محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۳

مديريت منابع انرژي سازمان در دو سطح فرآيند و داده

نویسندگان: حجت اله حميدي, زهرا رضواني

Hojatollah Hamidi, Zahra Rezvani

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي مديريت دانش، بلاكچين و اقتصاد

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۱۹

بررسي تاثير تجربه حسي بر قصد توصيه دهان به دهان مشتري در فروشگاه هاي خرده فروشي زنجيره اي (مطالعه موردي فروشگاه زنجيره اي اتكا)

نویسندگان: عليرضا ترابي, حجت اله حميدي, ناصر صفايي

Alireza Torabi, Hojatollah Hamidi, Nasser Safaie

عنوان همایش: دومين همايش سراسري علم و فناوري هزاره سوم اقتصاد، مديريت و حسابداري ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۳۰

كاربرد داده كاوي در تجارت الكترونيك

نویسندگان: طاهره ارباب, حجت اله حميدي

tahereh arbab, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: چهارمين كنگره ملي تحقيقات بنيادين در مهندسي كامپيوتر و فن آوري اطلاعات

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۴

بررسي مزاياي استفاده از كلان داده در دامداري هوشمند جهت تحليل عملكرد حسگرها

نویسندگان: سمانه سادات حسيني, حجت اله حميدي

Samaneh Sadat Hosseyni, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در علوم مديريت اقتصاد و حسابداري ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۴

سخنران كليدي در چهارمين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در علوم مديريت اقتصاد و حسابداري ايران 97/12/24

نویسندگان: حجت اله حميدي

Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در علوم مديريت اقتصاد و حسابداري ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

ارائه مدلي جامع جهت پذيرش خدمات و سرويس هاي مبتني بر اينترنت اشيا از ديدگاه كاربران

نویسندگان: حجت اله حميدي, فاطمه محموديان

Hojatollah Hamidi, Fateme Mahmoodian

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در برق، كامپيوتر و مهندسي پزشكي

Second National Conference on Modern Research in Electrical, Computer and Medical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

بررسي فاكتور هاي انتخاب راهكار بلاكچين براي كاربرد هاي مختلف

نویسندگان: علي خطيبي, حجت اله حميدي

Ali Khatibi, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در برق، كامپيوتر و مهندسي پزشكي

Second National Conference on Modern Research in Electrical, Computer and Medical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۲۰

تاثير ظرفيت باتري خودروهاي الكتريكي با رويكرد بهبود ترافيك زمان بندي شارژ خودروهاي الكتريكي در شبكه هاي توزيع شده با استفاده از سيستم هاي چندعاملي

نویسندگان: امين توسلي, حجت اله حميدي, علي برومندني

Amin Tavasoli, Hojatollah Hamidi, Ali Bromandnia

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در برق، كامپيوتر و مهندسي پزشكي

Second National Conference on Modern Research in Electrical, Computer and Medical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

مروري بر چالشها، خطرات و امنيت سايبري در شهرهاي هوشمند

نویسندگان: مرجان شاه محمدي اردبيلي, حجت اله حميدي, محمدهادي زاهدي

Marjan Shahmohammadi ardebili, Hojatollah Hamidi, Mohammad Hadi Zahedi

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

2nd International Conference on modern Development in Management Economics and accounting

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

بررسي عوامل موثر بر قصد استفاده مشتريان از خدمات بانكداري اينترنتي

نویسندگان: حجت اله حميدي, مهرداد صفاريه

Hojatollah Hamidi, Mehrdad Saffarie

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

2nd International Conference on modern Development in Management Economics and accounting

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

مروري بر چالشها خطرات و امنيت سايبري در شهرهاي هوشمند

نویسندگان: مرجان شاه محمدي اردبيلي, حجت اله حميدي, محمدهادي زاهدي

Marjan Shahmohammadi ardebili, Hojatollah Hamidi, Mohammad Hadi Zahedi

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

2nd International Conference on modern Development in Management Economics and accounting

