سال: ۱۳۹۷

كاربرد روش PERA در تجزيه و تحليل و طراحي مجدد وظايف چرخه اي در يك شركت خودروسازي

نویسندگان: مجتبي احمدي, حامد سلمان زاده
عنوان مجله: سلامت كار ايران
از صفحه: ۳۸
تا صفحه: ۴۷

سال: ۱۳۹۷

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Aviation deicing workers, global risk assessment of musculoskeletal injuries

نویسندگان: سيلويه ناديا, حامد سلمان زاده, مجتبي احمدي, كورت لانداو
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ERGONOMICS
از صفحه: ۸
تا صفحه: ۱۳

سال: ۱۳۹۶

سيستم قيمت گذاري و توليد بهينه لجستيك يكپارچه در شرايط عدم قطعيت حساس به قيمت

نویسندگان: علي محمد ميثمي, حامد سلمان زاده, مصطفي صالحي
عنوان مجله: نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد
از صفحه: ۱۳۹
تا صفحه: ۱۴۸

سال: ۱۳۹۶

بررسي تاثير شكل هندسي، اندازه و خواص مكانيكي كليپس بر ميزان تنش هاي ايجاد شده در انگشت شست در حين مونتاژ

نویسندگان: حامد سلمان زاده, زهره شاكري كبريا
عنوان مجله: بهداشت و ايمني كار
از صفحه: ۸۵
تا صفحه: ۹۷

سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: آمريكا / USA

Investigating the Usability of a User Interface for Display of an Electro Vehicle in a Driving Simulation

نویسندگان: حامد سلمان زاده, محمد پيشنماز زاده, سيد رضا ميرمجلسي, ياسر صميمي, Kurt Landau
عنوان مجله: Journal of Ergonomics Research
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۵

تخصيص كارهاي ساختماني ميان كارگران با هدف كمينه سازي ريسك كاري كل بر پايه مدل دوزيس

نویسندگان: علي محمد ميثمي, حامد سلمان زاده
عنوان مجله: سلامت كار ايران
از صفحه: ۹۹
تا صفحه: ۱۱۰

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Prioritizing the ILO/IEA Ergonomic Checkpoints measures a study in an assembly and packaging industry

نویسندگان: مجتبي احمدي, سيد ابولفضل ذاكريان, حامد سلمان زاده
عنوان مجله: INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ERGONOMICS
از صفحه: ۵۴
تا صفحه: ۶۳

سال: ۱۳۹۵

Identification of the Ergonomic Interventions Goals from the Viewpoint of Ergonomics Experts of Iran using Fuzzy Delphi Method

نویسندگان: مجتبي احمدي, سيد ابولفضل ذاكريان, حامد سلمان زاده, عليرضا مرتضي پور
عنوان مجله: international journal of occupational hygiene
از صفحه: ۱۵۱
تا صفحه: ۱۵۷

سال: ۱۳۹۴

The Influence of Effective Factors on Mechanical Stress on Fingertips during Snap-fit Assembly

نویسندگان: حامد سلمان زاده, محمد رسولي
عنوان مجله: iranian rehabilitation journal
از صفحه: ۳۸
تا صفحه: ۴۷

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: ايران / Iran

تاثير شرايط نحوه گيرش بر روي ماكزيمم نيروي تركيبي قابل قبول در عمليات مونتاژ كليپس ها

The Effects of Grasp Conditions on Maximal Acceptable Combined Forces (pushing and pinch forces) for Manual Insertion of Snap Fasteners

نویسندگان: حامد سلمان زاده, كورت لانداو
عنوان مجله: Journal of Optimization in Industrial Engineering
از صفحه: ۲۷
تا صفحه: ۳۵

سال: ۱۳۹۳

استفاده از روش فازي گروهي تصميم ساز براي رتبه بندي فشار بدني ايستگاه هاي كاري

Fuzzy Group Decision Making Approach for Ranking Work Stations based on Physical Pressure

نویسندگان: حامد سلمان زاده, ميلاد رحماني, فرشته علايي جوردهي, كورت لانداو
عنوان مجله: iranian rehabilitation journal
از صفحه: ۴۴
تا صفحه: ۵۴