تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

استخراج نشانگرهاي زيستي به منظور مدلسازي رشد ساختاري-عملكردي مغز با استفاده از يادگيري عميق

نام اساتید: رضا جعفري, حميد ابريشمي مقدم, محمد فروزانفر, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Reza Jafari, Hamied Abrieshami Moghaddam, Mohamad Forouzanfar, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : ركسانا نميرانيان

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷

مدلسازي توام كاركردي و ساختاري تغييرات وابسته به سن در قشرمغزي با استفاده از داده هاي الكتروانسفالوگرافي و تصاوير تشديد مغناطيسي

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, علي خادم, مريم محبي آشتياني, عماد فاطمي زاده, غلامعلي حسين زاده دهكردي, هادي علي اكبريان
Hamied Abrieshami Moghaddam, Ali Khadem, Maryam Mohebi Ashtieani, , , Hadi Aliakbarian
نام دانشجو : فروه دانشورفرد

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

رديابي تصويري بلادرنگ ملهم از سامانه هاي زيستي مبتني بر روش هاي حوزه فركانس

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, علي خادم, علي خادم, محمدرضا دليري
Hamied Abrieshami Moghaddam, Ali Khadem, Ali Khadem,
نام دانشجو : طيبه طالبي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

به كارگيري امواج فراصوتي جهت افزايش نفوذپذيري پوست

نام اساتید: فرهنگ هنرور, حميد ابريشمي مقدم, علي نجفي اردكاني, علي محلوجي فر, علي نجفي اردكاني
Farhang Honarvar, Hamied Abrieshami Moghaddam, Ali Najafi Ardakani, , Ali Najafi Ardakani
نام دانشجو : احسان نادريان

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۱۳

استفاده از يادگيري عميق افزايشي به منظور بهبود كارايي سامانه هاي نمايه گذاري و بازيابي محتوايي تصاوير

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, بابك ناصر شريف, بابك ناصر شريف, صادق علي اكبري
Hamied Abrieshami Moghaddam, Babak Naser Sharif, Babak Naser Sharif,
نام دانشجو : علي اكبر صالح بيگدلي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

مدلسازي ساختاري رشد قشر شنوايي مغز نوزادان با استفاده از تصاوير تشديد مغناطيسي

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, علي خادم, حميد سلطانيان زاده, علي خادم
Hamied Abrieshami Moghaddam, Ali Khadem, , Ali Khadem
نام دانشجو : حسام عبدالمطلبي

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

بهبود ناحيه بندي ريه در تصاوير HRCT با استفاده از روشهاي مبتني بر مدل

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, علي احمدي, حميد سلطانيان زاده, علي احمدي, محمدرضا مدرسي اصطهباناتي
Hamied Abrieshami Moghaddam, Ali Ahmadi, , Ali Ahmadi, Mohammadreza Modaresi
نام دانشجو : علي فولادي وندا

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۸

توسعه بازه هاي زماني اطلس سر نوزاد با استفاده از تصاوير CT و MRI به منظور مدلسازي رشد جمجمه

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, فرهاد فرجي, فرهاد فرجي, عمادالدين فاطمي زاده
Hamied Abrieshami Moghaddam, Farhad Faraji, Farhad Faraji,
نام دانشجو : محمدرضا بيات

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

درجه بندي شدت الگوي برونشكتازي بيماري CF با استفاده از رفتار تجمعي حيوانات براي اندازه گيري راه هوايي

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, محمدرضا مدرسي اصطهباناتي, امين نيك انجام, امين نيك انجام, رضا اقايي زاده ظروفي
Hamied Abrieshami Moghaddam, Mohammadreza Modaresi, Amin Nikanjam, Amin Nikanjam,
نام دانشجو : محدثه منافي آواري

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

تشخيص خودكار بيماري سيستيك فيبروزي ريه با پردازش تصاوير پزشكي HRCT توسط شبكه عصبي Convolution

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, محمدرضا مدرسي اصطهباناتي, امير موسوي نيا, امير موسوي نيا, بابك نجاراعرابي
Hamied Abrieshami Moghaddam, Mohammadreza Modaresi, Amir Mousavinia, Amir Mousavinia,
نام دانشجو : سيدكسري نظام آبادي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