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

مدل سازي بستر امن درشبكه هاي محلي و موبايل براي ارتقائ خانه هاي هوشمند سلامت

نویسندگان: حسن پاك نژاد, حجت اله حميدي

Hasan paknejad, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري

2nd International Conference on modern Development in Management Economics and accounting

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

ارائه مدلي براي بررسي عوامل اثرگذار بر روش هاي پرداخت از طريق موبايل در ايران

نویسندگان: حجت اله حميدي, مهرداد صفاريه

Hojatollah Hamidi, Mehrdad Saffarie

عنوان همایش: سومين كنفرانس ملي فناوري در مهندسي برق و كامپيوتر

3rd National Conference on Technology in Electrical and computer Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

سخنران كليدي در سومين كنفرانس ملي فناوري در مهندسي برق و كامپيوتر- دانشگاه پيام نور سمنان- 26 ارديبهشت 1397

نویسندگان: حجت اله حميدي

Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: سومين كنفرانس ملي فناوري در مهندسي برق و كامپيوتر

3rd National Conference on Technology in Electrical and computer Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۲۳

بررسي عوامل موثر بر پذيرش تبليغات توسط مشتري در بازاريابي رسانه هاي اجتماعي

نویسندگان: حجت اله حميدي, كيميا فاضلي

Hojatollah Hamidi, Kimia Fazeli

عنوان همایش: كنفرانس كسب و كار الكترونيكي در بستر دگرديسي ديجيتال

Conference on Electronic Business in Digital Transformation context

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

ارزيابي عوامل تاثيرگذار بر پذيرش يادگيري سيار توسط دانشجويان آموزش عالي

نویسندگان: امير چاوشي شبستري, حجت اله حميدي

Amir Chavoshi Shabestari, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي مديريت، و مهندسي صنايع با تاكيد بر مديريت دانش تعالي و توانمندي رقابتي

3th international conference on industrial engineering and management

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۲

ارزيابي درك كيفيت خدمات الكترونيكي و رضايتمندي مشتركان ADSL مخابرات استان تهران

نویسندگان: حجت اله حميدي, احسان شريفي

Hojatollah Hamidi, Ehsan Sharifi

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي مديريت، و مهندسي صنايع با تاكيد بر مديريت دانش تعالي و توانمندي رقابتي

3th international conference on industrial engineering and management

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰

سخنران كليدي اولين كنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت، حسابداري، اقتصاد و مهندسي صنايع با تاكيد بر اقتصاد مقاومتي (توليد و اشتغال)

نویسندگان: حجت اله حميدي

Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت، حسابداري، اقتصاد و مهندسي صنايع با تاكيد بر اقتصاد مقاومتي (توليد و اشتغال)

1st international conference on new research achievements in management accounting economics and industrial engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

آناليز ابعاد شهرهوشمند و پياده سازي چارچوب شهر هوشمند براساس داده هاي بزرگ، اينترنت اشيا و رايانش ابري

نویسندگان: حجت اله حميدي, شقايق گنجوئي

Hojatollah Hamidi, Shaghayegh Ganjuie

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي آخرين پيشرفت ها در مهندسي برق، الكترونيك و كامپيوتر

The first International conference on recent advances in Electrical Electronics and computer Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

بررسي حريم خصوصي و اطلاعات سلامت در تكنولوژي سلامت الكترونيك

نویسندگان: فرشته بوژمهراني, حجت اله حميدي

Fereshteh Boojmehrani, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي پژوهش هاي دانش بنيان در مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات

2th International conference on knowledge-based research in computer engineering and IT

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۴

بررسي تاثير سيستمهاي مديريت منابع سازمان، بر مشاغل كاربران

نویسندگان: كيميا فاضلي, حجت اله حميدي

Kimia Fazeli, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي مديريت، حسابداري و اقتصاد دانش بنيان با تاكيد بر اقتصاد مقاومتي

3rd International Conference on Management Accounting and Knowledge-based Economy With Emphasis on Resistance Economy

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۴

سخنران كليدي در سومين كنفرانس بين المللي مديريت، حسابداري و اقتصاد دانش بنيان با تاكيد بر اقتصاد مقاومتي

