از تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ تا تاریخ :

مديريت تحصيلات تكميلي دانشكده فيزيك

از تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ تا تاریخ :

عضويت در كميسيون تخصصي علوم پايه هيات مميزه دانشگاه

از تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۱۷

مدير گروه فيزيك حالت جامد

از تاریخ : ۱۳۹۱/۰۷/۱۶ تا تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۰۱

سرپرست تحصيلات تكميلي دانشكده فيزيك

از تاریخ : ۱۳۹۰/۱۱/۰۸ تا تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۰۸

سرپرست آزمايشگاه نور(اپتيك)