ارائه مدل سه بعدي جمجمه نوزادان با استفاده از تصاوير MR و CT

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, كامران كاظمي, محمد تشنه لب, رضا جعفري, حميد سلطانيان زاده, محمدحسن قاسميان, محمدعلي سبط
Hamied Abrieshami Moghaddam, , Mohammad Teshnehlab, Reza Jafari, , , Mohammad Ali Sebt
نام دانشجو : سونا قديمي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

آشكارسازي پاسخ مسيرهاي بينايي به تحريك هاي بصري در هسته هاي زانويي جانبي با استفاده از تصاوير fMRI و كاربرد ان در مطالعه بيماري MS

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, علي يونسي, غلامعلي حسين زاده, فرهاد فرجي, فرهاد فرجي
Hamied Abrieshami Moghaddam, Ali Yonesi, , Farhad Faraji, Farhad Faraji
نام دانشجو : مهرداد اسدي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

تحليل تاثير توجه بر روي همگوني فاز ريتم هاي مغزي در قشر بينايي مغز ميمون

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, فرهاد فرجي, محمدرضا دليري, علي خادم, رضا ابراهيم پور
Hamied Abrieshami Moghaddam, Farhad Faraji, Mohammadreza Daliri, Ali Khadem,
نام دانشجو : بهزاد زرعيان

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۰۹

استفاده از تئوري گراف به منظور بررسي اثر تحريك مغز با جريان مستقيم الكتريكي فرا جمجمه اي بر شبكه هاي مقياس بزرگ مغزي مرتبط با ولع مصرف مواد :يك مطالعه تصوير برداري عملكردي در حالت استراحت

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, حامد اختياري, رضا جعفري, غلامعلي حسين زاده
Hamied Abrieshami Moghaddam, Hamed Ekhtiari, Reza Jafari,
نام دانشجو : مهرشاد گلسرخي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۸

مدلسازي پاسخ الكتريكي قشر بينايي به محرك ها و استخراج وابستگي پاسخ ها به تغييرات فيزيولوژي و آناتومي مغز

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, علي يونسي, بابك ناصر شريف, بابك ناصر شريف, غلامعلي حسين زاده دهكردي
Hamied Abrieshami Moghaddam, Ali Yonesi, Babak Naser Sharif, Babak Naser Sharif,
نام دانشجو : نسرين معارفي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

آشكارسازي و رديابي بازيكنان در ويديوي مسابقات فوتبال با روشهاي احتمالاتي

نام اساتید: حميد عبادي, حميد ابريشمي مقدم, شهره كسائي, عباس ماليان, مسعود ورشوساز, علي حسيني نوه , عباس عليمحمدي سراب, علي حسيني نوه
Hamid Ebadi, Hamied Abrieshami Moghaddam, , , Masood Varshosaz, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian, Abbas Ali Mohammadi Sarab, Ali HosseiniNaveh Ahmadabadian
نام دانشجو : مهرتاش منافي فرد

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۱۰

مدلسازي رشد مورفولوزي جمجمه نوزادان با استفاده از تصاوير CT

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, معصومه گيتي, فرهاد فرجي, فرهاد فرجي
Hamied Abrieshami Moghaddam, Masomeh Giti, Farhad Faraji, Farhad Faraji
نام دانشجو : مهرانا محتسبي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

طبقه بندي الگوهاي بيماري بافت بينابيني ريه در تصاوير سي تي اسكن با استفاده از رويكرد حسگري فشرده

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, معصومه گيتي, فرهاد فرجي, فرهاد فرجي
Hamied Abrieshami Moghaddam, Masomeh Giti, Farhad Faraji, Farhad Faraji
نام دانشجو : عليرضا اسمعيل زهي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

مدلسازي اجزاء محدود-بدون مش در مقطع نگار القاي مغناطيسي و ساخت يك سامانه نمونه آزمايشگاهي

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, رضا جعفري, نصرت الله گرانپايه, كريم عباس زاده, محمدصادق ابريشميان
Hamied Abrieshami Moghaddam, Reza Jafari, Nosrat Granpayeh, Karim Abbaszadeh, Mohammad Sadegh Abrishamian
نام دانشجو : محمدرضا يوسفي نجف آبادي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

تشخيص اختلالات ايجاد شده در مسيرهاي بينايي Konio,Parvo,Magno در بيماران داراي MS توسط fMRI

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, رضا جعفري, رضا جعفري
Hamied Abrieshami Moghaddam, Reza Jafari, Reza Jafari
نام دانشجو : عليرضا صدقي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

