تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۲۴

بررسي نقش اكوپارك ها در گسترش و بهره گيري از انرژي هاي تجديد پذير

نام اساتید: فريدون وفايي, احمد خدادادي دربان
Feraydoon Vafaei,
نام دانشجو : توحيد كاظمي

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

بررسي شاخص هاي مرزبندي سواحل در (ICZM)

نام اساتید: فريدون وفايي, محسن سلطانپور, محسن سلطان پور, افشين دانه كار
Feraydoon Vafaei, , Mohsen Soltanpour,
نام دانشجو : فرزاد مقيميان

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

تعيين شاخص هاي پدافند غير عامل در مديريت يكپارچه سازي مناطق ساحلي(ICZM )

نام اساتید: فريدون وفايي, كورش حجازي, جناب آقاي دكتر افشين دانه كار, كورش حجازي
Feraydoon Vafaei, Kourosh Hejazi, , Kourosh Hejazi
نام دانشجو : پدرام شكري بشلي

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

اثر كاربري اراضي بر مشخصات درياچه هاي كوچك(مطالعه موردي درياچه زريوار)

نام اساتید: فريدون وفايي, محسن سلطان پور, جناب آقاي دكتر افشين دانه كار, محسن سلطان پور, نبي احسني
Feraydoon Vafaei, Mohsen Soltanpour, , Mohsen Soltanpour, Nabi Ahsani
نام دانشجو : مهران ايراني

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

بررسي شاخص هاي مديريتي در ICZM (مطالعه موردي در سواحل استان بوشهر)

نام اساتید: فريدون وفايي
Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : محمدحسن شادبه

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

بررسي تغييرات سرعت خروجي در فرايند رقيق سازي تخليه آب شور مستغرق

نام اساتید: فريدون وفايي, كورش حجازي, جناب آقاي دكتر حبيب الله موسوي جهرمي, كورش حجازي
Feraydoon Vafaei, Kourosh Hejazi, , Kourosh Hejazi
نام دانشجو : يوسف محمودي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

بررسي تجربي ارتعاشات ناشي از گردابه در يك استوانه قائم پوشيده شده با روييدني هاي دريايي نرم

نام اساتید: مصطفي زين الديني, فريدون وفايي, بهروز عسگريان, جناب آقاي دكتر محمد سعيد سيف, بهروز عسگريان
Mostafa Zeinoddini, Feraydoon Vafaei, Behrooz Asgarian, , Behrooz Asgarian
نام دانشجو : محمدمهدي اعلمي هرندي

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

تحليل رفتار جت هاي مستغرق با استفاده از مدل رياضي

نام اساتید: فريدون وفايي, كورش حجازي, جناب آقاي دكتر حبيب اله موسوي جهرمي, كورش حجازي
Feraydoon Vafaei, Kourosh Hejazi, , Kourosh Hejazi
نام دانشجو : اسماعيل معزي قوجه

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

اختلاط ميدان نزديك جت هاي شناور تك مجرائي مايل در پيكره ساكن و لايه بندي نشده ( جهت شناور آب گرم و شور )

نام اساتید: فريدون وفايي, محمدرضا كاويانپور, مصطفي زين الديني, محمد رضا كماليان, حبيب موسوي جهرمي
Feraydoon Vafaei, Mohammad Reza Kavianpour, Mostafa Zeinoddini, ,
نام دانشجو : حسين اردلان

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۲۶

ارزيابي مديريت ريسك در بنادر استان بوشهر با استفاده از نظريه مجموعه فازي

نام اساتید: فريدون وفايي, كورش حجازي, جناب آقاي دكتر افشين دانه كار, كورش حجازي
Feraydoon Vafaei, Kourosh Hejazi, , Kourosh Hejazi
نام دانشجو : آريا رادمان

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۹

مدلسازي و تخمين مقدار هيدروكربنهاي آروماتيك چند حلقه اي ( PAHS) در آبهاي زير زميني پالايشگاه هاي نفتي با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي ( مطالعه موردي پالايشگاه نفت تهران )

