مشخصات فردی

نام: آزاده

نام خانوادگی: شهیدیان


مشخصات تماس

پست الکترونیکی: shahidian@kntu.ac.ir

شماره تماس:

وب سایت: sid.kntu.ac.ir/AzadehShahidian


وضعیت تحصیلی

مرتبه علمی: استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

گرایش: حرارت و سیالات

واحد سازمانی: مهندسی مکانیک