نویسندگان: حجت اله حميدي

Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي مديريت، حسابداري و اقتصاد دانش بنيان با تاكيد بر اقتصاد مقاومتي

3rd International Conference on Management Accounting and Knowledge-based Economy With Emphasis on Resistance Economy

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

ارزيابي الگويي براي مديريت چرخه عمر سطح توافقنامه ي خدمات تحمل خطا در ابر

نویسندگان: آتوسا سلحشور, حجت اله حميدي

Atousa Salahshour, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: كنفرانس ملي چشم انداز 1420 و پيشرفتهاي تكنولوژيك مهندسي برق، كامپيوتر و فناوري اطلاعات

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

تجزيه وتحليل سخت افزاري تشخيص خطاي آنلاين در پردازنده هاي چندهسته اي

نویسندگان: آتوسا سلحشور, حجت اله حميدي

Atousa Salahshour, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: كنفرانس ملي چشم انداز 1420 و پيشرفتهاي تكنولوژيك مهندسي برق، كامپيوتر و فناوري اطلاعات

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴

امكان سنجي و بررسي پذيرش فناوري اطلاعات در غالب كسب و كار الكترونيك در مشاورات پزشكي آنلاين در شهر تهران

نویسندگان: آرمان مالك پور, حجت اله حميدي

Arman Malekpour, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

2th international conference on management and accounting

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴

تاثير شبكه هاي اجتماعي بر انتشار اطلاعات از طريق بازاريابي ويروسي

نویسندگان: سيده شميلا آقابزرگ لواساني, حجت اله حميدي

Seiedeh shamila Aghabozorg lavasani, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي مديريت و حسابداري

2th international conference on management and accounting

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۰۵

تاثير بازاريابي محتوا و مفهومي بر استراتژي مديريت ارتباط در وب معنايي (Web 3.0)

نویسندگان: مهين علمي, حجت اله حميدي

Mahin Elmi, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي مطالعات نوين در علوم كامپيوتر و فناوري اطلاعات

4th international conference on new studies in computer and IT

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۰

بررسي مزايا و چالش هاي كاربرد فناوري محاسبات ابري موبايل در كسب و كار

نویسندگان: زينت جعفري فرد, حجت اله حميدي

Ziinat Jafarifard, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: كنفرانس ملي دانش و فناوري علوم مهندسي ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۰

نقش اينترنت اشيا در بهبود و توسعه كسب و كار

نویسندگان: زينت جعفري فرد, حجت اله حميدي

zinat jafarifard, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: كنفرانس ملي دانش و فناوري علوم مهندسي ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۸

چالش هاي پيش روي بازاريابي الكترونيكي

نویسندگان: حجت اله حميدي

Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: اولين كنفرانس و نمايشگاه مديريت و فناوري اطلاعات و ارتباطات

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

عيب يابي مدل پايه توربين هاي گازي صنعتي بر اساس روش محاسبات نرم

نویسندگان: حجت اله حميدي, پرويز قلياني

Hojatollah Hamidi, parviz ghaliani

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي مهندسي برق

1st International Electrical Engineering Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

توربين گازي با چرخه بسته براي توليد انرژي

نویسندگان: حجت اله حميدي, زهره زندي

Hojatollah Hamidi, zohreh zandi

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي مهندسي برق

1st International Electrical Engineering Conference

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

تجزيه و تحليل اينترنت اشيا و استفاده از مفاهيم آن در تجارت الكترونيك

نویسندگان: آيدا رضايي, حجت اله حميدي

Ayda Rezaee, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مهندسي و علوم كامپيوتر

First International Conference on Computer Science and Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳

تجزيه و تحليل اينترنت اشيا و مفهوم حريم خصوصي و امنيت در تجارت الكترونيك

نویسندگان: ليلا محمدزاده, حجت اله حميدي

lila mohammadzadeh, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مهندسي و علوم كامپيوتر

First International Conference on Computer Science and Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۳

امنيت سايبري در سيستم هاي حمل و نقل هوشمند

نویسندگان: يحيي بيگ زاده, حجت اله حميدي

Bigzadeh Yaya, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي در مهندسي برق و كامپيوتر

