مشخصات فردی

نام: سید بهروز

نام خانوادگی: نصیحت کن


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: nasihatkon@kntu.ac.ir

شماره تماس: ۸۴۰۶۲۱۵۰

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/BehroozNasihatkon


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر - بینایی ماشین

گرایش: هوش مصنوعی

واحد سازمانی: مهندسی کامپیوتر