سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Ultracompact double tunable two-channel plasmonic filter and 4-channel multi/demultiplexer design based on aperture-coupled plasmonic slot cavity

نویسندگان: محمدرضا پاو, نصرت الله گرانپايه, Seyyed Poorya Hosseini, Aso Rahimzadegan
عنوان مجله: OPTICS COMMUNICATIONS
از صفحه: ۲۸۵
تا صفحه: ۲۸۹

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Frequency-tunable logic gates in graphene nano-waveguides

نویسندگان: عليرضا دولت آبادي, نصرت الله گرانپايه, Mohammad Abedini
عنوان مجله: PHOTONIC NETWORK COMMUNICATIONS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۸

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Nanoscale plasmonic detector of wave intensity difference and uni-directional waveguide

نویسندگان: عليرضا دولت آبادي, نصرت الله گرانپايه, Mohammad Abedini
عنوان مجله: OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: هلند / Netherlands

All-optical AND, OR, and XOR logic gates based on coherent perfect absorption in graphene-based metasurface at terahertz region

نویسندگان: رويا ابراهيمي ميمند, علي سليماني, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: OPTICS COMMUNICATIONS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۷

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Potential applications of nanoshell bow-tie antennas for biological imaging and hyperthermia therapy

نویسندگان: الهه كروبي, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: OPTICAL ENGINEERING
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Numerical solution of the Schrodinger equation in polar coordinates using the finite difference time-domain method

نویسندگان: محسن صالحي, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: Journal of Computational Electronics
از صفحه: ۹۱
تا صفحه: ۱۰۲

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Metamaterial nonlinear and polarization-dependent bi-frequency THz switch

نویسندگان: ناهيد شريفي, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS
از صفحه: ۷۱۵
تا صفحه: ۷۲۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

High operative polarization converter using metasurface consisted of dual reciprocal L-shaped graphene array

نویسندگان: الناز شوكتي, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: Journal of Nanophotonics
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۹

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Dual-Band Polarization-Sensitive Graphene Chiral Metasurface and its Application as a Refractive Index Sensor

نویسندگان: الناز شوكتي, سميه عسگري, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: IEEE SENSORS JOURNAL
از صفحه: ۹۹۹۱
تا صفحه: ۹۹۹۶

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Broadband near-perfect terahertz absorber in single-layered and non-structured graphene loaded with dielectrics

نویسندگان: علي سليماني, رويا ابراهيمي ميمند, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: APPLIED OPTICS
از صفحه: ۲۸۳۹
تا صفحه: ۲۸۴۸

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Ferrite loaded graphene based plasmonic waveguide

نویسندگان: عليرضا دولت آبادي, نصرت الله گرانپايه, محسن صالحي
عنوان مجله: OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Design of an optical comb generator based on harmony search algorithm

نویسندگان: محسن صالحي, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: Journal of Nanophotonics
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Plasmonic Mid-Infrared Wavelength Selector and Linear Logic Gates Based on Graphene Cylindrical Resonator

نویسندگان: سميه عسگري, نصرت الله گرانپايه, زهرا قطان كاشاني
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON NANOTECHNOLOGY
از صفحه: ۴۲
تا صفحه: ۵۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Applications of Tunable Nanoscale Midinfrared Graphene Based Slot Cavity in Nanophotonic Integrated Circuits

نویسندگان: سميه عسگري, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON NANOTECHNOLOGY
از صفحه: ۵۳۳
تا صفحه: ۵۴۲

سال: ۱۳۹۷

Tunable graphene-based mid-infrared band-pass planar filter and its application

نویسندگان: سميه عسگري, Hossein Rajabloo, نصرت الله گرانپايه, Homayoon Oraizi
عنوان مجله: Chinese Physics B
از صفحه: ۸۴۲۱۲
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Active tunable terahertz micro-electromechanical metamaterial absorber

نویسندگان: سميه عسگري, ناهيد شريفي, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: JOURNAL OF MICROMECHANICS AND MICROENGINEERING
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۸

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Nonlinear Graphene-Transition Metal Dichalcogenides Heterostructure Refractive Index Sensor

نویسندگان: فاطمه داودي, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: IEEE SENSORS JOURNAL
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Nonlinear manipulation of surface plasmons on graphene-TMDC Bragg reflectors

نویسندگان: فاطمه داودي, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Graphene Based Far-Infrared Junction Circulator

نویسندگان: عليرضا دولت آبادي, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON NANOTECHNOLOGY
از صفحه: ۲۰۰
تا صفحه: ۲۰۷

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Manipulation of the Faraday rotation by graphene metasurfaces

