طراحي و پياده سازي نرم افزار مديريت پوياي اطلاعات مكاني مورد نياز يك شركت پخش با امكان پايش بازاريابها به صورت آنلاين

نام اساتید: مهدي زمانيان, علي احمدي, چيترا دادخواه
Mahdi Zamanian, Ali Ahmadi, Chitra Dadkhah
نام دانشجو : اميرحسين برادران كاظم زاده

طراحي و پياده سازي نرم افزار تحت وب براي مديريت منابع شبكه

نام اساتید: مهدي زمانيان, علي احمدي, عبدالرسول قاسمي
Mahdi Zamanian, Ali Ahmadi, Abdorasoul Ghasemi
نام دانشجو : الهام اژدري نيك چه

پروژه-الكترونيكي

نام اساتید: مهدي زمانيان
Mahdi Zamanian
نام دانشجو : مهدي رضايي آدرياني

طراحي و پياده سازي نرم افزار براي پالايش نتايج جستجو-الكترونيكي پروژه

نام اساتید: مهدي زمانيان
Mahdi Zamanian
نام دانشجو : ميرمحمدعلي حكميان

طراحي شبكه كامپيوتري يك دانشكده-الكترونيكي پروژه

نام اساتید: مهدي زمانيان
Mahdi Zamanian
نام دانشجو : محمدحسين عبدالهي

طراحي و پياده سازي نرم افزاراتوماسيون اداري با قابليت اوليه-الكترونيكي پروژه

نام اساتید: مهدي زمانيان
Mahdi Zamanian
نام دانشجو : سيدرضا احمديان

پروژه -الكترونيكي

نام اساتید: مهدي زمانيان
Mahdi Zamanian
نام دانشجو : نادر قهرماني

طراحي و پياده سازي نرم افزار براي دريافت اطلاعات صفحات وب و استخراج نتايج پروژه الكترونيكي

نام اساتید: مهدي زمانيان
Mahdi Zamanian
نام دانشجو : امين عباس پور

طراحي و پياده سازي سيستم آزمايشگاهي پروژه الكترونيكي

نام اساتید: مهدي زمانيان
Mahdi Zamanian
نام دانشجو : الناز پوستچي

پروژه الكترونيكي

نام اساتید: مهدي زمانيان
Mahdi Zamanian
نام دانشجو : نازنين دلام

مطالعه و بررسي سيستمهاي هوش تجاري پروژه الكترونيكي

نام اساتید: مهدي زمانيان
Mahdi Zamanian
نام دانشجو : هستي كاشفي باهر

طراحي و پياده سازي رمز نگاري AES بر روي تراشه FPGA

نام اساتید: مهدي زمانيان, حسين حسيني نژادمحبتي, عبدالرسول قاسمي, بابك ناصر شريف
Mahdi Zamanian, Hossein Hosseininezhad Mohebati, Abdorasoul Ghasemi, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : فاطمه قايم پناه

طراحي و پياده سازي واسط مديريت شبكه ميان EMS و NMS به كمك پروتكل CORBA در زبان Java

نام اساتید: مهدي زمانيان, علي احمدي, عبدالرسول قاسمي
Mahdi Zamanian, Ali Ahmadi, Abdorasoul Ghasemi
نام دانشجو : مصطفي اصغري پيله سوار

طزاحي و ساخت سامانه نمونه برداري داده با قابليت اتصال به درگاه USB

نام اساتید: مهدي زمانيان, محمدعلي نكويي, جعفر حيراني نوبري
Mahdi Zamanian, Ali Mohammad Nekouei, Jafar Heyrani Nobari
نام دانشجو : مسعود درزي درونكلايي

طراحي و پياده سازي مديريت اطلاعات دبيرستان

نام اساتید: مهدي زمانيان, چيترا دادخواه, علي احمدي
Mahdi Zamanian, Chitra Dadkhah, Ali Ahmadi
نام دانشجو : شروين تاجديني