اندازه گيري قطر راه هوايي با علائم برونشكتازي در تصاوير HRCTريه بيماران سيستيك فيبروز

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, محمدرضا مدرسي اصطهباناتي, علي احمدي, علي احمدي
Hamied Abrieshami Moghaddam, Mohammadreza Modaresi, Ali Ahmadi, Ali Ahmadi
نام دانشجو : صغري شرافت

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵

مدل سازي سيگنال هاي فرا صوتي با استفاده از روش هاي بهينه سازي

نام اساتید: فرهنگ هنرور, حميد ابريشمي مقدم, مجيد قريشي, رضا جعفري, مجيد قريشي
Farhang Honarvar, Hamied Abrieshami Moghaddam, Majid Ghoreishi, Reza Jafari, Majid Ghoreishi
نام دانشجو : علي غلامي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۰

ناحيه بندي مبتني بر مدل در تصاويرHRCTريه

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, محمدرضا مدرسي اصطهباناتي, علي احمدي, علي احمدي
Hamied Abrieshami Moghaddam, Mohammadreza Modaresi, Ali Ahmadi, Ali Ahmadi
نام دانشجو : فاطمه عبدلي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۳۰

پياده سازي روش تمركز روزنه مصنوعي چندعنصري در تصويربرداري فراصوت پزشكي

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, مريم محبي آشتياني, مريم محبي آشتياني
Hamied Abrieshami Moghaddam, Maryam Mohebi Ashtieani, Maryam Mohebi Ashtieani
نام دانشجو : عليرضا ملك پور جونقاني

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

طراحي و پياده سازي اطلس مغزي چند شيوه اي سه بعدي براي بررسي روند رشد سر نوزادان

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, رضا جعفري, رضا جعفري
Hamied Abrieshami Moghaddam, Reza Jafari, Reza Jafari
نام دانشجو : اميد مهدي زاده دستجردي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

نمايه گذاري و بازيابي تصاوير چند طيفي پزشكي با استفاده از همبسته نگار موجك و چندي سازي برداري

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, رضا جعفري, رضا جعفري
Hamied Abrieshami Moghaddam, Reza Jafari, Reza Jafari
نام دانشجو : مستعان توحدي

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۰۲

دسته بندي تصاوير سه بعدي توموگرافي كامپيوتري در بيماران مبتلا به بيماريهاي ارتشاحي ريوي

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, رضا جعفري, رضا جعفري, معصومه گيتي
Hamied Abrieshami Moghaddam, Reza Jafari, Reza Jafari, Masomeh Giti
نام دانشجو : زينب عبدالرضا

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

مدلسازي و آناليز مورفولوژي رشد مغزي نوزادان با استفاده از تصاوير تشديد مغناطيسي

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, رضا جعفري, محمد تشنه لب, تورج امرايي, كامران كاظمي
Hamied Abrieshami Moghaddam, Reza Jafari, Mohammad Teshnehlab, Toraj Amraee,
نام دانشجو : مريم مومني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

بهبود الگوريتم تحليل تمايز غير پارامتري وزني افزايشي

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, محمود احمديان عطاري, مهرداد اردبيلي پور, مهرداد اردبيلي پور
Hamied Abrieshami Moghaddam, Mahmoud Ahmadian Attari, Mehrdad Ardebilipour, Mehrdad Ardebilipour
نام دانشجو : ميثم حسنعلي زاده كلاگري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

تشخيص رتينوپاتي ديابتي به كمك تصاوير فلورسن آنژيوگرافي شبكيه چشم

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, مريم محبي آشتياني, مريم محبي آشتياني, محمد رياضي اصفهاني
Hamied Abrieshami Moghaddam, Maryam Mohebi Ashtieani, Maryam Mohebi Ashtieani, Mohammad Riaziesfahani
نام دانشجو : حسام سكوتي اسكوئي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

بازشناسي خودكار گلبول هاي سفيد خون با استفاده از تصاوير ميكروسكوپي

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, مهدي احسانيان مفرد
Hamied Abrieshami Moghaddam, Mahdi Ehsanian Mofrad
نام دانشجو : عرفان دژآگاه

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۵

طراحي عدسي تركيبي با فاصله كانوني 17تا25 ميلي متر و عدد f حدود يك با استفاده از روش هاي هوشمند

