از تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ تا تاریخ :

عضو كميته راهبردي رويداد روز هوش مصنوعي Al-Day

از تاریخ : ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ تا تاریخ :

مدير فرهنگي دانشكده رياضي

از تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ تا تاریخ :

مدير گروه علوم كامپيوترو آمار