سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: ايتاليا / Italy

Vibrational and stability analysis of membrane-like current-carrying nanowires under action of longitudinal magnetic fields

نویسندگان: كيوان كياني, مارال قائدي بارده
عنوان مجله: European Physical Journal Plus
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۲

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: سوئد / Sweden

Nonlocal vibrations and instability of three-dimensionally accelerated moving nanocables

نویسندگان: كيوان كياني, مهدي افاضاتي سعادت آبادي
عنوان مجله: PHYSICA SCRIPTA
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۴

سال: ۱۳۹۹

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Vibrations of double-nanorod-systems with defects using nonlocal-integral-surface energy-based formulations

نویسندگان: كيوان كياني, كاميل زور كريستوف
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۵۵

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Divergence and flutter instabilities of nanobeams in moving state accounting for surface and shear effects

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: COMPUTERS and MATHEMATICS WITH APPLICATIONS
از صفحه: ۲۷۶۴
تا صفحه: ۲۷۸۵

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: برزيل / Brazil

Elastic waves in uniformly infinite-periodic jungles of single-walled carbon nanotubes under action of longitudinal magnetic fields

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۵

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Bilaterally nonlocal dynamics of layer-by-layer assembly of double-walled carbon nanotubes accounting for intertube rigorous van der Waals forces

نویسندگان: كيوان كياني, حسين پاكدامن
عنوان مجله: EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS A-SOLIDS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۷

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Nonlocal longitudinal, flapwise, and chordwise vibrations of rotary doubly coaxial/non-coaxial nanobeams as nanomotors

نویسندگان: كيوان كياني, سروش سلطاني
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES
از صفحه: ۱۰۵۲۹۱
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: سوئد / Sweden

On the nonlocality of bilateral vibrations of single-layered membranes from vertically aligned double-walled carbon nanotubes

نویسندگان: كيوان كياني, حسين پاكدامن
عنوان مجله: PHYSICA SCRIPTA
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۲

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: آمريكا / USA

Torsional vibration of nonprismatically nonhomogeneous nanowires with multiple defects: Surface energy-nonlocal-integro-based formulations

نویسندگان: Yuan Yuan, Xu Kuo, كيوان كياني
عنوان مجله: APPLIED MATHEMATICAL MODELLING
از صفحه: ۱۷
تا صفحه: ۴۴

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: ايتاليا / Italy

Bilaterally flexural vibrations and instabilities of moving piezoelectric nanowires with surface effect

نویسندگان: Aichun Liu, كيوان كياني
عنوان مجله: European Physical Journal Plus
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۹

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Nonlocal free dynamic analysis of periodic arrays of single-walled carbon nanotubes in the presence of longitudinal thermal and magnetic fields

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: COMPUTERS and MATHEMATICS WITH APPLICATIONS
از صفحه: ۳۸۴۹
تا صفحه: ۳۸۷۲

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Nonlocal magneto-thermo-vibro-elastic analysis of vertically aligned arrays of single-walled carbon nanotubes

نویسندگان: كيوان كياني, وانگ كوان
عنوان مجله: EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS A-SOLIDS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۰

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Nonlocal vibrations and potential instability of monolayers from double-walled carbon nanotubes subjected to temperature gradients

نویسندگان: كيوان كياني, حسين پاكدامن
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES
از صفحه: ۵۷۶
تا صفحه: ۵۹۹

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: ايران / Iran

Thermo-Elastic Column Buckling of Tapered Nanowires with Axially Varying Material Properties A Critical Study on the Roles of Shear and Surface Energy

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Mechanical Engineering
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۹

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: ايتاليا / Italy

Three-dimensional dynamics of beam-like nanorotors on the basis of newly developed nonlocal shear deformable mode shapes

نویسندگان: كيوان كياني, سروش سلطاني
عنوان مجله: European Physical Journal Plus
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۱

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Nonlocal dynamic response of double-nanotube-systems for delivery of lagged-inertial-nanoparticles

