سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A manganese (III) Schiff base complex immobilized on silica-coated magnetic nanoparticles showing enhanced elctrochemical catalytic performance toward sulfide and alkene oxidation

نویسندگان: سعيد رعيتي, الهام خدائي, پري ناز نفريه, مجيد جعفريان, بهاره علمي انواري, Andrzej Andrzej Wojtczak
عنوان مجله: RSC Advances
از صفحه: ۱۷۰۲۶
تا صفحه: ۱۷۰۳۶

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A manganese( iii ) Schiff base complex immobilized on silica-coated magnetic nanoparticles showing enhanced electrochemical catalytic performance toward sulfide and alkene oxidation

نویسندگان: سعيد رعيتي, الهام خدائي, پري ناز نفريه, مجيد جعفريان, بهاره علمي انواري, Andrzej Wojtczak
عنوان مجله: RSC Advances
از صفحه: ۱۷۰۲۶
تا صفحه: ۱۷۰۳۶

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: روسيه / Russia

Study of Organic Sulfide Oxidationon the Modified Graphite Electrodes by Co, Fe and Ni Nano Particles

نویسندگان: قدسي السادات فردوسي اوره, مجيد جعفريان, سعيد رعيتي, پري ناز نفريه
عنوان مجله: RUSSIAN JOURNAL OF ELECTROCHEMISTRY
از صفحه: ۵۵۸
تا صفحه: ۵۶۷

سال: ۱۳۹۹

Introducing selective electro-oxidation of aryl and alkyl sulfides protocol in a novel environmentally friendly media

نویسندگان: قدسي السادات فردوسي اوره, مجيد جعفريان, وحيد خاكي زاده
عنوان مجله: Journal of the Iranian Chemical Society JICS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Model Fuel Deep Desulfurization Using Modified 3D Graphenic Adsorbents: Isotherm, Kinetic, and Thermodynamic Study

نویسندگان: ستوده صداقت, مهدي احديان, مجيد جعفريان, شادي حاتمي
عنوان مجله: INDUSTRIAL and ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH
از صفحه: ۱۰۳۴۱
تا صفحه: ۱۰۳۵۱

سال: ۱۳۹۷

Investigation of methyl phenyl sulfide electro-oxidation in environmentally friendly media by geraphite electrode and Ni modified graphite electrode

نویسندگان: قدسي السادات فردوسي اوره, مجيد جعفريان, محمد قاسم مهجاني
عنوان مجله: Journal of Environmentally Friendly Processes
از صفحه: ۵۳
تا صفحه: ۶۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Mn-Schiff base complex supported on magnetic nanoparticles Synthesis crystal structure electrochemical properties and catalytic activities for oxidation of olefins and sulfides

نویسندگان: سعيد رعيتي, الهام خدائي, مجيد جعفريان, a Wojtczak
عنوان مجله: POLYHEDRON
از صفحه: ۳۲۷
تا صفحه: ۳۳۵

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: هلند / Netherlands

A green non-acid-catalyzed process for direct NNC group formation comprehensive study modeling and optimization

نویسندگان: وحيد خاكي زاده, Mohammad Ali Zolfigol, Fatemeh Derakhshan-Panah, مجيد جعفريان, ميروحيد ميري, Maryam Gilandoust
عنوان مجله: MOLECULAR DIVERSITY
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۸

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Catalytic activity and electrochemical properties of Cu(II)0Schiff base complex encapsulated in the nanocavities of zeolite0Y for oxidation of olefins and sulfides

نویسندگان: سعيد رعيتي, الهام خدائي, مجيد جعفريان
عنوان مجله: JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY
از صفحه: ۲۷۳۶
تا صفحه: ۲۷۵۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Cu-Schiff base complex grafted onto graphene oxide nanocomposite Synthesis crystal structure electrochemical properties and catalytic activity in oxidation of olefins

نویسندگان: سعيد رعيتي, الهام خدائي, سعيده شكوهي, مجيد جعفريان, بهاره علمي انواري, آندرز وجتزك
عنوان مجله: INORGANICA CHIMICA ACTA
از صفحه: ۵۲۰
تا صفحه: ۵۲۸

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Surface investigation by electrochemical methods and application of chaos theory and fractal geometry

