تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

طبقه بندي ريز آرايه هاي دي ان اي بااستفاده از فناوري هاي كلان داده

نام اساتید: حجت اله حميدي, شهريار محمدي, شهريار محمدي, الهام آخوندزاده
Hojatollah Hamidi, Shahriar Mohammadi, Shahriar Mohammadi,
نام دانشجو : محمدحسين زنده پي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰

ارايه مدلي براي پذيرش خانه هاي هوشمند با استفاده از مدل پذيرش فناوري

نام اساتید: حجت اله حميدي, محمدجعفر تارخ, محمدجعفر تارخ, عليرضا ياري
Hojatollah Hamidi, Mohammad Jafar Tarokh, Mohammad Jafar Tarokh,
نام دانشجو : فاطمه محموديان

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

بررسي تاثير تجربه حسي مشتريان بر رفتار خريد آنها با نقش ميانجي تصوير برند در فروشگاه هاي زنجيره اي ( مطالعه موردي فروشگاه زنجيره اي اتكا )

نام اساتید: حجت اله حميدي, ناصر صفايي, دنيا رحماني, دنيا رحماني, عليرضا ياري
Hojatollah Hamidi, Nasser Safaie, Donya Rahmani, Donya Rahmani,
نام دانشجو : عليرضا ترابي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

كاربرد فناوري اطلاعات براي كاهش انرزي در شهرهاي هوشمند

نام اساتید: حجت اله حميدي, محمدهادي زاهدي, محمدجعفر تارخ, محمدجعفر تارخ, احمد فراهي
Hojatollah Hamidi, Mohammad Hadi Zahedi, Mohammad Jafar Tarokh, Mohammad Jafar Tarokh,
نام دانشجو : مرجان شاه محمدي اردبيلي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۱۴

ارائه ي مدلي براي اعتماد در روابط فروشنده -خريدار در اينترنت اشياء

نام اساتید: حجت اله حميدي, محمدهادي زاهدي, محمدجعفر تارخ, علي مصلي نژاد, محمدجعفر تارخ
Hojatollah Hamidi, Mohammad Hadi Zahedi, Mohammad Jafar Tarokh, , Mohammad Jafar Tarokh
نام دانشجو : يوسف نعيمي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۸

ارائه مدلي براي بررسي عوامل اثر گذار بر اعتماد مشتريان به روشهاي پرداخت از طريق موبايل در ايران

نام اساتید: حجت اله حميدي, شهريار محمدي, علي مصلي نژاد, شهريار محمدي
Hojatollah Hamidi, Shahriar Mohammadi, , Shahriar Mohammadi
نام دانشجو : مهرداد صفاريه

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

ارائه ي مدلي براي پذيرش يادگيري سيار با استفاده از مدلهاي پذيرش فناوري مطالعه موردي دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

نام اساتید: حجت اله حميدي, محمدجعفر تارخ, علي بنيادي, محمدجعفر تارخ
Hojatollah Hamidi, Mohammad Jafar Tarokh, , Mohammad Jafar Tarokh
نام دانشجو : امير چاوشي شبستري

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

ارائه مدلي براي تجزيه و تحليل تاثيرات تبليغات دهان به دهان الكترونيكي بر قصد خريد مصرف كننده در بازاريابي رسانه هاي اجتماعي

نام اساتید: حجت اله حميدي, محمدجعفر تارخ, علي مصلي نزاد, محمدجعفر تارخ
Hojatollah Hamidi, Mohammad Jafar Tarokh, , Mohammad Jafar Tarokh
نام دانشجو : كيميا فاضلي

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

تجريه و تحليل رويكردي براي تحمل پذيري خطاي مبتني بر الگوريتم در سيستمهاي محاسباتي( با استفاده از كدهاي كانولوشن )

نام اساتید: حجت اله حميدي, محمدهادي زاهدي, محمدهادي زاهدي, علي مصلي نژاد
Hojatollah Hamidi, Mohammad Hadi Zahedi, Mohammad Hadi Zahedi,
نام دانشجو : شادي دخانچي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

ارائه مدل گسترش اعتماد بين مشتريان الكترونيكي براي خريد آنلاين در رسانه هاي اجتماعي

نام اساتید: حجت اله حميدي, محمدجعفر تارخ, علي مصلي نژاد, ياسر صميمي
Hojatollah Hamidi, Mohammad Jafar Tarokh, , Yaser Samimi
نام دانشجو : صبا مرادي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

jتجزيه و تحليل به كارگيري سيستم CRM اجتماعي برميزان تعامل و رضايت مشتريان

نام اساتید: حجت اله حميدي, محمدجعفر تارخ, ياسر صميمي, علي مصلي نژاد
Hojatollah Hamidi, Mohammad Jafar Tarokh, Yaser Samimi,
نام دانشجو : سيدرضا موسوي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

تجزيه و تحليل تأثير مجامع برند در رسانه اجتماعي بر اعتماد به برند"

نام اساتید: حجت اله حميدي, شهريار محمدي, ياسر صميمي, احمد فراهي
Hojatollah Hamidi, Shahriar Mohammadi, Yaser Samimi,
نام دانشجو : مريم جهانشاهي فرد

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۷

ارائه يك سيستم توصيه‌گر تركيبي مبتني بر اعتماد كاربران

نام اساتید: حجت اله حميدي, محمدجعفر تارخ, محمدجعفر تارخ, علي بنيادي نائيني
Hojatollah Hamidi, Mohammad Jafar Tarokh, Mohammad Jafar Tarokh,
نام دانشجو : الناز هاشم زاده

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۷

ارائه يك مدل پيش بيني براي سكته قلبي با استفاده از روش هاي داده كاوي)مورد كاوي بيمارستان تخصصي شهيد مدني خرم‌آباد(

نام اساتید: حجت اله حميدي, سميه عليزاده, علي بنيادي, محمدجعفر تارخ
Hojatollah Hamidi, Somayeh Alizadeh, , Mohammad Jafar Tarokh
نام دانشجو : عاطفه دارائي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۸

ارائه يك مدل براي برون سپاري IT :مورد مطالعاتي توسعه و نگهداري سيستمهاي اطلاعاتي

نام اساتید: حجت اله حميدي, عماد روغنيان
Hojatollah Hamidi, Emad Roghanian
نام دانشجو : علي كمانكش تله جردي

تاریخ:

تجزيه و تحليل عوامل موثر بر قابليت پياده سازي و مدل پذيرش فناوري بلاكچين

نام اساتید: حجت اله حميدي
Hojatollah Hamidi
نام دانشجو : علي خطيبي