سال: ۱۳۹۶

محل برگزاری: ايران / Iran

استفاده از جاذب هاي طبيعي در كاهش هيدروكربن هاي نفتي فاضلاب صنايع نفت (مطالعه موردي پالايشگاه نفت تهران)

Use of natural absorber to reduce petroleum carbohydrate from oil industries wastewater (Case Study Tehran oil refinery)

نویسندگان: حميد باقري, فريدون وفايي, سيامك بوداقپور, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
عنوان مجله: پژوهش اب ايران
از صفحه: ۱۱
تا صفحه: ۱۷

سال: ۱۳۹۵

تعيين اولويت ها و توليد نقشه خطرپذيري مناطق ساحلي به ريزش هاي نفتي با مقايسه روش هاي تحليل سلسله مراتبي و تحليل شبكه اي مطالعه موردي سواحل استان بوشهر

نویسندگان: حامد خدادوست خامنه, فريدون وفايي, وحيد هادي پور
عنوان مجله: مهندسي دريا
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۵

محل برگزاری: ايران / Iran

مرزبندي جزيره هندورابي (تعيين خط خطر) در راستاي مديريت يكپارچه مناطق ساحلي (ICZM)

نویسندگان: حسين صباغيان, فريدون وفايي, امين افشار
عنوان مجله: مهندسي عمران مدرس
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۵

بررسي آزمايشگاهي و عددي نفوذ شوري در آبخوان هاي آزاد ساحلي

نویسندگان: سيد سجاد مهدي زاده, فريدون وفايي
عنوان مجله: اقيانوس شناسي
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۴

ارائه ي مدل فازي جهت تعيين حساسيت مناطق ساحلي به ريزش نفتي (مطالعه موردي سواحل استان مازندران)

نویسندگان: فريدون وفايي, وحيد هادي پور, ابوذر هادي پور, سيدابوالفضل موسوي
عنوان مجله: نشريه مهندسي عمران فردوسي
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۴

محل برگزاری: ايتاليا / Italy

Investigation of petroleum-contaminated groundwater remediation using multi-stage pilot system physical and biological approach

نویسندگان: محمدحسن علي يارزنجاني, فريدون وفايي, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, وحيد هادي پور
عنوان مجله: Desalination and Water Treatment
از صفحه: ۱
تا صفحه: ۱۱

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Land suitability evaluation for brackish water aquaculture development in coastal area of Hormozgan Iran

نویسندگان: ابوذر هادي پور, فريدون وفايي, وحيد هادي پور
عنوان مجله: AQUACULTURE INTERNATIONAL
از صفحه: ۳۲۹
تا صفحه: ۳۴۳

سال: ۱۳۹۳

نقش خاك بنتونيت و كربن اكتيو در جذب هيدرو كربن هاي آروماتيك حلقوي ناشي از پساب هاي آلوده در پالايشگاه نفت تهران

نویسندگان: حميد باقري, فريدون وفايي, سيامك بوداقپور, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
عنوان مجله: زمين شناسي محيط زيست
از صفحه: ۳۷
تا صفحه: ۴۴

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

A new habitat methodology for river environmental flow requirements

نویسندگان: Seyed Ehsan Fatemi, فريدون وفايي
عنوان مجله: PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-WATER MANAGEMENT
از صفحه: ۱۰۵
تا صفحه: ۱۱۵

سال: ۱۳۹۳

محل برگزاری: هلند / Netherlands

Vertical leakage in sharp-interface seawater intrusion models of layered coastal aquifers

نویسندگان: سيدسجاد مهدي‌زاده محلي, Adrian D. Werner, فريدون وفايي, Sugiarto Badaruddin
عنوان مجله: JOURNAL OF HYDROLOGY
از صفحه: ۱۰۹۷
تا صفحه: ۱۱۰۷

سال: ۱۳۹۳

Assessment of sharp-interface approach for saltwater intrusion prediction in an unconfined coastal aquifer exposed to pumping

نویسندگان: سيدسجاد مهدي‌زاده محلي, فريدون وفايي, حسين ابوالقاسمي
عنوان مجله: Environmental Earth Sciences
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: روماني / Romania

GIS-based fuzzy multi-criteria decision making model for coastal aquaculture site selection

نویسندگان: فريدون وفايي, ابوذر هادي پور, وحيد هادي پور
عنوان مجله: Environmental Engineering and Management Journal
از صفحه: ۰
تا صفحه: ۰

سال: ۱۳۹۱

محل برگزاری: انگلستان / ENGLAND

Determination of shoreline sensitivity to oil spills by use of GIS and fuzzy model. Case study The coastal areas of Caspian Sea in north of Iran

نویسندگان: فريدون وفايي, وحيد هادي پور, ابوذر هادي پور
عنوان مجله: OCEAN and COASTAL MANAGEMENT
از صفحه: ۱۲۳
تا صفحه: ۱۳۰

سال: ۱۳۹۰

محل برگزاری: لهستان / Poland

Investigation of Coastal Inundation Due to a Rise in Sea Level (Temporary and Permanent)

نویسندگان: فريدون وفايي, سيدامير ناصر هراتي, حسين صباغيان
عنوان مجله: POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES
از صفحه: ۲۰۹
تا صفحه: ۲۱۷

سال: ۱۳۸۷

محل برگزاری: آمريكا / USA

Evaluation of dike-type causeway impacts on the flow and salinity regimes in Urmia Lake Iran

نویسندگان: مصطفي زين الديني, محمدعلي توفيقي, فريدون وفايي
عنوان مجله: JOURNAL OF GREAT LAKES RESEARCH
از صفحه: ۱۳
تا صفحه: ۲۲