۸۶

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

A combined wavelet-based mesh-free method for solving the forward problem in electrical impedance tomography

نویسندگان: محمدرضا يوسفي نجف آبادي, رضا جعفري, حميد ابريشمي مقدم
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT
از صفحه: ۲۶۲۹
تا صفحه: ۲۶۳۸

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Imposing boundary and interface conditions in multi-resolution wavelet Galerkin method for numerical solution of Helmholtz problems

نویسندگان: محمدرضا يوسفي نجف آبادي, رضا جعفري, حميد ابريشمي مقدم
عنوان مجله: COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING
از صفحه: ۶۷
تا صفحه: ۹۴