4th International Conference on Electrical and Computer Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۳

رديابي مسير خركت براي ربات زير سطحي بدون سرنشين هوشمند با سناريوهاي داده محور

نویسندگان: رضا طريقي, حجت اله حميدي

reza tarighi, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: چهارمين كنفرانس بين المللي در مهندسي برق و كامپيوتر

4th International Conference on Electrical and Computer Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۹

تجزيه و تحليل داده بزرگ در كسب و كار

نویسندگان: سيده فاطمه احمدزاده, حجت اله حميدي

SYEDE FATEMEH AHMADZADEH, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: اولين كنفرانس ملي پيشرفت دانش در علوم و فناوري

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۵

بررسي ابعاد به كار گيري CRM اجتماعي در سازمان هاي تجاري

نویسندگان: سيدرضا موسوي, حجت اله حميدي

Seyed reza Mousavi, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي مديريت رسانه و شبكه هاي اجتماعي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۵

بررسي عوامل موثر در ايجاد اعتماد نسبت به برند در رسانه ي اجتماعي

نویسندگان: مريم جهانشاهي فرد, حجت اله حميدي

Maryam Jahanshahifard, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي مديريت رسانه و شبكه هاي اجتماعي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۰۶

تجزيه و تحليل تكنيك هاي آزمون مبتني بر اطلاعات و مدل

نویسندگان: كريمي سيمكاني راضيه, حجت اله حميدي

Karimi Simakani Razyeh, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: سومين كنگره بين المللي كامپيوتر،برق و مخابرات

3rd International Congress on Computer Electrical and Communication

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۰۶

نقش خاص و متمايز بودن محصول و كيفيت خريد در رفتار مصرف كننده در بازاريابي رسانه هاي اجتماعي

نویسندگان: علي جعفري موغاري, حجت اله حميدي

ali Jafari moghari, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: سومين كنگره بين المللي كامپيوتر،برق و مخابرات

3rd International Congress on Computer Electrical and Communication

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۰۶

حريم خصوصي در برنامه هاي موبايل و خدمات مبتني بر مكان

نویسندگان: موذن زاده دلارام, حجت اله حميدي

moazenzadeh delaram, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: سومين كنگره بين المللي كامپيوتر،برق و مخابرات

3rd International Congress on Computer Electrical and Communication

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷/۰۹

تجزيه و تحليل عوامل موثر بر اعتماد در بازاريابي رسانه هاي اجتماعي

نویسندگان: صبا مرادي, حجت اله حميدي

Saba Moradi, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مديريت،حسابداري و اقتصاد

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

تجزيه و تحليل عوامل و چالش هاي مرتبط با داده هاي بزرگ اجتماعي

نویسندگان: قوسي اكرم, حجت اله حميدي

ghosi Akram, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي مديريت، حسابداري، علوم تربيتي و اقتصاد مقاومتي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۱۶

اهميت تشخيص گفتار شخص در خدمات الكترونيكي

نویسندگان: اعظم السادات پرئي, حجت اله حميدي

Azam sadat Parei, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي كسب و كار فرصت ها و چالشها

International Conference on Business Opportunities and Challanges

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۱۲

مقايسه نحوه عملكرد الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات به همگراه عملگر جهش بر روي انواع مختلف توربين آبي

نویسندگان: سولماز اميني, حجت اله حميدي

, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مهندسي برق

International Conference on Electrical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۴

چهارچوبي براي بررسي برنامه هاي اينترنت اشيا در مدل هاي كسب و كار

نویسندگان: موذن زاده دلارام , حجت اله حميدي

, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم كامپيوتر

The 2nd International Conference in New Research of Electrical Engineering Computer Science

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۳

using of Evolutionary Algorithm (GA BEE and FA) AND PSO for Regulating PID Optimal Gains

نویسندگان: سولماز اميني, حجت اله حميدي

, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و كامپيوتر

1st International Conference on New Research Achievements in Electrical and Computer Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۳