نویسندگان: كيوان كياني, مجتبي روشن چسلي
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES
از صفحه: ۵۷۶
تا صفحه: ۵۹۵

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Nonlocal excitation and potential instability of embedded slender and stocky single-walled carbon nanotubes under harmonically vibrated matrix

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: PHYSICA B-CONDENSED MATTER
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Postbuckling scrutiny of highly deformable nanobeams A novel exact nonlocal-surface energy-based model

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS
از صفحه: ۳۲۷
تا صفحه: ۳۴۳

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Large deformation of uniaxially loaded slender microbeams on the basis of modified couple stress theory Analytical solution and Galerkin-based method

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS and NANOSTRUCTURES
از صفحه: ۳۰۱
تا صفحه: ۳۱۲

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: برزيل / Brazil

A simplified-nonlocal model for transverse vibration of nanotubes acted upon by a moving nanoparticle

نویسندگان: علي نيكخو, ذوالفقاري صابر, كيوان كياني
عنوان مجله: Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Application of nonlocal higher-order beam theory to transverse wave analysis of magnetically affected forests of single-walled carbon nanotubes

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۶

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Surface and shear energy effects on vibrations of magnetically affected beam-like nanostructures carrying direct currents

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES
از صفحه: ۲۲۱
تا صفحه: ۲۳۸

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Thermo-elasto-dynamic analysis of axially functionally graded non-uniform nanobeams with surface energy

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE
از صفحه: ۵۷
تا صفحه: ۷۶

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Nonlocal-integro-differential modeling of vibration of elastically supported nanorods

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS and NANOSTRUCTURES
از صفحه: ۱۵۱
تا صفحه: ۱۶۳

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Elasto-dynamic analysis of spinning nanodisks via a surface energy-based model

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS
از صفحه: ۲۷۵۳۰۶
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Dynamic interactions between double current-carrying nanowires immersed in a longitudinal magnetic field Novel integro-surface energy-based models

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE
از صفحه: ۹۸
تا صفحه: ۱۳۳

سال: ۱۳۹۵

Stress analysis of thermally affected rotating nanoshafts with varying material properties

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: ACTA MECHANICA SINICA
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۵

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: اتريش / Austria

Elastic buckling of current-carrying double-nanowire systems immersed in a magnetic field

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: ACTA MECHANICA
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۲۲

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

Surface elasticity-based modeling of rotating functionally graded nanoshafts in thermal environments

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: JOURNAL OF THERMAL STRESSES
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۶

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

Vibrations of fluid-conveying inclined single-walled carbon nanotubes acted upon by a longitudinal magnetic field

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE and PROCESSING
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: هلند / Netherlands

A refined integro-surface energy-based model for vibration of magnetically actuated double-nanowire-systems carrying electric current

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS and NANOSTRUCTURES
از صفحه: ۲۲۵
تا صفحه: ۲۳۶

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

In-plane and out-of-plane waves in nanoplates immersed in bidirectional magnetic fields

نویسندگان: كيوان كياني, سعيد اصيل قره باغي, بهمن مهري
عنوان مجله: STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
از صفحه: ۶۵
تا صفحه: ۷۶

سال: ۱۳۹۵

In-plane vibration and instability of nanorotors made from functionally graded materials accounting for surface energy effect

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: MICROSYSTEM TECHNOLOGIES-MICRO-AND NANOSYSTEMS-INFORMATION STORAGE AND PROCESSING SYSTEMS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۷

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Exact postbuckling analysis of highly stretchable-surface energetic-elastic nanowires with various ends conditions

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES
از صفحه: ۲۴۲
تا صفحه: ۲۵۲

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

Propagation of In-Plane Shear Waves in Magnetically Affected Highly Conductive Nanofilms by Considering Both Surface and Nonlocality Effects

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: JOURNAL OF VIBRATION AND ACOUSTICS-TRANSACTIONS OF THE ASME
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