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, فرهاد فرجي, فرهاد فرجي
Hamied Abrieshami Moghaddam, Farhad Faraji, Farhad Faraji
نام دانشجو : وحيد اسبقي كللو

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۵

طراحي يك سيستم براي نمايه گذاري و بازيابي ويدئوهاي نظارتي براساس محتوا

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, داود آسماني, داود آسماني
Hamied Abrieshami Moghaddam, Davood Asemani, Davood Asemani
نام دانشجو : جابر فيروزي

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۱۹

ناحيه بندي جمجمه نوزادان در تصاوير MRI با استفاده از اطلاعات تصاوير CT

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, رضا جعفري, رضا جعفري
Hamied Abrieshami Moghaddam, Reza Jafari, Reza Jafari
نام دانشجو : حامد عزيزالهي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

طراحي و ساخت برد تصويرگر فراصوتي بر پايه كامپيوتر شخصي

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, اميرمسعود سوداگر, اميرمسعود سوداگر, محمد تشنه لب
Hamied Abrieshami Moghaddam, Amir Masoud Sodagar, Amir Masoud Sodagar, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : نشميل يوسفي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

طبقه بندي بافت ريه در تصاوير HRCT از بيماران مبتلا به سيستيك فيبروز

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, محمد علي احمدي پژوه, داود آسماني
Hamied Abrieshami Moghaddam, , Davood Asemani
نام دانشجو : سعيده مقاره عابد

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

ارائه ي الگوريتمي به منظور انطباق تصاوير MRI و CT سر نوزادان

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, اميرمسعود سوداگر, اميرمسعود سوداگر, معصومه گيتي
Hamied Abrieshami Moghaddam, Amir Masoud Sodagar, Amir Masoud Sodagar, Masomeh Giti
نام دانشجو : پريسا طحا فچي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

طراحي الگوريتم تشخيص خواب آلودگي راننده توسط روش هاي تشخيص الگو و پياده سازي آن در شبيه سازي رانندگي آساران

نام اساتید: علي نحوي, حميد ابريشمي مقدم, علي رضا فاتحي, علي رضا فاتحي
Ali Nahvi, Hamied Abrieshami Moghaddam, Alireza Fatehi, Alireza Fatehi
نام دانشجو : عادل زارع قراملكي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

ايجاد يك الگوريتم شناسايي الگوي ستاره به منظور تخمين درست وضعيت فضاپيما

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, داود آسماني, داود آسماني
Hamied Abrieshami Moghaddam, Davood Asemani, Davood Asemani
نام دانشجو : مهدي آقائي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

طراحي و پياده سازي الگوريتمي مبتني بر فيلتر كالمن در پيش بيني براي تعقيب اشياء در حضور نويز و كنتراست پايين با قابليت تعقيب حركت شتابدار

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, كمال محامد پور, محمود احمديان عطاري, محمود احمديان عطاري
Hamied Abrieshami Moghaddam, Kamal Mohamedpour, Mahmoud Ahmadian Attari, Mahmoud Ahmadian Attari
نام دانشجو : حميدرضا جهانديده

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

رديابي اهداف تصويري با استفاده از روش فيلتر ذرات

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, اميرمسعود سوداگر, اميرمسعود سوداگر
Hamied Abrieshami Moghaddam, Amir Masoud Sodagar, Amir Masoud Sodagar
نام دانشجو : بهاد ر نايبي فر

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۱۰

رديابي اهداف چندگانه در تصاوير سلولي با استفاده از فيلتر ذره اي Rao-blackwellized

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, داود آسماني, داود آسماني
Hamied Abrieshami Moghaddam, Davood Asemani, Davood Asemani
نام دانشجو : حامد داننده حصار

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

تشخيص و رديابي فرد در تصاوير ويدئويي با استفاده از روشهاي احتمالاتي

نام اساتید: حميد عبادي, حميد ابريشمي مقدم, مسعود ورشوساز, مسعود ورشوساز
Hamid Ebadi, Hamied Abrieshami Moghaddam, Masood Varshosaz, Masood Varshosaz
نام دانشجو : مهرتاش منافي فرد

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

نگاشت از اطلاعات تصوير به مشخصات تحريك در يك پروتز بينايي(شبيه سازي سلول گانگليون)

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, اميرمسعود سوداگر, داود آسماني, داود آسماني
Hamied Abrieshami Moghaddam, Amir Masoud Sodagar, Davood Asemani, Davood Asemani
نام دانشجو : شبنم نوين سعدآباد