Optimal Design of a PID Controller for Water Turbine System using Particle Swarm Optimization Mutation Operator and Genetic Algorithm

نویسندگان: سولماز اميني, حجت اله حميدي

, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و كامپيوتر

1st International Conference on New Research Achievements in Electrical and Computer Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۳

چالش هاي كاربرد داده هاي بزرگ در صنعت بهداشت و درمان

نویسندگان: پريساسادات مرعشي, حجت اله حميدي

, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و كامپيوتر

1st International Conference on New Research Achievements in Electrical and Computer Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۳

كنترل مقيد يك توربين گاز صنعتي توان پايين بر اساس مدل پيش بين

نویسندگان: علي اكبر غفوري, حجت اله حميدي

, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و كامپيوتر

1st International Conference on New Research Achievements in Electrical and Computer Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۳

Predicting Myocardial Infarction using Data Mining and a Two Stage Feature Selection Method

نویسندگان: عاطفه دارائي, حجت اله حميدي

Aatefeh Daraei, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و كامپيوتر

1st International Conference on New Research Achievements in Electrical and Computer Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۳

The Improvement of Association Rules to Use the Item-based Collaborative Filtering in the Recommender Systems

نویسندگان: الناز هاشم زاده, حجت اله حميدي

Elnaz Hashemzadeh, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و كامپيوتر

1st International Conference on New Research Achievements in Electrical and Computer Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۶

Regulating PID Optimal Gains Using Particle Swarm Optimization Algorithm long with Mutation Operator and Genetic Algorithm

نویسندگان: سولماز اميني, حجت اله حميدي

, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: دومين ك نفرانس بين المللي و سومين ه مايش ملي ك اربرد فن اوري ه اي ن وين در عل وم و مهندس ي

2nd International Conference and 3rd National Conference on New Technologies Application in Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۰۲

مديريت سيستم هاي اطلاعاتي و مجموعه داده هاي بزرگ در حوزه بهداشت و سلامت

نویسندگان: پريساسادات مرعشي, حجت اله حميدي

, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت در هزاره سوم

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۹

بررسي الگوريتم هاي دسته بندي براي بيماري هاي قلبي و اختلالات كبدي

نویسندگان: عاطفه دارائي, حجت اله حميدي

Aatefeh Daraei, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت و مهندسي صنايع

International Conference on Modern Researchs in Management and Industrial Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۰۶

بررسي مدل هاي قيمت گذاري بازاريابي وابسته اي

نویسندگان: معصومه غضنفري, حجت اله حميدي

Masoumeh Ghazanfari, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: كنگره بين المللي مديريت ، اقتصاد و توسعه كسب و كار

International Congress on Mangement Economy and Business Development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۰۶

ارائه ي كاربردي از داده هاي عظيم در هوش تجاري

نویسندگان: فاطمه بيات چالشتري, حجت اله حميدي

Fatemeh Bayat chaleshtari, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: كنگره بين المللي مديريت ، اقتصاد و توسعه كسب و كار

International Congress on Mangement Economy and Business Development

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۶

بررسي طرح هاي تركيب مختلف براي به كارگيري در سيستم هاي توصيه گر تركيبي

نویسندگان: الناز هاشم زاده, حجت اله حميدي

Elnaz Hashemzadeh, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي دستاوردهاي نوين پژوهش در مديريت، حسابداري و اقتصاد

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۵

طراحي و پياده سازي يك خزنده وب توزيع شده

Design Implementation of a distributed Web Crawler

نویسندگان: كامران محمودي, حجت اله حميدي

Kamran Mahmoudi, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم كامپيوتر

The International Conference in New Research of Electrical Engineering Computer Science

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۵

ظراحي سيستم كنترل تطبيقي مبتني بر مدل مرجع MRAC با استفاده از روش MIT

نویسندگان: حسين رحماني آملي , حجت اله حميدي

hosain Rahmani amoli, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم كامپيوتر

The International Conference in New Research of Electrical Engineering Computer Science