نویسندگان: محمد قاسم مهجاني, رضا مشرفي, احمد شريفي ويند, احد طاهرزاد شادباد, مجيد جعفريان, فاطمه حسن لو, مريم حسيني
عنوان مجله: CHAOS SOLITONS and FRACTALS
از صفحه: ۵۹۸
تا صفحه: ۶۰۳

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Ni(II) and V(IV) Schiff base complexes derived from 2 2 -dimethylpropandiamine the crystal structure electrochemical properties and catalytic activities in oxidation of sulfides

نویسندگان: سعيد رعيتي, الهام خدائي, مجيد جعفريان, آرزو بهرامي, آندرز وجتزك, انا كواچويچ
عنوان مجله: JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY
از صفحه: ۱۴۲۷
تا صفحه: ۱۴۳۷

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: بلغارستان / Bulgaria

The effect of nitrate ions on the electrodeposition of PbS semiconducting film electrochemical and surface analysis

نویسندگان: حامد لرپري زنگنه, مجيد جعفريان, فريدون گبل, سميه ميانداري, محمد قاسم مهجاني
عنوان مجله: Bulgarian Chemical Communications
از صفحه: ۸۹
تا صفحه: ۹۶

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: ايران / Iran

Electrochemical investigation of ITO metal correlation accordance to metal thickness

نویسندگان: اشرف حيدري پورهريس, محمد قاسم مهجاني, مجيد جعفريان, فريدون گبل, سميه ميانداري
عنوان مجله: Journal of the Iranian Chemical Society
از صفحه: ۱۴۴۷
تا صفحه: ۱۴۵۵

سال: ۱۳۹۴

Synthesis and elucidation of electrochemical characteristics of nanorods microsized and nanosized CuO as cathode materials for Zn/CuO alkaline battery

نویسندگان: يوسف زراعت كيش, مجيد جعفريان, فريدون گبل, محمد قاسم مهجاني
عنوان مجله: JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY
از صفحه: ۲۱۵۵
تا صفحه: ۲۱۶۵

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

Synergistic effect of cobalt and copper on a nickel-based modified graphite electrode during methanol electro-oxidation in NaOH solution

نویسندگان: طيبه رستمي روشن, مجيد جعفريان, سميه ميانداري, محمد قاسم مهجاني, فريدون گبل
عنوان مجله: JOURNAL OF CATALYSIS
از صفحه: ۱۸۶۷
تا صفحه: ۱۸۷۴

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

A low cost and highly active non-noble alloy electrocatalyst for Hydrazine oxidation based on nickel ternary alloy at the surface of graphite electrode

نویسندگان: مجيد جعفريان, طيبه رستمي روشن, محمد قاسم مهجاني, فريدون گبل
عنوان مجله: JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY
از صفحه: ۱۳۴
تا صفحه: ۱۴۰

سال: ۱۳۹۴

Fabrication and Electrochemical Behavior of Monoclinic CuO and CuO/Graphite Composite Nanoparticles as Cathode in an Alkaline Zn-CuO Battery

نویسندگان: يوسف زراعت كيش, مجيد جعفريان, محمد قاسم مهجاني
عنوان مجله: journal of nanostructures
از صفحه: ۲۵۱
تا صفحه: ۲۵۶

سال: ۱۳۹۴

Application of pluronic P123 in suspension form as a corrosion inhibitor for zinc in alkaline battery electrolyte

نویسندگان: يوسف زراعت كيش, مجيد جعفريان, محمد قاسم مهجاني
عنوان مجله: analytical and bioanalytical electrochemistry
از صفحه: ۷۱۹
تا صفحه: ۷۲۷

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: ژاپن / Japan

Electrochemical Determination of CdS Band Edges and Semiconducting Parameters

نویسندگان: سميه ميانداري, مجيد جعفريان, محمد قاسم مهجاني, فريدون گبل, اشرف حيدري پورهريس
عنوان مجله: BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN
از صفحه: ۸۱۴
تا صفحه: ۸۲۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: ايران / Iran

Detecting Pitting Corrosion and its Severity Using Wavelet Entropy in Electrochemical Noise Measurement

نویسندگان: رضا مشرفي, محمد قاسم مهجاني, مجيد جعفريان, علي نشاطي
عنوان مجله: Physical Chemistry Research
از صفحه: ۱۱۶
تا صفحه: ۱۲۲

