مشخصات فردی

نام: مصطفی

نام خانوادگی: مسعودی


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: mmasoudi@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۰۲۱۸۸۲۰۱۴۳۴

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/MostafaMasoudi


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی زلزله و زلزله شناسی مهندسی

گرایش: زلزله

واحد سازمانی: مهندسی عمران