Column buckling of doubly parallel slender nanowires carrying electric current acted upon by a magnetic field

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS
از صفحه: ۸۹
تا صفحه: ۹۷

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: ايتاليا / Italy

Free vibrations of elastically embedded stocky single-walled carbon nanotubes acted upon by a longitudinally varying magnetic field

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: MECCANICA
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Nonlocal and shear effects on column buckling of single-layered membranes from stocky single-walled carbon nanotubes

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: COMPOSITES PART B-ENGINEERING
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Axial buckling analysis of a slender current-carrying nanowire acted upon by a magnetic field using the surface energy approach

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Nonlocal axial load-bearing capacity of two neighboring perpendicular single-walled carbon nanotubes accounting for shear deformation

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS and NANOSTRUCTURES
از صفحه: ۲۷۰
تا صفحه: ۲۸۶

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Vibrations and instability of pretensioned current-carrying nanowires acted upon by a suddenly applied three-dimensional magnetic field

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS
از صفحه: ۵۳۱
تا صفحه: ۵۴۱

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

Nanomechanical sensors based on elastically supported double-walled carbon nanotubes

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
از صفحه: ۲۱۶
تا صفحه: ۲۴۱

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: سنگاپور / Singapore

Vibrations and instability of double-nanowire-systems as electric current carriers

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: MODERN PHYSICS LETTERS B
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

Axial buckling scrutiny of doubly orthogonal slender nanotubes via nonlocal continuum theory

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: Journal of Mechanical Science and Technology
از صفحه: ۴۲۶۷
تا صفحه: ۴۲۷۲

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Thermo-mechanical analysis of functionally graded plate-like nanorotors A surface elasticity model

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES
از صفحه: ۳۹
تا صفحه: ۴۹

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Free dynamic analysis of functionally graded tapered nanorods via a newly developed nonlocal surface energy-based integro-differential model

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۱۵۱
تا صفحه: ۱۶۶

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

A nonlocal meshless solution for flexural vibrations of double-walled carbon nanotubes

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
از صفحه: ۵۵۷
تا صفحه: ۵۷۸

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Nonlocal continuous models for forced vibration analysis of two- and three-dimensional ensembles of single-walled carbon nanotubes

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS and NANOSTRUCTURES
از صفحه: ۲۲۹
تا صفحه: ۲۴۵

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Surface effect on free transverse vibrations and dynamic instability of current-carrying nanowires in the presence of a longitudinal magnetic field

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: PHYSICS LETTERS A
از صفحه: ۱۸۳۴
تا صفحه: ۱۸۴۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Magnetically affected single-walled carbon nanotubes as nanosensors

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS
از صفحه: ۳۳
تا صفحه: ۳۹

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Nanofluidic flow-induced longitudinal and transverse vibrations of inclined stocky single-walled carbon nanotubes

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING
از صفحه: ۶۹۱
تا صفحه: ۷۲۳

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Nanoparticle delivery via stocky single-walled carbon nanotubes A nonlinear-nonlocal continuum-based scrutiny

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۲۵۴
تا صفحه: ۲۷۲

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Forced vibrations of a current-carrying nanowire in a longitudinal magnetic field accounting for both surface energy and size effects

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS and NANOSTRUCTURES
از صفحه: ۲۷
تا صفحه: ۳۵

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: هلند / Netherlands

In- and out-of-plane dynamic flexural behaviors of two-dimensional ensembles of vertically aligned single-walled carbon nanotubes

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: PHYSICA B-CONDENSED MATTER
از صفحه: ۱۶۴
تا صفحه: ۱۸۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Nonlocal discrete and continuous modeling of free vibration of stocky ensembles of vertically aligned single-walled carbon nanotubes

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: CURRENT APPLIED PHYSICS
از صفحه: ۱۱۱۶
تا صفحه: ۱۱۳۹

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Longitudinally varying magnetic field influenced transverse vibration of embedded double-walled carbon nanotubes