سيستم مديريت سفارشات رستوران پرس پروژه الكترونيكي

نام اساتید: مهدي زمانيان
Mahdi Zamanian
نام دانشجو : زهرا ميرزاهاشمي طرقي

طراحي و پياده سازي نرم افزار معرفي محصولات پروژه الكترونيكي

نام اساتید: مهدي زمانيان
Mahdi Zamanian
نام دانشجو : روزبه كريمي كوهنجاني

مطالعه و بررسي كاربردهاي شبكه زيگبي دراتوماسيون خانگي پروژه الكترونيكي

نام اساتید: مهدي زمانيان
Mahdi Zamanian
نام دانشجو : مهسا قاضي پور

طراحي و پياده سازي شبكه بي سيم دراتوماسيون خانگي پروژه الكترونيكي

نام اساتید: مهدي زمانيان
Mahdi Zamanian
نام دانشجو : اميررضا قاضي پور

طراحي سيستم مديريت محتوا پروژه الكترونيكي

نام اساتید: مهدي زمانيان
Mahdi Zamanian
نام دانشجو : سامان كاظمي

طراحي و پياده سازي موتور جستجوي شخصي با قابليت هاي پايه

نام اساتید: مهدي زمانيان
Mahdi Zamanian
نام دانشجو : مجتبي قربانعلي بيك

طراحي وپياده سازي دستگاه قابل حمل اطلاعات كارت هوشمند سلامت

نام اساتید: مهدي زمانيان, چيترا دادخواه
Mahdi Zamanian, Chitra Dadkhah
نام دانشجو : سيدمرتضي سيادت

بررسي وب معنايي و نكات مورد نياز براي پياده سازي آن-الكترونيكي

نام اساتید: مهدي زمانيان
Mahdi Zamanian
نام دانشجو : محسن بابائي مشهدي

طراحي شكبه و امنيت شبكه درمراكز داده-الكترونيكي

نام اساتید: مهدي زمانيان
Mahdi Zamanian
نام دانشجو : نادر حيدري

طراحي و پياده سازي سامانه پايش و كنترل به وسيله شبكه

نام اساتید: مهدي زمانيان, محمديوسف درماني
Mahdi Zamanian, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : اكرم حسين پورنيازي

طراحي و پياده سازي سامانه ي نمونه برداري داده با قابليت ارتباط USB

نام اساتید: مهدي زمانيان, حسين حسيني نژادمحبتي
Mahdi Zamanian, Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : سامان شيخي

طراحي و پياده سازي نرم افزار چت براي سيستم عامل اندرويد

نام اساتید: مهدي زمانيان, چيترا دادخواه
Mahdi Zamanian, Chitra Dadkhah
نام دانشجو : مهرداد محمدي

طراحي و پياده سازي نرم افزار تحت وب پيش بيني بازار بورس

نام اساتید: مهدي زمانيان, سعيد صديقيان كاشي
Mahdi Zamanian, Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : علي پرويز

طزاحي و پياده سازي موتور جستجوي شخصي با قابليتهاي پايه)

نام اساتید: مهدي زمانيان, عبدالرسول قاسمي
Mahdi Zamanian, Abdorasoul Ghasemi
نام دانشجو : مجتبي قربانعلي بيك

