سال: ۱۳۹۷

A Huristic light Robust Approach to Increase the Quality of Robust Solutuons

نویسندگان: دنيا رحماني, مرتضي حاجي پور, ناصر صفايي
عنوان مجله: journal of industrial and systems engineering
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۶

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: يونان / Greece

A model for the development of employees learninng (career path) in industrial enterprieses

نویسندگان: Gholamreza Chakamian Keshvari, Jafar Mohammodi Faraz, ناصر صفايي, سيدجواد حسيني نژاد
عنوان مجله: Engineering Technology and Applied Science Research
از صفحه: ۲۴۲۷
تا صفحه: ۲۴۳۲

سال: ۱۳۹۷

اولويت بندي و تحليل معيار هاي موثر در عملكرد سازمان هاي دانش بنيان با رويكرد مديريت دانش در مراكز رشد و پارك هاي علم و فناوري شهر تهران

نویسندگان: ناصر صفايي, فرشته طالقاني نيا, فاطمه غلاميان اوغاني
عنوان مجله: رشد فناوري
از صفحه: ۲۴
تا صفحه: ۳۳

سال: ۱۳۹۶

شناسايي و رتبه بندي عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش در شر كت هاي دانش بنيان (مطالعه موردي پارك علم و فناوري دانشگاه تهران)

نویسندگان: ناصر صفايي, فرشته طالقاني نيا, احمد كيامنش
عنوان مجله: رشد فناوري
از صفحه: ۲۱
تا صفحه: ۲۸

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

Identification of success factors for the implementation of knowledge management using the Malcolm Baldrige Excellence Model in one of the Iranian petrochemical companies

نویسندگان: ناصر صفايي, نگار سلطاني كرباس چي
عنوان مجله: Asian Journal of Information and Communications
از صفحه: ۴۱
تا صفحه: ۵۳

سال: ۱۳۹۵

برنامه ريزي راهبردي منابع انساني بر مبناي الگوي BSC

Human resource strategic planning with BSC approach

نویسندگان: زهرا باقري, ناصر صفايي
عنوان مجله: پژوهش هاي مديريت منابع انساني
از صفحه: ۱۵۹
تا صفحه: ۱۸۱