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES
از صفحه: ۱۷۹
تا صفحه: ۱۹۹

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: كره جنوبي / South Korea

Revisiting the free transverse vibration of embedded single-layer graphene sheets acted upon by an in-plane magnetic field

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: Journal of Mechanical Science and Technology
از صفحه: ۳۵۱۱
تا صفحه: ۳۵۱۶

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: اتريش / Austria

Axial buckling analysis of vertically aligned ensembles of single-walled carbon nanotubes using nonlocal discrete and continuous models

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: ACTA MECHANICA
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: ايتاليا / Italy

Elastic wave propagation in magnetically affected double-walled carbon nanotubes

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: MECCANICA
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Vibration of Double-Walled Carbon Nanotubes Coupled by Temperature-Dependent Medium under a Moving Nanoparticle with Multi Physical Fields

نویسندگان: علي قربان پور آراني, مير عباس رودباري, كيوان كياني
عنوان مجله: MECHANICS OF ADVANCED MATERIALS AND STRUCTURES
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Stability and vibrations of doubly parallel current-carrying nanowires immersed in a longitudinal magnetic field

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: PHYSICS LETTERS A
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

Characteristics of shear horizontal waves in magnetically affected ultra-thin films accounting for surface effect

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: WAVE MOTION
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Vibration analysis of two orthogonal slender single-walled carbon nanotubes with a new insight into continuum-based modeling of van der Waals forces

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: COMPOSITES PART B-ENGINEERING
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Dynamic interactions of doubly orthogonal stocky single-walled carbon nanotubes

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: COMPOSITE STRUCTURES
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Free vibration of in-plane-aligned membranes of single-walled carbon nanotubes in the presence of in-plane-unidirectional magnetic fields

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: JOURNAL OF VIBRATION AND CONTROL
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Vertically aligned carbon nanotubes for sensing unidirectional fluid flow

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: PHYSICA B-CONDENSED MATTER
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Vibrations of double-nanotube-systems with mislocation via a newly developed van der Waals model

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS and NANOSTRUCTURES
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

On the role of shear deformation in dynamic behavior of a fully saturated poroelastic beam traversed by a moving load

نویسندگان: كيوان كياني, حميد رضا قمي, اردشير نوري كجوريان
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: آمريكا / USA

Column buckling of magnetically affected stocky nanowires carrying electric current

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Nonlinear vibrations of a single-walled carbon nanotube for delivering of nanoparticles

نویسندگان: كيوان كياني
عنوان مجله: NONLINEAR DYNAMICS
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: آمريكا / USA

Prediction of the penetrated rust into the microcracks of concrete caused by reinforcement corrosion

نویسندگان: كيوان كياني, حسين محمدي شجاع
عنوان مجله: APPLIED MATHEMATICAL MODELLING
از صفحه: ۲۵۲۹
تا صفحه: ۲۵۴۳

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Response of reinforced concrete structures to macrocell corrosion of reinforcements. Part I Before propagation of microcracks via an analytical approach

نویسندگان: كيوان كياني, حسين محمدي شجاع
عنوان مجله: NUCLEAR ENGINEERING AND DESIGN
از صفحه: ۴۸۷۴
تا صفحه: ۴۸۹۲

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: سوئيس / Switzerland

Response of reinforced concrete structures to macrocell corrosion of reinforcements. Part II After propagation of microcracks via a numerical approach

نویسندگان: كيوان كياني, حسين محمدي شجاع
عنوان مجله: NUCLEAR ENGINEERING AND DESIGN
از صفحه: ۷
تا صفحه: ۱۸

سال: ۱۳۸۹

A model for the evolution of concrete deterioration due to reinforcement corrosion

نویسندگان: حسين محمدي شجاع, كيوان كياني, عليرضا هاشميان
عنوان مجله: MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELLING
از صفحه: ۱۴۰۳
تا صفحه: ۱۴۲۲