بررسي مفاهيم امنيت شبكه و كاربرهاي آن - الكترونيكي

نام اساتید: مهدي زمانيان
Mahdi Zamanian
نام دانشجو : مرجان شهريارپور

طراحي و پياده سازي وب سايت شركت قيرطبيعي آسيا - الكترونيكي

نام اساتید: مهدي زمانيان
Mahdi Zamanian
نام دانشجو : سيدمحمدرضا تاج زاد

بررسي نرم افزارهاي دستگاههاي سي ان سي - الكترونيكي

نام اساتید: مهدي زمانيان
Mahdi Zamanian
نام دانشجو : سياوش سرسپار

بررسي سيستم هاي هوشمندخانگي-الكترونيكي

نام اساتید: مهدي زمانيان
Mahdi Zamanian
نام دانشجو : مهنوش وهابيان طهراني

بررسي فناوري بلوتوث و امكان سنجي پياده سازي بلوتوث سرور- الكترونيكي

نام اساتید: مهدي زمانيان
Mahdi Zamanian
نام دانشجو : سارا صنعتي مهريزي

طراحي سايت شركت توليدي قطعات خودرو - الكترونيكي

نام اساتید: مهدي زمانيان
Mahdi Zamanian
نام دانشجو : رويا حسين پور

طراحي سرويس دهنده بازي - الكترونيكي

نام اساتید: مهدي زمانيان
Mahdi Zamanian
نام دانشجو : درسا پيري پيشكلو

طراحي بازي ساده در محيط اندرويد - الكترونيكي

نام اساتید: مهدي زمانيان
Mahdi Zamanian
نام دانشجو : سميه يوسفي

بررسي كتابخانه نرم افزاري - الكترونيكي

نام اساتید: مهدي زمانيان
Mahdi Zamanian
نام دانشجو : رضا نقوي

طراحي كنترل پنل - الكترونيكي

نام اساتید: مهدي زمانيان
Mahdi Zamanian
نام دانشجو : فاطمه عربي

طراحي و پياده سازي نرم افزار ذخيره سازي اينترنتي فايل

نام اساتید: مهدي زمانيان
Mahdi Zamanian
نام دانشجو : علي ملاحسيني

كنترل كامپيوتر بااستفاده ازاندرويد - الكترونيكي

نام اساتید: مهدي زمانيان
Mahdi Zamanian
نام دانشجو : مرجان فيض آبادي

(2)طراحي و پياده سازي سامانه اتوماسيون خانگي با استفاده از ماژول هاي RF

نام اساتید: مهدي زمانيان, حسين حسيني نژادمحبتي
Mahdi Zamanian, Hossein Hosseininezhad Mohebati
نام دانشجو : محمد عبازاده چوندرق

طراحي و پياده سازي نرم افزار نمايش سيگنال ها با استفاده از Qt در لينوكس

نام اساتید: مهدي زمانيان, امين نيك انجام
Mahdi Zamanian, Amin Nikanjam
نام دانشجو : مرتضي علي محمدي

طراحي و پياده سازي نرم افزارتحت وب كمك آموزشي زبان

نام اساتید: مهدي زمانيان, سعيد صديقيان كاشي
Mahdi Zamanian, Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : فريده داش خانه

طراحي و پياده سازي سامانه كنترل از راه دور با استفاده از تراشه ي PIC

نام اساتید: مهدي زمانيان, جعفر حيراني نوبري
Mahdi Zamanian, Jafar Heyrani Nobari
نام دانشجو : علي عارفي مسكوني

طراحي و پياده سازي سامانه خريد و فروش اينترنتي خودرو

نام اساتید: مهدي زمانيان, علي احمدي
Mahdi Zamanian, Ali Ahmadi
نام دانشجو : مجيد اوسطي

طراحي و پياده سازي وب سايت دانشنامه آثار موسيقي يك خواننده

نام اساتید: مهدي زمانيان, سعيد صديقيان كاشي
Mahdi Zamanian, Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : عرفان عطارزاده قزويني

طراحي و پياده سازي نرم افزار آموزشيار آزمايشگاه كنترل خطي

نام اساتید: مهدي زمانيان, سعيد صديقيان كاشي
Mahdi Zamanian, Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : اميرحسين زكي زاده قريه علي

طراحي و پياده سازي نرم افزار ثبت اطلاعات روزانه در سيستم عامل اندرويد با قابليت دسترسي از وب

نام اساتید: مهدي زمانيان, علي احمدي
Mahdi Zamanian, Ali Ahmadi
نام دانشجو : پويا توتونچيان

طراحي و پياده سازي سامانه كنترل از راه دور توسط گوشي هاي هوشمند اندرويدي

نام اساتید: مهدي زمانيان, محمديوسف درماني
Mahdi Zamanian, Mohammad Yousef Darmani
نام دانشجو : محمدامين حسني

طراحي و پياده سازي سيستم كنترل از راه دور بر پايه خطوط تلفن با نرم افزار اندرويدي

نام اساتید: مهدي زمانيان, رسول دلير روي فرد
Mahdi Zamanian, Rasool Dalirrooy Fard
نام دانشجو : محسن خليلي

طراحي و پياده سازي نرم افزار ساماندهي يادداشت ها و امور مالي روزانه

نام اساتید: مهدي زمانيان, سعيد صديقيان كاشي
Mahdi Zamanian, Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : سيدرسول حسيني كيا

طراحي و پياده سازي نرم افزار تشخيص كاراكتر اندرويدي با قابليت تشخيص اعداد

نام اساتید: مهدي زمانيان, بابك ناصر شريف
Mahdi Zamanian, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : سعيد غلامحسيني

طراحي و پياده سازي اكسپلويت براي يك برنامه كاربردي بر مبناي آسيب پذيري هاي نرم افزاري

نام اساتید: مهدي زمانيان, سيدحسين خواسته
Mahdi Zamanian, Seyed Hossein Khasteh
نام دانشجو : علي آقامحمدي

طراحي و پياده سازي نرم افزار واقعيت افزوده با قابليت هاي اوليه براي گوشي هاي هوشمند اندرويدي

نام اساتید: مهدي زمانيان, بابك ناصر شريف
Mahdi Zamanian, Babak Naser Sharif
نام دانشجو : محمدصادق خوش مو