سال: ۱۳۹۳

Physioelectrochemical Investigation of Electrocatalytic Activity of Modified Carbon Paste Electrode in Alcohol Oxidation as Anode in Fuel Cell

نویسندگان: جواد شعباني شايه, علي احساني, مجيد جعفريان
عنوان مجله: Journal of the Korean Electrochemical Society
از صفحه: ۱۷۹
تا صفحه: ۱۸۶

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

Application of wavelet entropy in analysis of electrochemical noise for corrosion type identification

نویسندگان: رضا مشرفي, محمد قاسم مهجاني, مجيد جعفريان
عنوان مجله: ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS
از صفحه: ۴۹
تا صفحه: ۵۱

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Influence of electrosynthesis conditions and Al2O3 nanoparticles on corrosion protection effect of polypyrrole films

نویسندگان: علي احساني, محمد قاسم مهجاني, مريم ناصري, مجيد جعفريان
عنوان مجله: ANTI-CORROSION METHODS AND MATERIALS
از صفحه: ۱۴۶
تا صفحه: ۱۵۲

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

Investigation of Pb/PbS a positive Schottky junction formed on conductive glass in contact with alkaline solution

نویسندگان: اشرف حيدري پورهريس, مجيد جعفريان, فريدون گبل, محمد قاسم مهجاني, سميه ميانداري
عنوان مجله: JOURNAL OF APPLIED PHYSICS
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Determination of fractal rough surface of polypyrrole film AFM and electrochemical analysis

نویسندگان: احمد شريفي ويند, محمد قاسم مهجاني, مجيد جعفريان
عنوان مجله: SYNTHETIC METALS
از صفحه: ۱۰۴
تا صفحه: ۱۱۲

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Diffusion through the self-affine surface of polypyrrole film

نویسندگان: احمد شريفي ويند, محمد قاسم مهجاني, رضا مشرفي, مجيد جعفريان
عنوان مجله: VACUUM
از صفحه: ۱۷
تا صفحه: ۲۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: ژاپن / Japan

Photo-electrochemical Studies by AC Impedance Spectroscopy on Electrodeposited n-Type Pbs

نویسندگان: سميه ميانداري, مجيد جعفريان, محمد قاسم مهجاني, اشرف حيدري پورهريس
عنوان مجله: BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN
از صفحه: ۲۰۹
تا صفحه: ۲۱۶

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Partial and Full -Chlorination of meso-Tetraphenylporphyrin Effects on the Catalytic Activity of the Manganese Complexes for Oxidation of Organic Compounds with Periodate

نویسندگان: سعيد رعيتي, الهه بهلول بندي, سعيد زكوي, مجيد جعفريان, مهدي رشوند آوئي
عنوان مجله: Synthesis and Reactivity in Inorganic Metal-Organic and Nano-Metal Chemistry
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

Kinetic Investigations of the Hydrogen evolution reaction on Hg electrode Impedance Spectroscopy studies

نویسندگان: مجيد جعفريان, مهران به اذين, ايمان دانايي, فريدون گبل
عنوان مجله: Research Journal of Chemical Sciences
از صفحه: ۵۶
تا صفحه: ۶۳

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Zeolite encapsulated Ni(II)-Schiff-base complex A novel size-selective electro-catalyst for the determination of the purity of stevioside

نویسندگان: مهدي رشوند آوئي, مجيد جعفريان, صديقه اعتضادي, فريدون گبل, مريم خاكعلي, سعيد رعيتي, محمد قاسم مهجاني
عنوان مجله: TALANTA
از صفحه: ۱۹
تا صفحه: ۲۹

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Study of the alloying additives and alkaline zincate solution effects on the commerical aluminum as galvanic anode for use in alkaline batteries

نویسندگان: مهدي رشوند آوئي, مجيد جعفريان, حامد مقني باويل عليائي, فريدون گبل, سيد محمد حسيني, محمد قاسم مهجاني
عنوان مجله: MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS
از صفحه: ۱۳۳
تا صفحه: ۱۴۲

سال: ۱۳۹۲

Synthesis and properties of high corrosion resistantNi cerium oxide nano-composite coating

نویسندگان: حسن حسن نژاد, تقي شهرابي, مجيد جعفريان
عنوان مجله: MATERIALS AND CORROSION-WERKSTOFFE UND KORROSION
از صفحه: ۱۱۰۴
تا صفحه: ۱۱۱۳