تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴

بررسي خواص مغناطيسي و اپتيكي نانو ماده اكسيد آهن2 آلاييده شده با فلز واسطه

نام اساتید: مهدي واعظ زاده, عادله مخلص گرامي, محمود جعفري, محمود جعفري, هوشنگ عراقي
Mehdi Vaezzadeh, Adeleh Mokhlesgerami, Mahmoud Jafari, Mahmoud Jafari,
نام دانشجو : زهرا سليماني

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

بررسي اثر بازپخت و مطالعه تجربي ساختار Fe3O4x فلزات خاكي كمياب پس از پخت براي بهينه نمودن خواص فيزيكي آن

نام اساتید: مهدي واعظ زاده, رضا افضلي, رضا افضلي
Mehdi Vaezzadeh, Reza Afzali, Reza Afzali
نام دانشجو : امير شرقي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵

مطالعه خواص ساختاري و فيزيكي نيمه رسانا ZnO اكسيد روي با استفاده ار تئوري تابعي چگالي DFT

نام اساتید: مهدي واعظ زاده, رضا افضلي, رضا افضلي
Mehdi Vaezzadeh, Reza Afzali, Reza Afzali
نام دانشجو : زهره مرادي دادخواه

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

بررسي ساختار و سنتز نانو مواد مغناطيسي جهت درمان سرطان با استفاده از خاصيت سوپر پارامغناطيسي

نام اساتید: مهدي واعظ زاده, هوشنگ عراقي, محمود جعفري, محمود جعفري
Mehdi Vaezzadeh, , Mahmoud Jafari, Mahmoud Jafari
نام دانشجو : زينب خسروي زاده

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

بررسي خواص اپتيكي و مغناطيسي نيمه رساناي موليبدنيوم دي سولفيد آلائيده شده با فلز گذار

نام اساتید: مهدي واعظ زاده, هوشنگ عراقي, محمود جعفري, محمود جعفري
Mehdi Vaezzadeh, , Mahmoud Jafari, Mahmoud Jafari
نام دانشجو : مصطفي قلي پور

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۰۶

شبيه سازي تخريب سلولهاي سرطاني و تاثير آن بر روي DNA با استفاده از نانو ذرات

نام اساتید: مهدي واعظ زاده, محمود جعفري, محمود جعفري
Mehdi Vaezzadeh, Mahmoud Jafari, Mahmoud Jafari
نام دانشجو : زيبا اكبريان

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۰۶

شبيه سازي خواص الكتريكي و ترابردي ساختارهاي نانوي تري كالكوژنايد فلزات واسطه

نام اساتید: مهدي واعظ زاده, مجيد واعظ زاده, محمود جعفري, محمود صداقتي زاده
Mehdi Vaezzadeh, Majid Vaezzadeh, Mahmoud Jafari, Mahmood Sedaghatizadeh
نام دانشجو : اميرحسين فيروزخاني

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۱۰

بررسي نانو ذرات طلا براي نشان دار كردن تومور در درمان براكي تراپي با شبيه سازي مونت كارلو

نام اساتید: مهدي واعظ زاده, سيدفرهاد مسعودي, محمود جعفري, علي جباري
Mehdi Vaezzadeh, Seyed Farhad Masoudi, Mahmoud Jafari, Ali Jabbari
نام دانشجو : سميه اسدي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۰

بررسي خواص ساختاري و مغناطيسي نيمه رساناهاي آلائيده شده به فلزات با ابعاد نانو

نام اساتید: مهدي واعظ زاده
Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : عادله مخلص گرامي

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

شبيه سازي اثر اتدازه و غلظت نانو ذرات طلا بر افزايش دز در پرتو درماني سلولهاي سرطاني

نام اساتید: مهدي واعظ زاده, محمود جعفري, محمود جعفري
Mehdi Vaezzadeh, Mahmoud Jafari, Mahmoud Jafari
نام دانشجو : مرجان شربياني

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

سنتز نانو ذرات Fe3O4 و تركيب آن به منظور استفاده در پزشكي

نام اساتید: مهدي واعظ زاده, رضا افضل زاده, محمود جعفري, محمود جعفري
Mehdi Vaezzadeh, Reza Afzalzadeh, Mahmoud Jafari, Mahmoud Jafari
نام دانشجو : بشري سعادت

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۰

بررسي خواص نيمه رسانا هاي مغناطيسي توسط تئوري DFT

نام اساتید: مهدي واعظ زاده, حسين حمزه پور, حسين حمزه پور
Mehdi Vaezzadeh, Hossein Hamzehpour, Hossein Hamzehpour
نام دانشجو : آرش نادري

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۱

بررسي خواص الكتريكي و اپتيكي MoS2 بر پايه نظريه تابع چگالي DFT

نام اساتید: مهدي واعظ زاده, محمود جعفري, محمود جعفري
Mehdi Vaezzadeh, Mahmoud Jafari, Mahmoud Jafari
نام دانشجو : بهرام تقي پورپاسكيابي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۵

