تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۶

بررسي اثر ساخت و سازهاي وسيع روي سطوح شيبدار بر ناپايداري شيب ها

نام اساتید: مصطفي مسعودي, سياوش سروشيان, جناب آقاي دكتر حسين جهانخواه, سياوش سروشيان
Mostafa Masoudi, Siavash Soroushian, , Siavash Soroushian
نام دانشجو : اسمائ قرباني وادقاني

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

طراحي لززه اي مخازن بزرگ نفت با توجه به شرايط اقتصادي ايران

نام اساتید: مصطفي مسعودي, سياوش سروشيان, جناب آقاي دكتر ساسان عشقي, سياوش سروشيان
Mostafa Masoudi, Siavash Soroushian, , Siavash Soroushian
نام دانشجو : سيداديب ميرشفيعيان

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

بررسي رفتار لرزه اي قاب هاي مهاربندي تركه اي

نام اساتید: مصطفي مسعودي, بهروز عسگريان, جناب آقاي دكتر رضا عطارنژاد, بهروز عسگريان
Mostafa Masoudi, Behrooz Asgarian, , Behrooz Asgarian
نام دانشجو : محمد معدني پور

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

پاسخ گهواره اي سازه هاي بنايي غير مسلح در برابر زلزله

نام اساتید: مصطفي مسعودي, بهروز عسگريان, بهروز عسگريان, جناب آقاي دكتر ساسان عشقي
Mostafa Masoudi, Behrooz Asgarian, Behrooz Asgarian,
نام دانشجو : پيام اديب فر

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۵

طراحي لرزه اي سيستم هاي جدا سازي شده براي سطوح عملكردي چند گانه

نام اساتید: مصطفي مسعودي, بهروز عسگريان, بهروز عسگريان, جناب آقاي دكتر ساسان عشقي
Mostafa Masoudi, Behrooz Asgarian, Behrooz Asgarian,
نام دانشجو : مونا قلعه نوي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

تخمين سريع پاسخ هاي لرزه اي عمومي در سازه هاي بلند

نام اساتید: مصطفي مسعودي, سياوش سروشيان, سياوش سروشيان, جناب آقاي دكتر اكبر واثقي
Mostafa Masoudi, Siavash Soroushian, Siavash Soroushian,
نام دانشجو : سيدمحمدامين رزم گير

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

زير سازه هاي تاوه اي براي نصب ساختمان هاي پيش ساخته براي اسكان دائم سريع پس از زلزله

نام اساتید: مصطفي مسعودي, بهروز عسگريان, بهروز عسگريان, جناب آقاي دكتر ساسان عشقي
Mostafa Masoudi, Behrooz Asgarian, Behrooz Asgarian,
نام دانشجو : مهدي معين

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

بازبيني نسبت مقاومت ستون به تير در قاب هاي خمشي با در نظر گرفتن اثر محدود كننده كف هاي بتني

نام اساتید: مصطفي مسعودي, بهروز عسگريان, بهروز عسگريان, جناب آقاي دكتر ساسان عشقي
Mostafa Masoudi, Behrooz Asgarian, Behrooz Asgarian,
نام دانشجو : سعيد خاجوند

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۲۶

برآورد تقريبي تغييرمكان و شتاب در سازه هاي بلند با روش مد- شتاب

نام اساتید: محمود يحيايي, مصطفي مسعودي
Mahmood Yahyaei, Mostafa Masoudi
نام دانشجو : فريد قرباني

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵

ارزيابي لرزه اي و بهسازي منار تاريخي زين الدين كاشان

نام اساتید: مصطفي مسعودي, سيدمسعود ميرطاهري, محمود يحيايي
Mostafa Masoudi, Seyed Masoud Mirtaheri, Mahmood Yahyaei
نام دانشجو : علي عباسي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۸

بررسي اثر ميانقاب هاي بنايي بر خرابي پيش رونده

نام اساتید: مصطفي مسعودي, رضا كرمي محمدي, سيدمسعود ميرطاهري, حمزه شكيب
Mostafa Masoudi, Reza Karami Mohammadi, Seyed Masoud Mirtaheri, Hamzeh Shakib
نام دانشجو : اميرحسين چگيني تلگرافچي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۴

طراحي سازه هاي مهاربندي كمانش تاب بر پايه ي تغيير مكان

نام اساتید: رضا كرمي محمدي, مصطفي مسعودي, محمود يحيايي, غلامرضا قدرتي اميري
Reza Karami Mohammadi, Mostafa Masoudi, Mahmood Yahyaei,
نام دانشجو : احمد اميد

تاریخ:

اثر زلزله هاي متوالي بر سازه هاي بتن مسلح با اثر نشست متقارن

نام اساتید: مصطفي مسعودي
Mostafa Masoudi
نام دانشجو : سامان شيراوند

تاریخ:

بازبيني نسبت مقاومت ستون به تير در سيستم هاي ساختماني قاب خمشي سه بعدي بتن مسلح

نام اساتید: مصطفي مسعودي
Mostafa Masoudi
نام دانشجو : حسين فرزانگان

تاریخ:

رفتار لرزه اي سازه هاي جداسازي شده با درز لرزه اي ناكافي با در نظر گرفتن آثار بر كنش

نام اساتید: مصطفي مسعودي
Mostafa Masoudi
نام دانشجو : پوريا بابائي

تاریخ:

بررسي اندركنش لرزه اي خاك- سازه در مجاورت گودها

نام اساتید: مصطفي مسعودي
Mostafa Masoudi
نام دانشجو : حسين صلاحي چتابي

تاریخ:

روش هاي كاهش اضافه مقاومت خمشي تير در كف هاي بتني دال تير

نام اساتید: مصطفي مسعودي
Mostafa Masoudi
نام دانشجو : شهريار پورابراهيم اهوازي

تاریخ:

روش هاي بهبود رفتار لرزه اي قاب هاي فولادي مهاربندي همگرا

نام اساتید: مصطفي مسعودي
Mostafa Masoudi
نام دانشجو : غزاله توكلي