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

استفاده از بينايي استريو براي بدست آوردن تصاوير سه بعدي از سر بيمار و انطباق همزمان اين تصاوير با تصاوير آناتوميكي به دست آمده از سر بيمار

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, محمد تشنه لب, محمد تشنه لب
Hamied Abrieshami Moghaddam, Mohammad Teshnehlab, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : رسول قرباني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

تحليل كمي حركت بطن چپ قلب با درنظر گرفتن محيط غيرهمگن براي قلب بيمار براساس تصاوير سه بعدي MRI با استفاده از مدل مش فعال و روش المان هاي محدود

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, علي نحوي, علي نحوي
Hamied Abrieshami Moghaddam, Ali Nahvi, Ali Nahvi
نام دانشجو : احسان مصدق

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

طراحي و پياده سازي دستگاه مكان ياب پيچ هاي قفل شونده در مجموعه ابزار جاي گذاري نيل درون اندامي

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, رضا جعفري, رضا جعفري
Hamied Abrieshami Moghaddam, Reza Jafari, Reza Jafari
نام دانشجو : سيده شبنم حسيني

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

نمايه گذاري و بازيابي تصاوير رنگي با رويكرد ويولت كورلوگرام

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, علي احمدي, علي احمدي
Hamied Abrieshami Moghaddam, Ali Ahmadi, Ali Ahmadi
نام دانشجو : سيدمهدي شاد

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۳۰

بهبود ويژگيها و دسته بندي كننده به منظور افزايش كارايي تشخيص هويت بر مبناي تصاوير شبكيه

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم
Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : امين دهقاني

تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۰۹

ناحيه بندي خودكار تصاوير مغزي كودكان با استفاده از اطلاعات سطح بالا و پايين

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم
Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : كامران كاظمي

تاریخ:

بهبود الگوريتم مبتني بر تخمين گر...

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم
Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : محمد فروزانفر

تاریخ:

بكار گيري الگوريتم تطبيقي..

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم
Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : يونس علي ياري قصبه

تاریخ:

كيفيت تصاوير دوبعدي...

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم
Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : فرزاد ابراهيمي

تاریخ:

الگوريتم هاي شناسايي هويت..

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم
Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : هادي فرزين

تاریخ:

استخراج دامنه و شيب قطره...

نام اساتید: محمد تشنه لب, حميد ابريشمي مقدم
Mohammad Teshnehlab, Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : مريم محبي اشتياني

تاریخ:

...تصاوير ام-ار-آي مغزي نوزادان

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم
Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : سونا قديمي

تاریخ:

...رديابي و تحليل حركت ديواره قلبي

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم
Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : فاطمه السادات جمالي دينان

تاریخ:

...خوشه هاي ميكرو كلسيفيكاسيون...

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم
Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : فرامرز دهقان

تاریخ:

استخراج ويژگي به منظور طبقه بندي تصاوير فرا طيفي

نام اساتید: محمدجواد ولدان زوج, حميد ابريشمي مقدم
Mohammad Javad Valadanzoej, Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : برات مجردي

تاریخ:

تحليل خودكار الگوهاي پاتولوژيك ريوي در تصاوير HRCT بيماران مبتلا به بيماري هاي بينابيني ريه

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم
Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : اذر طلوعي

تاریخ:

ارائه مدل حركتي ديواره بطن چپ بر مبناي روش مش فعال با استفاده از دنباله تصاوير MRI

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم
Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : احمدرضا بقايي

تاریخ:

ً پردازش سيگنالهاي فراصوت در يك سيستم تصويرگر پزشكي

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم
Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : شهرزاد شيرزاد

تاریخ:

بهبود الگوريتم تشخيص هويت با استفاده از تصاوير شبكيه

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم
Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : ارمين افتخاري

تاریخ:

رديابي نقطه اي حركت سه بعدي با استفاده از تصاوير MRI بطني توسط روش سطوح همتراز

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم
Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : مريم الفته

تاریخ:

بهبود الگوريتم تركيب كلاسيفايرها براي تشخيص ميكروكلسيفيكاسيون در تصاوير ماموگرافي

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم
Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : فرشاد حريرچي

تاریخ:

بهبود الگوريتم هاي تشخيص خودكار الگوهاي بينابيني ريه در تصاوير HRCT

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, رضا جعفري
Hamied Abrieshami Moghaddam, Reza Jafari
نام دانشجو : پرهام رادپرور