نویسندگان: عليرضا دولت آبادي, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS
از صفحه: ۲۳۱
تا صفحه: ۲۳۵

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Tunable far-infrared plasmonically induced transparency in graphene based nano-structures

نویسندگان: عليرضا دولت آبادي, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: Journal of Optics
از صفحه: ۷۵۰۰۱
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Tunable Mid-Infrared Nanoscale Graphene-Based Refractive Index Sensor

نویسندگان: عليرضا دولت آبادي, سميه عسگري, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: IEEE SENSORS JOURNAL
از صفحه: ۵۶۹
تا صفحه: ۵۷۴

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Tunable plasmonically induced reflection in graphene-coupled side resonators and its application

نویسندگان: سميه عسگري, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: Journal of Nanophotonics
از صفحه: ۲۶۰۱۲
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Tunable midinfrared wavelength selective structures based on resonator with antisymmetric parallel graphene pair

نویسندگان: سميه عسگري, عليرضا دولت آبادي, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: OPTICAL ENGINEERING
از صفحه: ۶۷۱۰۲
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Analysis and synthesis of bianisotropic metasurfaces by using analytical approach based on equivalent parameters

نویسندگان: محمد دانائي فر, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: JOURNAL OF APPLIED PHYSICS
از صفحه: ۱۰۳۱۰۴
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Near-infrared absorbers based on the heterostructures of two-dimensional materials

نویسندگان: فاطمه داودي, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: APPLIED OPTICS
از صفحه: ۱۳۵۸
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Plasmonic Magnetic Sensor Based on Graphene Mounted on a Magneto-Optic Grating

نویسندگان: عليرضا دولت آبادي, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۵

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Finite-difference time-domain modeling of monolayer graphene devices at near-infrared wavelengths

نویسندگان: فاطمه داودي, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: Journal of Nanophotonics
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Applications of ultracompact aperture-coupled plasmonic slot cavity with spectrally splitting capability

نویسندگان: محمدرضا پاو, سيد پوريا حسيني, نصرت الله گرانپايه, رحيم زادگان ئاسو
عنوان مجله: Journal of Nanophotonics
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Wideband and multi-frequency infrared cloaking of spherical objects by using the graphene-based metasurface

نویسندگان: الناز شوكتي, نصرت الله گرانپايه, محمد دانائي فر
عنوان مجله: APPLIED OPTICS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۶

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Tunable nano-scale graphene-based devices in mid-infrared wavelengths composed of cylindrical resonators

نویسندگان: سميه عسگري, زهرا قطان كاشاني, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: Journal of Optics
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

New double V-groove plasmonic waveguide for electro-optic modulator

نویسندگان: محسن صالحي, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: IET Optoelectronics
از صفحه: ۲۷۸
تا صفحه: ۲۸۴

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

All-optical logic gates in plasmonic metal-insulator-metal nanowaveguide with slot cavity resonator

نویسندگان: عليرضا دولت آبادي, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: Journal of Nanophotonics
از صفحه: ۲۶۰۰۱
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Tunable plasmonic dual wavelength multi/demultiplexer based on graphene sheets and cylindrical resonator

نویسندگان: سميه اصغري, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: OPTICS COMMUNICATIONS
از صفحه: ۵
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

Wideband invisibility by using inhomogeneous metasurfaces of graphene nanodisks in the infrared regime

نویسندگان: محمد دانائي فر, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS
از صفحه: ۱۷۶۴
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

Plasmonic Directional Couplers Based on Multi-Slit Waveguides

نویسندگان: عليرضا دولت آبادي, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: Plasmonics
از صفحه: ۵۹۷
تا صفحه: ۶۰۴

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Tunable multiple plasmon induced transparencies in parallel graphene sheets and its applications

نویسندگان: سارا خزائي, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: OPTICS COMMUNICATIONS
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

Lossless propagation in metal-semiconductor-metal plasmonic waveguides using quantum dot active medium

نویسندگان: كامران شيخي, نصرت الله گرانپايه, V. Ahmadi, S. Pahlavan
عنوان مجله: APPLIED OPTICS
از صفحه: ۲۷۹۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Femtosecond all-optical switching based on asymmetric plasmonic Kerr Fabry Perot resonators

نویسندگان: سعيده احدي, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: OPTICS COMMUNICATIONS
از صفحه: ۳۶
تا صفحه: ۴۱

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Equivalent conductivity method straightforward analytical solution for metasurface-based structures

نویسندگان: محمد دانائي فر, نصرت الله گرانپايه, N Asger Mortensen, Sanshui Xiao
عنوان مجله: JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS
از صفحه: ۳۸۵۱۰۶
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