نام اساتید: فريدون وفايي, محمدرضا صبور, مجيد احتشامي, مجيد احتشامي, جناب آقاي دكتر تقي عبادي
Feraydoon Vafaei, Mohammad Reza Sabour, Majied Ehteshami, Majied Ehteshami,
نام دانشجو : مرتضي بشارتي

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

بررسي رفتار هندسي و اختلاطي تخليه هم دماي پساب شور در محيط ساكن و لايه بندي نشده با تغييرات زاويه و سرعت خروجي

نام اساتید: مجيد احتشامي, مجيد احتشامي, فريدون وفايي, چناب آقاي دكتر ناصر مهردادي
Majied Ehteshami, Majied Ehteshami, Feraydoon Vafaei,
نام دانشجو : محمد عزيزي

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۵

تحليل تخليه پساب شور با استفاده از جت مستغرق در پيكره آبي در ميدان نزديك

نام اساتید: فريدون وفايي, حبيب موسوي جهرمي , كورش حجازي, كورش حجازي
Feraydoon Vafaei, , Kourosh Hejazi, Kourosh Hejazi
نام دانشجو : داود گوهري كامل

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۵

بررسي كارايي روش هاي مختلف كاهش نفوذ شوري به آبخوان هاي ساحلي

نام اساتید: فريدون وفايي, احمد خدادادي, مجيد احتشامي, سيدسجاد مهدي زاده, مجيد احتشامي
Feraydoon Vafaei, , Majied Ehteshami, Seyedsajad Mehdizadeh, Majied Ehteshami
نام دانشجو : حنيف نويدي قاضياني

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۰

بررسي مكانيزم نفوذ آب شور دريا به آبخوان هاي ناهمگن ساحلي

نام اساتید: فريدون وفايي, عبدالرسول تلوري , مجيد احتشامي, مجيد احتشامي
Feraydoon Vafaei, , Majied Ehteshami, Majied Ehteshami
نام دانشجو : راضيه آسوده

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۷

بررسي مدل آزمايشگاهي رفتار رسوبات اشباع ناشي از لايروبي پس از پخش در آب دريا

نام اساتید: فريدون وفايي, كورش حجازي, وحيد چگيني
Feraydoon Vafaei, Kourosh Hejazi,
نام دانشجو : سيد علي مرتضوي

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۲۴

ارائه مدل تعيين خطرپذيري مناطق ساحلي به ريزشهاي نفتي (مطالعه موردي سواحل استان بوشهر)

نام اساتید: فريدون وفايي, محسن سلطان پور, افشين دانه كار
Feraydoon Vafaei, Mohsen Soltanpour,
نام دانشجو : حامد خدادوست خامنه

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

تعيين شاخص هاي پدافند غير عامل در مديريت يكپارچه مناطق ساحلي

نام اساتید: فريدون وفايي, محسن سلطان پور
Feraydoon Vafaei, Mohsen Soltanpour
نام دانشجو : سيداحمد فراستي

تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۹

بررسي اثر شكل و جانمايي سيستم هاي آبشكن داراي سه آبشكن يا بيشتر بر حفاظت سواحل ماسه اي

نام اساتید: فريدون وفايي, محسن سلطان پور
Feraydoon Vafaei, Mohsen Soltanpour
نام دانشجو : حميد طايفه

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

بررسي تاثير تغيير تراز آب دريا و سطح آب زير زميني بر كيفيت آبخوان لايه بندي شده ساحلي

نام اساتید: فريدون وفايي, محمدرضا كاويانپور, سيدمرتضي موسوي, محمود قضاوي
Feraydoon Vafaei, Mohammad Reza Kavianpour, Seyed Morteza Mousavi, Mahmood Ghazavie
نام دانشجو : سيدسجاد مهدي‌زاده محلي

تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷

بررسي عددي الگوي جريان آب در اطراف پايه هاي پل هاي دريايي

نام اساتید: فريدون وفايي, محسن سلطان پور
Feraydoon Vafaei, Mohsen Soltanpour
نام دانشجو : ميثم بياتي حسين آبادي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