تاریخ:

ضبط تصاوير ويديويي و پردازش و آماده سازي داده ها براي يك پروتز بينايي قابل كاشت

نام اساتید: اميرمسعود سوداگر, حميد ابريشمي مقدم
Amir Masoud Sodagar, Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : محمدامين شاه زيدي

تاریخ:

آشكارسازي و تشخيص ندولها در تصاوير CT از ريه

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, رضا جعفري
Hamied Abrieshami Moghaddam, Reza Jafari
نام دانشجو : سارا تقوي نمين

تاریخ:

ناحيه بندي تصاوير تشديدمغناطيسي با استفاده از روش هاي مبتني بر مدلهاي آماري و هندسي

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم
Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : مهدي دليري فلاح آبادي

تاریخ:

درجه بندي تخريب ريه در بيماري سيستيك فيبروز با استفاده از تصاوير CT با قدرت تفكيك بالا

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, محمدرضا مدرسي اصطهباناتي
Hamied Abrieshami Moghaddam, Mohammadreza Modaresi
نام دانشجو : زينب ناصري سماغچه

تاریخ:

بهبود ناحيه بندي مبتني بر رديابي رگهاي خوني تصاوير شبكيه و كاربرد آن در سامانه تشخيص هويت براساس شبكيه

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, مهدي احسانيان مفرد
Hamied Abrieshami Moghaddam, Mahdi Ehsanian Mofrad
نام دانشجو : محمد ارشادلمر

تاریخ:

ارائه روشي ملهم از عملكرد مغز براي ردگيري همزمان اشياء در تصاوير متحرك

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, رضا لشگري
Hamied Abrieshami Moghaddam, Reza Lashkari
نام دانشجو : شيوا كامكار

تاریخ:

مدلسازي ساختاري رشد قشر بينايي مغز با استفاده از تصاوير تشديد مغناطيسي

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم
Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : سپيده مومنه

تاریخ:

راستي آزمائي و بهبود الگوريتم ناحيه بندي جمجمه از تصاوير تشديد مغناطيسي سر نوزادن

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم
Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : الهام حكم ابادي

تاریخ:

بهبود ارزيابي عملكرد هسته زانويي جانبي در بيماران اسكلروز چندگانه در پاسخ به تحريك بينايي توسط fMRI

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, علي خادم
Hamied Abrieshami Moghaddam, Ali Khadem
نام دانشجو : ندا سرداري پور

تاریخ:

ارائه ي يك مدل محاسباتي براي توجه پايين به بالا در بينايي

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم
Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : ليلا صادقي

تاریخ:

مدلسازي توام تغييرات ساختاري و كاركردي وابسته به سن در قشر مغزي بزرگسالان با استفاده از داده هاي الكتروانسفالوگرافي و تصاوير تشديد مغناطيسي

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم
Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : سحر رحيمي ملكشان

تاریخ:

بهبود سيستم ردياب چشم مبتني بر تصاوير وبكمي

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم
Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : شميم سعيدي نيا

تاریخ:

ناحيه بندي بافت ريه در تصاوير سي تي اسكن قفسه سينه با استفاده از يادگيري عميق

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم
Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : نيلوفر دلفان

تاریخ:

پيش بيني الگوي سيگنال (local field potential) LFP همجوار در قشر اوليه ي بينايي براساس فعاليت خود به خودي نورون ها

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, رضا لشگري
Hamied Abrieshami Moghaddam, Reza Lashkari
نام دانشجو : مهيار دوست

تاریخ:

توسعه يك روش نگاشت طولي متقارن به منظور مطالعه رشد مغز انسان در اثر افزايش سن

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, محمد فروزانفر, رضا لشگري
Hamied Abrieshami Moghaddam, Mohamad Forouzanfar, Reza Lashkari
نام دانشجو : بشري خواجه پيري

تاریخ:

كمي سازي خودكار تغييرات عروقي شبكيه در تصاوير آنژيوگرافي مقطع نگاري همدوس نوري بيماران تحت درمان با براكي تراپي

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم
Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : ليلا اكرادي

تاریخ:

مدل سازي مساله مستقيم بهبود يافته در مقطع نگاري القاي مغناطيسي براي كاربردهاي پزشكي

نام اساتید: رضا جعفري, حميد ابريشمي مقدم
Reza Jafari, Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : حسن يزدانيان