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۵

طراحي سيستم كنترل تطبيقي مبتني بر مدل مرجع (MRAC) با استفاده از روش لياپانف

نویسندگان: حسين رحماني املي , حجت اله حميدي

hosain rahmani amoli, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم كامپيوتر

The International Conference in New Research of Electrical Engineering Computer Science

محل برگزاری: امارات / United Arab Emirates

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۵

طراحي يك تمام جمع كننده جديد با استفاده از ترانزيستورهاي اثر ميداني مبتني بر نانو لوله هاي كربني

Designing a new full adder using carbon nano-tubes-based field-effect transistors

نویسندگان: حميدرضا ياري, حجت اله حميدي

HAMID REZA YARI, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش:

International Conference on Non-Linear System and Optimization in computer and Electrical Engineering

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۳۱

مروري بر برون سپاري فناوري اطلاعات (ITO)

نویسندگان: حجت اله حميدي, عماد روغنيان, علي كمانكش تله جردي

Hojatollah Hamidi, Emad Roghanian, Ali Kamankesh

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مديريت فرهنگ و توسعه اقتصادي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۳

كنترل تطبيقي سوئيچينگ براي هواپيماي بدون سرنشين

Switching Adaptive Control for an Unmanned Aerial Vehicle

نویسندگان: حامد مرتضوي نسب, حجت اله حميدي

hamed mortazavi nasab, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: دومين كنفرانس ملي توسعه علوم مهندسي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۵

بررسي نگاشت خود سازمان ده (SOM) در بخش بندي بازار

نویسندگان: حجت اله حميدي

Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۵

توصيفي از عملگر ميانگين وزني مرتب شده (OWA) در انتخاب محصول

نویسندگان: حجت اله حميدي

Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۵

تصميم گيري برون سپاري فناوري اطلاعات روش ها و معيارها

نویسندگان: حجت اله حميدي, عماد روغنيان, علي كمانكش تله جردي

Hojatollah Hamidi, Emad Roghanian, Ali Kamankesh

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۷

شناسايي يك سيستم غير خطي بوسيله سيستم فازي TSK مرتبه صفر با رويكرد تركيبي مبتني برتضاد الگوريتم هاي تكامل تفاضلي و بهينه سازي انبوه ذرات

نویسندگان: حجت اله حميدي

Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: هفدهمين كنفرانس ملي- دانشجويي مهندسي برق ايران

17th Iranian Electrical Engineering Student Conference (ISCEE)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۷

بهره گيري از الگوريتم هاي فراابتكاري به منظور بهينه سازي پايگاه قواعد در سيستم هاي فازي

نویسندگان: حجت اله حميدي

Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: هفدهمين كنفرانس ملي- دانشجويي مهندسي برق ايران

17th Iranian Electrical Engineering Student Conference (ISCEE)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۷

بهينه سازي براساس تركيب الگوريتم هاي فراابتكاري تكامل تفاضلي مبتني بر تضاد و بهينه سازي انبوه ذرات جهت بهبود دقت سيستم فازي

نویسندگان: حجت اله حميدي

Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: هفدهمين كنفرانس ملي- دانشجويي مهندسي برق ايران

17th Iranian Electrical Engineering Student Conference (ISCEE)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۸

ارزيابي شبكه هاي حسگر بي سيم در ارتباطات ماشين به ماشين

نویسندگان: حجت اله حميدي, سيده مژده مرشدي لهوس

Hojatollah Hamidi, Seyed mojde Morshedi lahvas

عنوان همایش: همايش ملي مهندسي رايانه و مديريت فناوري اطلاعات

National Conference on Computer Engineering and IT Management

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۹

بررسي رفتار يك سلول فتوولتائيك با ساختار pn

Evaluation of a Photovoltaic Cell with pn Structure

نویسندگان: حجت اله حميدي

Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: اولين كنفرانس و نمايشگاه بين المللي انرژي خورشيدي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۴

ارائه يك الگو براي طراحي يك پورتال الكترونيكي براي پشتيباني از تراكنش هاي آنلاين با استفاده از منطق فازي