بررسي تاثير دانه بندي ،شيب و موج بر تغذيه ساحل

نام اساتید: فريدون وفايي, علي كرمي خانيكي, محسن سلطان پور
Feraydoon Vafaei, , Mohsen Soltanpour
نام دانشجو : حسام اكبري

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

بررسب مدل آزمايشگاهي پخش مصالح ناشي از لايروبي بر سواحل

نام اساتید: فريدون وفايي
Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : حامد توكلي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۳۰

استفاده از توان بيولوزيكي تالابهاي ساحلي جهت حذف يونCu2

نام اساتید: فريدون وفايي, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Feraydoon Vafaei, Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : برهان الدين برومند

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۳۰

بررسي مكانيزم نفذ آب شور دريا به آبخوان ساحلي

نام اساتید: فريدون وفايي, سيدسجاد مهدي زاده, مجتبي اردستاني, مجيد احتشامي
Feraydoon Vafaei, , , Majied Ehteshami
نام دانشجو : حسين ابوالقاسمي

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۵

بررسي استفاده از ظرفيت خود پالاي كانال انتقال فاضلاب تا محل تصفيه خانه

نام اساتید: فريدون وفايي, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, ناصر مهردادي, سيامك بوداقپور
Feraydoon Vafaei, Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, , Siyamak Boudaghpour
نام دانشجو : اميرحسين ابراهيمي ذاكر

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۴

بررسي اثر تغيير عرض دهانه و ابعاد بندر بر روي الگوي رسوب گذاري

نام اساتید: فريدون وفايي, احمد خدادادي, سيامك بوداقپور
Feraydoon Vafaei, , Siyamak Boudaghpour
نام دانشجو : سينا سادات اصفهاني

تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۴

بررسي روش هاي بيولوزيك پاكسازي آلودگي نفتي در محيط هاي آبي

نام اساتید: فريدون وفايي, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, مجيد احتشامي, احمد خدادادي
Feraydoon Vafaei, Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Majied Ehteshami,
نام دانشجو : محمدحسن علي يارزنجاني

تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴/۱۵

مدلسازي كمي، كيفي سيستم منابع آب حوضه اي با تاكيد بر حفظ نياز زيست محيطي مصب ورودي دريا

نام اساتید: فريدون وفايي
Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : سيد احسان فاطمي

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰

بررسي تاثير جزاير گرمايي شهري بر مكانيزم پخش آلايندها در هوا ف مطالعه موردي شهر تهران

نام اساتید: فريدون وفايي, محمدرضا صبور
Feraydoon Vafaei, Mohammad Reza Sabour
نام دانشجو : كيان براري

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۹

بررسي مكانيزم پخش آلودگي حرارتي در دريا

نام اساتید: فريدون وفايي, محسن سلطان پور
Feraydoon Vafaei, Mohsen Soltanpour
نام دانشجو : علي كاظمي حاتمي

تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۸

ارائه مدل ارزيابي مخاطرات فرسايش سواحل

نام اساتید: فريدون وفايي, محسن سلطان پور, محمدرضا ذوالفقاري
Feraydoon Vafaei, Mohsen Soltanpour, Mohammad Reza Zolfaghari
نام دانشجو : سيدمحمدرسول سيدي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

بررسي كارايي جاذب ها در جلوگيري از نفوذ مواد نفتي (هيدروكربن ها آروماتيك چند حلقه اي ) به آبهاي زيرزميني و مدلسازي آن (مطالعه موردي پالايشگاه تهران)

نام اساتید: فريدون وفايي, سيامك بوداقپور, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, مجيد احتشامي
Feraydoon Vafaei, Siyamak Boudaghpour, Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Majied Ehteshami
نام دانشجو : حميد باقري

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

بررسي نحوه توزيع مصالح لايروبي پس از تخليه در آب هاي دور از ساحل

نام اساتید: فريدون وفايي, محسن سلطان پور
Feraydoon Vafaei, Mohsen Soltanpour
نام دانشجو : حسام حاجي ميرزا