Dispersion Compensation for 40-Gb/s Phase-Detected CPFSK Signal Using All-Optical Format Converter for Access Networks

نویسندگان: Firouzeh Fereidouni, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: IEEE JOURNAL OF QUANTUM ELECTRONICS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۷

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

Analysis of the multi-spectral inhomogeneous metasurfaces consisting of different arrays of components

نویسندگان: محمد دانائي فر, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: OPTICS LETTERS
از صفحه: ۵۶۶۶
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Optical invisibility of cylindrical structures and homogeneity effect on scattering cancellation method

نویسندگان: محمد دانائي فر, نصرت الله گرانپايه, M.R. Booket
عنوان مجله: ELECTRONICS LETTERS
از صفحه: ۲۹
تا صفحه: ۳۱

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Propagation properties and dispersion characteristics of the tapered gap plasmonic waveguides

نویسندگان: كامران شيخي, نصرت الله گرانپايه, Vahid Ahmadi
عنوان مجله: JOURNAL OF MODERN OPTICS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۷

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

All-optical logic gates based on nonlinear plasmonic ring resonators

نویسندگان: نجمه نزهت, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: APPLIED OPTICS
از صفحه: ۷۹۴۴
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Infrared cloaking of arbitrary objects for surface waves by scattering cancelation method using graphene

نویسندگان: محمد دانائي فر, نصرت الله گرانپايه, احمد محمدي, امير ستايش
عنوان مجله: Journal of Optics
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

A novel reliable optimization method for output beam forming of photonic crystal waveguide terminated with surface CROW

نویسندگان: محمد اسماعيلي, نصرت الله گرانپايه, مهديه بزرگي
عنوان مجله: OPTIK
از صفحه: ۴۲۱
تا صفحه: ۴۲۵

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

Improving the Performance of 40-Gbit/s CPFSK by Using XPM-Based Format Converter

نویسندگان: فيروزه فريدوني, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS
از صفحه: ۵۸۸
تا صفحه: ۵۹۱

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

Magneto-optic surface plasmon polariton modulator based on refractive index variations

نویسندگان: مهدي خطير درونكلائي, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: APPLIED OPTICS
از صفحه: ۲۵۳۹
تا صفحه: ۲۵۴۷

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

All-optical nonlinear plasmonic ring resonator switches

نویسندگان: نجمه نزهت, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: JOURNAL OF MODERN OPTICS
از صفحه: ۱۶۹۰
تا صفحه: ۱۶۹۵

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

SPM and XPM nonlinear effects in plasmonic directional couplers considering the ponderomotive metal nonlinearity

نویسندگان: نجمه نزهت, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: APPLIED OPTICS
از صفحه: ۳۳۲۸
تا صفحه: ۳۳۳۲

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

Improved Plasmonic Filter Ultra-Compact Demultiplexer and Splitter

نویسندگان: ئاسو رحيم زادگان, نصرت الله گرانپايه, سيد پوريا حسيني
عنوان مجله: Journal of the Optical Society of Korea
از صفحه: ۲۶۱
تا صفحه: ۲۷۳

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Lossless propagation in active channel plasmon polariton waveguides

نویسندگان: كامران شيخي, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: OPTICS COMMUNICATIONS
از صفحه: ۷۳
تا صفحه: ۷۷

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

Low Power Nonlinear Active Devices Based on Intrinsic Metal Nonlinearities

نویسندگان: آزاده طاهررحمتي, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY
از صفحه: ۳۴۰۲
تا صفحه: ۳۴۰۸

سال: ۱۳۹۳

High Performance Sub Diffraction Three Channel Plasmonic Demultiplexer

نویسندگان: فاطمه داودي, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: international journal of optics and photonics
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

L-shaped filter mode separator and power divider based on plasmonic waveguides with nanocavity resonators

نویسندگان: عليرضا دولت آبادي, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: IET Optoelectronics
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۵

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

Enhancement of the Second and Third Harmonic Generations in Nanorods and Nanotubes Based on Metal Electron Nonlinear Responses and Dielectric Nonlinearity

نویسندگان: A. Taher Rahmati, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: Plasmonics
از صفحه: ۱۲۰۱
تا صفحه: ۱۲۰۹

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: هلند / Netherlands

A nanoscale refractive index sensor in two dimensional plasmonic waveguide with nanodisk resonator

نویسندگان: نصرت الله گرانپايه, عليرضا دولت آبادي, وحيد فروغي نژاد
عنوان مجله: OPTICS COMMUNICATIONS
از صفحه: ۲۶۵
تا صفحه: ۲۶۸

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

A Wide Band and High Confinement Surface Plasmon Polariton Mode Converter Based on Magneto-Optic Effects

