سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: لهستان / Poland

Repetitive Acoustic Streaming Patterns in Sinusoidal Shaped Microchannels

نویسندگان: الناز عطارجان نثارنوبري, حسين حمزه پور
عنوان مجله: Archives of Acoustics
از صفحه: ۳۵
تا صفحه: ۴۸

سال: ۱۳۹۸

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Switchable crossed spin conductance in a graphene-based junction - The role of spin-orbit coupling

نویسندگان: Razieh Beiranvand, حسين حمزه پور
عنوان مجله: Scientific Reports
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۷

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Tunable magnetoresistance in spin-orbit coupled graphene junctions

نویسندگان: راضيه بيرانوند, حسين حمزه پور
عنوان مجله: JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS
از صفحه: ۱۱۱
تا صفحه: ۱۱۷

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Nonlocal Andreev entanglements and triplet correlations in graphene with spin-orbit coupling

نویسندگان: راضيه بيرانوند, حسين حمزه پور, محمد عليدوست
عنوان مجله: PHYSICAL REVIEW B
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Spontaneous supercurrent and 0 phase shift parallel to magnetized topological insulator interfaces

نویسندگان: محمد عليدوست, حسين حمزه پور
عنوان مجله: PHYSICAL REVIEW B
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Effective Permeability of Heterogeneous Fractured Porous Media

نویسندگان: حسين حمزه پور, مليحه خزائي
عنوان مجله: TRANSPORT IN POROUS MEDIA
از صفحه: ۳۲۹
تا صفحه: ۳۴۴

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

Acoustic wave propagation in heterogeneous two-dimensional fractured porous media

نویسندگان: حسين حمزه پور, مژگان عسگري, محمد سهيمي
عنوان مجله: PHYSICAL REVIEW E
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

Tunable anomalous Andreev reflection and triplet pairings in spin-orbit-coupled graphene

نویسندگان: راضيه بيرانوند, حسين حمزه پور, محمد عليدوست
عنوان مجله: PHYSICAL REVIEW B
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۵

ارتباط بين خواص ديناميك و استاتيك محيط هاي متخلخل ترك دار ناهمسانگرد با استفاده از شبيه سازي انتشار امواج آكوستيك

Relationship between dynamic and static properties of anisotropic fractured porous media by acoustic wave propagation

نویسندگان: حسين حمزه پور, مهدي خوشحالي رودپشتي
عنوان مجله: فيزيك كاربردي
از صفحه: ۲۷
تا صفحه: ۴۷

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: آمريكا / USA

Spin-dependent thermoelectric effects in graphene-based superconductor junctions

نویسندگان: راضيه بيرانوند, حسين حمزه پور
عنوان مجله: JOURNAL OF APPLIED PHYSICS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: آمريكا / USA

Electrical conductivity of the films grown by ballistic deposition of rodlike particles

نویسندگان: الهام شرف الديني, حسين حمزه پور, سيدفرهاد مسعودي, محمد سهيمي
عنوان مجله: JOURNAL OF APPLIED PHYSICS
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Wave Front Properties of Acoustic Wave in Disorder Fractured Media

نویسندگان: مهدي خوشحالي رودپشتي, حسين حمزه پور
عنوان مجله: TRANSPORT IN POROUS MEDIA
از صفحه: ۱۲۹
تا صفحه: ۱۴۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Wave propagation in disordered fractured porous media

نویسندگان: حسين حمزه پور, فاطمه حق شنوكاساني, محمد سهيمي, رضا سپهري نيا
عنوان مجله: PHYSICAL REVIEW E
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۰

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Influence of finite radial geometry on the growth rate of ion-channel free electron laser

نویسندگان: محمد بهمني, علي حسن بيگي, حسين حمزه پور
عنوان مجله: PHYSICS OF PLASMAS
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۷

سال: ۱۳۹۲

محل برگزاری: آمريكا / USA

Electro-osmotic flow in disordered porous and fractured media

نویسندگان: حسين حمزه پور, عسل عطاخاني, Alok Kumar Gupta, محمد سهيمي
عنوان مجله: PHYSICAL REVIEW E
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