اندازه گيري الگوهاي برونشكتازي در تصاوير سي تي اسكن از بيماران مبتلا به سيستيك فيبروز

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم, محمد تشنه لب
Hamied Abrieshami Moghaddam, Mohammad Teshnehlab
نام دانشجو : ميلاد رحيمي

طراحي و پياده سازي نرم افزار نمايش و پردازش تصاوير پزشكي سه بعدي با رابط كاربري وو كنسولي Ipython

نام اساتید: حميد ابريشمي مقدم
Hamied Abrieshami Moghaddam
نام دانشجو : كيميا افشاري