بررسي خواص ساختاري و الكتروني تركيب CoFe2O4 بر اساس نظريه تابع چگالي

نام اساتید: مهدي واعظ زاده, محمود جعفري, محمود جعفري
Mehdi Vaezzadeh, Mahmoud Jafari, Mahmoud Jafari
نام دانشجو : محسن زنجاني

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۴

سنتز و بررسي اكسيد آهن آلاييده شده با فلزات جهت بهينه سازي خواص فيزيكي آن

نام اساتید: مهدي واعظ زاده, محمود جعفري, محمود جعفري
Mehdi Vaezzadeh, Mahmoud Jafari, Mahmoud Jafari
نام دانشجو : هلاله چوپانيان

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

مطالعه خواص نيمه رساناهاي مغناطيسي رقيق شده

نام اساتید: مهدي واعظ زاده, محمود جعفري, محمود جعفري
Mehdi Vaezzadeh, Mahmoud Jafari, Mahmoud Jafari
نام دانشجو : زينب السادات معافي مدني

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

سنتز و بررسي خواص نانو ذرات ZnO و تاثير يون هاي فلزي دوپ شونده بر خواص آن

نام اساتید: مهدي واعظ زاده
Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : حديث ونائي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۴

سنتز و مشخصه يابي نانو ذرات مغناطيسي Fe2O4 و تاثير مواد دوپ شونده جهت بهينه نمودن خواص آن

نام اساتید: مهدي واعظ زاده, محمود جعفري, محمود جعفري
Mehdi Vaezzadeh, Mahmoud Jafari, Mahmoud Jafari
نام دانشجو : سميرا مرادي فريسار

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

جوش فيبرهاي نوري دو غلافي و بررسي پارامترهاي بهينه جهت كاهش تلفات

نام اساتید: مهدي واعظ زاده, مجيد واعظ زاده, مجيد واعظ زاده
Mehdi Vaezzadeh, Majid Vaezzadeh, Majid Vaezzadeh
نام دانشجو : مريم رسول زاده

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

توليد و بررسي خواص فيزيكي مشتقات اكسيد آهن به صورت نانو ذرات مغناطيسي

نام اساتید: مهدي واعظ زاده, محمود جعفري, محمود جعفري
Mehdi Vaezzadeh, Mahmoud Jafari, Mahmoud Jafari
نام دانشجو : علي محمدي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۲۹

بررسي مدلها و روشهاي تقريب در مطالعه پديده هاي GMI ' MI ' FMR در مقايسه با نتايج تجربي

نام اساتید: مهدي واعظ زاده
Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : ثمين امامي آل آقا

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷/۳۰

بررسي و شبيه سازي مزو فازهاي مختلف كريستال مايع و كاربرد هاي آن در نمايشگر الكترونيكي

نام اساتید: مهدي واعظ زاده, رضا افضل زاده, رضا افضل زاده
Mehdi Vaezzadeh, Reza Afzalzadeh, Reza Afzalzadeh
نام دانشجو : مطهره پيوسته

تاریخ:

بررسي اثر نانو كريستالهاي پديده اپ كانورشن در شيشه سراميكهاي ان ييده به يونهاي لانتانيدي

نام اساتید: مهدي واعظ زاده
Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : ريحانه مسلمي زاده

تاریخ:

مطالعه و بررسي ميزان فاكتور شيلد مناسب جهت كاليبراسيون سنسور مغناطيسي اسكوييدي LTc

نام اساتید: مهدي واعظ زاده, محمود جعفري, محمود جعفري
Mehdi Vaezzadeh, Mahmoud Jafari, Mahmoud Jafari
نام دانشجو : ابوذر پورهاشمي

تاریخ:

مطالعه عددي يك سيم مولكولي مد به شكلmetal / CNT( carbonnanotube)/ metal وبررسي عوامل مختلف فيزيكي در مشخصات الكتروني آن

نام اساتید: مهدي واعظ زاده, محمود جعفري, محمود جعفري
Mehdi Vaezzadeh, Mahmoud Jafari, Mahmoud Jafari
نام دانشجو : فروغ اسلامي

تاریخ:

بررسي و تحليل پديده ايجاد لنز حرارتي در ليزرهاي حالت جامد

نام اساتید: مهدي واعظ زاده
Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : زينب گلرخ نصفچي

تاریخ:

بهينه كردن ابعاد نانو كريستال ها جهت حداكثر شدت فوتولومينسانس در شيشه هاي آلاييده به يون هاي لانتانيدي

نام اساتید: مهدي واعظ زاده
Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : سميه خاكي

تاریخ:

اثر فونون هاي كم انرژي بر خواص نوري كريستال هاي آلاييده بهيون هاي لانتانيدي

نام اساتید: مهدي واعظ زاده
Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : زهره اتابكي

تاریخ:

توليد و بررسي خواص فيزيكي نيمه رساناي مغناطيسي رقيق شده zno توسط يون هاي مغناطيسي دوپ شده

نام اساتید: مهدي واعظ زاده
Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : معصومه درسنگي

تاریخ:

بررسي خواص فيزيكي نانو ماده FexOyآلاييده شده به فلز واسطه

نام اساتید: مهدي واعظ زاده
Mehdi Vaezzadeh
نام دانشجو : حسن فرسودي فردمحموداباد