سال: ۱۳۹۹

Coupled Directional Dilation-Damage Approach to Model the Cyclic-Undrained Response of Soft Clay under Pure Principal Stress Axes Rotation

نویسندگان: ساسان شاهرخي, اميدرضا باراني لنباني
عنوان مجله: JOURNAL OF ENGINEERING MECHANICS-ASCE
از صفحه: ۴۰۲۰۰۳۳
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: ايران / Iran

روشي جديد بر مبناي استفاده از المان هاي با ضخامت صفر در مدل سازي گسترش باند برشي

نویسندگان: رعنا آسماني, اميدرضا باراني لنباني
عنوان مجله: مجله عمران شريف
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Detailed Description of the Geomechanical Interaction Between a Cohesive Hydraulic Fracture and a Natural Fracture in Saturated Poroelastic Media

نویسندگان: اميدرضا باراني لنباني, نيما قاري حقيقت, پژمان سلماني
عنوان مجله: Geotechnical and Geological Engineering
از صفحه: ۱۶۸۹
تا صفحه: ۱۷۰۵

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: ايران / Iran

A New Finite Element for Back Analysis of a Geogrid Reinforced Soil Retaining Wall Failure

نویسندگان: اميدرضا باراني لنباني, مجيد بهرامي, سيداميرالدين صدر نژاد
عنوان مجله: International Journal of Civil Engineering
از صفحه: ۴۳۵
تا صفحه: ۴۴۱

سال: ۱۳۹۶

بررسي مولفه هاي نفوذپذيري و دبي جريان ورودي بر روي شكاف هيدروليكي در محيط متخلخل اشباع

نویسندگان: اميدرضا باراني لنباني, فاطمه دستجردي, فرزين كلانتري
عنوان مجله: مهندسي عمران اميركبير
از صفحه: ۵۷
تا صفحه: ۶۶

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: ايران / Iran

مدل سازي عددي پديده شكست هيدروليكي در محيط پروالاستيك با استفاده از المان چسبنده

Numerical modeling of hydraulic fracturing in a poroelastic medium using cohesive elements

نویسندگان: مريم نصرتي, علي اكبر گلشني, اميدرضا باراني لنباني
عنوان مجله: مهندسي عمران مدرس
از صفحه: ۲۵۹
تا صفحه: ۲۶۸

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

Numerical Modeling of Water Pressure in Propagating Concrete Cracks

نویسندگان: اميدرضا باراني لنباني, صالح مجيدائي سماكوش, محمدنبي مصلي نژاد
عنوان مجله: JOURNAL OF ENGINEERING MECHANICS
از صفحه: ۴۰۱۶۰۱۱
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

Fracture Analysis of Cohesive Soils Using Bilinear and Trilinear Cohesive Laws

نویسندگان: اميدرضا باراني لنباني, محمدنبي مصلي نژاد, سيداميرالدين صدر نژاد
عنوان مجله: International Journal of Geomechanics
از صفحه: ۴۰۱۵۰۸۸
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: ايران / Iran

MODELING OF HYDRAULIC FRACTURE PROBLEM IN PARTIALLY SATURATED POROUS MEDIA USING COHESIVE ZONE MODEL

نویسندگان: فاطمه دستجردي, اميدرضا باراني لنباني, فرزين كلانتري
عنوان مجله: International Journal of Civil Engineering
از صفحه: ۱۸۵
تا صفحه: ۱۹۴

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

3D modeling of cohesive crack growth in partially saturated porous media A parametric study

نویسندگان: اميدرضا باراني لنباني, امير رضا خويي
عنوان مجله: ENGINEERING FRACTURE MECHANICS
از صفحه: ۲۷۲
تا صفحه: ۲۸۶

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Simulation of land subsidence using finite element method Rafsanjan plain case study

نویسندگان: مريم صياف, مهدي مهدوي, اميدرضا باراني لنباني, سادات فيض نيا, بهارك معتمد وزيري
عنوان مجله: NATURAL HAZARDS
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