نویسندگان: مهدي خطير درونكلائي, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS
از صفحه: ۱۳۴۳
تا صفحه: ۱۳۵۲

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

An Ultra Compact and High Speed Magneto-Optic Surface Plasmon Switch

نویسندگان: مهدي خطير درونكلائي, نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: JOURNAL OF LIGHTWAVE TECHNOLOGY
از صفحه: ۱۰۴۵
تا صفحه: ۱۰۵۴

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Improved plasmonic splitters and demultiplexers

نویسندگان: مريم فراهاني, نصرت الله گرانپايه, محمد رضواني
عنوان مجله: Photonics and Nanostructures-Fundamentals and Applications
از صفحه: ۱۵۷
تا صفحه: ۱۶۵

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Graphene-based tunable terahertz and infrared band-pass filter

نویسندگان: محمد دانائي فر, نصرت الله گرانپايه, الف محمدي, امير ستايش
عنوان مجله: APPLIED OPTICS
از صفحه: ۶۸
تا صفحه: ۷۲

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: آمريكا / USA

Broadband zero reflection plasmonic junctions

نویسندگان: نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS
از صفحه: ۱۷۲۲
تا صفحه: ۱۷۳۰

سال: ۱۳۹۱

An exact analysis method of SPP propagation in the anisotropic magneto-optic slab waveguides I Tra

نویسندگان: نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: OPTIK
از صفحه: ۲۷۶
تا صفحه: ۲۸۱

سال: ۱۳۹۱

All Optical Logic Gates A Tutorial

نویسندگان: نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: مجلات متفرقه
از صفحه: ۶۵
تا صفحه: ۹۸

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Photonic crystal waveguides with ultra-low group velocity

نویسندگان: نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: OPTICS COMMUNICATIONS
از صفحه: ۲۷۴۳
تا صفحه: ۲۷۴۵

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Two bit all-optical analog-to-digital converter based on nonlinear Kerr effect in

نویسندگان: نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: OPTICS COMMUNICATIONS
از صفحه: ۳۲۲۸
تا صفحه: ۳۲۳۳

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

Temperature Stabilization of Group Index in Silicon Slotted Photonic Crystal Waveguides

نویسندگان: نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: Journal of the Optical Society of Korea
از صفحه: ۳۹۸
تا صفحه: ۴۰۲

سال: ۱۳۹۰

Analysis of coupling in the semi-cylindrical surface plasmonic couplers

نویسندگان: نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: OPTIK
از صفحه: ۱۷۰۷
تا صفحه: ۱۷۱۲

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Analysis of the plasmonic power splitter and MUX/DEMUX suitable for photonic integrated circuits

نویسندگان: نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: OPTICS COMMUNICATIONS
از صفحه: ۳۴۴۹
تا صفحه: ۳۴۵۵

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

The plasmonic folded directional coupler

نویسندگان: نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: PHONETICA
از صفحه: ۳۰۸
تا صفحه: ۳۱۴

سال: ۱۳۹۰

Design and optimization of 2D photonic crystals for the best absolute band

نویسندگان: نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: journal of theoretical and applied physics
از صفحه: ۵
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Switching power reduction in the ultra-compact Kerr nonlinear plasmonic directional coupler

نویسندگان: نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: OPTICS COMMUNICATIONS
از صفحه: ۱۵۵۵
تا صفحه: ۱۵۵۹

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: كانادا / Canada

Modification of photonic crystals for obtaining common band gaps for TE and TM waves

نویسندگان: نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: CANADIAN JOURNAL OF PHYSICS
از صفحه: ۱۷۵
تا صفحه: ۱۸۰

سال: ۱۳۹۰

Design and simulation of magneto-optic Mach-Zehnder isolator

نویسندگان: نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: OPTIK
از صفحه: ۱۷۵
تا صفحه: ۲۲۰۲

سال: ۱۳۸۹

محل برگزاری: آمريكا / USA

Reduction of the pump power threshold in the nonlinear all-optical photonic crystal directional coup

نویسندگان: نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: APPLIED OPTICS
از صفحه: ۶۹۵۲
تا صفحه: ۶۹۵۹

سال: ۱۳۸۹

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

Wideband Gain Flattened Hybrid Erbium-doped Fiber Amplifier/Fiber Raman Amplifier

نویسندگان: نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: Journal of the Optical Society of Korea
از صفحه: ۳۳۹
تا صفحه: ۳۴۰

سال: ۱۳۸۹

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

Duality of Photonic Crystal Radiative Structures and Antenna Arrays

نویسندگان: نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: Journal of the Optical Society of Korea
از صفحه: ۴۳۸
تا صفحه: ۴۴۳