نویسندگان: حجت اله حميدي

Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: اولين كنفرانس بين المللي حماسه سياسي (با رويكردي بر تحولات خاورميانه) و حماسه اقتصادي (با رويكردي بر مديريت و حسابداري)

The first international conference on political epic and economic epic

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۸

ارائه يك سيستم پيشنهاد دهنده تسهيلات بانكي با توجه به خواسته هاي مشتري با استفاده از منطق فازي

نویسندگان: حجت اله حميدي

Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: نخستين كنفرانس ملي توسعه مديريت پولي و بانكي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۸

افزايش نرخ موفقيت در اجراي سيستم هاي مديريت ارتباط با مشتري با استفاده از منطق فازي

نویسندگان: حجت اله حميدي

Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: نخستين كنفرانس ملي توسعه مديريت پولي و بانكي

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۳

نویسندگان: حجت اله حميدي

Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: اولين همايش ملي مديريت كسب و كار

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۳

مديريت ارائه خدمات به مشتريان با منطق فازي

نویسندگان: حجت اله حميدي

Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: اولين همايش ملي مديريت كسب و كار

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۳

بررسي نياز مشتري با منطق فازي

Customer needs with fuzzy logic

نویسندگان: حجت اله حميدي

Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: اولين همايش ملي مديريت كسب و كار

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۰۵

ارائه يك رويكرد تصميم گير فازي براي انتخاب يك تامين كننده مناسب

نویسندگان: حجت اله حميدي

Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مديريت چالش ها و راهكارها

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۰۵

ارائه يك مدل ريسك فازي در تجارت الكترونيكي

نویسندگان: حجت اله حميدي

Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مديريت چالش ها و راهكارها

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۸

طراحي و شبيه سازي يك ساختار غير انسدادي براي امنيت عامل هاي سيار در سيستم هاي توزيع شده

نویسندگان: حجت اله حميدي

Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: همايش ملي كامپيوتر و توسعه پايدار

8th symposium on advances in science and technology (8 SAStech)

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۸

بررسي يك مدل اجراي مطمئن براي عاملهاي سيار

نویسندگان: حجت اله حميدي

Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: همايش ملي كامپيوتر و توسعه پايدار

8th symposium on advances in science and technology (8 SAStech)

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۸

بررسي رويكردي براي امني ت عاملها در تجارت الكترونيك

نویسندگان: حجت اله حميدي

Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: همايش ملي كامپيوتر و توسعه پايدار

8th symposium on advances in science and technology (8 SAStech)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۰۶

ساخت يك سلول خورشيدي تك پيوندي از جنس گاليم آرسنايد

نویسندگان: حجت اله حميدي

Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: سومين همايش سراسري كاربردهاي دفاعي علوم نانو

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۰۶

افزايش حساسيت جريان در سنسور اثر هال با افزايش قابليت تحرك و كاهش غلظت الكترونها

نویسندگان: حجت اله حميدي

Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: سومين همايش سراسري كاربردهاي دفاعي علوم نانو

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۵

رويكردي بر پردازش اطلاعات به روش فازي

An Approach to Information Processing with Fuzzy Method

نویسندگان: حجت اله حميدي

Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: سيزدهمين كنفرانس سيستم هاي فازي ايران

13th Iranian Conference on Fuzzy Systems

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۲

يك ساختار در طراحي سيستم هاي تحمل پذير خطا

a framework for Algorithm-based fault tolerance (ABFT) methods

نویسندگان: حجت اله حميدي, عباس وفايي, سيد امير حسن منجمي

Hojatollah Hamidi, Abbas vafaei, seyed amir hassan Monadjemi

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس بين المللي پيشرفت هاي علوم و تكنولوژي

5th Symposium on Advances in Science and Technology (5th SASTech)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۲

High Performance

نویسندگان: حجت اله حميدي

Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس بين المللي پيشرفت هاي علوم و تكنولوژي

5th Symposium on Advances in Science and Technology (5th SASTech)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۲

Computing of Fault Tolerant Mobile Agents in Distributed Systems

نویسندگان: حجت اله حميدي

Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: پنجمين كنفرانس بين المللي پيشرفت هاي علوم و تكنولوژي