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

بررسي مكانيزم ظرفيت خودپالايي رودخانه ها

نام اساتید: فريدون وفايي, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Feraydoon Vafaei, Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : علي عباسي نهوجي

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

بررسي پخش آلودگي ناشي ازپساب آب شيرين كن ها در دريا

نام اساتید: فريدون وفايي, محمدرضا صبور
Feraydoon Vafaei, Mohammad Reza Sabour
نام دانشجو : سميه محمدي

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

اثرات گرمايش حهاني وتغييرات آب وهوايي بررويكميت وكيفيت درياچه اروميه

نام اساتید: فريدون وفايي
Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : محمدمهدي زارع

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۳۰

تخمين احتمالاتي ديناميكي عملكرد توربين هاي بادي فرا ساحل تحت بار حداكثري موج

نام اساتید: بهروز عسگريان, فريدون وفايي, مصطفي زين الديني
Behrooz Asgarian, Feraydoon Vafaei, Mostafa Zeinoddini
نام دانشجو : حسين رفيعي طاري

تاریخ: ۱۳۸۵/۱۰/۲۳

بررسي تاثير مشخصات امواج نامنظم دريا بر روي سيستم مهار موج شكن شناور پانتوني تك با استفاده از مدل فيزيكي

نام اساتید: محسن سلطان پور, فريدون وفايي
Mohsen Soltanpour, Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : فاطمه علي ياري

تاریخ:

بررسي فرآيندهاي انتقال رسوبات در مناطق ساحلي (مطالعه موردي منطقه رمين)

نام اساتید: فريدون وفايي
Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : محمد ابوطالب پور

تاریخ:

بررسي اثر تيغه بر روي نيروهاي مهار در موج شكن هاي شناور با استفاده از مدل فيزيكي

نام اساتید: فريدون وفايي
Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : علي اسحاقي

تاریخ:

مدل عددي پخش آلودگي نقتي در دريا

نام اساتید: فريدون وفايي
Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : فرزاد عزيزي قناد

تاریخ:

تعيين مناطق مناسب آبزي پروري در سواحل با استفاده از GIS و ارزيابي چند معياره

نام اساتید: فريدون وفايي
Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : ابوذر هادي پور

تاریخ:

بررسي آزمايشگاهي اثر وزن سازه و شناوري بر روي ميزان عبور امواج شكن هاي شناور پانتوني تيغه اي

نام اساتید: فريدون وفايي
Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : هادي حسين زاده بندارخيلي

تاریخ:

بررسي اثر مشخصات موج بر روي بازتاب امواج از موج شكن سكويي شكل پذير

نام اساتید: فريدون وفايي
Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : ايمان باتمان قليچي

تاریخ:

بررسي مكانيزم پخش آلودگي در رودخانه ها با استفاده از مدلسازي عددي ( QUAL2K)

نام اساتید: فريدون وفايي, عليرضا آزموده اردلان
Feraydoon Vafaei,
نام دانشجو : ليلا اميري

تاریخ:

بررسي اثر شكل و جانمايي سازه آبشكن به منظور حفاظت سواحل

نام اساتید: فريدون وفايي, سعيدرضا صباغ يزدي
Feraydoon Vafaei, Saeid Reza Sabagh Yazdi
نام دانشجو : احمد نقوي

تاریخ:

بررسي اثر موج شكنهاي منفصل موازي ساحل بر مرفولوزي ساحل

نام اساتید: فريدون وفايي
Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : علي جديدي

تاریخ:

مكان يابي مناطق مناسب گردشگري در سواحل با رويكرد مديريت يكپارچه مناطق ساحلي (مطالعه موردي جزيره هندورابي)

نام اساتید: فريدون وفايي
Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : محمدعلي رفيعي نظري

تاریخ:

ارائه مدل پشتيبان چند معياره در مديريت آب گرفتگي سواحل تحت سناريوهاي تركيبي

نام اساتید: فريدون وفايي
Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : سيدامير ناصر هراتي

تاریخ:

ارزيتبي رفتار زئوتيوب ها تحت بار ديناميكي به منظور كار برد در مهندسي سواحل

نام اساتید: مصطفي زين الديني, فريدون وفايي
Mostafa Zeinoddini, Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : محمد غلام كاظميني

تاریخ:

تعيين مرزهاي مناطق ساحلي به منظور مديريت يكپارچه در جزاير (مطالعه موردي جزيره هندورابي)

نام اساتید: فريدون وفايي, محسن سلطان پور
Feraydoon Vafaei, Mohsen Soltanpour
نام دانشجو : حسين صباغيان

تاریخ:

ارائه روش تعيين حساسيت منطق ساحلي به آلودگي نفتي ( مطالعه موردي سواحل استان مازندران )

نام اساتید: فريدون وفايي
Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : وحيد هادي پور

تاریخ:

توسعه مدل تخليه مستغرق جريان آب شور و گرم بر مبناي معادلات ميكسچر

نام اساتید: فريدون وفايي
Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : ليلا اميري

تاریخ:

ارائه مدل ارزيابي آسيب پذيري سواحل نسبت به بالا آمدن آب دريا

نام اساتید: فريدون وفايي
Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : وحيد هادي پور

تاریخ:

ارائه مدل ارزيابي ريسك آبخوان ساحلي نسبت به بالا آمدن آب دريا

نام اساتید: فريدون وفايي
Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : ابوذر هادي پور

تاریخ:

ارزيابي روش هاي تصفيه فاضلاب خروجي كارخانه هاي نيتروسلولوز با هدف كاهش قيمت

نام اساتید: فريدون وفايي
Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : حسين عيدي عطارزاده

تاریخ:

جدا سازي جلبك از آب دريا با استفاده از فرآيند منعقد سازي الكتريكي

نام اساتید: فريدون وفايي, عليرضا بازارگان
Feraydoon Vafaei, Alireza Bazargan
نام دانشجو : ابوذر رئوف خوش فطرت

تاریخ:

بررسي عوامل موثر در بهينه سازي آب شيرين كن ها

نام اساتید: فريدون وفايي
Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : سعيد وحداني

تاریخ:

بررسي تصفيه و تخليه فاضلاب شهرك هاي صنعتي و مكانيزم و ظرفيت خود پالائي رودها و درياها (مطالعه موردي شهر ك هاي صنعتي و رودهاي منتهي به درياچه اروميه در شهرستان اروميه)

نام اساتید: فريدون وفايي
Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : رضا خان محمدي صدقياني

تاریخ:

بررسي و بهينه سازي فرايند آناموكس در راكتور UASB به عنوان پيش تصفيه فاضلاب صنعتي براي نزديك سازي غلظت نيتروژن به استادارد ها تخليه پساب صنعتي به بدنه آبي

نام اساتید: فريدون وفايي
Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : مرتضي نظري پور

تاریخ:

بررسي شاخص هاي توسعه پايدار در اكو پارك هاي ساحلي

نام اساتید: فريدون وفايي, احمد خدادادي دربان
Feraydoon Vafaei,
نام دانشجو : علي قاسميه

تاریخ:

روش بهينه تصفيه فاضلاب هاي صنايع پتروشيمي با بررسيحذف فلزات سنگين (مثل كروم و مس)

نام اساتید: فريدون وفايي, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Feraydoon Vafaei, Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : حسين شكوهي

تاریخ:

تعيين روش بهينه در تصفيه آب دريا با هدف بازيافت آب و كمينه كردن نمك

نام اساتید: فريدون وفايي, سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي
Feraydoon Vafaei, Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi
نام دانشجو : زينب قاسمي

تاریخ:

تصفيه فاضلاب صنايع لبني با هدف بازيافت پساب با استفاده از سيستم هاي تلفيقي لجن فعال و راكتورهاي بيوفيلمي با بستر متحرك (MBBR)

نام اساتید: سيداحمد ميرباقري فيروزآبادي, فريدون وفايي
Seyed Ahmad Mirbagheri Fieroozabadi, Feraydoon Vafaei
نام دانشجو : فرنوش دري