سال: ۱۳۸۹

Improving the performance of all-optical switching based on nonlinear photonic Crystal microring res

نویسندگان: نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS
از صفحه: ۲۸۱
تا صفحه: ۲۸۷

سال: ۱۳۸۹

Analysis and optimization of optical bistability in one-dimensional nonlinear photonic crystal with

نویسندگان: نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: OPTIK
از صفحه: ۱۷۲۹
تا صفحه: ۱۷۳۴

سال: ۱۳۸۹

Kerr nonlinear switch based on ultra-compact photonic crystal directional coupler

نویسندگان: نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: OPTIK
از صفحه: ۵۰۲
تا صفحه: ۵۰۵

سال: ۱۳۸۹

Design and simulation of a switch based on nonlinear directional coupler

نویسندگان: نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: OPTIK
از صفحه: ۱۶۳۱
تا صفحه: ۱۶۳۴

سال: ۱۳۸۹

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Improving the performance of a photonic crystal ring-resonator-based channel drop filter using parti

نویسندگان: نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: OPTICS COMMUNICATIONS
از صفحه: ۴۰۹۹
تا صفحه: ۴۱۰۳

سال: ۱۳۸۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

All-optical NOR gate based on nonlinear photonic crystal microring resonators

نویسندگان: نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS
از صفحه: ۱۰۹۷
تا صفحه: ۱۱۰۱

سال: ۱۳۸۸

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Complete analysis of photonic crystal fibers by full-vectorial 2D-FDTD method

نویسندگان: نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS
از صفحه: ۹۹۱
تا صفحه: ۱۰۱۳

سال: ۱۳۸۸

Specialty Fibers Designed by Photonic Crystals

نویسندگان: نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: مجلات متفرقه
از صفحه: ۲۲۵
تا صفحه: ۲۴۴

سال: ۱۳۸۷

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Terahertz wave switch based on photonic crystal ring resonators

نویسندگان: نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS
از صفحه: ۶۹۵
تا صفحه: ۷۰۵

سال: ۱۳۸۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Design of a flat-gain multipumped distributed fiber Raman amplifier by particle swarm optimization

نویسندگان: نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA A-OPTICS IMAGE SCIENCE AND VISION
از صفحه: ۳۰۵۹
تا صفحه: ۳۰۶۶

سال: ۱۳۸۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Optimum design of a hybrid erbium-doped fiber amplifier/fiber Raman amplifier using particle swarm o

نویسندگان: نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: APPLIED OPTICS
از صفحه: ۹۷۹
تا صفحه: ۹۸۴

سال: ۱۳۸۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

A NOVEL DESIGN APPROACH FOR ERBIUM-DOPED FIBER AMPLIFIERS BY PARTICLE SWAM OPTIMIZATION

نویسندگان: نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: Progress In Electromagnetics Research M
از صفحه: ۱۰۳
تا صفحه: ۱۱۸

سال: ۱۳۸۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

All-optical ultracompact photonic crystal AND gate based on nonlinear ring resonators

نویسندگان: نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS
از صفحه: ۱۰
تا صفحه: ۱۶

سال: ۱۳۸۷

محل برگزاری: هلند / Netherlands

FAST TERAHERTZ WAVE SWITCH/MODULATOR BASED ON PHOTONIC CRYSTAL STRUCTURES

نویسندگان: نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: JOURNAL OF ELECTROMAGNETIC WAVES AND APPLICATIONS
از صفحه: ۲۰۳
تا صفحه: ۲۱۲

سال: ۱۳۸۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Prediction and verification of negative refraction in a two-dimensional photonic crystal slab using

نویسندگان: نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: JOURNAL OF MODERN OPTICS
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۸۶

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Induced Modulational Instability in EDFAs in the presence of higher-order nonlinear and dispersive e

نویسندگان: نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۸۶

Defect and band gap analysis of real one dimensional layers of right-left handed photonic crystals

نویسندگان: نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: JOURNAL OF APPLIED SCIENCES
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۸۶

Analysis and simulation of a photonic crystal power divider

نویسندگان: نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: JOURNAL OF APPLIED SCIENCES
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۸۶

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Dispersive behavior of plasmonic and metamaterial coating on achieving transparency

نویسندگان: نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: JOURNAL OF ELECTROMAGNETIC WAVES AND APPLICATIONS
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۸۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Analytical Investigation and evaluation of pulse broadeneing factor propagating through nonlinear op

نویسندگان: نصرت الله گرانپايه
عنوان مجله: AAPG BULLETIN
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