سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Denoising and despiking ADV velocity and salinity concentration data in turbulent stratified flows

نویسندگان: كورش حجازي, Roger A. Falconer, Ehsan Seifi
عنوان مجله: FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION
از صفحه: ۸۳
تا صفحه: ۹۱

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: ايران / Iran

مدل سازي عددي جريان هاي لايه بندي شده ي غير همسان با استفاده از مدل آشفتگي صريح جبري تنش رينولدز

Numerical Modelling of Non-isotropic Stratified Flows Using an Explicit Algebraic Reynolds Stress Turbulence Model (EARSM)

نویسندگان: محمدرضا اميري, كورش حجازي
عنوان مجله: International Journal of Maritime Technology
از صفحه: ۱۳
تا صفحه: ۲۷

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

A Novel Finite Element Scheme of Nwogu Extended Boussinesq Equations to Predict Free Surface Elevation over Different Bathymetry of Beaches

نویسندگان: آرشام رئيسي نژاد, سعيد مظاهري, كورش حجازي, محمد هادي جباري
عنوان مجله: JOURNAL OF COASTAL RESEARCH
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: ايران / Iran

Numerical Modelling of Saline Gravity Currents Using EARSM and Buoyant k-e Turbulence Closures

نویسندگان: محمدكاظم شر يفيان, كورش حجازي
عنوان مجله: International Journal of Maritime Technology
از صفحه: ۴۳
تا صفحه: ۵۴

سال: ۱۳۹۲

A large eddy simulation model for free-surface flows

نویسندگان: حميد شاملو, حسين بزرگيان, كورش حجازي
عنوان مجله: SCIENCE SERIES DATA REPORT
از صفحه: ۵۴
تا صفحه: ۶۶

سال: ۱۳۹۲

Numerical modeling of wave-mud interaction using projection method

نویسندگان: كورش حجازي, محسن سلطان پور, سعيده سامي
عنوان مجله: OCEAN DYNAMICS
از صفحه: ۱۰۹۳
تا صفحه: ۱۱۱۱