طراحي و پياده سازي پنل مديريتي و ارتقا سايت گروه كنترل دانشگاه صنعتي خواجه نصير

نام اساتید: مهدي زمانيان, چيترا دادخواه
Mahdi Zamanian, Chitra Dadkhah
نام دانشجو : ساناز كاكاوند

بررسي مفاهيم و ويژگي هاي واقعيت افزوده و نرم افزارهاي مرتبط

نام اساتید: مهدي زمانيان, سعيد صديقيان كاشي
Mahdi Zamanian, Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : سجاد رضاپور

طراحي و پياده سازي پايشگر و كنترل كننده دما از طريق شبكه اينترنت با قابليت اتصال به شبكه WIFI

نام اساتید: مهدي زمانيان, بابك توسلي
Mahdi Zamanian, Babak Tavassoli
نام دانشجو : مرتضي خيري

طراحي و ساخت سامانه نمونه بردار با نرخ 1MSPS و قابليت اتصال به كامپيوتر

نام اساتید: مهدي زمانيان, بابك توسلي
Mahdi Zamanian, Babak Tavassoli
نام دانشجو : محمود قدرتي

طراحي و پياده سازي كنترل كننده ي دما و رطوبت محيط

نام اساتید: مهدي زمانيان, علي رضا فاتحي
Mahdi Zamanian, Alireza Fatehi
نام دانشجو : مسعود چناري پاريزي

طراحي و پياده سازي واسط كاربري سيستم كنترل از راه دور بر پايه وب و اندرويد

نام اساتید: مهدي زمانيان, سعيد صديقيان كاشي
Mahdi Zamanian, Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : سعيد مقامي راد

طراحي و پياده سازي ربات تشخيص مانع با قابليت ارسال داده توسط بلوتوث

نام اساتید: مهدي زمانيان, هدي رودكي لواساني
Mahdi Zamanian, Hoda Roodaki Lavasani
نام دانشجو : امين خالقي

طراحي و پياده سازي سيستم كنترل روشنايي ساختمان با استفاده از برد رزبري پاي و يكي از پلتفرم هاي IOT

نام اساتید: مهدي زمانيان, سعيد صديقيان كاشي
Mahdi Zamanian, Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : محمد معماريان محمدي

طراحي و پياده سازي نرم افزار اندرويدي مكان يابي درون ساختمان

نام اساتید: مهدي زمانيان, سعيد صديقيان كاشي
Mahdi Zamanian, Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : اميرحسين بتوئي

طراحي و پياده سازي سامانه كنترل از راه دور با قابليت اتصال به اينترنت

نام اساتید: مهدي زمانيان, بابك توسلي
Mahdi Zamanian, Babak Tavassoli
نام دانشجو : عليرضا عباسي قادي

طراحي و پياده سازي نرم افزاري براي مدل سازي روش رتبه بندي گوگل

نام اساتید: مهدي زمانيان, سعيد صديقيان كاشي
Mahdi Zamanian, Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : سيدمنصور ميربهبهاني

طراحي و پياده سازي سامانه اتوماسيون خانگي بر اساس حسگر تشخيص حضور انسان

نام اساتید: مهدي زمانيان, سعيد صديقيان كاشي
Mahdi Zamanian, Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : علي ايمان پور

طراحي و پياده سازي سيستم كنترل آبياري گياهان خانگي با استفاده از سكوي نرم افزاري kaa

نام اساتید: مهدي زمانيان, مسعود ده يادگاري
Mahdi Zamanian, Masoud Dehyadegari
نام دانشجو : مهيار عبدلي درينسو

طراحي و پياده سازي نرم افزار اسكنر واي فاي به منظور بررسي موارد امنيتي در اينترنت اشيائ

نام اساتید: مهدي زمانيان, سعيد صديقيان كاشي
Mahdi Zamanian, Saeed Sedighian Kashi
نام دانشجو : علي هرسيج ثاني

تحليلي بر روش هاي مختلف بازاريابي ديجيتال

نام اساتید: مهدي زمانيان
Mahdi Zamanian
نام دانشجو : محمدحسين قهرماني

بررسي انواع حملات و پياده سازي تعدادي از آنها بر روي نرم افزارهاي تحت وب و پيشنهاد راهكارهاي مقابله

نام اساتید: مهدي زمانيان
Mahdi Zamanian
نام دانشجو : زهرا عليمرادي بزچلويي

طراحي و پياده سازي نرم افزاري، جهت ذخيره سازي و ارائه اطلاعات مربوط به آزمايش هاي كنترل خطي بر روي اينترنت

نام اساتید: مهدي زمانيان
Mahdi Zamanian
نام دانشجو : محبوبه خزائي