5th Symposium on Advances in Science and Technology (5th SASTech)

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸/۰۵

يك رويكرد تحمل پذيري خطا براي عملكردهاي ماتريسي در پردازش تصوير

نویسندگان: سيداميرحسن منجمي, عباس وفايي, حجت اله حميدي

seyed amir hasan monadjemi, abbas vafaei, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: ششمين كنفرانس ماشين بينايي و پردازش تصوير ايران

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸/۰۱

بكارگيري يك سيستم عامل متحرك امن در تجارت الكترونيك شبكه اي

نویسندگان: حجت اله حميدي, عباس وفايي

Hojatollah Hamidi, abbas vafaei

عنوان همایش: سومين كنفرانس بين المللي تجارت الكترونيكي كشورهاي در حال توسعه

محل برگزاری: اندونزي / Indonesia

تاریخ: ۱۳۸۷/۰۲/۱۶

ارزيابي امنيت و تحمل پذيري خطا در عاملهاي سيار

Evaluation of security and fault tolerance in mobile agents

نویسندگان: احمد رضا نقش نيلچي, عباس وفايي , حجت اله حميدي

naghsh nilchi ahmad reza, abbas vafaei, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش:

5th IFIP International Conference on Wireless Optical Communications Network (WOCN 2008)

محل برگزاری: قرقيزستان / Kyrgyzstan

تاریخ: ۱۳۸۴/۰۷/۰۴

An Approach to Fault-Tolerant Mobile Agent Execution in Distributed Systems

نویسندگان: كريم محمدي, حجت اله حميدي

Karim Mohammadi, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش:

The first IEEE and IFIP International Conference in central Asia on Internet (ICI 2005)

محل برگزاری: قرقيزستان / Kyrgyzstan

تاریخ: ۱۳۸۴/۰۷/۰۴

Evaluation of fault-tolerant mobile agents in distributed systems

نویسندگان: كريم محمدي , حجت اله حميدي

karim mohammadi, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش:

The first IEEE and IFIP International Conference in central Asia on Internet (ICI 2005)

محل برگزاری: قرقيزستان / Kyrgyzstan

تاریخ: ۱۳۸۴/۰۷/۰۴

يك رويكردجديد براي تحمل پذيري خطا و قابليت اطمينان عاملهاي سيار با استفاده از سيستمهاي توزيع شده

A New Approach for Mobile Agent Fault-Tolerance and Reliability Using Distributed Systems

نویسندگان: كريم محمدي, حجت اله حميدي

karim mohammadi, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش:

The first IEEE and IFIP International Conference in central Asia on Internet (ICI 2005)

محل برگزاری: كانادا / Canada

تاریخ: ۱۳۸۴/۰۵/۲۳

مدلسازي و ارزيابي عاملهاي تحمل پذير خطا در سيستمهاي توزيع شده

Modeling and evaluation of fault tolerant mobile agents in distributed systems

نویسندگان: كريم محمدي, حجت اله حميدي

karim Mohammadi, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش:

Systems Communications Icw 2005

محل برگزاری: امارات / United Arab Emirates

تاریخ: ۱۳۸۳/۱۲/۱۶

مدلسازي اجراي عاملهاي تحمل پذير خطا در سيسمهاي توزيع شده

modelling of fault tolerant mobile agents Execution in distributed systems

نویسندگان: كريم محمدي, حجت اله حميدي

karim mohammadi, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: دومين كنفرانس بين المللي IEEE ارتباطات نوري و شبكه هاي بي سيم و (WOCN 2005)

The Second IEEE and IFIP International Conference on wireless and Optical Communications Networks WOCN 2005

محل برگزاری: ايران / Iran

تاریخ: ۱۳۸۳/۱۱/۲۷

Fast Run Time FPGA Fault Location Approach Based On the Column Based Precompiled Configuration Techniques for FPGA Fault Tolerance

نویسندگان: كريم محمدي, حجت اله حميدي

karim mohammadi, Hojatollah Hamidi

عنوان همایش: دهمين كنفرانس سالانه انجمن كامپيوتر ايران